Az egszsggyi szakmai felelssgrl Egszsggyi szakmai felelssg szk

  • Slides: 39
Download presentation
Az egészségügyi szakmai felelősségről

Az egészségügyi szakmai felelősségről

Egészségügyi szakmai felelősség szűk fogalma Egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás során nem az egészségügyi

Egészségügyi szakmai felelősség szűk fogalma Egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás során nem az egészségügyi szolgáltatásra irányadó szakmai követelmények szerint jár el és ez egészségkárosodást vagy halált okoz n Nem jó mert: n – Szabadfoglalkozásra, személyes felelősségre (pl. büntetőjog) nem terjed ki – Eü. Szolgáltató és dolgozó közötti elszámolásra nem használható – Tájékoztatási követelmény nincs benne – Csak polgári jogi felelősség igényli a károsodást és nem szól a más felelősségi formáknál lényeges veszélyeztetésről – Szakmai követelmények a „kell” szintjén fogalmazzák meg az elvárhatóságot, ami pl. kártérítésnél túl szigorú

Egészségügyi szakmai felelősség tág fogalma I. n n n Egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó vagy

Egészségügyi szakmai felelősség tág fogalma I. n n n Egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó vagy egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás vagy az általuk végzett egészségügyi szolgáltatásnak nem minősülő egészségügyi tevékenység során nem az egészségügyi szolgáltatásra, egészségügyi tevékenységre irányadó illetve az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók jogait és kötelezettségeit meghatározó szakmai és tájékoztatási elvárhatósági előírások szerint jár el és ez veszélyeztetést, egészségkárosodást vagy halált okoz

Egészségügyi szakmai felelősség tág fogalma II n n n A felelősségi típusokból pl. az

Egészségügyi szakmai felelősség tág fogalma II n n n A felelősségi típusokból pl. az etikai, munkajogi, de akár a közigazgatási a felelősségnek nem csak a szakmai részét szankcionálja, de ahol a szakmai felelősség felmerül ott ez a fogalom elég Személyes és szolgáltatói felelősséget is tartalmazza Teljes károsodás skála veszélyeztetéstől a halálig Tudatosan hiányzik a beteg vagy a károsult megjelölése, hiszen így fedi le az egymás közötti áthárítást Elvárhatósági előírás jóval tágabb fogalom, mint a követelmény Hiányzik a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz gyártás, forgalmazás miatti felelősség illetve a kártalanítás

Egészségügyi szakmai felelősség szuper-tág fogalma Tág fogalom - továbbá n ha gyógyszer gyártására, gyógyászati

Egészségügyi szakmai felelősség szuper-tág fogalma Tág fogalom - továbbá n ha gyógyszer gyártására, gyógyászati segédeszköz előállítására, mindkettő forgalomba helyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatra vonatkozó szakmai elvárhatósági előírások be nem tartása n veszélyeztetést egészségkárosodást vagy halált okoz n továbbá ha egészségügyi szolgáltatással, egészségügyi tevékenységgel vagy gyógyszer gyártásával forgalomba helyezésével vagy forgalmazásával, klinikai vizsgálatával összefüggésben az államot törvény kártalanításra kötelezi. (és jöhetne még a hiper-tág fogalom…) n

Egészségügyi szakmai felelősség típusai I. Egyszerű fogalom: Betegellátásban bénázás, baj bánkódás, bankót ( vagy

Egészségügyi szakmai felelősség típusai I. Egyszerű fogalom: Betegellátásban bénázás, baj bánkódás, bankót ( vagy néha inkább bankot) n Etikai felelősség n – Három kamara etikai kódexe szerinti szuper-tág felelősség, szakmai felelősség- egy felelősségi eset n Munkajogi felelősség – Munkavállaló vétkes kötelezettségszegése, munkaszerződés megszűntetése, károkozás áthárítás n Szabálysértési felelősség – Működési engedélyt érintő személyes felelősség-volt most csak fertőzőbetegséget és gyógyszerügyet érint

Egészségügyi szakmai felelősség típusai n Közigazgatási felelősség n Finanszírozási felelősség n Fogyasztóvédelmi felelősség n

Egészségügyi szakmai felelősség típusai n Közigazgatási felelősség n Finanszírozási felelősség n Fogyasztóvédelmi felelősség n Büntetőjogi felelősség – Működési és működtetési felelősség – Vizsgálati és terápiás, finanszírozási eljárási rendek – Fogyasztóvédelmi hatóságok, békéltető testületek – Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, foglalkozástól eltiltás Polgári jogi felelősség – Egészségügyi Szakmai Kártérítési Felelősség n Nemzetközi felelősség n – Határon átnyúló és határon túli valamennyi felelősségi forma

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai I - Felelősség iránya n Személy ellen – – –

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai I - Felelősség iránya n Személy ellen – – – Etikai felelősség Munkajogi felelősség Szabálysértési felelősség – Büntetőjogi felelősség – Nemzetközi felelősség a fenti esetekben n Szolgáltató ellen – Közigazgatási felelősség – Finanszírozási felelősség – Fogyasztóvédelmi felelősség – Polgári jogi felelősség – Nemzetközi felelősség a fenti esetekben

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai II- Átháríthatóság n Végső károkozóra át nem hárítható (Minden felelős

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai II- Átháríthatóság n Végső károkozóra át nem hárítható (Minden felelős egy eljárásban, szakképesítés hiányában nem biztos az eljárás) – – – Etikai felelősség Munkajogi felelősség Szabálysértési felelősség Büntetőjogi felelősség Nemzetközi felelősség fenti esetei n n n Végső károkozóra áthárítható(Szakképesítés hiánya mentesülést jelent, munkajogi korlátok) Közigazgatási felelősség Finanszírozási felelősség Fogyasztóvédelmi felelősség Polgári jogi felelősség Nemzetközi felelősség fenti esetei

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai III- Nevesített felelősség n Egészségügyben nevesített felelősség: – Etikai felelősség

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai III- Nevesített felelősség n Egészségügyben nevesített felelősség: – Etikai felelősség – Szabálysértési felelősség – Közigazgatási felelősség – Finanszírozási felelősség – Nemzetközi felelősség fenti esetei n Nem egészségügyben nevesített felelősség: – Munkajogi felelősség – Fogyasztóvédelmi felelősség – Büntetőjogi felelősség – (Polgári jogi felelősség Egészségügyi Szakmai Kártérítési Felelősség) – Nemzetközi felelősség

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai IV. - Kárfüggőség n Kár-független (veszélyeztetés is elég) – –

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai IV. - Kárfüggőség n Kár-független (veszélyeztetés is elég) – – – Etikai felelősség Munkajogi felelősség Szabálysértési felelősség Közigazgatási felelősség Finanszírozási felelősség Fogyasztóvédelmi felelősség – Büntetőjogi felelősség – Nemzetközi felelősség fenti esetei n Kárfüggő n Polgári jogi felelősségmégis egyenrangú az összes többi felelősségi formával

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai V. - Indíthatóság n Többféle részeljárás is kezdeményezhető – Közigazgatási

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai V. - Indíthatóság n Többféle részeljárás is kezdeményezhető – Közigazgatási felelősség (csatlakozási törvény szerinti panasz, igazgatásihatósági eljárás) – Fogyasztóvédelmi felelősség (hatósági eljárás, békéltetés) – Büntetőjogi felelősség (büntetőeljárás, rendkívüli halál közigazgatási eljárás) – Polgári jogi felelősség (peren kívül, peres) – Nemzetközi felelősség n Nem kezdeményezhető többféle részeljárás – – – Etikai felelősség Munkajogi felelősség Szabálysértési felelősség Finanszírozási felelősség Nemzetközi felelősség fenti esetei

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai VI—Eljárás hivatalból n Eljárás hivatalból is indulhat: – Etikai felelősség

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai VI—Eljárás hivatalból n Eljárás hivatalból is indulhat: – Etikai felelősség panasz az elsődleges) – Büntetőjogi felelősség (feljelentés az elsődleges) – Munkajogi felelősség (egyensúlyban a hivatali és a panasz) – Közigazgatási felelősség (egyensúlyban hivatali és panasz) – Szabálysértési felelősség (hivatali az elsődleges) – Finanszírozási (hivatali az elsődleges) – Nemzetközi n Eljárás csak kérelemre – – Fogyasztóvédelmi felelősség Polgári jogi felelősség

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai VII - Bíróság szerepe n Érdemi bírósági szerep – Munkajogi

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai VII - Bíróság szerepe n Érdemi bírósági szerep – Munkajogi felelősség-bíróság megváltoztathat – Büntetőjogi felelősség-ítélet – Polgári jogi felelősség-ítélet – Nemzetköz felelősség fenti esetei n Bíróság szerepe nem érdemi – Etikai felelősség-hatályon kívül helyezés – Szabálysértési felelősségkifogás alapon egyfokú eljárás – Közigazgatási felelősségpanasz eljárásnál nincs, egyébként hatályon kívül helyezés – Fogyasztóvédelmi felelősségkorlátozott okokból hatályon kívül helyezés – Finanszírozási felelősség-nincs – Nemzetközi felelősség fenti esetei

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai VIII - Szankció n Pénzügyi szankció domináns – Szabálysértési felelősség

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai VIII - Szankció n Pénzügyi szankció domináns – Szabálysértési felelősség (kizárólag szabálysértési büntetés) – Polgári jogi felelősség (kizárólag kártérítés) – Büntetőjogi felelősség (pénzbüntetés-elsődlegesen) – Nemzetközi felelősség fenti esetei n Pénzügyi szankció nem domináns – Finanszírozási felelősség ( közvetlen pénzügyi szankció nincs) – Etikai felelősség (pénzbírság) – Munkajogi felelősség (előmeneteli rendszerben várakoztatás) – Közigazgatási felelősség (egészségügyi bírság) – Fogyasztóvédelmi felelősség (bírság, békéltető testület döntése kártérítésről) – Nemzetközi felelősség fenti esetei

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai IX- Eredményfüggőség n Halálesetnél indul inkább sértetti kezdeményezésre (bosszú motívum)

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai IX- Eredményfüggőség n Halálesetnél indul inkább sértetti kezdeményezésre (bosszú motívum) – – Etikai felelősség Munkajogi felelősség Büntetőjogi felelősség (Szabálysértési felelősség, finanszírozási felelősségcsak, hogy az egészségügynek rossz legyen) – Nemzetközi felelősség fenti esetei n Egészségkárosodásnál indul inkább – Közigazgatási felelősség (megelőző szűrés olcsón és azt követően polgári jogi támadás) – Fogyasztóvédelmi felelősség – Polgári jogi felelősség – Nemzetközi felelősség fenti esetei

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai X- Érdemes? n Igen – Etikai felelősség – Közigazgatási felelősség

Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai X- Érdemes? n Igen – Etikai felelősség – Közigazgatási felelősség – Büntetőjogi felelősség (Kicsit-részletes vizsgálat nem érdemi szankció, illetve büntetőjogban ritka marasztalás) – Polgári jogi felelősség (Nagyon-részletes vizsgálat érdemi szankció, gyakori marasztalás) - Nemzetközi felelősség fenti esetei n Nem – Munkajogi felelősség (gyakran nem indítják meg, nincs érdemi szankció) – Szabálysértési felelősség (nem elsősorban szakmai felelősség) – Finanszírozási felelősség (nem elsősorban szakmai felelősség, közvetett szankció) – Fogyasztóvédelmi felelősség(még nincs érdemi gyakorlata, amatőr békéltető testület) – Nemzetközi felelősség fenti esetei

Egészségügyi szakmai felelősség kapcsolódása I. n Finanszírozás – Finanszírozási felelősség közvetlen kapcsolata – Vizsgálati

Egészségügyi szakmai felelősség kapcsolódása I. n Finanszírozás – Finanszírozási felelősség közvetlen kapcsolata – Vizsgálati és terápiás és finanszírozási eljárásrendek, mint az elvárhatóság alapja – Finanszírozási összeg, mint a kártérítések forrásafinanszírozott szolgáltató jó alperes n Egészségügyi ellátórendszer – Közigazgatási és Szabálysértési felelősség közvetlen kapcsolata (működési engedély, minimumfeltételek) – Működési formák kialakítása, amelyek ellen a felelősséget vizsgáló eljárások indulnak

Egészségügyi szakmai felelősség kapcsolódása II. n Jogviszonyok az egészségügyben n Egészségügyi közgazdaságtan – Munkajogi

Egészségügyi szakmai felelősség kapcsolódása II. n Jogviszonyok az egészségügyben n Egészségügyi közgazdaságtan – Munkajogi felelősség közvetlen kapcsolata – Kártérítések, egyéb szankciók áthárításának alapja – Eü. Tv. 5. § (3) „Mindenkinek joga van olyan ismeretekhez, ami lehetővé teszi számukra a megfelelő tájékoztatáson alapuló döntést az egészséggel kapcsolatban, illetve mindenki tájékoztatásra jogosult az egészségügyi szolgáltatók általnyújtott egészségügyi ellátás jellemzőiről” – Beteg és Finanszírozó a fenti adatok alapján is választ a piacról szolgáltatót, illetve a fenti adatok mutatják az eü. Szolgáltató hatékonyságát, hatásosságát is n Betegjogok – A felelősség a betegjogok megsértése esetén lefolytatandó eljárás és szankció, a jogsértés jelentősége eredményezhet egyedüli, de akár párhuzamos több felelősségi eljárást is

Egészségügyi szakmai felelősség kapcsolódása III. n Gyógyszerügy n EU és nemzetközi kérdések n Embereken

Egészségügyi szakmai felelősség kapcsolódása III. n Gyógyszerügy n EU és nemzetközi kérdések n Embereken végzett kutatások n Egészségügyi működést segítő kapcsolatok n Egészségügyi jogalkotás n Egészségügyi felelősség – Gyártóknál termékfelelősség, forgalmazók különböző felelősségi formái (kiemelt fogyasztóvédelem, büntetőjog, polgári jog) – Nemzetközi felelősség - határon átnyúló, határon túli – Speciális többletfeltételek a felelősségnél: írásbeli tájékoztatás, felelősségbiztosítás, egyébként a felelősség típusok részesete – Közreműködőknél-áthárítás, közbeszerzésnél tárgyi és személyi feltételek, mint a felelősség egyik alapja, gazdálkodás-kártérítés forrás – Egészségügyi közjog-felelősség alanyai, egészségügyi magánjogfelelősség alapja – Mást is vizsgáló felelősségi formáknál vezető vagy kizárólagos felelősség

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai I n Etikai és polgári jogi felelősség n Büntetőjogi és

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai I n Etikai és polgári jogi felelősség n Büntetőjogi és polgári jogi felelősség – Eü. tv. Megfelelő az ellátás, ha az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok és irányelvek szerint történik. – Eü. Tv. - minden beteget elvárható gondossággal, szakmai és etikai szabályok és irányelvek betartásával kell ellátni – Etikai előírás lehet tágabb, mint a szakmai pl. tájékoztatási kérdésekben – Etikai követelményekkel ellentétes magatartás kártérítési következménnyel – Büntető ügyben hozott jogerős ítélettel elbírált bűncselekmény polgári jogi következményei felöl kell határozni, büntetőítélet irányadó a polgári eljárásra, hogy követtek-e el bűncselekményt és annak ki a terheltjecsak a kártérítés mértéke kérdéses – Veszélyeztetést megállapító ítélet nem jelent polgári jogi felelősségethiányzik a kár – Tágabb polgári jogi felelősség nem jelent szűkebb büntetőjogi felelősséget is

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai II. n Munkajogi és közigazgatási felelősség n Munkajogi és szabálysértési,

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai II. n Munkajogi és közigazgatási felelősség n Munkajogi és szabálysértési, büntetőjogi felelősség n Munkajogi és polgári jogi, büntetőjogi, közigazgatási felelősség – Munkáltató és más hatóság döntése nem köti a polgári eljárást sem döntésben, sem tényállásban csak ha törvény alapján ennek a más eljárásnak meg kell előznie a polgári jogi igényérvényesítést- egészségügyi szakmai felelősségnél nincs – Ha a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése alapját adó kötelezettségszegés miatt büntető vagy szabálysértési eljárás indul és az nem végződik felmentéssel a munkáltató előtti eljárás megindítására nyitva álló határidők a jogerős határozatnak a munkáltatóval történő közléstől kezdődnek – Munkaszerződés felmondási, rendkívüli felmondási okként írhatja elő más felelősség jogerős megállapítását

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai III. n Büntető jogi és etikai felelősség-jóhírnév igazolás n Büntetőjogi

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai III. n Büntető jogi és etikai felelősség-jóhírnév igazolás n Büntetőjogi felelősség - működési nyilvántartás – Egészségügyi dolgozó áll-e jogerősen etikai büntetés, egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás alatt, büntetett előéletű-e – Működési nyilvántartás tartalmazza a jogerős etikai büntetést és elévülésének napját – Nem vehető fel nyilvántartásba, illetve törölni kell, aki egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek (ezt lehet szakmai felelősség miatt is) illetve, aki eü. tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll – Törlésről értesítés szakmai kamarának, egészségbiztosítási szervnek – Egy évet meghaladó szabadságvesztésről, eü. tevékenységet kizáró büntetésről haladéktalanul értesíti bíróság a nyilvántartást vezető szervet

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai IV. n Közigazgatási (működtetési) felelősség-egyéb felelősségek – Egészségügyi igazgatási-hatósági eljárás

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai IV. n Közigazgatási (működtetési) felelősség-egyéb felelősségek – Egészségügyi igazgatási-hatósági eljárás során feltártak alapján más szabálysértési hatóságnál eljárás kezdeményezhető – Kisebb súlyú cselekmény esetén felelős figyelmeztetése – Munkavállaló vétkes kötelezettségszegésének gyanúja esetén munkáltatónál eljárás kezdeményezése – Bűncselekmény észlelésénél büntetőeljárás kezdeményezése

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai V. n Szabálysértési és közigazgatási (működési) felelősség-ez már a múlt,

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai V. n Szabálysértési és közigazgatási (működési) felelősség-ez már a múlt, de lehet a jövő is – Nem kaphat működési engedélyt 3, ha az eljárás megindításakor a szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételekkel rendelkezett 1 évig, aki személyében vagy személyesen közreműködő tagként egészségügyi tevékenység jogosulatlan végzése miatt szabálysértési büntetést kapott (vagy kuruzslás miatt elitélt) n Polgári jogi és polgári jogi felelősség – Res iudicata pontos betartása, ha jogerősen elbírált mulasztás miatt új felperesek jönnek új perben, mulasztás vitatható alperes részről

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai VI. n Etikai –büntetőjogi, szabálysértési, munkajogi felelősség – Nem vehető

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai VI. n Etikai –büntetőjogi, szabálysértési, munkajogi felelősség – Nem vehető fel a kamarába, illetőleg ki kell zárni a a kamarából aki egy évet meghaladó végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek vagy foglalkozástól végleges hatállyal tiltottak el – Kamarai tagságát felfüggesztik annak, akit foglalkozástól határozott időre eltiltottak az eltiltás időtartamára – Felfüggesztésről, megszüntetésről határozatot küld a kamara működési nyilvántartást vezetőnek, munkáltatónak, működési engedélyezésre jogosultnak – Etikai vétségről a munkáltatót értesíti kamara, ami az intézkedésről visszaértesít – Munkáltató értesíti kamarát, ha tag olyan vétséget követ el, ami etikai vétség is – Ha etikai vétségnek is minősülő ügyben büntető vagy szabálysértési eljárás indult etikai eljárás elévülési ideje az eljárások jogerős befejezéstől, tudomásszerzéstől – Bíróság vagy szabálysértési hatóság a kamara kérelmére, vagy hivatalból megküldi a határozatot a jogerőre emelkedéstől számított 30 napon belül – Ha a kamara kizárná a tagot, de büntetőeljárás is folyamatban van, az etikai eljárást fel kell függeszteni a büntetőügyben eljáró bíróság jogerős döntéséig – Etikai eljárás felfüggesztésekor a büntetőügyben eljáró bíróság ténybeli és jogi megállapításaihoz az etikai eljárás kötve van

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai VII. n Eljárási szabályok – Etikai felelősség - Szakmai kamarákról

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai VII. n Eljárási szabályok – Etikai felelősség - Szakmai kamarákról törvény, KET, Etikai Kódexek – Munkajogi felelősség – Munkatörvénykönyve, kollektív szerződés, munkaszerződés – Szabálysértési felelősség- Szabálysértési tv. – Közigazgatási felelősség- Csatlakozási törvény, KET – Fogyasztóvédelmi felelősség - Fogyasztóvédelmi törvény, Pp. – Finanszírozási felelősség-finanszírozási jogszabályok – Büntetőjogi felelősség- Be – Polgári jogi felelősség- Pp – Nemzetközi jogi felelősség, amilyen eljárás indul + polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról szóló 44/2001 EK rendelet és 593/2008 EK rendelet a szerződéses kártérítési illetve a 864/2007 EK rendelet a szerződésen kívüli kártérítési felelősségre és a Nemzetközi magánjogi tvr.

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai VIII. Ahol nincs felfüggesztési kötelezettség ott párhuzamosan is indulhatnak az

Egészségügyi szakmai felelősség kölcsönhatásai VIII. Ahol nincs felfüggesztési kötelezettség ott párhuzamosan is indulhatnak az eljárások n Próbaeljárásként a gyorsabban befejezhető, olcsóbb eljárások (etikai, fegyelmi, közigazgatási, fogyasztóvédelmi felelősség) és annak sikere esetén a büntetőjogi és polgári jogi felelősség n Védelmi eljárásként működhetne különösen halálesetnél az etikai, fegyelmi felelősség, annak lefolytatása és marasztalás lehet hogy elegendő a bosszú motívum további eljárást nem kíván n Eljárásokban keletkezett szakvélemények szabadon felhasználhatóak az egyes eljárásokban mindkét oldal számára-szakfőorvos véleménye nem mindig megszerezhető, mert előkészítő anyagnak minősítik n

Szakmai felelősségi skála I. n Egészségügyi felelősség- dolgozótól elvárható – büntetőjogi felelősség, áthárításnál legjobb

Szakmai felelősségi skála I. n Egészségügyi felelősség- dolgozótól elvárható – büntetőjogi felelősség, áthárításnál legjobb tudás, lelkiismeret, helyben adott személyi és tárgyi feltételek n Felróhatóság, adott helyzetben általában elvárható magatartás– Pl. az egészségügy, közoktatás kivételével szakmák többségét ez jellemzi, felróhatóság alóli kimentés esetei nincsenek korlátozva

Szakmai felelősségi skála II n Termékfelelősség – Gyógyszer gyártás, forgalomba hozatalnál a felróhatóság alóli

Szakmai felelősségi skála II n Termékfelelősség – Gyógyszer gyártás, forgalomba hozatalnál a felróhatóság alóli kimentés esetei korlátozva a Termékfelelősségi törvényben n Egészségügyi Szakmai Kártérítési Felelősség – Felróhatóság alól csak egy kimentési lehetőség, ha az elvárható gondossággal jár el ( megtett mindent ami lehetséges, nem kizárt) és ha nem így lett volna a betegnek akkor sem lett volna (kizárt lett volna) a nagyobb túlélési gyógyulási károsodás elkerülési esélye n Megbízás nélküli ügyvitel – Pl sürgősség, hozzájárulás hiánya – Szolgáltató minden kárért felel, ami a beavatkozás nélkül nem jött volna létre (csak a működési körön belül, de a szövődményekért is)

Szakmai felelősségi skála III. n Munkáltató felelőssége a 2012 I. tv. Új Munkatörvénykönyve alapján

Szakmai felelősségi skála III. n Munkáltató felelőssége a 2012 I. tv. Új Munkatörvénykönyve alapján – Mentesül a felelősség alól, ha ellenőrzési körön kívül eső olyan körülmény okozta a kárt, amellyel nem kellett számolnia Nem kell megtéríteni azt a kárt, aminek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható n Óvodai elhelyezéssel, tanulói jogviszonnyal kapcsolatos károk (Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény) – Vétkességre tekintet nélküli felelősség n Veszélyes üzem felelősség n Atomkárért felelősség – Működési körön kívül eső és elháríthatatlan károkért nem felel – Az atomenergiáról szóló törvény korlátozza milyen működési körön kívüli és elháríthatatlan ok miatt lehet mentesülés

Szakmai felelősségi skála IV Kártalanítás n Kártalanítás – Nincs mentesülési lehetőség, a károsodás ténye

Szakmai felelősségi skála IV Kártalanítás n Kártalanítás – Nincs mentesülési lehetőség, a károsodás ténye alapozza meg a felelősséget, ami csak akkor nincs, ha a károsodás nem egy adott, törvényben meghatározott ok miatt következett be, vagy a károsult csak saját maga okozta – Egészségügyben kártalanítási esetet csak törvény határozhat meg, és kártalanítási felelősség az Államot terheli. Állam nevében eljár és felelősség fennállása esetén kártalanítást fizet, ami tartalmában vagyoni és nem vagyoni kártérítés, az állami vagyon felügyeletérét felelős nemzeti fejlesztési miniszter

Kártalanítás az egészségügyben I Abban az esetben, ha a kártalanítás esetei közé tartozó ellátásoknál

Kártalanítás az egészségügyben I Abban az esetben, ha a kártalanítás esetei közé tartozó ellátásoknál felróható mulasztás történik vagy gyártó termékfelelőssége állapítható meg, kártalanításra nem kerülhet sor, az csak végső megoldás n Kártalanítás esetei: n – – – Kötelező védőoltás Emberen végzett orvostudományi kutatás Szerv-szövet eltávolítás adományozásnál Véradás Vérkészítmény felhasználás Gyógyszer alkalmazására kórokozók, toxinok, kémiai anyagok vagy nukleáris sugárzás feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében kivételes méltánylási érdekből vagy ideiglenes forgalomba hozatali engedéllyel került sor

Kártalanítás az egészségügyben II. n Kártalanítás korábbi többlet esetei – Járványügyi intézkedések ( 1972.

Kártalanítás az egészségügyben II. n Kártalanítás korábbi többlet esetei – Járványügyi intézkedések ( 1972. évi II. tv-1998 július 01 -ig azóta csak a társadalombiztosítás által nem térített költségeket fizetik) – Gyógyszer kísérlet (ha sem engedélyező, sem szponzor, sem szolgáltató felelőssége nem volt megállapítható-2005. évi XCV törvény törli el 2005 november 01 -től) – Gyógyszer alkalmazása (ha gyógyszer gyártója a felróhatóság alól azzal mentette ki magát, hogy a tudomány és technika gyártáskori színvolán nem volt felismerhető, hogy a termék hibás, az Állam lépett helyébe 2005 november 01 -ig - jelenleg ezzel nem védekezhet a gyártó)

Kártalanítás az egészségügyben III. n Kártalanítási korlátok – Ki kap kártalanítást § § §

Kártalanítás az egészségügyben III. n Kártalanítási korlátok – Ki kap kártalanítást § § § § Védőoltásra kötelezett Kutatás alanya Donor Véradó Aki a vérkészítményt kapja Aki a speciális esetben a gyógyszert kapja A fentiek eltartott hozzátartozója – Miért kapható kártalanítás § Súlyos egészségkárosodás (mi a súlyos és mi nem) § Megrokkanás § Halál

Kártalanítás az egészségügyben IV. n Kártalanítás érdekességei: – Kiskorú károsodik – csak a kiskorú

Kártalanítás az egészségügyben IV. n Kártalanítás érdekességei: – Kiskorú károsodik – csak a kiskorú és ha van eltartott hozzátartozója az kap kártalanítást, nem eltartott szülő nem kap kártalanítást – Kiskorú meghal - ha nincs eltartott hozzátartozó senki sem kap kártalanítást? – Nagykorú károsodik- a Károsult, a kiskorú hozzátartozója illetve az eltartott nagykorú hozzátartozó kap kártalanítást (nem eltartott házastárs nem kap? – Nagykorú meghal- Kiskorú, illetve eltartott nagykorú hozzátartozó kaphat kártalanítást (házastárs? ) – Bírói gyakorlat minden vagyoni kártérítést annak ítéle, aki kaphat kártalanítást ( kiskorú így kaphat ápolás-gondozást, háztartási kisegítést stb. ) Nem átruházható nem vagyoni kártérítés, jövedelem kiesés, erőmegfeszítésből eredő járadék, tartást pótló járadék

Kártalanítás az egészségügyben V. n Jogalkotási lehetőségek: – Kötelező védőoltás is gyógyszer, ezért se

Kártalanítás az egészségügyben V. n Jogalkotási lehetőségek: – Kötelező védőoltás is gyógyszer, ezért se legyen kártalanítás-fél év alatt módosult a törvény, ami kötelező ott nem törölhető el a kártalanítás – Embereken végzett orvostudományi kutatásnál se legyen kártalanítás, hiszen gyógyszerkutatásnál sincsez elvi lehetőség maradt – Eltartott hozzátartozó helyett csak hozzátartozó legalább halálesetnél-elvi lehetőség maradt – Vérkészítmény alkalmazása 1998 júliusa előtt csak a bírói gyakorlatban működött, mintha a vérkészítményt gyógyszerként használták volna-jogalkotás a bírói gyakorlatot követte

Kártalanítás az egészségügyben VI. n Kormányhatározat – 1093/2000 stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett

Kártalanítás az egészségügyben VI. n Kormányhatározat – 1093/2000 stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedők állami kártalanításáról – Aktív májkárosodás kialakult 2. 000. Ft egyösszegű és máj- kímélő életmódra havi 12. 000. Ft járadék – Aktív májkárosodás nem alakult ki 500. 000. Ft egyösszegű és májkímélő életmódra havi 8. 000. Ft járadék – Járadék KSH adatok alapján a hivatalos infláció mértéke szerint növekszik- hol van még ilyen? – Írásbeli egyezség, ahol az Állam nem vitatja méltányosságból (miből? Máshol miért vitatja, megkülönböztet? ) a veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló vérkészítmény és a fertőződés közötti ok-okozati összefüggést – Más betegcsoport nem tudta a határozattal történő kártalanítást kiharcolni, esélyes lehetet volna a dializálásra szoruló vesebetegek – Mindenki más perrel érvényesítheti kártalanítási igényét, az összegszerűséget befolyásolta a kormányhatározatban meghatározott kártalanítás

Kártalanítás az egészségügyben VII n Bírói gyakorlat – Szakértői bizonyítás elsősorban ok-okozatra (mitől lett

Kártalanítás az egészségügyben VII n Bírói gyakorlat – Szakértői bizonyítás elsősorban ok-okozatra (mitől lett a fertőződés, vagy más kártalanításra okot adó körülmény) illetve másodlagosan a kártalanításra okot adó körülmény miatt kizárólagosan milyen kárai lettek a felperesnek) – 100/2000 BH- vérkészítmény gyógyszerként történő alkalmazása az 1972 évi II tv-nél is – 863/2003 EBH- nincs orvosilag kétségmentes megállapíthatóság, ezért az okokozathoz elegendő a nem kizárható kapcsolat, illetve a valószínűség – 1120/2004 EBH- elévülés nyugvásának megszűnte szempontjából annak van jelentősége, hogy a károsult mikor került minden tekintetben a követelése érvényesíthetőségének a helyzetébe ( mikor tudta meg azt, hogy kórházi körülmények között fertőződött)- gyakorlatilag nincs sohasem vége az elévülés nyugvásának – 117/2008 BH és 10/2009 BH- orvos-szakmai szempontoknak van a károsodás vizsgálatának döntő jelentősége, a betegség kiújulásával kapcsolatos bizonytalanság tudata miatti kártalanítás, a javuló állapot nem csökkenti az összeget – A BH-k, EBH-k indokolás elszakadhat a Hepatitis fertőződéstől, ami más kártérítési igényeknél is általánosságban kiszélesítheti az igényérvényesítést ( a valószínűség az ok-okozatba, elvévülés kezdete a teljes körű kártudás stb. )