Az INTERREG kzssgi kezdemnyezs 2C modul Poncz Gyrgy

  • Slides: 14
Download presentation
Az INTERREG közösségi kezdeményezés 2/C modul Ponácz György Márk SAKK-tréner

Az INTERREG közösségi kezdeményezés 2/C modul Ponácz György Márk SAKK-tréner

Az INTERREG n Az INTERREG kezdeményezéseket – szemben a regionális és egyéb strukturális programokkal

Az INTERREG n Az INTERREG kezdeményezéseket – szemben a regionális és egyéb strukturális programokkal – az Európai Bizottság javasolja a Tagállamoknak, mint az egész európai térség fejlesztése és kohéziója szempontjából alapvetően fontos együttműködési területeket. n Az EU meghatározza a pénzkeretet, a kezdeményezések átfogó céljait és prioritásait, amely alapján az előre definiált határmenti és makrotérségeket alkotó EU Tagállamok (az érintett szomszédos nem EU tagállamok támogatásával) közös, részletes programot nyújtanak be az Európai Bizottsághoz (Közösségi Kezdeményezésű Programok, CIP). n Végrehajtásáért kijelölt Irányító Hatóságok felelősek, speciális végrehajtási szabályok szerint.

Az INTERREG három ága n Határmenti együttműködés: INTERREG IIIA n résztvevő területek: két (egyes

Az INTERREG három ága n Határmenti együttműködés: INTERREG IIIA n résztvevő területek: két (egyes esetekben három) ország határ-menti megyéi (NUTS III szint) n átfogó célok: határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése n beavatkozás fő területei: KKV együttműködés, helyi gazdaságfejlesztési kapcsolatok, város és vidékfejlesztés, emberi erőforrás fejlesztés (K+F, kultúra, egészségügy, oktatás), környezetvédelem, megújuló energia, közlekedési, információs és vízügyi együttműködés, jogi és közigazgatási együttműködés, stb. (beruházások és kisebb részben tanulmányok, stb. )

Az INTERREG három ága Transznacionális együttműködés: INTERREG IIIB n résztvevő területek: Európát 13 makrotérségre

Az INTERREG három ága Transznacionális együttműködés: INTERREG IIIB n résztvevő területek: Európát 13 makrotérségre osztották. Magyarország (teljes területe) a Közép Európát és a Balkánt magába foglaló térségben vesz részt az együttműködésben (CADSES program) n átfogó célok: országok feletti, transznacionális együttműködés az európai térség területi integrációjának elősegítésére n beavatkozás fő területei: transznacionális fejlesztési stratégiák közös kidolgozása, hatékony és fenntartható európai közlekedési hálózat kialakítása, az információs társadalomhoz való kapcsolódás elősegítése, környezetvédelmi együttműködés, a kulturális és természeti erőforrások védelme, különös tekintettel a vízgazdálkodásra, stb. (főleg tanulmányok, koncepciók, tervek, szoftverek, stb. , továbbá kisebb infrastrukturális beruházások) n INTERREGionális együttműködés: INTERREG IIIC n résztvevő területek: az ország egész területéről vehetnek részt szervezetek a programban, partnereik pedig Európa teljes területéről származhatnak n átfogó célok: a regionális fejlesztés és kohézió stratégiájának és eszközeinek fejlesztése Európa teljes területét felölelő együttműködésen keresztül n

INTERREG programok Magyarországon 2004 -2006 n INTERREG IIIA n Magyarország-Szlovákia-Ukrajna n Magyarország-Románia-Szerbia n Ausztria-Magyarország

INTERREG programok Magyarországon 2004 -2006 n INTERREG IIIA n Magyarország-Szlovákia-Ukrajna n Magyarország-Románia-Szerbia n Ausztria-Magyarország n Szlovénia-Horvátország Magyarország n INTERREG IIIB CADSES n INTERREG IIIC inter-regionális programok n Espon n Interact

INTERREG IIIA program által érintett határmenti térségek

INTERREG IIIA program által érintett határmenti térségek

INTERREG IIIA - Magyarország, Szlovákia, Ukrajna Prioritások és intézkedések n Határon átnyúló gazdasági és

INTERREG IIIA - Magyarország, Szlovákia, Ukrajna Prioritások és intézkedések n Határon átnyúló gazdasági és társadalmi együttműködés n Üzleti telephelyek, infrastruktúra fejlesztése n Határon átnyúló KKV fejlesztés n Intézményi együttműködés n Kisprojekt-alap: „people to people” n Határmenti infrastruktúra fejlesztése n Környezetvédelmi politikai határon átnyúló koordinációja és kapcsolódó kisebb beruházások n Határon átnyúló természetvédelmi együttműködés n Alsóbbrendű közlekedési beruházások

INTERREG IIIA - Szlovénia, Magyarország, Horvátország Prioritások és intézkedések n Gazdasági-társadalmi kohézió és humánerőforrás-fejlesztés

INTERREG IIIA - Szlovénia, Magyarország, Horvátország Prioritások és intézkedések n Gazdasági-társadalmi kohézió és humánerőforrás-fejlesztés n Közös gazdasági tér kialakítása n Közös humánerőforrás-fejlesztés n Közös turisztikai és kulturális tér n Fenntartható fejlődés n A környezeti erőforrások hatékony felhasználása és környezetvédelem n Terméseztvédelem n Elérhetőség fejlesztése

INTERREG IIIA - Magyarország, Románia, Szerbia n A határmenti térség területi, fizikai és infrastrukturális

INTERREG IIIA - Magyarország, Románia, Szerbia n A határmenti térség területi, fizikai és infrastrukturális egységének megerősítése n Határmenti infrastruktúra fejlesztése n Környezet- és árvízvédelmi együttműködés n A piacok integrálódását és a helyi közösségek kapcsolatát megerősítő együttműködési kezdeményezések támogatása n Üzleti infrastruktúra és üzleti szolgáltatások fejlesztése n Vállalatközi együttműködés segítése n Intézmények és közösségek közötti együttműködés ösztönzése n Kutatás-fejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési együttműködés

Az INTERREG IIIB CADSES térség n Transznacionális együttműködési program n Több országból álló területek

Az INTERREG IIIB CADSES térség n Transznacionális együttműködési program n Több országból álló területek közösen keressenek megoldásokat a térséget érintő problémákra n Az Uniót 13 makro-térségre osztották fel n Magyarország a közép-európai–adriai–dunai–délkelet-európai térség (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space - CADSES) részét képezi. n A CADSES 18 országot foglal magában a Balti-tengertől (Lengyelország és Németország) Ausztrián, Olaszország nyugati részén, a Balkánon és Görögországon keresztül egészen a Földközi-tengerig.

Az INTERREG IIIB CADSES térség elhelyezkedése

Az INTERREG IIIB CADSES térség elhelyezkedése

Az INTERREG IIIB CADSES program prioritásai n Területfejlesztési elképzelések és akciók támogatása a társadalmi-gazdasági

Az INTERREG IIIB CADSES program prioritásai n Területfejlesztési elképzelések és akciók támogatása a társadalmi-gazdasági kohézió erősítésének jegyében n Hatékony és fenntartható közlekedési hálózatok, valamint az információs társadalom vívmányaihoz való hozzáférés támogatása n A tájvédelem, illetve a természeti és kulturális örökség védelmének és megfelelő kezelésének támogatása n Környezetvédelem, erőforrás-gazdálkodás és kockázatkezelés

Az INTERREG program aktuális pályázati kiírásai n 2004. december 17 -én meghirdetésre került a

Az INTERREG program aktuális pályázati kiírásai n 2004. december 17 -én meghirdetésre került a Szlovénia- n n Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004 -2006 első pályázati felhívása. 1. prioritás: Gazdasági és társadalmi kohézió és humán erőforrás-fejlesztés (közös gazdasági térség, közös humán erőforrás-fejlesztés, közös turisztikai és kulturális térség) 2. prioritás: Fenntartható fejlődés (környezeti erőforrások fenntartható használata és környezetvédelem, természetvédelem, továbbá elérhetőség) A pályázatok beadási határideje 2005. március 1. Információ: www. interreg. hu honlap, továbbá Információs Pont, VÁTI Kht. INTERREG Igazgatóság fax: +36 1/224 -3291, kapcsolattartó: Rózsa Diána [email protected] hu

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!