Az elektronszerkezet 7 Osztly Tk 75 77 oldal

  • Slides: 13
Download presentation
Az elektronszerkezet 7. Osztály Tk. 75 -77. oldal

Az elektronszerkezet 7. Osztály Tk. 75 -77. oldal

Melyik elemi részecske van az elektronfelhőben? u Az elektronok elektron héjakon mozognak. u Elektronhéjnak

Melyik elemi részecske van az elektronfelhőben? u Az elektronok elektron héjakon mozognak. u Elektronhéjnak nevezzük az atommagtól különböző távolságban lévő, különböző energiával rendelkező sávokat, melyeken az elektronok megtalálhatók.

Hány elektron fér el egy elektronhéjon? u Az atommag vonza az elektronokat u Az

Hány elektron fér el egy elektronhéjon? u Az atommag vonza az elektronokat u Az elektronok igyekeznek minél közelebb kerülni az atommaghoz. u Az elektronok egymást taszítják. u Az elektronhéjakon csak meghatározott számú elektron fér el.

Hány elektron fér el az egyes héjakon? u Az u. A első héjon 2

Hány elektron fér el az egyes héjakon? u Az u. A első héjon 2 elektron fér el. másodikon 8 elektron harmadikon 18 elektron negyediken 32 elektron fér el.

Az elektronhéjak kiépülése u Az első elektronhéjra 2 elektron fér: 1 elektron H 2

Az elektronhéjak kiépülése u Az első elektronhéjra 2 elektron fér: 1 elektron H 2 elektron He 1 proton 2 proton

A második elektronhéj kiépülése: u Az első elektronhéjra 2 elektron fér. u Így a

A második elektronhéj kiépülése: u Az első elektronhéjra 2 elektron fér. u Így a további elektronok a második héjra kerülnek. 1 elektron 4 elektron 2 elektron Li C 3 proton 6 proton

A harmadik elektronhéj kiépülése u Az első két elektronhéjra 10 elektron fér: u A

A harmadik elektronhéj kiépülése u Az első két elektronhéjra 10 elektron fér: u A további elektronok a harmadik héjra kerülnek 1 elektron 8 elektron 2 elektron Na 11 proton

Elektron héjak u Ha egy elektron héjon a maximális számú elektron tartózkodik, akkor telített

Elektron héjak u Ha egy elektron héjon a maximális számú elektron tartózkodik, akkor telített elektronhéjról beszélünk. u Ha a maximális elektronszámnál kevesebb elektron van a héjon, akkor telítetlen elektronhéjról beszélünk. u Az elektronhéjak számát a periódusos rendszerből is kiolvashatjuk. u Az elektronhéjak számát a periódusszám mutatja meg. u ( a szám a sor elején)

További héjak u Egy új héj telítése csak akkor kezdődik meg, ha az alatta

További héjak u Egy új héj telítése csak akkor kezdődik meg, ha az alatta lévők telítettek. u Van kivétel, mert az elektronhéjak között vannak átfedések:

Mely elektronok vesznek részt a kémiai folyamatokban? u. A legkülső héjon lévő elektronok a

Mely elektronok vesznek részt a kémiai folyamatokban? u. A legkülső héjon lévő elektronok a legsérülékenyebbek u Távolabb vannak az atommagtól u Kisebb az atommag vonzó hatása u A külső elektronok vesznek részt a kémiai folyamatokban u Ezeket az elektronokat vegyérték elektronoknak is nevezzük.

Honnan lehet tudni, a vegyérték elektronok számát? u. A periódusos rendszert úgy állították össze,

Honnan lehet tudni, a vegyérték elektronok számát? u. A periódusos rendszert úgy állították össze, hogy az azonos vegyértékelektronnal rendelkező atomok egymás alá kerüljenek, mivel ezek kémiai folyamatokban hasonlóan viselkednek. u A vegyértékelektronok számát a főcsoport szám mutatja meg. u ( A szám az oszlop tetején)

Az atomtörzs u Mivel kémiai folyamatokban a vegyérték elektronok vesznek részt, az alatta lévő

Az atomtörzs u Mivel kémiai folyamatokban a vegyérték elektronok vesznek részt, az alatta lévő elektronok „biztonságban” vannak. u Az atommag és a telített elektronhéjakat együtt atomtörzsnek nevezzük. u A vegyérték elektronokat az atom vegyjele körül pontokkal ábrázoljuk

A lángfestés u. A vegyérték elektronok gerjesztés hatására távolabbi elektronhéjra kerülhetnek, majd a gerjesztés

A lángfestés u. A vegyérték elektronok gerjesztés hatására távolabbi elektronhéjra kerülhetnek, majd a gerjesztés megszűntével eredeti helyükre zuhannak vissza. u A két szint közötti energiakülönbséget fény formájában kibocsátják. u Minden atom jellegzetes színt mutat.