ATA KARNET 2011 ATA KARNET Carinska Konvencija ATA

  • Slides: 7
Download presentation
ATA KARNET 2011.

ATA KARNET 2011.

ATA KARNET Carinska Konvencija ATA se koristi kod privremenog izvoza odnosno privremenog uvoza robe

ATA KARNET Carinska Konvencija ATA se koristi kod privremenog izvoza odnosno privremenog uvoza robe ►CILJ Konvencije ATA : 1. da omogući privremeni uvoz robe bez primene redovnog carinskog postupka u zemlji privremenog uvoza 2. da obezbedi garancije za carinske i druge dažbine na privremeno uvezenu robe n

ATA KARNET ►Obezbeđenje ovog cilja postignuto je: 1. primenom jedinstvenog međunarodnog dokumenta ATA KARNET

ATA KARNET ►Obezbeđenje ovog cilja postignuto je: 1. primenom jedinstvenog međunarodnog dokumenta ATA KARNET koji zamenjuje nacionalne carinske isprave koje se obično zahtevaju za privremenu uvoz robe 2. obezbeđenjem međunarodnih garancija koje pružaju udruženja-izdavači karneta ATA

ATA KARNET ►Primeri gde se koristi: -privremeni uvoz stručne opreme -privremeni uvoz trgovačkih uzoraka

ATA KARNET ►Primeri gde se koristi: -privremeni uvoz stručne opreme -privremeni uvoz trgovačkih uzoraka i reklamnog materijala -roba namenjena izlaganju na sajmovima i izložbama(npr. sajam automobila) -privremeni uvoz ambalaže koja se posle istovara robe vraća -privremeni uvoz robe koja se dorađuje pa se ponovo vraća u izvornu zemlju

ATA KARNET ►ATA karnet pruža nosiocu sledeće mogućnosti: 1. da robu privremeno uveze u

ATA KARNET ►ATA karnet pruža nosiocu sledeće mogućnosti: 1. da robu privremeno uveze u više zemalja članica 2. da uveze svu robu ili samo jedan deo robe koja je pokrivena karnetom 3. da robu uvezenu jednim karnetom koja čini jednu pošiljku razdvoji i u povratku isporuči u višepošiljaka 4. da svu robu ili deo robe koja je privremeno uvezena definitivno ocarini u toj zemlji

ATA KARNET n ATA karnet se kupuje od garantnog udruženja. n Komplet dokumenta ATA

ATA KARNET n ATA karnet se kupuje od garantnog udruženja. n Komplet dokumenta ATA čine: -korice -manifest(spisak robe) -slobodni listovi za svaku operaciju robom

Izgled korica ATA karneta

Izgled korica ATA karneta