AZ kvz Testujeme literrn vdomosti Koment AZ kvz

  • Slides: 32
Download presentation
AZ kvíz Testujeme literární vědomosti

AZ kvíz Testujeme literární vědomosti

Komentář: AZ kvíz • • Proti sobě soutěží dva týmy – modří a červení.

Komentář: AZ kvíz • • Proti sobě soutěží dva týmy – modří a červení. Žáci odpovídají na položené otázky. V případě, že otázka nebude zodpovězena, učitel vymyslí náhradní otázku za šedé pole. Kliknutím na políčko pyramidy měníme barvy (1 x červená; 2 x modrá) – pozor na překliknutí, nelze vrátit zpět. Pro spuštění aktivní hry je nutné zobrazit prezentaci tlačítkem F 5.

AZ KVÍZ Testujeme literární vědomosti

AZ KVÍZ Testujeme literární vědomosti

AZ kvíz 1 2 4 11 16 22 5 12 24 6 9 13

AZ kvíz 1 2 4 11 16 22 5 12 24 6 9 13 18 17 23 3 8 7 Testujeme literární vědomosti 10 14 19 25 15 20 26 21 27 28

1 Kdo je autorem souboru pohádek Pohádky matky Husy? Charles Perrault Odpověď

1 Kdo je autorem souboru pohádek Pohádky matky Husy? Charles Perrault Odpověď

2 Jak se jmenuje pověst, z níž je ukázka? „Tu před kněžnu a soud

2 Jak se jmenuje pověst, z níž je ukázka? „Tu před kněžnu a soud vystoupili oba rozvadění sousedé. Mladší zle žaloval, že starší proti právu chce meze a role. Starší, muž plné, husté brady, chmurný jako mrak, skočil mu do řeči. Zostra a zkrátka žádal a chtěl, aby se stalo po jeho vůli, a nedbal, že by bylo křivdou jeho sousedu. “ Odpověď O Libuši (ukázka: Alois Jirásek-O Libuši)

3 Kolik řeckých bohů žilo na Olympu? Odpověď 12

3 Kolik řeckých bohů žilo na Olympu? Odpověď 12

4 Odpověď Vyjmenuj 2 znaky, které jsou charakteristické pro pohádku. Magická čísla, zaklínadla, kouzelné

4 Odpověď Vyjmenuj 2 znaky, které jsou charakteristické pro pohádku. Magická čísla, zaklínadla, kouzelné předměty, ustálené formule, místní a časová neurčitost, dobro vítězí nad zlem, happyend apod.

5 Odpověď Jmenuj 3 základní literární druhy. Lyrika, epika, drama.

5 Odpověď Jmenuj 3 základní literární druhy. Lyrika, epika, drama.

6 Urči, o jaký žánr se jedná? Žánr lidového vyprávění, který se váže na

6 Urči, o jaký žánr se jedná? Žánr lidového vyprávění, který se váže na nějakou historickou událost, osobu nebo místo či předmět. Odpověď Pověst.

7 Kdo je autorem ukázky? „Máme rádi zvířata Zvířata zvířata Protože jsou chlupatá A

7 Kdo je autorem ukázky? „Máme rádi zvířata Zvířata zvířata Protože jsou chlupatá A mají hebkou srst Srst srst “ Odpověď Jiří Suchý

8 Jak se jmenoval řecký vládce bohů a lidí, pán hromů a blesků? Odpověď

8 Jak se jmenoval řecký vládce bohů a lidí, pán hromů a blesků? Odpověď Zeus

9 Uveď jméno autora knihy Fimfárum. Jan Werich Odpověď

9 Uveď jméno autora knihy Fimfárum. Jan Werich Odpověď

10 Odpověď Co bylo námětem kramářských písní? Náměty, které kramářská píseň obsahovala, byly náboženské

10 Odpověď Co bylo námětem kramářských písní? Náměty, které kramářská píseň obsahovala, byly náboženské i světské, např. zázraky, přírodní katastrofy, ale i zločiny.

11 Kdo je autorem díla Strakonický dudák aneb Hody divých žen? Josef Kajetán Tyl

11 Kdo je autorem díla Strakonický dudák aneb Hody divých žen? Josef Kajetán Tyl Odpověď

12 Charakterizuj žánr mýtu. Mýty, též báje, vyprávějí příběhy o vzniku světa, bozích, slavných

12 Charakterizuj žánr mýtu. Mýty, též báje, vyprávějí příběhy o vzniku světa, bozích, slavných hrdinech a významných událostech. Odpověď

13 Mohou se v pověstech vyskytovat fantastické motivy, které známe z pohádek? Např. nadpřirozené

13 Mohou se v pověstech vyskytovat fantastické motivy, které známe z pohádek? Např. nadpřirozené postavy, kouzelné předměty, zakletá místa. Ano Odpověď

14 Jmenuj 2 české sběratele pohádek. Např. K. J. Erben, B. Němcová, J. Š.

14 Jmenuj 2 české sběratele pohádek. Např. K. J. Erben, B. Němcová, J. Š. Kubín. , B. M. Kulda. Odpověď

15 Odpověď Uveď autory textu a hudby naší státní hymny. Text napsal Josef Kajetán

15 Odpověď Uveď autory textu a hudby naší státní hymny. Text napsal Josef Kajetán Tyl a hudbu složil František Škroup.

16 Odpověď Jmenuj jednoho autora pověstí regionu, ve kterém žiješ. Správnost odpovědi kontroluje učitel,

16 Odpověď Jmenuj jednoho autora pověstí regionu, ve kterém žiješ. Správnost odpovědi kontroluje učitel, který by měl v rámci výuky seznámit žáky s nejznámějšími adaptátory pověstí regionu.

17 Přečti si ukázku a urči, o jaký typ mýtu se jedná. „Na počátku

17 Přečti si ukázku a urči, o jaký typ mýtu se jedná. „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země však byla pustá a prázdná a tma ležela nad propastí. Řekl Bůh: „Budiž světlo!“ A bylo světlo. Oddělil světlo ode tmy a nazval světlo dnem, tmu nocí. “ Odpověď Mýtus o stvoření. (tzv. mýty kosmogonické; ukázka: I. Olbracht: O stvoření člověka a světa)

18 Odpověď Vysvětli slovní spojení: Achillova pata. Zranitelné místo.

18 Odpověď Vysvětli slovní spojení: Achillova pata. Zranitelné místo.

19 Kdo je autorem nejznámějšího souboru pověstí nazvaného Staré pověsti české? Alois Jirásek Odpověď

19 Kdo je autorem nejznámějšího souboru pověstí nazvaného Staré pověsti české? Alois Jirásek Odpověď

20 Antoine de Saint-Exupéry napsal pohádkový příběh pro děti, který oslovil i dospělé čtenáře.

20 Antoine de Saint-Exupéry napsal pohádkový příběh pro děti, který oslovil i dospělé čtenáře. Jak se pohádka jmenovala? Malý princ Odpověď

21 Uveď název žánru, v němž se kombinuje dějovost epiky a osobní prožitek lyriky.

21 Uveď název žánru, v němž se kombinuje dějovost epiky a osobní prožitek lyriky. Odpověď Lyrickoepický žánr.

22 Uveď 2 typy pohádek podle původu. Podle původu dělíme pohádky na lidové a

22 Uveď 2 typy pohádek podle původu. Podle původu dělíme pohádky na lidové a autorské. Odpověď

23 Jmenuj 3 základní typy pověstí. Historické, místní (regionální) a démonologické. Odpověď

23 Jmenuj 3 základní typy pověstí. Historické, místní (regionální) a démonologické. Odpověď

24 Jak se jmenovala nejznámější postava keltských mýtů? Odpověď Král Artuš.

24 Jak se jmenovala nejznámější postava keltských mýtů? Odpověď Král Artuš.

25 Odpověď Uveďte jméno autora, který je označován za největšího anglického, ale i světového

25 Odpověď Uveďte jméno autora, který je označován za největšího anglického, ale i světového dramatika. William Shakespeare.

26 O jaký žánr se jedná? Krátký zpravidla prozaický žánr s fantastickým dějem, v

26 O jaký žánr se jedná? Krátký zpravidla prozaický žánr s fantastickým dějem, v němž dobro vítězí nad zlem. Svůj původ má v lidové slovesnosti. Odpověď Pohádka.

27 Vysvětli spojení sisyfovská práce. Odpověď Zbytečná, nesmyslná, marná práce.

27 Vysvětli spojení sisyfovská práce. Odpověď Zbytečná, nesmyslná, marná práce.

28 Přečti ukázku a urči, zda se jedná o pohádku, či pověst. „Za starých

28 Přečti ukázku a urči, zda se jedná o pohádku, či pověst. „Za starých časů se vyprávělo o městech leccos podivného, nač novější čas zapomněl. Říkalo se, že v Litoměřicích dovedou člověka pitím málem udusit, ale hladem umořit k smrti. Ať prý je rád, koho v Žatci nevypískali, v Lounech nezbili a v Litoměřicích neopili. V Pelhřimově se prý dělávaly nudle a byly známé jako pardubický perník. V Rovensku vařívali dobrou šípkovou omáčku a v Rakovníku slavné pivo. “ Odpověď Pověst. (ukázka: Eduard Petiška-O městech)