Atraktivita turistickch region v R 1 Pstup a

  • Slides: 6
Download presentation
Atraktivita turistických regionů v ČR

Atraktivita turistických regionů v ČR

1. Přístup a otázky hodnocení atraktivity turistických regionů 2. Hodnocení nabídky a atraktivity turistických

1. Přístup a otázky hodnocení atraktivity turistických regionů 2. Hodnocení nabídky a atraktivity turistických regionů v ČR 3. Image vašeho města 4. Skutečné motivy pro návštěvu vašeho města

HODNOCENÍ NABÍDKY A ATRAKTIVITY TURISTICKÝCH REGIONŮ V ČR Atraktivita turistických regionů v ČR 2007

HODNOCENÍ NABÍDKY A ATRAKTIVITY TURISTICKÝCH REGIONŮ V ČR Atraktivita turistických regionů v ČR 2007 Ü expertní šetření mezi odborníky na cestovní ruch Ü celkem 80 respondentů z celé České republiky Ü vysokoškolští pedagogové, pracovníci odborů cestovního ruchu na městských a krajských úřadech, pracovníci krajských a regionálních centrál cestovního ruchu, pracovníci turistických informačních center, zaměstnanci a majitelé cestovních kanceláří, zástupci agentury Czech. Tourism, AČCK a Klubu českých turistů Ü hodnotili jsme: Ü nabídku turistických atraktivit (památky a příroda) a ubytovacích kapacit Ü atraktivitu v letní a zimní sezóně, atraktivitu pro zahraniční návštěvníky Ü potenciál regionu pro budoucí rozvoj Ü nejatraktivnější okresy z pohledu cestovního ruchu

HODNOCENÍ NABÍDKY TURISTICKÝCH REGIONŮ Nabídka historických památek 1. Praha 2. Jižní Čechy 3. Jižní

HODNOCENÍ NABÍDKY TURISTICKÝCH REGIONŮ Nabídka historických památek 1. Praha 2. Jižní Čechy 3. Jižní Morava Dostatek ubytovacích kapacit 1. Praha 2. Západočeské lázně 3. Krkonoše Turisticky zajímavá místa v přírodě 1. Šumava 2. Český ráj 3. Krkonoše

TOP 5 OKRESŮ V ČR TOP 5 – letní sezóna 1. Praha 2. Český

TOP 5 OKRESŮ V ČR TOP 5 – letní sezóna 1. Praha 2. Český Krumlov 3. České Budějovice 4. -5. Břeclav 4. -5. Znojmo TOP 5 – zimní sezóna 1. Trutnov 2. Jeseník 3. Liberec 4. -5. Klatovy 4. -5. Prachatice TOP 5 – celková atraktivita 1. Praha 2. Český Krumlov 3. Karlovy Vary 4. České Budějovice 5. Břeclav

Použity materiály Czech Tourism, MPMR.

Použity materiály Czech Tourism, MPMR.