Az rvels Az rvels A meggyzs racionlis eszkze

  • Slides: 11
Download presentation
Az érvelés

Az érvelés

Az érvelés • A meggyőzés racionális eszköze. • Egy kijelentés igazságának a megindoklása. Miért

Az érvelés • A meggyőzés racionális eszköze. • Egy kijelentés igazságának a megindoklása. Miért érvelünk? • Egy döntés, javaslat helyességének a megindoklása. • Egy tétel/tézis/állítás bizonyítása. Mi az érvelés?

Miért érvelünk? Az érvelés • Azért, mert meg akarunk győzni valakit valamiről. • Azért,

Miért érvelünk? Az érvelés • Azért, mert meg akarunk győzni valakit valamiről. • Azért, mert feltételezzük, hogy: a) beszélgetőtársunknak eltérő véleménye van Miért érvelünk? a szóban forgó tárgyról. b) beszélgetőtársunk képes meghallgatni, felfogni, befogadni a racionális érveket. Mi az érvelés?

Mi az érvelés? Az érvelés • A meggyőzés racionális eszköze. • Egy kijelentés igazságának

Mi az érvelés? Az érvelés • A meggyőzés racionális eszköze. • Egy kijelentés igazságának a megindoklása. Miért érvelünk? • Egy döntés, javaslat helyességének a megindoklása. • Egy tétel/tézis/állítás bizonyítása. Mi az érvelés?

Az érvelés struktúrája Az érvelés több kijelentésből áll: • az érvelési tétel (a logikában

Az érvelés struktúrája Az érvelés több kijelentésből áll: • az érvelési tétel (a logikában konklúzió)– az a kijelentés, amit bizonyítani szeretnénk • érvek (a logikában premisszák) – azok a kijelentések, amelyek alátámasztják a tételt Gyakorlati • kötőszók: tehát, így, ezért, ennek következtében érvelés Amennyiben formalizáljuk az érvelést, következtetéssel állunk szemben. Fontos! Az érvelés nem rendelkezik igazságértékkel, csak érvényességgel. Akkor érvényes, ha igaz premisszákból igaz konklúzió következik. A következtetés (tétel) pedig akkor igaz, ha a premisszák igazak és a következtetés (érvelés) érvényes. A premisszák elégségessége

Az érvelés osztályozása az érvek tartalma alapján Gyakorlati érvelés szerkezete A gyakorlati érvelés stratégiája

Az érvelés osztályozása az érvek tartalma alapján Gyakorlati érvelés szerkezete A gyakorlati érvelés stratégiája • Kazuális érvelés • Érvelés jelek alapján • Érvelés tények alapján – tudományosan megállapított tények • Tekintélyre való hivatkozás – szakember, hiteles tanú • Analógiára épülő érvelés • Érvelés példák segítségével – logikai szempontból a leggyengébb érvelési mód A premisszák elégségessége

Gyakorlati érvelés • Kommunikatív észhasználat: értékeket tételez, értékeket, célokat választásokat támaszt alá • Értékelő

Gyakorlati érvelés • Kommunikatív észhasználat: értékeket tételez, értékeket, célokat választásokat támaszt alá • Értékelő kijelentéseket alkalmaz • A gyakorlati érvelés nem egy tétel igazságának a bizonyítását vagy igazsága nagy valószínűségének a kimutatását vállalja, hanem annak a demonstrálását, hogy az adott tétel valószínűbb, Gyakorlati érvelés megalapozottabb, mint annak ellentéte szerkezete • A gyakorlati érvelés kritériumai: az adott társadalmi közegben A gyakorlatielfogadott értékek, viselkedési és erkölcsi normák – vagy ettől érvelés stratégiája eltérő, de közösségileg mindenképp elfogadott kritériumok A premisszák elégségessége

Gyakorlati érvelés szerkezete Az érvelés osztályozása az érvek tartalma alapján • A premisszák (érvek)

Gyakorlati érvelés szerkezete Az érvelés osztályozása az érvek tartalma alapján • A premisszák (érvek) száma nem meghatározott Gyakorlati érvelés szerkezete • A premisszák konvergensek, azaz vagy a tételt vagy egymást erősítik A gyakorlati érvelés Gyakorlati érvelés stratégiája A premisszák elégségessége

A gyakorlati érvelés stratégiája Az érvelés osztályozása az érvek tartalma alapján • Meghatározzuk az

A gyakorlati érvelés stratégiája Az érvelés osztályozása az érvek tartalma alapján • Meghatározzuk az opcióinkat. Gyakorlati • Összegyűjtjük az opciót alátámasztó és érvelés megkérdőjelező érveket. Gyakorlati • Mérlegelés után döntünk, hogy melyiket érvelés szerkezete válasszuk ki – mindig a legerősebb érveket A gyakorlati kell kiválasztani. érvelés stratégiája A premisszák elégségessége

A premisszák elégségessége Az érvelés osztályozása az érvek tartalma alapján Gyakorlati érvelés szerkezete •

A premisszák elégségessége Az érvelés osztályozása az érvek tartalma alapján Gyakorlati érvelés szerkezete • Az érvcsomagra mint egészre vonatkozik – az érvelés episzteológiai vállalásának a vizsgálatából derül ki • A gyakorlati érvelés akkor elégséges, ha döntésünk meghozatala előtt figyelembe vettük az összes feltételt, körülményt A gyakorlati érvelés stratégiája A premisszák elégségessége

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!