ATMOSFRA Mgr Monika Horkov vod nepsat Minul msc

  • Slides: 12
Download presentation
ATMOSFÉRA Mgr. Monika Horáková

ATMOSFÉRA Mgr. Monika Horáková

Úvod - nepsat Minulý měsíc jsme se zabývali 1. LITOSFÉROU – neboli kamenným obalem

Úvod - nepsat Minulý měsíc jsme se zabývali 1. LITOSFÉROU – neboli kamenným obalem naší Země. . Ta ale není tvoře pouze touto sférou – když se rozhlédneme okolo sebe uvidíme toho mnohem. . mnohem více DOKÁŽEŠ přeložit do češtiny jednotlivé sféry, které všechny dohromady utvářejí NAŠI PLANETU? OTÁZKA NA ZAMYŠLENÍ (k online hodině) BYLA NA ZEMI VŽDYCKY

ATMOSFÉRA neboli ……………. . (plynný) obal Země tvořena směsicí plynů, které nazýváme - ……….

ATMOSFÉRA neboli ……………. . (plynný) obal Země tvořena směsicí plynů, které nazýváme - ………. . (díky tomuto složení nám tato planeta umožňuje život – jde o anomálii!!) složení: a) kyslík (… %) -> nezbytný k životu (zopakuj, jak vzniká? ? ) b) dusík (78%) c) ………. (1%) – patří sem: oxid uhličitý - potřebný pro rostliny, ozon, vzácné plyny a ……. . (aerosoly) ČERVENĚ OZNAČENÉ – doplň z učebnice

Zajímavost - nepsat Planeta Země nebyla jedinou planetou, která měla atmosféru s kyslíkem. Další

Zajímavost - nepsat Planeta Země nebyla jedinou planetou, která měla atmosféru s kyslíkem. Další takovou planetou byl v minulosti Mars. Ten ale nemá tak silnou GRAVITACI jako naše Země, proso si atmosféru nedokázal udržet. . Na jiných planetách můžeme také nalézt atmosféru – ta ale má jiné složení, které většinou neobsahuje kyslík, a tak neumožňuje život… Mars DNES/DŘÍVE

FUNKCE chrání Zemi před přímým působením slunečního záření tím, že pohlcuje …… záření chrání

FUNKCE chrání Zemi před přímým působením slunečního záření tím, že pohlcuje …… záření chrání pozemský život před nebezpečnou sluneční a kosmickou radiací zajišťuje průměrnou…………. , kolem …… °C snižuje teplotní rozdíly mezi dnem a …… (Na Měsíci je rozdíl mezi dnem a nocí až 100°C - nemá atmosféru)

VRSTVY ATMOSFÉRY PUSŤ VIDEO o ATMOSFÉŘE https: //www. youtube. com/watc h? v=ftbcg. S 4

VRSTVY ATMOSFÉRY PUSŤ VIDEO o ATMOSFÉŘE https: //www. youtube. com/watc h? v=ftbcg. S 4 ODes atmosféra mění se svou výškou i ………………. . je rozdělena do jednotlivých vrstev – zakresli SCHÉMA do sešitu

ZELENĚ – doplň z obrázku z předchozí stran TROPOSFÉRA nejnižší vrstva - od 0

ZELENĚ – doplň z obrázku z předchozí stran TROPOSFÉRA nejnižší vrstva - od 0 km do ……. km je zde většina hmoty a všechna ………. vzniká zde po……

STRATOSFÉRA ZELENĚ – doplň z obrázku na slidu od 12 do ……. km mezi

STRATOSFÉRA ZELENĚ – doplň z obrázku na slidu od 12 do ……. km mezi 25 – 30 km – OZÓNOVÁ VRSTVA (pohlcuje ultrafialové záření) – nebezpečné nelze zde dýchat – teplota klesá až k -75°C ZAJÍMAVOST UV záření je pro člověka neviditelné, někteří živočichové jej ale vnímají. Jeho zdrojem je Slunce. Je velmi škodlivé – může způsobit pigmentové skvrny na pokožce i rakovinu.

MEZOSFÉRA, TERMOSFÉRA, EXOSFÉRA svrchní vrstvy jsou velmi ………. Mezosféra sahá až do …. km

MEZOSFÉRA, TERMOSFÉRA, EXOSFÉRA svrchní vrstvy jsou velmi ………. Mezosféra sahá až do …. km (až -75°C) Termosféra sahá až do …. . km (až 1500 °C) postupně přecházejí v meziplanetární prostor OTÁZKA – končí někde EXOSFÉRA?

DOKÁŽEŠ dle videa odpovědět na otázky ? Odpovědi napiš do sešitu https: //www. youtube.

DOKÁŽEŠ dle videa odpovědět na otázky ? Odpovědi napiš do sešitu https: //www. youtube. com/watch? v=j. LO-6 B 4 efr 8 1) Co je to SKLENÍKOVÝ EFEKT? 2) Čím se zvětšuje skleníkový efekt? 3) Můžu tomu SÁM zabránit? ZAJÍMAVOST Bez skleníkového efektu by byla teplota na Zemi okolo – 18°C

LIDÉ A ATMOSFÉRA lidé neustále ovlivňují atmosféru – ŠKODLIVĚ spalováním (př……………) nebo hořením vlivem

LIDÉ A ATMOSFÉRA lidé neustále ovlivňují atmosféru – ŠKODLIVĚ spalováním (př……………) nebo hořením vlivem znečištěné ovzduší se zmenšuje ozonová vrstva > vznik OZONOVÝCH DĚR ochrana před UV zářením – př. brýle, ……. . Zvětšující se ozonová díra (to modré) – Dokážeš uhodnout, nad kterým světadílem?