ATMOSFERA ZIEMSKA ATMOSFERA STANDARDOWA Warstwy wedug ISA Standardowa

  • Slides: 27
Download presentation
ATMOSFERA ZIEMSKA

ATMOSFERA ZIEMSKA

ATMOSFERA STANDARDOWA

ATMOSFERA STANDARDOWA

Warstwy według ISA Standardowa atmosfera 1976 Warstwa Nazwa sfery Geopotenc jalna wysokość podstawy h

Warstwy według ISA Standardowa atmosfera 1976 Warstwa Nazwa sfery Geopotenc jalna wysokość podstawy h (w km) Wysokość podstawy geometryc zna z (w km) Gradient temperatu ry (w °C/km) Temperatu ra podstawy T (w °C) Ciśnienie w podstawie p (w Pa) 0 Troposfera 0, 0 − 6, 5 +15, 0 101 325 1 Tropopauza 11 000 11 019 +0, 0 − 56, 5 22 632 2 Stratosfera 20 000 20 063 +1, 0 − 56, 5 5474, 9 4 Stratopauza 47 000 47 350 +0, 0 − 2, 5 110, 91 5 Mezosfera 51 000 51 413 − 2, 8 − 2, 5 66, 939 7 Mezopauza 84 852 86 000 — − 86, 2 0, 3734

Ciśnienie atmosferyczne http: //stacjepogody. waw. pl/kalkulator_cisnien. php

Ciśnienie atmosferyczne http: //stacjepogody. waw. pl/kalkulator_cisnien. php

izobary

izobary

PRZENOSZENIE CIEPŁA

PRZENOSZENIE CIEPŁA

KONWEKCJA

KONWEKCJA

INWERSJA

INWERSJA

IZOTERMIA

IZOTERMIA

GRADIENT • Gradient suchoadiabatyczny jest zmianą temperatury cząstki powietrza podczas wznoszenia lub opadania przy

GRADIENT • Gradient suchoadiabatyczny jest zmianą temperatury cząstki powietrza podczas wznoszenia lub opadania przy założeniu, że woda (para wodna) zawarta w cząstce nie zmienia stanu skupienia. Gradient suchoadiabatyczny w atmosferze Ziemi wynosi 9, 8 °C/km (3 °C/1000 stóp (304 m)). • Gradientem wilgotnoadiabatycznym nazywa się teoretyczny gradient temperatury zachodzący podczas ruchu cząstki próbnej w atmosferze gdy zawarta w niej para wodna jest nasycona i w wyniku adiabatycznego sprężania lub rozprężania zachodzi odpowiadające mu skraplanie lub parowanie wody. Wartość gradientu wilgotnoadiabatycznego zależy od temperatury i ciśnienia cząstki i rodzaju przejścia fazowego (skraplanie/parowanie resublimacja/sublimacja). Dla typowych warunków atmosferycznych wynosi 4, 9 °C/km (1, 5 °C/1000 ft)

WILGOTNOŚĆ

WILGOTNOŚĆ

Temperatura punktu rosy

Temperatura punktu rosy

WIATR Rodzaje wiatrów Stałe – nie zmieniające swego kierunku w ciągu całego roku. pasaty

WIATR Rodzaje wiatrów Stałe – nie zmieniające swego kierunku w ciągu całego roku. pasaty antypasaty Sezonowe (okresowe) – wiatry zmieniające kierunek w cyklu rocznym lub dobowym. monsun Zmienne (lokalne) – zmieniające kierunek zależnie od lokalnych układów ośrodków barycznych. monsun bryza fen wiatr dolinny wiatr górski Pustynne harmattan samum

WIATR

WIATR

SIŁA (efekt) CORIOLISA

SIŁA (efekt) CORIOLISA

CHMURY RODZINY CHMUR polarne umiarkowane zwrotnikowe Chmury wysokie 3 - 8 5 - 13

CHMURY RODZINY CHMUR polarne umiarkowane zwrotnikowe Chmury wysokie 3 - 8 5 - 13 6 - 18 Chmury średnie 2 - 4 2 - 7 2 - 8 Chmury niskie 0 - 2 0 – 2 Chmury pionowe Rodzaje chmur Chmury wysokie Chmury średnie Cirrus Cirrocumulus Cirrostratus Altocumulus Altostratus Stratocumulus Stratus Chmury pionowe (konwekcyjne) Nimbostratus Cumulonimbus

CHMURY Rodzaje chmur: Cirrus Ci - Chmury pierzaste Cirrocumulus Cc - Chmury średnie kłębiaste

CHMURY Rodzaje chmur: Cirrus Ci - Chmury pierzaste Cirrocumulus Cc - Chmury średnie kłębiaste Cirrostratus Cs - Chmury warstwowo - pierzaste Altocumulus Ac - Chmury średnie kłębiaste Altostratus As - Chmury średnie warstwowe Stratocumulus Sc - Chmury kłębiasto - warstwowe Stratus St - Chmury niskie warstwowe Nimbostratus Ns - Chmury warstwowe deszczowe Cumulus Cu - Chmury kłębiaste Cumulonimbus Cb - Chmury kłębiaste deszczowe

Gatunki chmur: CHMURY fibratus uncinus fib unc spissatus spi castellanus cas floccus flo stratiformis

Gatunki chmur: CHMURY fibratus uncinus fib unc spissatus spi castellanus cas floccus flo stratiformis str nebulosus neb lenticularis len fractus humilis fra hum mediocris med congestus con calvus cal capillatus cap

CHMURY Cechy dodatkowe: incus inc mamma mam virga vir praecipitatio pra arcus arc tuba

CHMURY Cechy dodatkowe: incus inc mamma mam virga vir praecipitatio pra arcus arc tuba tub pileus pil velum vel pannus pan

CHMURY Odmiany chmur: intortus in vertebratus ve undulatus un radiatus ra lacunosus la duplicatus

CHMURY Odmiany chmur: intortus in vertebratus ve undulatus un radiatus ra lacunosus la duplicatus du translucidus tr perlucidus pe opacus op

CHMURY Chmury macierzyste: cirrocumulogenitus ccgen altocumulogenitus acgen altostratogenitus asgen nimbostratogenitus nsgen stratocumulogenitus scgen cumulogenitus

CHMURY Chmury macierzyste: cirrocumulogenitus ccgen altocumulogenitus acgen altostratogenitus asgen nimbostratogenitus nsgen stratocumulogenitus scgen cumulogenitus cugen cumulonimbogenitus cbgen

FRONTY

FRONTY

FRONTY

FRONTY

FRONTY

FRONTY

FRONTY

FRONTY

STACJONARNY

STACJONARNY