Az Eurpai Uni s Magyarorszg Az eurpai integrci

  • Slides: 10
Download presentation
Az Európai Unió és Magyarország Az európai integráció története és intézményei

Az Európai Unió és Magyarország Az európai integráció története és intézményei

Az EU és Magyarország „A két ország közti szolidaritás bizonyítani fogja, hogy Franciaország és

Az EU és Magyarország „A két ország közti szolidaritás bizonyítani fogja, hogy Franciaország és Németország között a háború immár nemcsak elképzelhetetlen, hanem kivihetetlen is lesz. ” (Robert Schuman, 1950. május 9. , Párizs) Jean Monnet Konrad Adenauer Montánunió: 1951. Párizs (1952) – Főhatóság 1957. 03. 25. RÓMA (1958) – EGK és EURATOM EGK: célok • Vámunió • Közös kereskedelempolitika + CAP • Közös piac

Az EU és Magyarország 1961 -1969: a közösségek továbbépítése • Párhuzamosan válság (De Gaulle)

Az EU és Magyarország 1961 -1969: a közösségek továbbépítése • Párhuzamosan válság (De Gaulle) • 1965: Egyesülési Szerződés (1967) 1969 -től integráció: reformok, „mélyítés”, bővítés 1972: Dánia, Nagy-Britannia, Írország 1975: Európai Tanács 1979: közvetlen Európai Parlamenti választások 1981: Görögország 1986: Egységes Európai Okmány (1987) – Európai Közösségek 1987: Spanyolország, Portugália 1991: Maastrichti Szerződés (1993) – Európai Unió 1995: Ausztria, Finnország, Svédország 1997: Amszterdami Szerződés (1999) 2000: Nizzai Szerződés (2003)

Az EU és Magyarország

Az EU és Magyarország

Az EU és Magyarország Európai Tanács ≠ Európa Tanács ≠ Tanács Acquis Communautaire Európai

Az EU és Magyarország Európai Tanács ≠ Európa Tanács ≠ Tanács Acquis Communautaire Európai Beruházási Bank Európai Konvent Európai Központi Bank Európai ombudsman Európai Számvevőszék Europol Eurojust Főigazgatóságok (Directorate General)

Az EU és Magyarország Az Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa) Az elnökség: félévente más

Az EU és Magyarország Az Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa) Az elnökség: félévente más tagország, együtt az előzővel és a következővel („trojka”) Feladatai: Minden miniszteri tanács előkészítése Az Európai Tanács üléseinek előkészítése – félévenként két ülés (egy hivatalos, egy informális) A jogszabályalkotás koordinálása: egyeztetés a kormányokkal együttműködés a Bizottsággal kooperáció a Parlamenttel COREPER, komitológia

Az EU és Magyarország Viták a Tanács döntéshozatali rendjéről „Amszterdami maradékok” A szempontok: •

Az EU és Magyarország Viták a Tanács döntéshozatali rendjéről „Amszterdami maradékok” A szempontok: • A tagállamok száma • A tagállamok lélekszáma • A szavazati „súlyok” Nagyok és kicsik, Észak és Dél, Kelet és Nyugat A bővítések hatása a döntéshozatalra „Kétsebességes” Európa?

Az Európai Unió közösségi jogának fontosabb jogforrásai A jogilag kötelező erejű jogforrások a kötelező

Az Európai Unió közösségi jogának fontosabb jogforrásai A jogilag kötelező erejű jogforrások a kötelező erővel nem rendelkező jogforrásokkal együtt alkotják az acquis communautaire-t (közösségi vívmányok). A közösségi jog mind a korábban, mind a később keletkezett nemzeti jogszabállyal szemben elsőbbséget élvez. A közösségi jog elsődleges forrásai – Alap(ító)szerződések Az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK) létrehozó Párizsi Szerződés • Az ESZAK Szerződés 2002. július 23 -án hatályát vesztette, miután csak 50 évre kötötték. A másik két Közösség szerződésénél nincs ilyen időkorlát.

Az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) létrehozó Római Szerződés Az Európai Atomenergia-közösséget (EURATOM) létrehozó Római

Az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) létrehozó Római Szerződés Az Európai Atomenergia-közösséget (EURATOM) létrehozó Római Szerződés Az Európai Közösségek egyes közös intézményeiről szóló szerződés Az Európai Közösségek egységes Tanácsát, illetve egységes Bizottságát létrehozó szerződés (Fúziós Szerződés) Egységessé tette a három Közösség intézmény-rendszerét, így a továbbiakban ugyanazok a szervek látják el mind a három Közösség feladatait.

Első költségvetési szerződés Európai Egységes Okmány Az Európai Közösségeket létrehozó három szerződést módosítja, legjelentősebbnek

Első költségvetési szerződés Európai Egységes Okmány Az Európai Közösségeket létrehozó három szerződést módosítja, legjelentősebbnek azonban az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződést módosító rendelkezései tekinthetők. Az Európai Unió létrehozására vonatkozó Maastrichti Szerződés Létrehozza az Európai Uniót, az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződést módosítja, továbbá módosítja az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződést és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződést. Amszterdami Szerződés Módosítja az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösségeket létrehozó szerződéseket.