Avrupa Kredi Transfer Sistemi AKTS European Credit Transfer

  • Slides: 23
Download presentation
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) European Credit Transfer System (ECTS) T. C. Yeditepe Üniversitesi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) European Credit Transfer System (ECTS) T. C. Yeditepe Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Süreci Hizmetiçi Eğitim Seminerleri

1 AKTS Nedir? 2 AKTS Sisteminin Özellikleri 3 AKTS Kredisi Nedir ? 4 AKTS

1 AKTS Nedir? 2 AKTS Sisteminin Özellikleri 3 AKTS Kredisi Nedir ? 4 AKTS Notlandırma Sistemi 5 Örnek AKTS hesabı

AKTS’yi Gerekli Kılan Neden FARKLILIKLAR • Ortaöğretim süresi, türü, kapsamı • MYO benzer kısa

AKTS’yi Gerekli Kılan Neden FARKLILIKLAR • Ortaöğretim süresi, türü, kapsamı • MYO benzer kısa süreli yükseköğretim kurumlarının mevcut olması • Yükseköğretime giriş sistemlerindeki farklılıklar • Programlardaki farklılıklar • Akademik takvim, derslerin nitelikleri ve değerlendirme yöntemleri • Eğitim programlarının yapısı, süresi, ve verilen diplomaların türleri arasındaki farklılıklar • Ülkelerin yükseköğretim sistemlerindeki yapısal farklılıklar

Öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınması ile ilgili

Öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) (European Credit Transfer System –ECTS) geliştirilmiştir.

Öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı bir sistemde hazırlanan eğitim

Öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı bir sistemde hazırlanan eğitim programlarında; AKTS kredisi Öğrenme çıktıları Öğrenme ve öğretme yöntemleri değerlendirme teknikleri birbirlerinden ayrılamaz öğelerdir.

AKTS Nedir? Öğrencilerin yurt dışından aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan

AKTS Nedir? Öğrencilerin yurt dışından aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine sorunsuz transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. Akademik tanınma için AB ülkeleri tarafından gerçekleştirilen ortak bir dildir. Akademik tanınmanın düzenlenmesi için, çalışma programlarının şeffaflığı ve öğrenci başarısı üzerine temellendirilmiş iyi uygulama kuralları sağlar. Kendi başına akademik programların içeriği, yapısı ya da eşdeğerini düzenlemez, çünkü bunlar üniversitelerin kendi programlarını ve müfredatlarını oluştururken belirlemeleri gereken kalite konularıdır.

AKTS Kredisi Nedir? Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması için gerekli

AKTS Kredisi Nedir? Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir.

AKTS KREDİSİ Aslında, her dersin, bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken

AKTS KREDİSİ Aslında, her dersin, bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığının bir göstergesidir. 1 akademik yıl = 60 AKTS kredisi 1500 -1800 saat/yıl (37, 5 – 45 hafta/yıl) 1 AKTS kredisi = 25 -30 çalışma saati

AKTS KREDİSİ Öğrenci iş yükü Planlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir

AKTS KREDİSİ Öğrenci iş yükü Planlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir

1 yarıyıllık eğitim 30 AKTS kredisi n 1 yıllık eğitim 60 AKTS kredisi n

1 yarıyıllık eğitim 30 AKTS kredisi n 1 yıllık eğitim 60 AKTS kredisi n 3 yarıyıllık uygulaması olan programlar 90 AKTS kredisi n 3 yıllık programlar 180 AKTS kredisi n 4 yıllık programlar 240 AKTS kredisi n

| | Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilmelidir. Yerel sistemde kredisiz görünen

| | Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilmelidir. Yerel sistemde kredisiz görünen dersler de buna dahildir. İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalara da AKTS kredisi verilmelidir. AKTS kredisi hiçbir şekilde dersin düzeyini belirtmez ve zorluk derecesi ile AKTS kredi miktarı arasında da bir ilişki yoktur. Krediler statü veya prestije bağlı değildir. Öğretim üyesinin prestiji veya dersin statüsü kredileri belirlemekte kullanılamaz.

Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak AKTS’nin AMACI Öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına

Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak AKTS’nin AMACI Öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak

İŞ YÜKÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR? Bireysel çalışmalar Sözlü sunum Teorik (ders saati) Seminerler Öğrenci

İŞ YÜKÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR? Bireysel çalışmalar Sözlü sunum Teorik (ders saati) Seminerler Öğrenci iş yükü Alan çalışmaları Sınavlar Ödevler Uygulama (Lab. Atölye) Projeler

İŞ YÜKÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER q Hedeflenen öğrenme çıktıları q Seçilen öğrenme - öğretme yöntemleri

İŞ YÜKÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER q Hedeflenen öğrenme çıktıları q Seçilen öğrenme - öğretme yöntemleri q Seçilen ölçme/değerlendirme teknikleri q Ders programının yapısı ve tutarlılığı (dersler arasındaki tutarlılık, derslerin yeri vb. ) q Öğrencinin yeteneği ve çabası q Öğrenim süresi

 • Tanınma Yeterlilikler Öğrenme Çıktıları İş Yükü • Hareketlilik AKTS • Ortak Dereceler

• Tanınma Yeterlilikler Öğrenme Çıktıları İş Yükü • Hareketlilik AKTS • Ortak Dereceler

AKTS Kredisinin Hesaplanması: AB bir öğrencinin, öğrencinin tam zamanlı görevinin öğrencilik yapmak olduğunu göz

AKTS Kredisinin Hesaplanması: AB bir öğrencinin, öğrencinin tam zamanlı görevinin öğrencilik yapmak olduğunu göz önüne alarak, bir öğrenci tam zamanlı bir işçi gibi düşünülürse toplam 40 saat çalışması gerektiğini öne sürerek 1 ECTS’in saat bazında karşılığını hesaplamaya çalışmıştır. | Bir öğrencinin derslerinde başarılı olması için ders başına haftada ortalama 5 saat çalışacağı düşüncesi ile hesap yapalım. |

Örneğin: 3 Kredilik bir ders: 10 ödev veriliyor 1 ara sınav var öğrencinin kendine

Örneğin: 3 Kredilik bir ders: 10 ödev veriliyor 1 ara sınav var öğrencinin kendine çalışma saati de haftada ortalama 5 saat olarak belirlenmiştir: Ders için: (14 hafta) x (3 saat) (öğrencinin derste geçirdiği zaman) = 42 Saat (14 hafta) x (ortalama 5 saat) (öğrencinin ders dışında harcadığı zaman) = 70 Saat TOPLAM = 112 saat 1 ECTS = 25 Saat Bu dersin ECTS dersi kredisi: (112 saat/25 ECTS) = 4, 48 olarak hesaplanabilir. ~ 5 ECTS

AKTS Kredilerinin Hesaplanması için Tahmini Öğrenci İşyükü Hesaplama Çizelgesi Dersin Kodu Dersin Adı Dersin

AKTS Kredilerinin Hesaplanması için Tahmini Öğrenci İşyükü Hesaplama Çizelgesi Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kredisi Haftalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOPLA M Haftalık Ders Saati 0 Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Saat) 0 Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinliklerin Türü TOPLAM 0 0 0 0 AKTS Kredisi 0 0

Tavsiyeler 1. Üniversitede okutulan zorunlu ve seçmeli ortak derslere aynı AKTS kredisi verilmesi HTR

Tavsiyeler 1. Üniversitede okutulan zorunlu ve seçmeli ortak derslere aynı AKTS kredisi verilmesi HTR 301/302 2 AKTS kredisi TKL 201/202 2 AKTS Kredisi HUM 101/102 3 AKTS Kredisi

Tavsiyeler 2. Bölümlerin veya fakültelerin birbirine verdiği derslere (servis dersi) aynı AKTS kredisi verilmesi

Tavsiyeler 2. Bölümlerin veya fakültelerin birbirine verdiği derslere (servis dersi) aynı AKTS kredisi verilmesi 3. Yine bazı servis derslerine mümkün mertebe aynı AKTS kredisi verilmesi ve bu derslerin kredilerinin kendi fakülte/bölüm kurulları/öğretim elemanları tarafından belirlenmesi

Tavsiyeler 4. Aynı içerikteki derslere kodu ve adı farklı olsa dahi aynı AKTS kredisi

Tavsiyeler 4. Aynı içerikteki derslere kodu ve adı farklı olsa dahi aynı AKTS kredisi verilmeye çalışılması 5. Stajlara ve tüm kredisiz derslere AKTS kredisi verilmesi Meslek Stajı (Industrial Training, Summer practice) 1 AKTS Kredisi 6. Bitirme çalışmasına verilecek kredilerin bölümlerin kendileri tarafından belirlenmesi

Tavsiyeler 7. Buçuklu kredi vermemeye gayret edilmesi 8. 1 akademik yılın 60 AKTS, 1

Tavsiyeler 7. Buçuklu kredi vermemeye gayret edilmesi 8. 1 akademik yılın 60 AKTS, 1 yarıyılın 30 AKTS kredisine karşılık gelmesi ancak bazı hallerde yarıyıl bazında salınım esnekliğinden yararlanılması 9. Programlarda seçmeli derslerin tek isimleriyle önemler içine yerleştirilmemesi, seçmeli havuzlarında gösterilmesi 10. Bir dersin AKTS kredisinin, o dersin yerel kredisinin altında olmaması

Katılımınız ve ilginiz için teşekkür ederiz. . . T. C. Yeditepe Üniversitesi Bologna Eşgüdüm

Katılımınız ve ilginiz için teşekkür ederiz. . . T. C. Yeditepe Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Süreci Hizmetiçi Eğitim Seminerleri