Atom Modelleri ve Atom Modellerinin Tarihsel Geliimi 1

  • Slides: 34
Download presentation
Atom Modelleri ve Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

Atom Modelleri ve Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

1. Atom Nedir? 2. Atomu Oluşturan atom altı parçacıklar 3. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ATOM MODELLERİ

1. Atom Nedir? 2. Atomu Oluşturan atom altı parçacıklar 3. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ATOM MODELLERİ

1. Atom Nedir? ØAtom, maddenin en küçük temel yapı taşıdır. ØGözle görülemeyecek kadar küçüktür.

1. Atom Nedir? ØAtom, maddenin en küçük temel yapı taşıdır. ØGözle görülemeyecek kadar küçüktür.

Atomu yap-bozun bir parçasına benzetebiliriz. Atom

Atomu yap-bozun bir parçasına benzetebiliriz. Atom

Su element değil, bir bileşiktir. Oksijen ve hidrojen atomlarından meydana gelmiştir. Su, toprak, ateş,

Su element değil, bir bileşiktir. Oksijen ve hidrojen atomlarından meydana gelmiştir. Su, toprak, ateş, etrafımızdaki bütün maddeler, bu 105 çeşit elementin, yani bunların yapı taşı olan atomların muhtelif şekillerde bir araya gelmesi ile meydana gelmiştir. Mesela hidrojen ve demir birer elementtir. Çünkü yapılarında birer çeşit atom vardır.

2) Atomu Oluşturan atom altı parçacıklar • 1 -Proton: Çekirdek adı verilen orta kısımda

2) Atomu Oluşturan atom altı parçacıklar • 1 -Proton: Çekirdek adı verilen orta kısımda bulunur. Pozitif(+) yüklüdür. • 2 -Netron: Çekirdekte bulunur. Yüksüzdür. • 3 -Elektron: Çekirdek etrafındaki katmanlarda bulunur. Negatif (-) yüklüdür. • Proton ve Netronun ağırlıkları çok yakındır. elektronun ise azdır. Bu yüzden ağırlıkları ölçülürken çekirdeğe bakılır.

Elektronların hareketini, Lunapark’taki ahtapotun yaptığı dönme hareketine benzetebiliriz.

Elektronların hareketini, Lunapark’taki ahtapotun yaptığı dönme hareketine benzetebiliriz.

2) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ATOM MODELLERİ

2) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ATOM MODELLERİ

 1 -) Demokritos(mö. 400) ØAtomun ilk varsayımını yapmıştır. ØMaddenin taneciklerden oluştuğunu ileri sürmüş

1 -) Demokritos(mö. 400) ØAtomun ilk varsayımını yapmıştır. ØMaddenin taneciklerden oluştuğunu ileri sürmüş ve bu taneciklere atom adını vermiştir.

 2 -John Dalton ØAtom ile ilgili ilk bilimsel çalışmayı yaptı. ØJohn Dalton atomu

2 -John Dalton ØAtom ile ilgili ilk bilimsel çalışmayı yaptı. ØJohn Dalton atomu içi dolu berk kürelere benzetti.

ØMaddeleri oluşturan en küçük temel atomdur. ØAtomlar daha küçük parçacıklara ayrılamaz.

ØMaddeleri oluşturan en küçük temel atomdur. ØAtomlar daha küçük parçacıklara ayrılamaz.

Dalton atom modelinin eksik ve yanlışları ØAtomlar içi dolu küreler değildir. Ø Atomun büyük

Dalton atom modelinin eksik ve yanlışları ØAtomlar içi dolu küreler değildir. Ø Atomun büyük bir kısmı elektronların içinde dolaştığı boşluktan oluşur.

ØAtomlar parçalanamaz yenide oluşturulamaz fikri yanlıştır. ØAtom altı parçacıkların (elektron, proton, nötron) varlığından hiç

ØAtomlar parçalanamaz yenide oluşturulamaz fikri yanlıştır. ØAtom altı parçacıkların (elektron, proton, nötron) varlığından hiç bahsetmemesi önemli bir eksikliktir.

 3 -John Joseph Thomson ØAtomun bazı parçacıklardan oluştuğunu ileri sürmüş ve yüklerinin olduğunu

3 -John Joseph Thomson ØAtomun bazı parçacıklardan oluştuğunu ileri sürmüş ve yüklerinin olduğunu söylemiştir. ØBunların atom içinde dağınık halde olduğunu söylemiş ve üzümlü keke benzetmiştir.

Atomda pozitif yük içerisinde negatif yükler homojen olarak dağılmıştır.

Atomda pozitif yük içerisinde negatif yükler homojen olarak dağılmıştır.

Thomson atom modelinin hataları ve eksiklikleri ATOM KARPUZ GİBİMİYDİ ACABA ELEKTRON ATOMUN POZİTİF YÜKLÜ

Thomson atom modelinin hataları ve eksiklikleri ATOM KARPUZ GİBİMİYDİ ACABA ELEKTRON ATOMUN POZİTİF YÜKLÜ KISMI

Ø Atomdaki proton (pozitif yük) ve elektronlar (negatif yükler) rastgele dağılmamışlardır. ØAtomun yapısında proton

Ø Atomdaki proton (pozitif yük) ve elektronlar (negatif yükler) rastgele dağılmamışlardır. ØAtomun yapısında proton ve elektronlardan başka, yüksüz bir tanecik olan kütlesi proton kütlesine eşit nötronlar da vardır. Bu nedenle atom kütlesinin çok büyük bir kısmını protonlar oluşturmaz.

 4 -) Ernest Rutherford Ø Atomun çekirdeğinden bahsetmiştir. Ø Elektronların belirli yörüngelerde bulunduklarını

4 -) Ernest Rutherford Ø Atomun çekirdeğinden bahsetmiştir. Ø Elektronların belirli yörüngelerde bulunduklarını söylemiştir.

Rutherford atom modelinin açıklayamadığı özellikler: ØElektronların çekirdek etrafındaki dağılımını açıklayamamıştır. Çekirdeğin kütlesini protonların kütlesine

Rutherford atom modelinin açıklayamadığı özellikler: ØElektronların çekirdek etrafındaki dağılımını açıklayamamıştır. Çekirdeğin kütlesini protonların kütlesine eşit kabul etmiştir. Çekirdekte yüksüz taneciklerin olabileceğini ifade etmiş fakat nötronun varlığını açıklayamamıştır.

 4 - Niels Bohr v Elektronların etraf ta dönmediklerini, belli katmanlarda döndüğünü öne

4 - Niels Bohr v Elektronların etraf ta dönmediklerini, belli katmanlarda döndüğünü öne sürdü.

ØAtomdaki elektronlar çekirdek etrafında belirli uzaklıkta (yörünge) bulunur. ØHer yörüngenin enerjisi farklıdır. ØÇekirdeğin etrafında

ØAtomdaki elektronlar çekirdek etrafında belirli uzaklıkta (yörünge) bulunur. ØHer yörüngenin enerjisi farklıdır. ØÇekirdeğin etrafında çekirdekten uzaklaştıkça enerjisi artan 7 enerji düzeyi vardır. En düşük enerji düzeyi 1 olmak üzere enerji düzeyleri tam sayı ile numaralanır. Yörüngeler K, L, M, N, O, P, Q harfleri ile veya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi rakamlar ile gösterilebilir.

Bohr atom modelinin açıklayamadığı özellikler ØManyetik alanın emüsyon spektrumuna etkisini açıklayamamıştır. ØHidrojen ve hidrojen

Bohr atom modelinin açıklayamadığı özellikler ØManyetik alanın emüsyon spektrumuna etkisini açıklayamamıştır. ØHidrojen ve hidrojen gibi tek elektronlu iyonların spektrumlarını açıklayabilmişken, çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklayamamıştır

Atom oluşturma https: //phet. colorado. edu/sims/html/build-anatom/latest/build-an-atom_en. html

Atom oluşturma https: //phet. colorado. edu/sims/html/build-anatom/latest/build-an-atom_en. html

5 -Modern Atom Modeli ØElektronlar bulunma ihtimalinin yüksek olduğu elektron bulutlarında yer alırlar. ØNetron

5 -Modern Atom Modeli ØElektronlar bulunma ihtimalinin yüksek olduğu elektron bulutlarında yer alırlar. ØNetron ve Proton çekirdeği oluşturur

ØBir elektronun yeri ve hızı aynı anda belirlenemediğinden, elektronun çekirdek etrafında bulunma olasılığından bahsedilir.

ØBir elektronun yeri ve hızı aynı anda belirlenemediğinden, elektronun çekirdek etrafında bulunma olasılığından bahsedilir. ØElektronlar dalga özelliği gösterir. ØOrbitaller elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının en fazla olduğu bölgelerdir.

1) Konu anlatım animasyonlu video https: //www. youtube. com/watch? v=b. Tk. Nmy. Rn 7

1) Konu anlatım animasyonlu video https: //www. youtube. com/watch? v=b. Tk. Nmy. Rn 7 l 4