Az kori Mezopotmia mvszete Uruk romjai s rekonstrukcija

  • Slides: 28
Download presentation
Az ókori Mezopotámia művészete

Az ókori Mezopotámia művészete

Uruk romjai és rekonstrukciója • A Tigris és az Eufrátesz folyamközének ókori története különböző

Uruk romjai és rekonstrukciója • A Tigris és az Eufrátesz folyamközének ókori története különböző népek egymást váltó uralmát mutatja (sumérek, akkádok, amoriták, asszírok, babilóniaiak, médek, perzsák stb. ) • A különböző hatalmak tovább örökítik egymás kulturális örökségét

1. Építészeti példák

1. Építészeti példák

a/ Fejlett városépítészet: Ur városának alaprajza • A sumérek városai nagy hatást gyakorolnak a

a/ Fejlett városépítészet: Ur városának alaprajza • A sumérek városai nagy hatást gyakorolnak a terület későbbi kultúráinak építészetére • A fallal kerített településben ugyancsak fal övezte a palotát és a templomot

Ur városközpontjának alaprajza, templomok és paloták együttese • A városközpontban udvarok övezték a holdistennő

Ur városközpontjának alaprajza, templomok és paloták együttese • A városközpontban udvarok övezték a holdistennő templomát, a zikkurátot • Az i. e. III. évezred végén épült templomot és a palotát az i. e. 600 táján épült fal keretezte

Ur romjai a zikkuráttal

Ur romjai a zikkuráttal

b/ Zikkurát („toronytemplom”), Ur, i. e. 2000. előtt.

b/ Zikkurát („toronytemplom”), Ur, i. e. 2000. előtt.

 • Ur zikkurátja (akkádul zikkuratu: „magas templom”, sumérül hurszag-galam-ma: „lépcsőzetes hegység”) a legkorábbiak

• Ur zikkurátja (akkádul zikkuratu: „magas templom”, sumérül hurszag-galam-ma: „lépcsőzetes hegység”) a legkorábbiak egyike volt és a legépebben maradt meg

Alapterülete 62, 5 x 43 m, magassága 30 m körül lehetett

Alapterülete 62, 5 x 43 m, magassága 30 m körül lehetett

Aszfaltba ágyazott égetett téglából épült

Aszfaltba ágyazott égetett téglából épült

A szintek oldala valószínűleg különböző színűre voltak festve

A szintek oldala valószínűleg különböző színűre voltak festve

A szinteket termőföld borította, talán növények nőttek rajta

A szinteket termőföld borította, talán növények nőttek rajta

7 lépcsősor vezetett fel a legfelső, kék csempével borított szentélyhez

7 lépcsősor vezetett fel a legfelső, kék csempével borított szentélyhez

Az uri zikkuráthoz hasonló toronytemplomok emelkedtek Mezopotámia más városaiban is

Az uri zikkuráthoz hasonló toronytemplomok emelkedtek Mezopotámia más városaiban is

c/ Babiloni Istár-kapu, i. e. 570. k. • Az újbabiloni birodalom virágkorában épült kapu

c/ Babiloni Istár-kapu, i. e. 570. k. • Az újbabiloni birodalom virágkorában épült kapu a város északi kapuja volt. • A pártázatos lezárású építményen boltíves nyílás vezet a város központja felé

 • A felvonulási út a Marduk-szentélyhez és a zikkuráthoz („Bábel tornya”) vezetett •

• A felvonulási út a Marduk-szentélyhez és a zikkuráthoz („Bábel tornya”) vezetett • Az út két oldalán a királyi palota és a híres függőkert (Szemirámisz) emelkedett

 • A kék mázas téglával borított falakon mozaikszerűen kialakított állatok domborművei, bikák és

• A kék mázas téglával borított falakon mozaikszerűen kialakított állatok domborművei, bikák és kígyósárkányok (mushussu) • A ma Berlinben látható kaput téglánként rakták össze a német régészek évtizedek munkájával

A kapu mögött nyíló felvonulási út két oldalát oroszlánok őrizték

A kapu mögött nyíló felvonulási út két oldalát oroszlánok őrizték

2. Szobrászati példák: Alabástrom női fej Urukból, i. e. 2800 k. • Sumér istennő

2. Szobrászati példák: Alabástrom női fej Urukból, i. e. 2800 k. • Sumér istennő vagy papnő, egy templom romjai közül került elő • Falhoz kötődhetett, hátulról nincs kidolgozva, sík • Szemöldöke bitumennel, szemei berakással készülhetett • Fején bitumen vagy fém vagy igazi paróka lehetett

a/ Bikafejes hárfa Urból, i. e. 2500. k. • Sumér királysírból került elő (1927,

a/ Bikafejes hárfa Urból, i. e. 2500. k. • Sumér királysírból került elő (1927, Woolley), párhuzamba állítható Tutanhamon gazdag sírleleteivel • A halott királyt szolgáival (így muzsikusaival) temették el, ez egyedül álló Mezopotámiában

 • Egy muzsikus nő csontjai mellett találták meg • A hangláda felületét kagylóból

• Egy muzsikus nő csontjai mellett találták meg • A hangláda felületét kagylóból és színes kövekkel kirakott mozaik díszítette • A hangszer elején aranyból vert bikafej van lazúrkő szemmel és szakállal • A húrokat arany szegekkel rögzítették

b/ Gudea, Lagas királya italáldozatot mutat be, i. e. 2120. • Lagas városának királya

b/ Gudea, Lagas királya italáldozatot mutat be, i. e. 2120. • Lagas városának királya a kiemelkedőbb sumér királyok egyike volt • Több őt ábrázoló szobrot állíttatott a templomokban (fogadalmi szobrok)

 • Diorit kő az anyaga • Frontális, zárt körvonalú, szimmetrikus • Leegyszerűsített, tömbszerű,

• Diorit kő az anyaga • Frontális, zárt körvonalú, szimmetrikus • Leegyszerűsített, tömbszerű, de ünnepélyesen kiegyensúlyozott, nyugodt ábrázolás • Festetlen (talán csak a szeme volt befestve) • Ékírásos felirat a ruháján

Gudea egy másik, ülő szobra

Gudea egy másik, ülő szobra

Sumér ékírásos tábla, i. e. 2000. k.

Sumér ékírásos tábla, i. e. 2000. k.

c/ Lamassu (kapuőrző démon), i. e. 8. sz. • Az asszír királyok palotáit (Dúr-Sarrukín)

c/ Lamassu (kapuőrző démon), i. e. 8. sz. • Az asszír királyok palotáit (Dúr-Sarrukín) különös lények őrizték • A több mint 4 m magas alabástrom szobrok, furcsa összetett lények: ember, bika, oroszlán, sas (evangélista szimbólumok János apokalipszisében)

 • Az ajtófélhez kapcsolódó szobrok két irányból voltak nézhetőek (előröl és oldalról), ezért

• Az ajtófélhez kapcsolódó szobrok két irányból voltak nézhetőek (előröl és oldalról), ezért 5 lábuk van

 • Szakállas emberarcát 4 bikaszarv és tollas fejék díszíti • A szemek már

• Szakállas emberarcát 4 bikaszarv és tollas fejék díszíti • A szemek már plasztikus kialakításúak