Atmosfra Zeme Atmosfrick tlak Atmosfra Zeme Okolo Zeme

  • Slides: 10
Download presentation
Atmosféra Zeme, Atmosférický tlak

Atmosféra Zeme, Atmosférický tlak

Atmosféra Zeme • Okolo Zeme je vzduchový obal, ktorý nazýváme atmosféra • zloženie vzduchu:

Atmosféra Zeme • Okolo Zeme je vzduchový obal, ktorý nazýváme atmosféra • zloženie vzduchu: – 78 % Dusík N – 21 % Kyslík O – 1 % Ostatné plyny (oxid uhličitý, Argon, vodné pary…) Atmosféra ako taká je zložená z vrstiev. Nie je súvislá.

Vrstvy atmosféry 500 km - ? ? ? Exosféra Plynulý prechod do vesmíru, teplota

Vrstvy atmosféry 500 km - ? ? ? Exosféra Plynulý prechod do vesmíru, teplota klesá Termosféra Teplota až 700 °C, teplota stúpa Mezosféra Horia tu meteory, teplota klesá 16 – 50 km Stratosféra Ozónová vrstva, teplota stúpa. do (8) - 16 km Troposféra Teplota klesá s výškou 80 – 500 km 50 – 80 km

Atmosférický tlak • Nad nami je atmosféra, zložená z atómov a molekúl. Na všetky

Atmosférický tlak • Nad nami je atmosféra, zložená z atómov a molekúl. Na všetky pôsobí gravitačná sila. • Výsledkom gravitačnej je značný tlak vzduchu - pôsobí na predmety i na nás • Tento tlak nazýváme atmosférický.

Atmosférický tlak • Označujeme ho: pa • Jednotkou je Pascal, značka Pa.

Atmosférický tlak • Označujeme ho: pa • Jednotkou je Pascal, značka Pa.

Magdeburské pologule • Otto von Guericke, starosta mesta Magdeburgu, v roku 1654 predviedol dramatický

Magdeburské pologule • Otto von Guericke, starosta mesta Magdeburgu, v roku 1654 predviedol dramatický experiment, v ktorom ukazal silu vákua a dokázal existenciu atmosféry Zeme. • Guericke spojil dve duté medené pologule s úchytmy s priemerom 51 cm (Magdeburské pologule) a zo vzniknutej dutiny vypumpoval vzduch.

Magdeburské pologule • Potom nechal zapriahnuť ku každej pologuli 4 páry koní a ukazoval,

Magdeburské pologule • Potom nechal zapriahnuť ku každej pologuli 4 páry koní a ukazoval, že ani 16 koní nieje schopných od seba pologule oddeliť. Potom, čo nechal do dutiny opäť vniknúť vzduch, sa od seba obe pologule oddelili samovoľne. • Dokázal, že obe pologule neboli k sebe pevne pripútané vzduchoprázdnom, ale že pologule držal pri sebe tlak okolitého vzduchu.

Atmosféra pôsobí na každý štvorcový centimeter zemského povrchu takou silou, ako keby na ňom

Atmosféra pôsobí na každý štvorcový centimeter zemského povrchu takou silou, ako keby na ňom bylo položené závažie 1 kg.

Pokus • Naplníme prázdny pohár od po okraj vodou • Vystrihnutý tvrdý papier (väčší

Pokus • Naplníme prázdny pohár od po okraj vodou • Vystrihnutý tvrdý papier (väčší ako okraj pohára) priložíme na vodnú hladinu tak, aby pod ním nebola žiadna vzduchová bublina • Nad umyvadlom otočíme • Prečo voda nevytečie?

Vysvetlenie • Voda nevytečie, – pretože tlak vzduchu, ktorý pôsobí na papier zvonku, je

Vysvetlenie • Voda nevytečie, – pretože tlak vzduchu, ktorý pôsobí na papier zvonku, je väčší ako hydrostatický tlak vo vnútri pohára.