Az iszlm jog alapjai Dr Bka Jnos Dr

  • Slides: 13
Download presentation
Az iszlám jog alapjai Dr. Bóka János - Dr. Mezei Péter Szeged, 2011. november

Az iszlám jog alapjai Dr. Bóka János - Dr. Mezei Péter Szeged, 2011. november 23.

Miért foglalkozunk az iszlám joggal? • érdekes • jog / vallás / társadalom •

Miért foglalkozunk az iszlám joggal? • érdekes • jog / vallás / társadalom • jelentős – demográfia – befolyás

Kezelési útmutató • prekoncepció – „elmaradott” – „alacsonyabb rendű” – „megváltoztatandó” • sztereotípia –

Kezelési útmutató • prekoncepció – „elmaradott” – „alacsonyabb rendű” – „megváltoztatandó” • sztereotípia – Mi – Ők – homogenitás

Jog és vallás • Isteni jogok köre: – – – Allah az egy isten;

Jog és vallás • Isteni jogok köre: – – – Allah az egy isten; Napi ötszöri ima Mekka irányába; Évente egyszer egy hónapos böjt („ramadán”); A tehetősebbek alamizsnaadási kötelezettsége; Zarándoklat a Kába-kőhöz Mekkába; • Ember saját maga feletti viszonyaira vonatkozó kötelezettségek; • Az embernek a többi emberhez fűződő viszonya; • Az ember viszonya más teremtményekhez.

A fiqh • tételes jog (furu) – Anyagi jog; – Eljárásjog; alapelvek: • A

A fiqh • tételes jog (furu) – Anyagi jog; – Eljárásjog; alapelvek: • A felek egyenlősége; • A felek személyes megjelenése a tárgyaláson; • Vádló: bizonyítási teher; védelem: eskütételi jog; • Halálbüntetés csak kivételes esetekben; • A felekkel való türelmes bánásmód. • jogi módszertan (uszul) – a jogforrásokra, a szabályok rendszerezésére, jogtalálásra, jogalkotásra, jogértelmezésre vonatkozó szabályok

Az iszlám jog forrásai Korán • • vezérfonal, nem törvénykönyv: közvetlen isteni kinyilatkoztatás 350

Az iszlám jog forrásai Korán • • vezérfonal, nem törvénykönyv: közvetlen isteni kinyilatkoztatás 350 jogi tartalmú vers mekkai és medinai szúrák naszh általános / speciális Parancs – kötelező – ajánlatos – megengedhető Tilalom – tilos – elvetendő

Az iszlám jog forrásai Szunna • a Próféta hagyománya • hadith: a Próféta kijelentéseinek,

Az iszlám jog forrásai Szunna • a Próféta hagyománya • hadith: a Próféta kijelentéseinek, tetteinek leírása – közvetítők megszakítatlan láncolata – hat kanonikus gyűjtemény – két rész

Az iszlám jog forrásai Idzsma • a jogtudósok egybehangzó vélekedése • taklid - lezárás

Az iszlám jog forrásai Idzsma • a jogtudósok egybehangzó vélekedése • taklid - lezárás • Madhab-ok – hanafita (Pakisztán, Afganisztán, Törökország, Jordánia, Szíria) – malikita (Észak- és Nyugat Afrika) – hanbalita (Arábia) – safiita (Indonézia, Malajzia, Kelet-Afrika) – dzsaafarita (síita)

Az iszlám jog forrásai Analógia - kijász • • múltbeli, hasonló ügyek alapján nem

Az iszlám jog forrásai Analógia - kijász • • múltbeli, hasonló ügyek alapján nem precedensjog Ahkam: egyes ítéletek Fatwa: jogtudósok állásfoglalásai

Az iszlám és a Nyugat: közeledés és távolodás 1. • a gyarmatosítás előtt: –

Az iszlám és a Nyugat: közeledés és távolodás 1. • a gyarmatosítás előtt: – a shari’a hatályos jog a muszlim ellenőrzés alatt álló területeken – nem kizárólagos: shari’án kívüli eljárások az uralkodó által meghatározott ügyekben és szabályok alapján • közeledés: – gyarmatosítás • common law: India, Pakisztán, Szudán • francia jog: Algéria, Szíria, Tunézia • holland jog: Indonézia • olasz jog: Líbia – modernizáció • Törökország (ZGB, laiklik) • függetlenedés

Az iszlám és a Nyugat: közeledés és távolodás 2. • a XX. század második

Az iszlám és a Nyugat: közeledés és távolodás 2. • a XX. század második felétől: • szekuláris rendszerek: Törökország, Egyiptom, Algéria, – fokozódó nyugatellenesség Tunézia – erősödő identitáskereső • vegyes rendszerek: magatartás Jordánia, Libanon, – visszatérés az iszlám Pakisztán joghoz • shari’a: Szaúd-Arábia, Irán, öböl-államok