Astudiaethaur Cyfryngau Uwch Gyfrannol 2009 Miss Boyle Cwrs

  • Slides: 13
Download presentation
Astudiaethau’r Cyfryngau Uwch Gyfrannol 2009 Miss Boyle

Astudiaethau’r Cyfryngau Uwch Gyfrannol 2009 Miss Boyle

Cwrs Blwyddyn 12 UG (2 uned) • Uned 1: MS 1 (50%) Asesiad Allanol:

Cwrs Blwyddyn 12 UG (2 uned) • Uned 1: MS 1 (50%) Asesiad Allanol: Papur Ysgrifenedig 2½ awr • Cynrychioliadau’r Cyfryngau a’r Ymatebion iddynt • Tri chwestiwn gorfodol, yn cynnwys un cwestiwn ar ddeunydd clyweled neu’n seiliedig ar brint • • • Uned 2: MS 2 (50%) Asesiad Mewnol Prosesau Cynhyrchu’r Cyfryngau Tair cydran: un cyn-gynhyrchiad (20%) un cynhyrchiad sy’n datblygu o’r cyngynhyrchiad (40%) un adroddiad ar y broses gynhyrchu (40%)

Beth yw’r Cyfryngau? Cyfryngau: “Dull o gyfathrebu neges i gynulleidfa”

Beth yw’r Cyfryngau? Cyfryngau: “Dull o gyfathrebu neges i gynulleidfa”

Y Cyfryngau… • Teledu • Radio • Papur Newydd • Cylchgronau • Hysbysebion •

Y Cyfryngau… • Teledu • Radio • Papur Newydd • Cylchgronau • Hysbysebion • Ffonau Symudol • Ffilm • Cerddoriaeth • Gemau Cyfrifiadur • Y We

3 Elfen i’r Cwrs 1. Testun Cyfryngol 2. Diwydiant 3. Cynulleidfa Testun: Fideo Cerddoriaeth,

3 Elfen i’r Cwrs 1. Testun Cyfryngol 2. Diwydiant 3. Cynulleidfa Testun: Fideo Cerddoriaeth, 50 Cent P. I. M. P

Testunau’r Cyfryngau… • • • hysbysebion cloriau DVDau cloriau cryno ddisgiau tudalennau blaen papurau

Testunau’r Cyfryngau… • • • hysbysebion cloriau DVDau cloriau cryno ddisgiau tudalennau blaen papurau newydd cylchgronau (gan gynnwys comics) dilyniannau radio darnau o ffilmiau dilyniannau teledu fideos cerddoriaeth gwefannau (os cânt eu dewis ar gyfer arholiadau, caiff gwefannau eu hatgynhyrchu ar fformat sy’n seiliedig ar brint) darnau o gemau cyfrifiadur.

 • • • Sgiliau Dadadeiladu (deconstruct) Testun Cyfryngol… Meddwl Enw? Ystyr/cynodiad? Dadansoddi Cwestiynu

• • • Sgiliau Dadadeiladu (deconstruct) Testun Cyfryngol… Meddwl Enw? Ystyr/cynodiad? Dadansoddi Cwestiynu Pennawdau? Isbennawdau? Cyfathrebu Cymharu Teipograffi? Trafod Rhyw, Ymchwilio Cynrychiolaeth? Ethnigrwydd, Oed, Cenedl? Gwrando Dehongli Gwerthuso Pwy yw’r seren? Delweddau? Diwydiant? Lliw? Cynulleidfa?

Terminoleg: Naratif

Terminoleg: Naratif

I grynhoi. . . • Cwrs 2 uned MS 1 & MS 2 (50%

I grynhoi. . . • Cwrs 2 uned MS 1 & MS 2 (50% arholiad & 50% gwaith cwrs) • Beth yw’r Cyfryngau? Pa gyfryngau ydw i yn defnyddio? • Beth yw ‘Testun Cyfryngol’? • Beth yw 3 elfen y cwrs? • Pa sgiliau sydd angen? • Terminoleg – Beth yw ‘Naratif’?