Az ETT alapts hazai gyakorlata s tapasztalatai Elad

  • Slides: 13
Download presentation
Az ETT alapítás hazai gyakorlata és tapasztalatai Előadó: dr. Zöld-Nagy Viktória Közigazgatási és Igazságügyi

Az ETT alapítás hazai gyakorlata és tapasztalatai Előadó: dr. Zöld-Nagy Viktória Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatás Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkár 2012. szeptember 24.

Jogi háttér és az eljárás Uniós jogszabály: • 1082/2006/EK Rendelet az európai területi együttműködési

Jogi háttér és az eljárás Uniós jogszabály: • 1082/2006/EK Rendelet az európai területi együttműködési csoportosulásról Hazai jogi háttér: • 2007. évi XCIV. törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról • 16/2010. (XII. 15. ) KIM rendelet az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól Az ETT-k nyilvántartásba vétele Magyarországon két fázisú folyamat: 1. JÓVÁHAGYÁS Eljáró hatóság: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárság, Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya 2. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL Eljáró hatóság: Fővárosi Törvényszék 2

Sajátosságok • • • legalább két tagállam jogalanyai (önkormányzatok, megyék, állam, ezek társulásai stb.

Sajátosságok • • • legalább két tagállam jogalanyai (önkormányzatok, megyék, állam, ezek társulásai stb. ) hozhatják létre nem uniós tagállam jogalanya is részt vehet garancia: az uniós jog hatálya (elsődlegesen alkalmazandó) alatt jön létre, nemzetközi jog szerint jogi személyiség és teljes jogképesség delegálható önkormányzati hatáskörök! (kivételek: hatósági, rendőrségi feladatok) Horizontális alkalmazás (a területi együttműködés mindhárom formájára): • Határokon átnyúló • Transznacionális • Régiók közötti együttműködés Vertikális alkalmazás: • Programmenedzsment • Projektmenedzsment • Uniós és hazai finanszírozású fejlesztések • Saját költségvetésű projektek 3

ETT-k Magyarországon Nyilvántartásba vett ETT-k • • • Abaújban ETT Arrabona ETT Banat-Triplex Confinium

ETT-k Magyarországon Nyilvántartásba vett ETT-k • • • Abaújban ETT Arrabona ETT Banat-Triplex Confinium ETT Ister-Granum ETT Novohrad-Nógrád ETT Rába-Duna-Vág ETT Ung-Tisza-Túr-Sajó ETT Pons Danubii ETT Pannon ETT Bodrogközi ETT Európa-Kapu ETT Jóváhagyást kapott ETT-k • Békés Arad ETT • Európai Közös Jövő ETT • Gömör-Tornai ETT • Európai Határvárosok ETT • EUKN ETT • CETC- Közép-európai Közlekedési Folyosó ETT 4

5

5

Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya ETT jóváhagyások kiadása, információ nyújtás – az ETT

Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya ETT jóváhagyások kiadása, információ nyújtás – az ETT honlap folyamatos működtetése (magyar és angol nyelven) www. egtc. gov. hu Jogszabályok Hazai, külföldi ETT-k Külföldi együttműködések, kapcsolatok Támogatás: a megalakult ETT-k működési, financiális nehézségeinek kezelése (működési költségek állami támogatás nyújtása – 2011. évre 195 millió Ft, 2012. évre 135 millió Ft Határon Átívelő Vegyes Bizottságok ülései előkészítése – határ menti területek problémáinak kezelésére • Európai Uniós, Európa Tanácsi részvétel, véleményezés • Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagok felkészítése plenáris ülések anyagaival • Uniós forrásokról tájékoztatás – H-4 HUNOR Iroda – megyei képviselet Brüsszelben Eredmények: Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása (nemzetközi szerződés kötéséhez fűzte a határvonalat metsző építkezéseket – uniós források elvesztése) Keret-megállapodások kötésének előkészítése a jövőbeni fejlesztésekről valamennyi határszakaszon (Ipoly hidakhoz fűződő projektek, egyéb infrastrukturális projektek) ETE problématérkép -prioritásoka következő, 2014 -2020 -as uniós költségvetési periódusra ETT honlap (www. egtc. gov. hu) 6

EGTC Rendelet Felülvizsgálata – 1082/2006/EK R. 17. cikk A spanyol-belga-magyar trióelnökség idejére esett (2011).

EGTC Rendelet Felülvizsgálata – 1082/2006/EK R. 17. cikk A spanyol-belga-magyar trióelnökség idejére esett (2011). A magyar tapasztalatok és a „jó gyakorlatok” is beépíthetőkké váltak a Rendelet felülvizsgálata során. 1. Cacares-konferencia: - 2010. I. félév Kérdőív az EGTC rendelet felülvizsgálatához, melyet a Régiók Bizottsága 2011. elején adott ki. • A konzultációs folyamat a Régiók Bizottsága, az Európai Unió Tanácsának hármas elnöksége (Spanyolország-Belgium-Magyarország), az Európai Bizottság és az INTERACT program közös kezdeményezése. • Célja a tagállamok, a már működő és a kialakítás alatt lévő EGTC-k, a helyi és regionális önkormányzatok és egyéb érintett felek véleményeinek összegyűjtése. A konzultáció elsősorban azokra a jogalkotási szempontokra összpontosított, amelyeken a következő felülvizsgálatra való tekintettel javítani vagy változtatni kellene 2. Open Days: A kérdőív eredményeit 2010. október 6 -án a rendezvényen mutatták be Brüsszelben 3. 2011. március 21 -23. között Gödöllőn megrendezésre került "Európai Területi Társulás és többszintű kormányzás" konferencia: - kiterjedt az EGTC Rendelet felülvizsgálatára, - az eddigi jogalkalmazási, gyakorlati tapasztalatainak és ezek szabályozási javaslatainak áttekintésére, valamint a többszintű kormányzás, mint új modell bemutatására. 7

A Bizottság 2011 októberében hozta nyilvánosságra a rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos álláspontját Módosítások: ►Tagságra ►Csoportosulás

A Bizottság 2011 októberében hozta nyilvánosságra a rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos álláspontját Módosítások: ►Tagságra ►Csoportosulás egyezményének és alapszabályának tartalmára ►Nemzeti hatóságok általi jóváhagyás folyamatára ►A foglalkoztatás és a közbeszerzés tekintetében irányadó jogra ►Az eltérő pénzügyi felelősséget vállaló tagoknak a csoportosulással való viszonyaira ►Kommunikációra Magyarország javaslatai: • • • a már megalakult ETT-hez való csatlakozás szabályainak további egyszerűsítését módosítás részletesebb kidolgozását a pénzügyi felelősségre vonatkozóan Jóváhagyó hatóságok találkozójának – éves jellegű – megrendezését Jóváhagyási eljárás 3 hónapos időtartamát Kiemelten támogatjuk a Régiók Bizottságának álláspontját, hogy az ETT-ket, mint az európai területi együttműködési politika végrehajtásának választható eszközét az Európai Bizottság fokozottabban vegye figyelembe + nagyobb mértékben illessze be a 2014 és 2020 közötti időszak kohéziós politikájára vonatkozó jogalkotási intézkedésekbe. 8

Jóváhagyó hatóságok találkozója Lovasberény, 2012. február 27 -28. Cél: jobb kommunikáció a jóváhagyó hatóságok

Jóváhagyó hatóságok találkozója Lovasberény, 2012. február 27 -28. Cél: jobb kommunikáció a jóváhagyó hatóságok között, ETT-k alapításának segítése, a megalakult ETT-k tapasztalatainak megismerése. Résztvevő államok: Ausztria (Burgenland), Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia, Lengyelország + Európai Bizottság Főbb vitapontok: – a Rendelet eltérő értelmezése, – elhúzódó jóváhagyási eljárások, – az egyes tagállami és nem tagállami eljáró hatóságok beazonosítása, – javaslat arról, hogy az eltérő tagállami jogszabályok elemzésére készüljön egy összehasonlító tanulmány. Konklúziók: • Uniós adatbázis a Régiók Bizottsága gondozásában: a jóváhagyó hatóságok megnevezését, elérhetőségét tartalmazó nyilvántartás vezetése; • 3. államok jóváhagyási eljárása: a 3. államoknak ki kell alakítaniuk az ETT-kben részt vevő jogalanyaik tagi jóváhagyásának rendjét, a támogatást kiadó hatóság elnevezését és adatait meg kell küldeniük a Bizottságnak. • Párbeszéd: a jóváhagyó hatóságok éves találkozójának szakmai támogatása; • Szakfordítás. 9

Területi kohézió 2007: Lisszaboni Szerződés a – gazdasági és társadalmi kohézió erősítésén – túl

Területi kohézió 2007: Lisszaboni Szerződés a – gazdasági és társadalmi kohézió erősítésén – túl harmadik célkitűzést is bevezet: a területi kohéziót. > Nagyobb forrás - Új fejlesztési eszközök. Finanszírozás Az európai területi együttműködés kohéziós politikán belüli részaránya növekszik. A javaslat szerint az ETE programok kohéziós forrásokból való részesedése 11, 7 milliárd (3, 48%) euró, ami növekedést jelent a jelenlegi 8, 7 milliárd (2, 52 %) euróhoz képest. Integrált Helyi Fejlesztési Kezdeményezések A szubregionális, helyi („local”) szintű, szektorokon átívelő beavatkozások ösztönzése érdekében a Bizottság megerősítené a közösségi tevékenységen alapuló integrált helyi, területi fejlesztési kezdeményezéseket (Community led local development). A helyi fejlesztések tervezési és végrehajtási keretét integrált helyi fejlesztési stratégiák adják. A helyi fejlesztési stratégiákat a LEADER-ből ismert módszertanhoz hasonlóan a valós partnerség elve szerint kialakított helyi akciócsoportoknak kell kidolgozni és végrehajtani. Integrált Területi Beruházások • A területi fejlesztés és városfejlesztés több prioritási tengelyhez és programhoz tartozó tevékenységének összehangolására. Ezeket az Operatív Programokban előre kellene rögzíteni, megadva az egyes Integrált Területi beruházásokra szánt pénzügyi allokációt. • A tagállam vagy az IH kijelölhet egy vagy több közreműködő szervezetet, beleértve helyi hatóságokat, regionális fejlesztési testületeket, vagy non-profit szervezeteket az ITI irányítására és végrehajtására. A javaslat szerint közreműködő szervezetként az ETT-k is megjelenhetnek. 10

Területi Tervezés a Határtérségekben Konferencia 2012. június 6. • Határspecifikus programtervezés a 2014 -2020

Területi Tervezés a Határtérségekben Konferencia 2012. június 6. • Határspecifikus programtervezés a 2014 -2020 -as uniós költségvetési periódusban kiírásra kerülő Határon Átnyúló Együttműködési Programokban (3 szintű) – Miniszteri egyeztetés a szomszédos államok felé képviselendő kormányzati álláspontról – Ágazati Jelentés: az európai területi társulásokkal, valamint az ágazati stratégiák határon átnyúló vonatkozásaival kapcsolatos feladatokról szóló 1025/2012. (II. 14. ) Korm. Határozat – Területi tervezés a határtérségben konferencia: 2012. június 6. • Résztvevők: minisztériumok, megyék és a helyi szint képviselői, Európai Területi Társulások 11

2012. június felmérés 11 tematikus célkitűzés- 4 választható 12

2012. június felmérés 11 tematikus célkitűzés- 4 választható 12

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Zöld-Nagy Viktória Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatás Fejlesztéséért Felelős

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Zöld-Nagy Viktória Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatás Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkár Tel: 06 1 795 4905 Email: viktoria. [email protected] gov. hu 13