Aukljimas tai mogaus ateities krimas Antanas erknas nepriklausomos

  • Slides: 33
Download presentation
 „Auklėjimas – tai žmogaus ateities kūrimas“ ( Antanas Šerkšnas, nepriklausomos Lietuvos edukologas, filosofas,

„Auklėjimas – tai žmogaus ateities kūrimas“ ( Antanas Šerkšnas, nepriklausomos Lietuvos edukologas, filosofas, mokslininkas).

 Svarbiems ir sudėtingiems auklėtojo uždaviniams įgyvendinti būtina sąmoninga veikla, o kiekviena sąmoninga veikla

Svarbiems ir sudėtingiems auklėtojo uždaviniams įgyvendinti būtina sąmoninga veikla, o kiekviena sąmoninga veikla prasideda tikslų kėlimu ir planavimu.

„ Visi daiktai kuriami du kartus: iš pradžių prote ir tik paskui – tikrovėje,

„ Visi daiktai kuriami du kartus: iš pradžių prote ir tik paskui – tikrovėje, išoriniame pasaulyje. Statybininkas iš pradžių nubraižo statinio projektą popieriuje ir tik paskui imasi plytų. Taip ir jūs viską, ką norite regėti tikrovėje, turite susikurti mintyse. “ (Robin Sharma, populiarus šių dienų saviugdos dalykų žinovas).

Planavimas – tai veikla, kai numatomi tikslai, apibrėžiamos priemonės ir būdai jiems pasiekti. Geras

Planavimas – tai veikla, kai numatomi tikslai, apibrėžiamos priemonės ir būdai jiems pasiekti. Geras planas – ne tik būsimos veiklos tikslams pasiekti numatymas, bet ir esamos situacijos įvertinimas bei atspindys

 Klasių kultūrinio ugdymo programose taikomi svarbiausi auklėjimo principai, gyvuojantys mūsų mokykloje: u pastabumas

Klasių kultūrinio ugdymo programose taikomi svarbiausi auklėjimo principai, gyvuojantys mūsų mokykloje: u pastabumas ir atjauta u sauga, individualizavimas u kūrybingumas u veiklos prasmingumas u tęstinumo ir perimamumo (garantuoja pedagoginio proceso vientisumą ir kryptingumą).

Kokie pagrindiniai planavimo žingsniai? Kad sėkmingai planuotume, turime atsakyti į šiuos klausimus: 1. Kokie

Kokie pagrindiniai planavimo žingsniai? Kad sėkmingai planuotume, turime atsakyti į šiuos klausimus: 1. Kokie pokyčiai įvyko praėjusiu planuotu laikotarpiu? 2. Kokia padėtis klasėje dabar? 3. Ko sieksiu ateityje? 4. Kaip tuos tikslus įgyvendinsiu? 5. Ar sėkmingai vadovauju?

Anketos pavyzdys: 1. Išvykos 2. Diskusijų temos Tarpusavio santykiai Savęs pažinimas Sveikatos klausimai 3.

Anketos pavyzdys: 1. Išvykos 2. Diskusijų temos Tarpusavio santykiai Savęs pažinimas Sveikatos klausimai 3. Klasės vakarėliai Vakarėlių temos Vakarėlių formos 4. Susitikimai su įdomiais žmonėmis Su kokių profesijų atstovais norėtum susitikti? Su kokiais meno žmonėmis norėtum pabendrauti? 5. Mano indėlis klasės gyvenime Kuo galiu prisidėti, kad klasė būtų jauki? Kokias pareigas sugebėčiau atlikti? 6. Kiti (nepaminėti) dalykai, kad mokyklinis gyvenimas būtų įdomesnis

 Situacijos klasėje analizę, įvardindami didžiausias problemas ir privalumus, atliekame kiekvieno pusmečio pabaigoje pagal

Situacijos klasėje analizę, įvardindami didžiausias problemas ir privalumus, atliekame kiekvieno pusmečio pabaigoje pagal schemą u sėkmės u silpnybės u galimybės u grėsmės

 „Juo didesnis ir sunkesnis yra darbas, juo ryškesnis ir aiškiau suformuluotas turi būti

„Juo didesnis ir sunkesnis yra darbas, juo ryškesnis ir aiškiau suformuluotas turi būti to darbo tikslas” ( A. Šerkšnas) Planuodami siekiame, kad ugdymo tikslai būtų konkretūs ir aiškūs, ne daugiau dviejų – trijų, padėtų spręsti klasės problemas, atitiktų mokyklos metų veiklos prioritetus. Jų įgyvendinimas turėtų būti sistemingas ir kryptingas.

Klasės kultūrinio ugdymo programos struktūra: u asmenybės ir socialinių įgūdžių ugdymas u savitvarka, vaikų

Klasės kultūrinio ugdymo programos struktūra: u asmenybės ir socialinių įgūdžių ugdymas u savitvarka, vaikų sveikatos stiprinimas, žmogaus sauga, prevencinis darbas u pažintinė veikla, pasiruošimas renginiams, profesinis orientavimas u darbas su tėvais

 „Mūsų jaunimas pamėgęs prabangą. Jis nepaiso elgesio taisyklių, niekina autoritetą, negerbia vyreniųjų. Šiais

„Mūsų jaunimas pamėgęs prabangą. Jis nepaiso elgesio taisyklių, niekina autoritetą, negerbia vyreniųjų. Šiais laikais vaikai yra tironai. Jie jau neatsistoja, kai į kambarį įeina vyresnieji, priešgyniauja tėvams, plepa suaugusiųjų draugijoje, ryte ryja maistą ir tyčiojasi iš mokytojų“

(Sokratas, 470 – 399 m. pr. Kr. ) „Šiandieninis žmogus – tai hiperaktyvus nieko

(Sokratas, 470 – 399 m. pr. Kr. ) „Šiandieninis žmogus – tai hiperaktyvus nieko neveikėjas, kuris visada yra parengties būklės, pasirengęs šturmuoti pramogų Babelį“ (Pascal Bruckner, 2007)

INDUSTRIJOS EPOCHA INFORMACIJOS EPOCHA Žmogus – mažas varžtelis dideliame mechanizme Žmogus – savarankiškas kompetencijos

INDUSTRIJOS EPOCHA INFORMACIJOS EPOCHA Žmogus – mažas varžtelis dideliame mechanizme Žmogus – savarankiškas kompetencijos centras Svarbu laikytis pareigybinių instrukcijų Svarbu greitai spręsti iškilusias problemas Niekas nelaukia originalių idėjų Vienintelis būdas iškilti – išsiskirti iš kitų Saugumas, garantijos Nėra tokio dalyko, kaip saugumas, pensija Lojalumas vertinamas ir skatinamas Kiekvienas žmogus per kerjerą turės pakeisti vidutiniškai 10 – 12 darbo vietų Svarbiausia - patirtis Svarbiausia – mokėjimas greitai mokytis ir adaptuotis Pasipriešinimas naujovėms Pokyčių ir naujovių inicijavimas Karjera –geresnės sąlygos ir didesni pinigai Savirealizacija (talentų panaudojimas duoda didžiausius rezultatus) Darbas su materija Darbas su informacija

Suplanuotos veiklos sėkmingo įgyvendinimo prielaidos Aktyviai veikdamas, problemų patiria kiekvienas. Didelių laimėjimų pasiekę žmonės,

Suplanuotos veiklos sėkmingo įgyvendinimo prielaidos Aktyviai veikdamas, problemų patiria kiekvienas. Didelių laimėjimų pasiekę žmonės, susidūrę su problemomis, naudojasi jomis naujai patirčiai kaupti ir kaip stimulu daugiau dirbti ir daugiau pasiekti.

 Greitai spręsti iškilusias problemas padeda klausimai, kuriuos galite sau užduoti: u Kaip ši

Greitai spręsti iškilusias problemas padeda klausimai, kuriuos galite sau užduoti: u Kaip ši patirtis man padės ateityje? u Ką galiu padaryti, kad tokia problema daugiau niekada neatsirastų? u Kaip turiu elgtis, kad vėliau iš šios situacijos galėčiau pasijuokti?

 „Niekada niekam nieko didingo nepavyko atlikti be entuziazmo“ (Emersonas) Entuziazmas - viena svarbiausių

„Niekada niekam nieko didingo nepavyko atlikti be entuziazmo“ (Emersonas) Entuziazmas - viena svarbiausių sėkmės sąlygų

 „Kūrybiškumas pedagogikos požiūriu apibūdinamas kaip darbo ir žaismingumo, tvarkos ir laisvės, triūso ir

„Kūrybiškumas pedagogikos požiūriu apibūdinamas kaip darbo ir žaismingumo, tvarkos ir laisvės, triūso ir atsipalaidavimo, aktyvumo ir poilsio sintezė“ (A. Paplauskis – Ramūnas, XXa. Kanadoje gyvenęs pedagogikos profesorius)

 Planas ir jo įgyvendinimas turi turėti kūrybiškumo bruožų. Nukrypimai nuo plano – neišvengiami,

Planas ir jo įgyvendinimas turi turėti kūrybiškumo bruožų. Nukrypimai nuo plano – neišvengiami, traktuojami kaip kūrybos išraiška. Sugebėjimas lengvai pertvarkyti turimą planą, keisti lūkesčius ir nuostatas, jautriai atsižvelgiant į iškylančias problemas – neišvengiami suplanuotos veiklos palydovai.

 Klasės veiklos prasmingumo principas galėtų būti išreiškiamas žodžiais: auklėkime ne realiam gyvenimui, bet

Klasės veiklos prasmingumo principas galėtų būti išreiškiamas žodžiais: auklėkime ne realiam gyvenimui, bet realiame gyvenime. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas glaudiems ryšiams su sociokultūrine aplinka, aktyviai socialinei veiklai.

 Auklėtiniams jų veikla bus prasminga, kai jie suvoks ryšį tarp veiklos ir rezultatų.

Auklėtiniams jų veikla bus prasminga, kai jie suvoks ryšį tarp veiklos ir rezultatų. Veiklos rezultatus būtina vertinti žmogaus, tautos, pasaulio pažangos matais.

 „Tai, ką mes patys sau atrandame, išlieka su mumis ir turi mums prasmę“

„Tai, ką mes patys sau atrandame, išlieka su mumis ir turi mums prasmę“ (J. Dewey, vienas žymiausių XXa. pragmatizmo filosofijos atstovų) Auklėtiniai keliamų tikslų siekti, pageidaujamų įgūdžių bei gebėjimų įgyti turėtų patys aktyviai veikdami. Patyrę auklėtojai šią sąlygą įvardija kaip vieną reikšmingiausių sėkmei patirti.

 Pagal S. Kovalik (1994) atliktų tyrimų rezultatus mes prisimename u tik 10% informacijos,

Pagal S. Kovalik (1994) atliktų tyrimų rezultatus mes prisimename u tik 10% informacijos, kurią išgirstame, u 40% - dėl kurios diskutuojame, u 80% - ką patiriame tiesiogiai praktikuodami, u 90% - to, ką mokome kitus

 Aktyvią auklėtinių veiklą skatina mėgstamiausi mokinių metodai: diskusijos (80% apklaustųjų mėgsta), žaidimai, vaidinimai.

Aktyvią auklėtinių veiklą skatina mėgstamiausi mokinių metodai: diskusijos (80% apklaustųjų mėgsta), žaidimai, vaidinimai. Labiausiai nemėgstamas metodas (taip teigė 70% apklaustųjų) – paskaita.

Kad auklėtiniai klasės valandėlėse aktyviai darbuotųsi ir atrastų, prieš tai gerokai turi padirbėti pats

Kad auklėtiniai klasės valandėlėse aktyviai darbuotųsi ir atrastų, prieš tai gerokai turi padirbėti pats auklėtojas, kruopščiai planuodamas renginį, pasirinkdamas ne geriausią, bet tinkamiausią konkrečioje situacijoje metodą, panašiai, kaip stalius renkasi skirtingus įrankius skirtingiems darbams atlikti.

 Aktyvios auklėtinių veiklos garantas – grupinio darbo organizavimas. Grupinis darbas įpareigoja visą grupę

Aktyvios auklėtinių veiklos garantas – grupinio darbo organizavimas. Grupinis darbas įpareigoja visą grupę tartis, svarstyti ir spręsti problemą taip, kad būtų išklausoma kiekvieno dalyvio nuomonė.

 Optimalus grupės narių skaičius – nuo 4 iki 6 žmonių. Grupės gali būti:

Optimalus grupės narių skaičius – nuo 4 iki 6 žmonių. Grupės gali būti: u homogeninės (mokiniai, panašūs pagal gabumus, polinkius, motyvaciją, savybes ir kt. ) u heterogeniškos (mokiniai, skirtingi pagal gabumus, polinkius, motyvaciją, savybes ir kt. ) u laisvosios u pastovios

Sėkmingiausi įgyvendint klasių kultūrinio ugdymo programų renginiai, projektai (2011 m. ): 10 klasės projektas

Sėkmingiausi įgyvendint klasių kultūrinio ugdymo programų renginiai, projektai (2011 m. ): 10 klasės projektas Regos centre (Aklųjų kombinatas) Trukmė: 1 mėn. Veikla: Pagamintos iškilios iliustracijos liet. l. pasakai “Dangus griūva”, pasaka įgarsinta ir pristatyta vaikams “Baltosios lazdelės” dienos proga

9 -10 kl. pačių mokinių organizuojamos valandėlės Trukmė: visus mokslo metus 1 kartą per

9 -10 kl. pačių mokinių organizuojamos valandėlės Trukmė: visus mokslo metus 1 kartą per mėnesį. Veikla: mokinių grupelės kviečia patrauklias, įdomias asmenybes, kartu su jomis organizuoja atitinkamą veiklą (dirigentas M. Piečaitis, kirpėja, “Ramunės linijos” savininkė Ramunė, šiuolaikinio šokio treneris Artūras ir kt. )

8 m ir 10 m klasių bei Socialinių mokslų kolegijos projektas “ERASMUS per tarptautiškumą”

8 m ir 10 m klasių bei Socialinių mokslų kolegijos projektas “ERASMUS per tarptautiškumą” Trukmė: 2 mėn. Veikla: mokiniai ruošė vakaronės programą ERASMUS mainų programos studentams užsieniečiams bei Vydūno mokyklos partneriams iš Vokietijos Socialinių mokslų kolegijoje, kūrė Lietuvą pristatantį filmą bei koncertinę programą susitikimui su studentais Vydūno vidurinėje mokykloje

7 kl. ilgalaikis integracinis projektas – konkursas “Tautos dvasios beieškant. Klaipėda – miestas prie

7 kl. ilgalaikis integracinis projektas – konkursas “Tautos dvasios beieškant. Klaipėda – miestas prie jūros” Trukmė: 2011 metai (7 -8 kl. ) Integruoti dalykai: literatūros, kalbos ugdymo, dailės, muzikos, informacinių technologijų dalykai, klasės valandos Veikla: susitikimai su įdomiais žmonėmis, užsiėmimai muziejuose, dalyvavimas konkursuose, išvykos į įvairias jūrines organizacijas

Temos, kurias pasirinko patys mokiniai darbui grupėse: u Jūros šventė – Klaipėdos dvasios atspindys

Temos, kurias pasirinko patys mokiniai darbui grupėse: u Jūros šventė – Klaipėdos dvasios atspindys u Gintaras – Lietuvos auksas u Pakrančių apsauga – praeities ženklai ir šiandiena u Burlaiviai – Klaipėdos istorijos dalis

Numatomas rezultatas : kiekviena grupė surenka medžiagą pasirinkta tema, ją susistemina ir apipavidalina, pateikia

Numatomas rezultatas : kiekviena grupė surenka medžiagą pasirinkta tema, ją susistemina ir apipavidalina, pateikia trumpą iliustruotą savo veiklos aprašą ir filmuotą medžiagą. Vertinimas: pažymiais vertinamas visas darbas projekto metu. Atsižvelgiama į rezultatus (segtuvas, ataskaita, filmuota medžiaga, dalyvavimas konkursuose), taip pat į aktyvumą, įnašą į bendrą grupės darbą

“Planavimas paverčia ateitį dabartimi, todėl ateitį galite kurti tiesiog dabar. ” Alanas Lakeinas AČIŪ

“Planavimas paverčia ateitį dabartimi, todėl ateitį galite kurti tiesiog dabar. ” Alanas Lakeinas AČIŪ UŽ DĖMESĮ !