Auswirkungen des Klimawandels und des Wetters auf Umwelt

  • Slides: 15
Download presentation
Auswirkungen des Klimawandels und des Wetters auf Umwelt und Erdbauwerke Vlivy počasí a změn

Auswirkungen des Klimawandels und des Wetters auf Umwelt und Erdbauwerke Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby Prof. Dr. -Ing. Jürgen I. Schoenherr doc. Ing. Jan Šembera, Ph. D. http: //klipro. tul. cz

Projektpartner Partneři projektu Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky doc. Ing. Jan Šembera, Ph.

Projektpartner Partneři projektu Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky doc. Ing. Jan Šembera, Ph. D. Hochschule Zittau/Görlitz Institut für Technologieentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung Prof. Dr. -Ing. Jürgen I. Schoenherr Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph. D. Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Fakultät Bauwesen Prof. Dr. -Ing. habil. Jens Engel

Grundparameter des Projekts Základní parametry projektu Realisierungsdauer/Realizační období: 1. 9. 2012 – 30. 6.

Grundparameter des Projekts Základní parametry projektu Realisierungsdauer/Realizační období: 1. 9. 2012 – 30. 6. 2014 Finanzierungsquelle/Zdroj financování: EU – Program Ziel 3 | Cíl 3 Fördergeldgeber/Poskytovatel: Sächsische Aufbau. Bank, Gemeinsames Technisches Sekretariat Gesamtbudget/celkový rozpočet: 681 860, 94 € Ergebnisse des Projekts: Výstupy projektu: Fortbildungskurse/Kvalifikační kurzy Seminare/Semináře Exkursionen/Exkurze Konferenzen, Workshops/Konference, workshopy Buch zur Methodik/Metodika Offizielle Webseite/webová prezentace: http: //klipro. tul. cz

Diagnose Diagnóza Prognose Prognóza Therapie Terapie HTW Dresden Uni Liberec UJEP Usti HS Zittau/Görlitz

Diagnose Diagnóza Prognose Prognóza Therapie Terapie HTW Dresden Uni Liberec UJEP Usti HS Zittau/Görlitz Uni Liberec HTW Dresden UJEP Usti HS Zittau/Görlitz HTW Dresden Ertüchtigen Posílení (Re)vitalisierung (Re)vitalizace Modifizierung Modifikace HTW Dresden UJEP Usti HS Zittau/Görlitz Uni Liberec UJEP Usti HTW Dresden HS Zittau/Görlitz

Das Programm beinhaltet drei Schwerpunkte: 1. Zweitägige Lehrveranstaltungen pro Quartal 2. Tagungen, Workshops und

Das Programm beinhaltet drei Schwerpunkte: 1. Zweitägige Lehrveranstaltungen pro Quartal 2. Tagungen, Workshops und Seminare 3. Praktikas sowie Exkursionen Program se skládá ze tří klíčových částí 1. Dvoudenní výuková akce každé čtvrtletí 2. Odborná setkání, workshopy a semináře 3. Praktika a exkurze

Fortbildungskurse TUL – Februar 2013 und Februar 2014, Modelierung von Auswirkungen auf Untergrund Erdbauwerke

Fortbildungskurse TUL – Februar 2013 und Februar 2014, Modelierung von Auswirkungen auf Untergrund Erdbauwerke infolge Witterungseinflüssen HS Zi/Gr – Dezember 2012 und Dezember 2013, Einfluss des Klimawandels auf Umwelt und Erdbauwerke UJEP – Mai 2013 und Mai 2014, Reaktion der wiederhergestellten, rekultivierten Landschaft auf ausgewählte Klimamerkmale HTW – Januar 2013 und Januar 2014, Obere Bodenzone, Geotechnik – Klima - Wasserhaushalt Vzdělávací kurzy TUL – únor 2013 a únor 2014, Modelování vlivů počasí na horninové prostředí a zemní stavby HS Zi/Gr – prosinec 2012 a prosinec 2013, Vlivy klimatických změn na životní prostředí a zemní stavby UJEP – květen 2013 a květen 2014, Reakce obnovené rekultivované a revitalizované krajiny na vybrané klimatické ukazatele HTW – leden 2013 a leden 2014, Svrchní půdní vrstva, Geotechnika Klima - Hydrologie

Seminare TUL – 20 x Klipro-Seminar (Mi 14: 15 einmal pro zwei Wochen, alljährlich

Seminare TUL – 20 x Klipro-Seminar (Mi 14: 15 einmal pro zwei Wochen, alljährlich von Oktober bis Dezember + von März bis Mai) (bisher 12 x) HS Zi/Gr – 16 x i. TN Seminar: (Mi 16: 30) alljährlich von Oktober bis Februar 5 Seminare und von März bis Juni 3 -5 Seminare (bisher 8 x) UJEP – 8 x (2 Veranstaltungen pro Semestr) (bisher 8 x) HTW – 10 x Dresdener Geotechnik Seminar an der HTW Dresden (Do 16: 50) alljährlich von Oktober bis Februar, 5 Veranstaltungen (bisher 6 x) Semináře TUL – (proběhlo 12 x) 20 x seminář NTI (St 14: 15 ob týden každoročně říjen-prosinec + březen-květen) HS Zi/Gr – 16 x i. TN Seminar: (většinou St 16: 30) každoročně říjen -únor 5 seminářů a březen-červen 3 semináře (dosud 8 x) UJEP – 8 x (2 akce/ semestr)(dosud 8 x) HTW – 10 x geotechnický seminář (Čt 16: 50) každoročně říjen-únor 5 akcí (dosud 6 x)

Exkursionen Exkurze UJEP + HTW – 13. -14. 06. 2013, Hochwasser- und Umweltschutz. Tagebau

Exkursionen Exkurze UJEP + HTW – 13. -14. 06. 2013, Hochwasser- und Umweltschutz. Tagebau und Rekultivierung, komplexe Aufgaben und Lösungen UJEP + HTW – 13. -. 14. 6. 2013, Ochrana proti povodním a ochrana životního prostředí. Povrchofá těžba a rekultivace, Komplexní úkoly a řešení TUL + HS Zi/Gr – 26. -27. 09. 2013, Braunkohlenbergbau und nachbergbauliche Nutzung. Wasserbauwerke und Hochwasserschutz. TUL + HS Zi/Gr – 26. -27. 9. 2013, Těžba hnědého uhlí, rekultivace a následná péče. Vodní stavby a protipovodňová opatření.

Konferenzen / Workshops Konference / Workshopy HS Zi/Gr – Deponieworkshop Zittau – Liberec 2013,

Konferenzen / Workshops Konference / Workshopy HS Zi/Gr – Deponieworkshop Zittau – Liberec 2013, 7. -8. 11. 2013 HS Zi/Gr – Skládkový workshop Žitava-Liberec 2013, 7. -8. 11. 2013 TUL – Abschlußworkshop des Projekts, Juni 2014 TUL – Závěrečný workshop projektu, červen 2014 UJEP – Workshop im Februar 2014 UJEP – Workshop v únoru 2014 HTW Dresden – 21. 11. 2013, Fachtagung Geotechnik & Umwelt: Angewandte Forschung in der Praxis HTW Dresden – 21. 11. 2013, Geotechnika a životní prostředí: Aplikovaný výzkum v praxi

Methodik Metodika Die Buch-Publikation wird im Jahr 2014 als „Methodik“ herausgegeben: Společná knižní publikace

Methodik Metodika Die Buch-Publikation wird im Jahr 2014 als „Methodik“ herausgegeben: Společná knižní publikace bude vydána v roce 2014: Vorwort. (Beschreibung des Projekts KLIPRO) 1 -2 Seiten, J. Šembera Předmluva. (Popis projektu KLIPRO) 12 strany, J. Šembera Einführung, 1 -5 Seite, J. Šembera Úvod, 1 -5 strany, J. Šembera 1. Kapitel: Zustand des Klimas und sein Wandel (hinsichtlich der Tschechischen Republik und Sachsen), L. Hájková, S. -A. Lippert, et al. 1. kapitola: Vybrané klimatické charakteristiky České republiky (Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj) a Svobodného státu Sasko, L. Hájková, S. A. Lippert, et al. 2. Kapitel: Deponien und Abbau von Deponien in Bezug auf das Klima, 40 Seiten, J. I. Schoenherr et al. 2. kapitola: Skládky a odtěžování skládek ve vztahu ke klimatu, 40 stran, J. I. Schoenherr

Methodik 3. Kapitel: Methoden für geotechnische Beurteilung von Erdbauwerken, 35 Seiten, J. Engel, C.

Methodik 3. Kapitel: Methoden für geotechnische Beurteilung von Erdbauwerken, 35 Seiten, J. Engel, C. Lauer, S. Al-Akel 4. Kapitel: Hydrologische Modellierung bei der Beurteilung der Auswirkungen des Klimawandels, 45 Seiten, M. Hokr, V. Dunger, J. Zeman, J. Chudoba 5. Kapitel: Einfluss des Wetters und des Klimas auf Lithosphere, Pedosphere und Erdbauwerke, 40 Seiten, M. Blažková, J. Vráblíková, P. Vráblík, V. Kreníková Abschluss, 1 -5 Seiten, J. Šembera Metodika 3. kapitola: Geotechnické metody posuzování zemních staveb, 35 stran, J. Engel, C. Lauer, S. Al. Akel 4. kapitola: Hydrologické modelování v posuzování vlivů změn klimatu, 45 stran, M. Hokr, V. Dunger, J. Zeman, J. Chudoba 5. kapitola: Vliv počasí a klimatu na litosféru, pedosféru a zemní stavby, 40 stran, M. Blažková, J. Vráblíková, P. Vráblík, V. Kreníková Závěr, 1 -5 stran, J. Šembera

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Děkuji vám za pozornost Auswirkungen des Klimawandels und des

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Děkuji vám za pozornost Auswirkungen des Klimawandels und des Wetters auf Umwelt und Erdbauwerke Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby http: //klipro. tul. cz