Avesta 2020 Utfallet av det treriga utvecklingsprojekt som

  • Slides: 24
Download presentation
Avesta 2020 Utfallet av det treåriga utvecklingsprojekt som Avesta kommun genomfört med stöd från

Avesta 2020 Utfallet av det treåriga utvecklingsprojekt som Avesta kommun genomfört med stöd från Region Dalarna.

Bilden av Avesta Arbetstillfällen … 2/3 av arbetstillfällena i cirka 1100 aktiva företag Industri

Bilden av Avesta Arbetstillfällen … 2/3 av arbetstillfällena i cirka 1100 aktiva företag Industri Privat tjänstesektor Offentlig sektor

Befolkningsutveckling – antal sysselsatta i Outokumpu 31000 1400 1300 29000 1200 27000 1100 25000

Befolkningsutveckling – antal sysselsatta i Outokumpu 31000 1400 1300 29000 1200 27000 1100 25000 1000 Befolkning 23000 900 21000 800 19000 700 17000 600 15000 500 1910 1920 1930 1940 1950 1963 1970 1980 1990 2005 2010 Outo Kumpu

Befolkningsutveckling – antal sysselsatta 31000 13000 29000 12000 27000 11000 25000 10000 23000 9000

Befolkningsutveckling – antal sysselsatta 31000 13000 29000 12000 27000 11000 25000 10000 23000 9000 Befolkning Sysselsatta 21000 8000 19000 7000 17000 6000 15000 1910 1920 1930 1940 1950 1963 1970 1980 1990 2005 2010

2011

2011

Historia Avesta 2020 2012 Omvärldsanalyser Balanspaket 2004 Varumärkesarbete 2005 Tillväxt Avesta Tillväxtdelegation Balanspaket 2002

Historia Avesta 2020 2012 Omvärldsanalyser Balanspaket 2004 Varumärkesarbete 2005 Tillväxt Avesta Tillväxtdelegation Balanspaket 2002 Arena Avesta 2003 Finanskrasch 2008 Varsel 2011

2011: Vi bestämde oss för att vända detta!

2011: Vi bestämde oss för att vända detta!

Strategiskt arbete Styrgrupp Samverkan Avesta/ Hedemora Lars Isacsson, Anders Friberg, Ulf Hansson, Lena Stoltz

Strategiskt arbete Styrgrupp Samverkan Avesta/ Hedemora Lars Isacsson, Anders Friberg, Ulf Hansson, Lena Stoltz Lars Isacsson, Anders Friberg, Anders Eriksson Outokumpu, Jan Ericsson, Johan Thomasson, Elisabet Döring Arbetsförmedlingen, Marie Palm + adjungerade Samverkan Avesta – Hedemora Referensgrupper, t. ex: Arbetsmarknadsråd, Företagarnätverk. , Arena Avesta, Ordförandegrupp, Koncernledning, , Fackliga organisationer

Strategiskt arbete Övergripande målbild Nulägesanalys Specificerad målbild Strategi Operativa åtgärder

Strategiskt arbete Övergripande målbild Nulägesanalys Specificerad målbild Strategi Operativa åtgärder

Tänkbara vägar

Tänkbara vägar

25 000 Avestas vision: 25 000 invånare år 2020

25 000 Avestas vision: 25 000 invånare år 2020

Avesta 2020 Utvecklingsprojektet Avesta 2020 • • • År 2013‒ 2015 12 miljoner (Avesta

Avesta 2020 Utvecklingsprojektet Avesta 2020 • • • År 2013‒ 2015 12 miljoner (Avesta kommun 7 miljoner, Region Dalarna 5 miljoner) 175 delaktiga medarbetare och externa partners 6 fokusområden 26 delprojekt

Avesta 2020 Syfte med satsningen på projektet Avesta 2020 • • • Vända negativ

Avesta 2020 Syfte med satsningen på projektet Avesta 2020 • • • Vända negativ befolkningskurva Mer differentierat näringsliv Möta konkurrens från omkringliggande kommuner och regioner Ökad beredskap för att stå bättre rustade inför framtida strukturförändringar Möjliggöra ett starkare Avesta i framtiden Öka kunskapen om Avestas styrkor

Avesta 2020 Mål 2013– 2015 • • • Nya arbetstillfällen: 350 Bevarade arbetstillfällen: 10

Avesta 2020 Mål 2013– 2015 • • • Nya arbetstillfällen: 350 Bevarade arbetstillfällen: 10 000 (knappt) Nya företag: 20 (varav 15 ägda/ledda av kvinnor)

Avesta 2020 Fokusområden Utvecklad nyföretagarservice Utveckla kvinnors företagande Med aktiva insatser ska nyföretagarservicen utvecklas

Avesta 2020 Fokusområden Utvecklad nyföretagarservice Utveckla kvinnors företagande Med aktiva insatser ska nyföretagarservicen utvecklas ytterligare för att möta behovet av stöd och ännu bättre ta tillvara befintliga företags kunskap och engagemang. Stimulera kvinnors idéer som grund för tillskapande av nya företag med särskild tonvikt på icke traditionella kvinnliga affärsidéer, exempelvis med naturvetenskaplig och teknisk inriktning. Utökade marknadsföringsoch näringslivsresurser Lyfta fram Avesta som bostads - och etableringsort och visa på Avestas fördelar. Medflyttandestöd Förenkla helt enkelt Koppardalen En medflyttare får genom projektet möjlighet att finna ett arbete i regionen, genom utveckling av nätverk för regionens arbetsplatser. Underlätta och förenkla kontakten och rådgivningen mellan medborgare, företag och kommunkoncernen utan att ”tumma” på rättsäkerheten i myndighetsutövningen. • • • Attraktiv studieoch arbetspendling Möjliggöra en attraktiv studieoch arbetspendling med kollektivtrafik och transportmöjligheter på väg och järnväg. Koppardalen: Tillväxtmotor. Framtidsområde för innovation, kultur, sport, näringsliv, kommunikation. Här hittar du den innovativa och lättillgängliga marknadsplatsen för dig som vill starta eget eller vill växa i ditt företagande.

Avesta 2020 – resultat Måluppfyllelse • • • Nya arbetstillfällen: 350 Resultat (2014 -12

Avesta 2020 – resultat Måluppfyllelse • • • Nya arbetstillfällen: 350 Resultat (2014 -12 -31): 455 Bevarade arbetstillfällen: 9 486 Nya företag: 20 (varav 15 ägda/ledda av kvinnor) Resultat: 26 (varav 19 ägda/ledda av kvinnor)

Avesta 2020 – resultat Företagsexpansioner och nyetableringar

Avesta 2020 – resultat Företagsexpansioner och nyetableringar

Avesta 2020 – resultat Befolkningsutveckling – Avesta 2020 ger resultat 3, 4% befolkningsökning 2015

Avesta 2020 – resultat Befolkningsutveckling – Avesta 2020 ger resultat 3, 4% befolkningsökning 2015 = 4: e största i Sverige Avesta kommun 2015 = +48 miljoner

Avesta 2020 – resultat Dagsläget: • Befolkningsökning – kraftig inflytt • Bostadsbrist i hela

Avesta 2020 – resultat Dagsläget: • Befolkningsökning – kraftig inflytt • Bostadsbrist i hela kommunen • Totalt ca 5 000 personer i bostadskö Vad händer: • • Aktivt arbete för att locka intressenter Avesta ökar i attraktivitet Huspriser stiger kraftigt Privata och kommunala bostadsbolag drar igång projekt

Avesta 2020 – resultat Fler positiva effekter: • • • Ökat etableringstryck Ökat intresse

Avesta 2020 – resultat Fler positiva effekter: • • • Ökat etableringstryck Ökat intresse RV 70/68 Nordanö Utvecklingsområde Avestas attraktivitet ökar Ökat tryck planarbete Visionär stadsplan

Avesta 2020 det största utvecklings- och framtidsarbetet i kommunens historia - Nu är vi

Avesta 2020 det största utvecklings- och framtidsarbetet i kommunens historia - Nu är vi halvvägs mot vårt stora mål - Något fantastiskt händer i Avesta! Gemensam, tydlig målbild Nu fortsätter resan mot 2020! Gemensam strategi utifrån ett barriärbrytande tankesätt Ökad stolthet och respekt Lagarbete med egna resurser Envishet, målmedvetenhet, uthållighet Tydlig projektstruktur Avesta-anda Tvärsektoriellt arbetssätt

Resan fortsätter ”Detta är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men

Resan fortsätter ”Detta är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men kanske är det slutet på början. ” Winston Churchill

Resan fortsätter Så går vi vidare: • • Implementering av projekt och tankar i

Resan fortsätter Så går vi vidare: • • Implementering av projekt och tankar i den ordinarie verksamheten Strategin mot 2020 ligger fast ! Stötta och utveckla vårt lokala näringsliv Fortsatt fokus på arbete mot ett mer differensierat näringsliv Fortsatt arbete med att skapa bostäder Arbeta vidare tillsammans med andra för att klara den framtida Kompetensförsörjningen och medflyttandes situation Framtagande av nästa steg efter 2020!

Tack!

Tack!