Autorem materilu a vech jeho st nenli uvedeno

  • Slides: 11
Download presentation
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Macháčková. Dostupné

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Macháčková. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Kružnice jsou všechny body v rovině, které mají k danému pevnému bodu S stejnou

Kružnice jsou všechny body v rovině, které mají k danému pevnému bodu S stejnou vzdálenost. Tomuto bodu říkáme r r S střed kružnice S Vzdálenost bodů na kružnici ke středu nazýváme poloměr kružnice Poloměr značíme písmenem r.

střed S r k d l SS název střed poloměr r průměr d d=2

střed S r k d l SS název střed poloměr r průměr d d=2 xr

S kružnicí úzce souvisí i termín kruh. Kruh je složený ze všech bodů na

S kružnicí úzce souvisí i termín kruh. Kruh je složený ze všech bodů na kružnici a ze všech bodů, které leží mezi středem S a kružnicí. S

S L S stře S poloměr rr průměr d d NEZAPOMEŇ, ŽE KE KRUHU

S L S stře S poloměr rr průměr d d NEZAPOMEŇ, ŽE KE KRUHU PATŘÍ VŠECHNY BODY NA KRUŽNICI A VŠECHNY BODY MEZI KRUŽNICÍ A STŘEDEM KRUŽNICE!

1. Narýsuj kružnici n o poloměru 5 cm. 2. Narýsuj kruh L o poloměru

1. Narýsuj kružnici n o poloměru 5 cm. 2. Narýsuj kruh L o poloměru 6 cm. 3. Narýsuj kružnici k poloměru 7 cm. Vyznač poloměr kružnice k zeleně a průměr kružnice k modře.

1. Narýsuj kružnici k o poloměru 7 cm a vyznač bod A, který náleží

1. Narýsuj kružnici k o poloměru 7 cm a vyznač bod A, který náleží kružnici k, vyznač bod B, který nenáleží kružnici k. 2. Narýsuj kruh M o poloměru 6 cm a vyznač bod E, který náleží kruhu M, vyznač bod F, který nenáleží kruhu M.

Zdroje obrázků: [cit. 2014 -10 -23]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: Target

Zdroje obrázků: [cit. 2014 -10 -23]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: Target Plano …………………………. <http: //www. clker. com/clipart-target-plano. html> Disc……………………. …. . ……………… <http: //www. clker. com/clipart-disc. html> Pencil …………………………………. . <http: //www. clker. com/clipart-15848. html> Roundel Ghana ………………. . <http: //www. clker. com/clipart-28361. html> Man Face World Label……………. …. . <http: //www. clker. com/clipart-12236. html> Red Hair Female Cartoon Fac…. … <http: //www. clker. com/clipart-red-hair-female-cartoon-face. html>