Az OTP Bank termkajnlata Elad Romn Tibor Hortobgy

  • Slides: 15
Download presentation
Az OTP Bank termékajánlata Előadó: Román Tibor Hortobágy, 2009. 04. 08.

Az OTP Bank termékajánlata Előadó: Román Tibor Hortobágy, 2009. 04. 08.

OTP Új Magyarország Beruházási hitel főbb jellemzői 2 A hitelt az Új Magyarország Mikrohitel

OTP Új Magyarország Beruházási hitel főbb jellemzői 2 A hitelt az Új Magyarország Mikrohitel Program keretében lehet igénybe venni a mikrovállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó új és használt gépek, berendezések, egyéb tárgyieszköz-beszerzések és egyéb beruházások finanszírozására, illetve meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítésére és/vagy fejlesztésére, továbbá a tevékenység bővítéséhez szükséges forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszerzésére. A hitel összege minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft lehet. A konstrukció kizárólag forintban nyújtható. A hitel minimális futamideje 12 hónap, a maximális futamidő 120 hónap. A rendelkezésre tartási időszak új és használt gépek, berendezések, egyéb tárgyieszköz-beszerzések és egyéb beruházások finanszírozása esetén maximum 6 hónap, meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítésére és/vagy fejlesztése esetén maximum 12 hónap. A türelmi idő maximum 6 hónap. A hiteligényléshez minimum 20% önerő szükséges, a hitel folyósítása az önerő igazolt felhasználást követően kezdődhet meg. Kinek ajánlható? Olyan MKV-s retail-corporate ügyfeleknek, akik: • rezidens gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, • a vállalkozások éves nettó árbevétele – az utolsó lezárt gazdasági évben - legfeljebb 200 millió Ft (kezdő vállalkozás esetében az adott gazdasági év üzleti terve szerint a vállalkozás tervezett éves árbevétele legfeljebb 200 millió Ft), • a hiteligénylést megelőző 1 hónapban hitelintézettel szemben – forgóeszközhitel kivételével – nem állt fenn hiteltartozása, Mikro- és Kisvállalati Főosztály

OTP Új Magyarország Beruházási hitel célja 3 A hitel célja: 1. gépek, berendezések, egyéb

OTP Új Magyarország Beruházási hitel célja 3 A hitel célja: 1. gépek, berendezések, egyéb tárgyieszköz-beszerzések és egyéb beruházások finanszírozására; 2. meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítésére és/vagy fejlesztésére; 3. a tevékenység bővítéséhez szükséges forgóeszközök/szolgáltatások beszerzésére. A Beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozása esetén az adott beruházáson belül a forgóeszköz aránya a folyósított teljes hitelösszeg 30%-át nem haladhatja meg. A kihelyezett hitelek nem használhatóak fel: • a vállalkozás által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására; • hitelintézettel szemben fennálló kötelezettség, illetve az Országos Mikrohitel Alapból folyósított hitel finanszírozására; • a vállalkozás szokásos működési költségeinek fedezésére; • a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások teherszállító járművek megvásárlására; • harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez; • import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatásokhoz. Mikro- és Kisvállalati Főosztály

OTP Új Magyarország Beruházási hitel jellemzői 4 A hitel összegének meghatározása • A folyósítható

OTP Új Magyarország Beruházási hitel jellemzői 4 A hitel összegének meghatározása • A folyósítható hitel mértéke a beruházás teljes bruttó megvalósítási költségének értéke alapján kerül meghatározásra (visszaigényelhető ÁFA esetén a nettó költség alapján) az ingatlan vásárlás kivételével. • Ingatlan vásárlás esetén a hitel összegének kiszámítása a felajánlott ingatlan fedezet hitelbiztosítéki értékének arányában és az üzletmenet-limit vizsgálata mellett kerül meghatározásra. Törlesztés • A törlesztés minden hónap utolsó banki munkanapján az OTP Bank Nyrt. -nél fennálló MKV vállalkozói pénzforgalmi bankszámláról történik. A tőketörlesztés havonta egyenlő összegben esedékes. • A tőke törlesztése a rendelkezésre tartási időszak végét, vagy a hitel teljes összegének lehívását követő hónap végén kezdődik. A Hitel biztosítékai • per-, teher- és igénymentes ingatlan, mely lehet a hiteligénylő (adós) tulajdonában és lehet harmadik fél tulajdonában, termőföld ki van zárva. • a GHG Zrt. 80%-os kezességvállalása, • Az ingatlan hitelbiztosítéki értékének el kell érnie legalább a hitelösszeg + 1 éves járulékainak 100%-át. Önerő • Az elvárt önerő a beruházás teljes bruttó megvalósítási költségének (visszaigényelhető ÁFA esetén a nettó költség) legalább 20%-a. • A beruházási hitelhez önerőként a megkezdett beruházás is elfogadható. Mikro- és Kisvállalati Főosztály

OTP Új Magyarország Beruházási hitel előnyei • Kedvező, államilag támogatott kamatozás. • Kezelési költség,

OTP Új Magyarország Beruházási hitel előnyei • Kedvező, államilag támogatott kamatozás. • Kezelési költség, rendelkezési tartási jutalék nem kerül felszámításra, az elő- és végtörlesztés díjmentes. • Nem szükséges üzleti tervet készíteni. • A kihelyezett hitel tőketörlesztésének kezdő időpontja a hitel folyósításához képest elhalasztható 6 hónappal. • Több beruházást is megvalósíthat egy hitelen belül, kiegészítő hitelcélként forgóeszközök finanszírozására is alkalmas. • Kezdő vállalkozások is igénybe vehetik. Mikro- és Kisvállalati Főosztály 5

OTP Ambíció Vállalkozásfejlesztési hitel főbb jellemzői 6 Az OTP Ambíció Vállalkozásfejlesztési Hitel mikro- és

OTP Ambíció Vállalkozásfejlesztési hitel főbb jellemzői 6 Az OTP Ambíció Vállalkozásfejlesztési Hitel mikro- és kisvállalkozásoknak (MKV) nyújt segítséget beruházásaik finanszírozásában, legyen az ingatlan vásárlás, bővítés, építés, felújítás vagy gépek, berendezések és ehhez kapcsolódóan forgóeszközök beszerzése. A hitel összege minimum 2 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet. A hitel minimális futamideje 12 hónap, a maximális futamidő 60 hónap. Ha a teljes beruházási összeg több, mint 50%-át ingatlanfejlesztésre fordítja az ügyfél, a maximális futamidő elérheti a 84 hónapot is. A futamidő rendelkezésre tartási időszakra és törlesztési időszakra tagolódik. A rendelkezésre tartási időszak maximum 6 hónap, ingatlan hitelcél esetén 12 hónap. A hiteligényléshez minimum 25% önerő szükséges, a hitel folyósítása az önerő igazolt felhasználást követően kezdődhet meg. Kinek ajánlható? Olyan MKV-s retail-corporate ügyfeleknek, akik: • rezidens gazdasági társaságok, • egyéni vállalkozók, • legalább két éve teljes, lezárt éves gazdálkodási adatokkal rendelkeznek, • szintén nem hitelezhetők: ügyvédek, közjegyzők, bírósági végrehajtók, valamint társasházak, lakásszövetkezetek, alapítványok, egyéb non-profit szervezetek sem, • fuvarozó vállalkozások szállítóeszköz beszerzésére nem fordíthatják a hitelt.

OTP Ambíció Vállalkozásfejlesztési hitel célja, összege, 7 A hitel célja: 1. Ingatlan vásárlás, bővítés,

OTP Ambíció Vállalkozásfejlesztési hitel célja, összege, 7 A hitel célja: 1. Ingatlan vásárlás, bővítés, felújítás, építés. Hitel az eladó tulajdonában lévő, per-, teher- és igénymentes ingatlan beruházáshoz valamint a hitelcélt szolgáló ingatlan vásárláshoz is nyújtható. 2. Tárgyi eszköz vásárlás. Gép, berendezés vásárlása. Ezen eszközök üzemeltetéséhez és a vállalkozás tevékenységéhez szorosan kapcsolódó immateriális javak (számítógépen futó szoftverek, egyéb licencdíjak). Önállóan immateriális javak nem finanszírozhatók. 3. Tartós forgóeszköz állomány növelése kizárólag az 1 -2. hitelcél alatt megvalósuló beruházással összefüggésben. Az immateriális javak vásárlására és a forgóeszköz-állomány növelésére fordított összeg együttesen nem haladhatja meg a beruházási érték 20%-át. Beruházási értéknél kizárólag az igazolt önerő + hitelösszeget kell figyelembe venni. (ügyfél 10 millió forintból vásárol számítógépeket, amelyből 2, 5 millió forint önerő és 7, 5 millió forint hitel. Egyéb forrásból vásárol még 10 millió forint értékben szoftvert a számítógépekhez. Erre nem vonatkozik a szabály, hiszen sem az önerő, sem a hitelösszeg nem került felhasználásra a szoftverbeszerzéshez) A hitel összege és devizaneme: • Minimum 2 millió forint, maximum 50 millió forint. • A hitel változó kamatozású, annuitásos törlesztésű (a hitel pénznemében egyenlő részletekben törleszt az ügyfél).

OTP Ambíció Vállalkozásfejlesztési hitel fedezeti kör 8 A hitel fedezete: • Tárgyi fedezet: A

OTP Ambíció Vállalkozásfejlesztési hitel fedezeti kör 8 A hitel fedezete: • Tárgyi fedezet: A beruházás, fejlesztés során megvásárolt gépek, berendezések, ingatlanok kötelezően bevonásra kerülnek. Ha a hitelcél új (még nem használt) ingóság beszerzése, nincs szükség értékbecslésre, az ingóság befogadási értéke a számla szerinti ÁFA nélküli vételár 30%-a. Az ingó- vagy ingatlanjelzálog fedezetként befogadott vagyontárgyak esetében vagyonbiztosítási szerződés kötése kötelező. A vagyonbiztosítási szerződés típusa "all risk", minimálisan törés, tűz - és elemi kár kockázatokra, kedvezményezettje az OTP Bank Nyrt. kell, hogy legyen. • A hitelből megvásárolt készletállomány nem kerül fedezetként bevonásra, azonban a tárolására szolgáló telephelyekre, helyiségekre, épületekre vonatkozóan kötelező olyan vagyonbiztosítási szerződés kötése, ami kiterjed az ott tárolt ingóságokra is, legalább a készlet célra folyósított hitelösszeg mértékéig vagy a készletállományra is kiterjedő általános vállalkozói vagyonbiztosítási szerződés megkötése. • Magánszemély készfizető kezessége: legalább 50%-ot elérő közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel bíró tulajdonos magánszemély készfizető kezessége. Betéti társaság esetén a kültag bevonása kötelező. A kezes természetes személy (lehet magyar vagy Európai Uniós állampolgár; utóbbi esetben is rendelkeznie kell magyar lakcímmel – ez lehet állandó lakcím, de tartózkodási hely is). Egyéni vállalkozó esetén a kezes csak tőle különböző természetes személy lehet. • Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-os kezességvállalása. • Azonnali beszedési megbízás. • Jelzálogszerződés érvényesen csak közjegyzői okirattal jöhet létre. A hitelből vásárolt eszköz/megvalósított beruházás szállító/alvállalkozó cégében sem a hitelfelvevő vállalkozás, sem a vállalkozás tulajdonosai ill. tulajdonosainak közvetlen hozzátartozói nem rendelkezhetnek tulajdonjoggal. Jelen korlátozás tekintetében nem kell figyelembe venni a nyilvánosan működő, tőzsdére bevezetett társaságokban az érintettek által szerzett 5% alatti összesített részvényesi tulajdont. Ettől a szabálytól ingatlan hitelcél esetén el lehet tekinteni, amennyiben az ügyfél vállalja, hogy az olyan cég(ek) által, mely(ek)ben az ügyfél vagy hozzátartozója rendelkezik tulajdonjoggal, kibocsátott számlákat külön megjelöli. A Bank kizárólag akkor folyósít ezen számlák ellenében, ha azok ingatlan hitelcél érdekében merültek fel és az OTP Jelzálogbank Zrt. a teljesítést megfelelőnek találta (készültségi fokot ellenőrizte és a számlákat aláírta).

OTP Ambíció Vállalkozásfejlesztési hitel előnyei • gyors és egyszerű, nincs szükség üzleti tervre •

OTP Ambíció Vállalkozásfejlesztési hitel előnyei • gyors és egyszerű, nincs szükség üzleti tervre • annuitásos törlesztésű, kiszámítható, egyenletes törlesztőrészletek • kedvező kamatozású • a hitellel kapcsolatos költségek a vállalkozásban elszámolhatóak Mikro- és Kisvállalati Főosztály 9

Milyen jelzáloghiteleket ajánl az OTP Bank a mikro- és kisvállalati („MKV”) ügyfelei számára? 10

Milyen jelzáloghiteleket ajánl az OTP Bank a mikro- és kisvállalati („MKV”) ügyfelei számára? 10 Két fajta jelzáloghitel igénybevételi lehetősége van a vállalkozói ügyfeleknek: OTP Sprint Hitel Az OTP Sprint Hitelt válassza az ügyfél, amennyiben: • akár 5 millió Ft-ra van szüksége, • gyorsan pénzhez szeretne jutni, • egyszerűen szeretné igényelni, • nem kíván közjegyzői díjat fizetni, • lakóingatlannal és/vagy üdülővel, nyaralóval rendelkezik, • van vagyonbiztosítása. OTP Vállalkozói Jelzáloghitel Az OTP Vállalkozói jelzáloghitelt válassza az ügyfél amennyiben: • több forrásra van szüksége, akár 50 millió Ft-ra, • növelni akarja hitelképességét a Hitelgarancia Zrt. kezességével, • fedezetként gazdasági ingatlant tud felajánlani. 10

Az OTP Sprint Hitel és a jelzálog fedezettel nyújtott OTP Vállalkozói Jelzáloghitel összehasonlítása OTP

Az OTP Sprint Hitel és a jelzálog fedezettel nyújtott OTP Vállalkozói Jelzáloghitel összehasonlítása OTP SPRINT HITEL 11 OTP VÁLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Hitelcél: Hitel összege: Hitel futamideje: szabad felhasználású 5 millió Ft min. 1 év, max. 25 év Hitelcél: Hitel összege: Hitel futamideje: szabad felhasználású 1 -50 millió Ft min. 1 év, max. 25 év Fedezet: lakóingatlan és/vagy üdülő, nyaraló (magánszemély vagy egyéni vállalkozó tulajdonában lévő) HUF, EUR, költségként elszámolhatóak Fedezet: -lakó- és nem lakóingatlan és/vagy üdülő, nyaraló -HG Zrt. kezességvállalása Hitel devizaneme: Hiteldíjak: Hitel összegének megállapítása: Afedezetilakóingatlan(ok) hitelbiztosítéki értéke alapján. Hitel devizaneme: HUF, , EUR, Hiteldíjak: költségként elszámolhatóak Hitel összegének megállapítása: Adósminősítés függvényében és a fedezeti ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értéke alapján. A két konstrukció előnyei: • szabad felhasználás • kezdő vállalkozások által elérhető • forint és euró alapon e igényelhető • könnyen áttekinthető, összeállítható hitelkérelem – üzleti terv nem szükséges + előny a SPRINT hitel esetében: • 0 Ft közjegyzői díj • 0 Ft ingatlan értékbecslési díj (6 hónapon túli vagyonbiztosítás esetén) 11

MFB hitelkonstrukciók Beruházási hitelek Mezőgazdaság ÚM Agrár Fejlesztési Hitelprogram ÚM Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram - regionális

MFB hitelkonstrukciók Beruházási hitelek Mezőgazdaság ÚM Agrár Fejlesztési Hitelprogram ÚM Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram - regionális csoportmentességgel ÚM Agrár Fejlesztési Hitelprogram ÚM Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram - De minimis ÚM Kis-és Középvállalkozói Hitelprogram Egyéb ágazat START hitel MFB GLOBAL Fejlesztési Hitelprogram ÚM Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram - regionális csoportmentességgel ÚM Kis-és Középvállalkozói Hitelprogram ÚM Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram - De minimis Forgóeszköz hitelek ÚM Forgóeszköz hitel Agrár Forgóeszköz hitel 2. Gabona Forgóeszköz hitel 2. 12

Az OTP Bank új „folyószámlahitel típusú” termékportfoliója ajánljuk, akik ragaszkodnak a Széchenyi. Kártyához, Széchenyi

Az OTP Bank új „folyószámlahitel típusú” termékportfoliója ajánljuk, akik ragaszkodnak a Széchenyi. Kártyához, Széchenyi Kártya (Sz. K) - OTP/KAVOSZ/HG, - árbevételhez kötött, de max 25 millió Ft keret (HG előírás), - igénylés: KAVOSZ irodákban, sok papírmunkával, - negyedévente kötelező keretfeltöltés, - nincs közjegyzői okirat és jelzálogjog 11 millió Ft alatt, - alacsony ár, de 2009 -ban is 2% állami kamattámogatás, Lendület. Plusz ÚJ Folyószámlahitel - OTP/HG: minden MKV ügyfél számára, vezértermékünk, - árbevételhez kötött, 0, 5 -25 millió Ft (HG előírás), - igénylés: OTP fiókokban, kevesebb papírmunkával, - nincs negyedéves feltöltés, - nincs közjegyzői okirat, - attraktív kondíciók (de a Sz. K árai felett), - kötelező DM ajánlatok (pl. lejáró Sz. K-s ügyfeleknek). • Azon ügyfeleknek Üzleti Hitelkártya - HG nélkül, - 0, 1 -3 millió Ft keret, - elsősorban kisösszegű beszerzésekhez, készpénz helyett ajánlott, akár folyószámlahitel mellett is, - akár 45 nap kamatmentesség, - tárgyi fedezet nélkül, - nincs közjegyzői okirat, - magas ár, Lendület Folyószámlahitel ÚJ - HG nélkül, - számlaforgalomhoz kötött, 0, 550 millió Ft, - fedezeti kör: adósminősítés függvényében (akár tárgyi fedezet nélkül), - 3 millió Ft felett kell csak közjegyzői okirat, - versenyképes kondíciók, ügyfélminősítés alapján sávos árazás, • Azon ügyfeleknek Új MKV folyószámlahitel jellegű termékportfolió és annak legfőbb jellemzői ajánljuk, kiknek alacsony a hiteligényük, • vállalkozás alkalmazottai is használhatják. 13 • Sz. K-ból kizárt ügyfelek is igénybe vehetik, • HG növeli a befogadási arányt és csökkenti a kockázati költséget, • egyszerűség miatt egységes, minősítéstől nem függő ár. • Elsősorban a 25 millió Ft feletti hiteligénnyel bíró ügyfeleknek ajánljuk, • más banki számlaforgalom is figyelembe vehető, • egyszerű, gyors.

MKV számlacsomag paletta 14 Meglévő és új számlacsomagjaink már szélesebb körben lefedik mind az

MKV számlacsomag paletta 14 Meglévő és új számlacsomagjaink már szélesebb körben lefedik mind az elektronikus, mind a hagyományos, személyes ügyintézést előnyben részesítő ügyfeleink igényeit, ezzel is elősegítve és felgyorsítva a minél nagyobb mértékű sztenderdizálást, keresztértékesítést. Magas éves számlaforgalmat vállalóknak jelentős pénzforgalmi és kamat kedvezményekkel Egyedi árazás kiváltására szakmai számlacsomagok Pénzforgalmi és kamat kedvezményekkel Pénzforgalmi bankszámla alternatívájaként Havi 10 átutalás felett, kedvezményekkel Számlacsomag díjak 12. 890 Ft/hó 2. 800 Ft/hó Gold Számlacsomag Komfort Számlacsomag Patika és Patika. Plusz Számlacsomag Magas számlaforgalmú, elektronikus csatornákat használó ügyfelek Jog-Ász és Jog-Ász. Plusz Számlacsomag 2. 600 / 2. 800 Ft/hó Standard Számlacsomag Ügyfélszerzésre Elektronikus vagy hagyományos bankolást igénylőknek Top ügyfelek, egyedi kiszolgálásban részesülnek e-Számlacsomag 2. 400 / 3. 800 Ft/hó Bázis Számlacsomag (nem elektronikus) Pénzforgalmi bankszámla 550 / 999 Ft/hó Mikro Számlacsomag (elektronikus) OTP e-Forint bankszámla Szakmák szerinti számlacsomagok, kiemelt ügyfélkörnek, plusz szolgáltatásokkal, kedvezményekkel Havi 10 átutalás felett, elektronikus vagy hagyományos bankolásra nyitott ügyfeleknek, kedvezményekkel Alacsony számlaforgalmú, kevés tranzakciót bonyolító ügyfeleknek, ügyfélszerzésre Meglévő számlacsomagjaink Új számlacsomagjaink

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!