Asmeninis program krimo procesas PSP 1 paskaita Saulius

  • Slides: 19
Download presentation
Asmeninis programų kūrimo procesas (PSP) 1 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius. ragaisis@mif. vu.

Asmeninis programų kūrimo procesas (PSP) 1 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius. [email protected] vu. lt 2008 -02 -06

Programinės įrangos krizė Standish Group, Extreme CHAOS. The Standish Group International, Inc, 2001. (daugiau

Programinės įrangos krizė Standish Group, Extreme CHAOS. The Standish Group International, Inc, 2001. (daugiau kaip 30. 000 projektų )

Programų kūrimo proceso modeliavimas Programų inžinerijos institutas (Software Engineering Institute – SEI) prie Carnegie

Programų kūrimo proceso modeliavimas Programų inžinerijos institutas (Software Engineering Institute – SEI) prie Carnegie Melon universiteto, finansuojamas JAV gynybos departamento Europos programų inžinerijos institutas (European Software Institute – ESI) ISO 9000 CMM, CMMI BOOTSTRAP SPICE, ISO 15504 -TR, ISO 15504 + ISO 12207 Tick. IT, ITIL, COBIT

Programų kūrimo proceso “ekonomika” Organizacijos CMM lygis Trukmė (mėnesiais) Pastangos (žmogaus mėnesiais) Sistemos defektų

Programų kūrimo proceso “ekonomika” Organizacijos CMM lygis Trukmė (mėnesiais) Pastangos (žmogaus mėnesiais) Sistemos defektų Skaičius Vidutinė Kaina ($M) Minimali Kaina ($M) Maksimali kaina ($M) Lygis 1 30 600 61 5, 5 1, 8 100+ Lygis 2 18. 5 143 12 1, 3 0, 96 1. 7 Lygis 3 15 80 7 0, 728 0, 518 0, 933 1. 300 projektų statistiniai duomenys; dideli projektai, turintys apie 200. 000 kodo eilučių. Kaštai buvo skaičiuojami pagal vieno žmogaus metinį įkainį 110. 000 $.

Programų kūrimo proceso gerinimas Remiantis SEI sukaupta informacija, galima teigti, kad organizacijoms, gerinančioms procesą

Programų kūrimo proceso gerinimas Remiantis SEI sukaupta informacija, galima teigti, kad organizacijoms, gerinančioms procesą pagal CMM, vidutinis laikas pasiekti aukštesnį brandos lygį yra toks: 22 mėnesiai perėjimui iš 1 -o brandos lygio į 2 -ą; 19 mėnesių perėjimui iš 2 -o brandos lygio į 3 -ą; 25 mėnesiai perėjimui iš 3 -o brandos lygio į 4 -ą; 13 mėnesių perėjimui iš 4 -o brandos lygio į 5 -ą. Nuo 1 -o brandos lygio pasiekti aukščiausią tikėtinai prireiks > 6 metų.

Watts Humphrey, SEI darbai CMM (Capability Maturity Model). . . PSP (Personal Software Process)

Watts Humphrey, SEI darbai CMM (Capability Maturity Model). . . PSP (Personal Software Process) TSP (Team Software Process)

Dalyko sandas Dalyko sando pavadinimas Asmeninis programų kūrimo procesas Dalyko sando tikslai ir numatomi

Dalyko sandas Dalyko sando pavadinimas Asmeninis programų kūrimo procesas Dalyko sando tikslai ir numatomi gebėjimai Kurso tikslas supažindinti studentus su asmeniniu programų kūrimo procesu, diegti asmeninius planingo darbo įgūdžius: fiksuoti sąnaudas ir defektus, planuoti, remiantis surinktais istoriniais duomenimis, vertinti darbo našumą. Dalyko sando turinys Nagrinėjamos temos: -Asmeninio programų kūrimo proceso samprata, poreikis, brandumo lygiai. -Laiko fiksavimas. -Klaidų registravimas ir klasifikavimas. -Kodavimo standartas. -Programos dydžio matavimas. -Testavimas. -Programos dydžio numatymas. -Užduočių planavimas. -Darbo grafiko planavimas. -Kodo peržiūra.

Dalyko sandas (2) Pagrindinės literatūros sąrašas Papildomos literatūros sąrašas 1. W. S. Humphrey, Introduction

Dalyko sandas (2) Pagrindinės literatūros sąrašas Papildomos literatūros sąrašas 1. W. S. Humphrey, Introduction to the Personal Software Process, Addison‑Wesley, 1997. 2. W. S. Humphrey, A Discipline for Software Engineering, Addison‑Wesley, 1995. 3. W. S. Humphrey, PSP: A Self-Improvement process, Pearson Education, 2005. 4. Asmeninis programų kūrimo procesas (http: //www. mif. vu. lt/~ragaisis/PSP 2007/Asmeninis. programu. kurimo. procesas. pdf) 5. Kurso informacija (http: //www. mif. vu. lt/~ragaisis/PSP 2008/Turinys. html) The Team Software Process (TSP) and the Personal Software Process (PSP) (http: //www. sei. cmu. edu/tsp/)

Dalyko sandas (3) Mokymo metodai Paskaitos ir 5 praktinės užduotys. Atlikdami praktines užduotis, studentai

Dalyko sandas (3) Mokymo metodai Paskaitos ir 5 praktinės užduotys. Atlikdami praktines užduotis, studentai fiksuoja laiko sąnaudas, klaidas, planuoja savo darbą, vertina jo našumo pasikeitimus. Lankomumo reikalavimai Užsiėmimų lankomumas pageidautinas ir bus skatinamas. Galutinį egzaminą gali laikyti tik atsiskaitę ne mažiau kaip 3 privalomas praktines užduotis. Atsiskaitymo reikalavimai Egzaminai, atsakymai į klausimus raštu. Vertinimo būdas Pagrindinis dėmesys skiriamas darbui semestro metu, tinkamam ir savalaikiam praktinių užduočių atlikimui – maksimalus balų skaičius skiriamas tik už tiksliai pagal visus reikalavimus ir laiku atliktas praktines užduotis. Vertinimas tarpinės sesijos metu susideda iš pirmų 3 praktinių užduočių vertinimo (iki 2, 5 balo) ir atsakymų į klausimus vertinimo (iki 2 balų), sunormuojant juos iki dešimtbalės sistemos pažymio. Galutinis vertinimas susideda iš tarpinio vertinimo (45%), 4 -os ir 5 -os praktinių užduočių vertinimo (iki 4 balų) ir atsakymų į klausimus vertinimo (iki 2 balų).

Užsiėmimų tvarkaraštis 1 grupė 2 grupė 3 grupė 4 grupė 5 grupė Paskaita 1

Užsiėmimų tvarkaraštis 1 grupė 2 grupė 3 grupė 4 grupė 5 grupė Paskaita 1 2008. 02. 07 2008. 02. 06 2008. 02. 13 2008. 02. 14 2008. 02. 13 2008. 02. 06 2 2008. 02. 21 2008. 02. 20 2008. 02. 27 2008. 02. 28 2008. 02. 27 2008. 02. 20 3 2008. 03. 06 2008. 03. 05 2008. 03. 12 2008. 03. 13 2008. 03. 12 2008. 03. 05 4 - - - 2008. 03. 26 1 2008. 04. 24 2008. 04. 23 2008. 04. 16 2008. 04. 17 2008. 04. 16 2008. 04. 23 2 2008. 05. 09 2008. 05. 08 2008. 04. 30 2008. 05. 16 2008. 04. 30 2008. 05. 08 3 2008. 05. 22 2008. 05. 15 2008. 05. 30 2008. 05. 15 2008. 05. 22

Detali vertinimo schema 1 dalis Užduotys U 1 -PD 2 dalis 0, 5 U

Detali vertinimo schema 1 dalis Užduotys U 1 -PD 2 dalis 0, 5 U 2 -LFF&SVS 1 U 3 -PSF 1 U 4 -KS 2 U 5 -PP 2 2 Iš viso: Teorija Iš viso: 2, 5 4 2 2 4, 5 6 Papildomi balai Dalyvavimas paskaitoje 4 x 0, 05 0, 2 0, 15 Dalyvavimas pratybose 3 x 0, 1 (0, 2*) 0, 3 Pap. Uzd-ESP * aktyvus dalyvavimas pratybose 0, 5

Užduočių atsiskaitymas ir vertinimas Užduotis atsiskaityti galima pratybų metu arba elektroniniu paštu (saulius. ragaisis@mif.

Užduočių atsiskaitymas ir vertinimas Užduotis atsiskaityti galima pratybų metu arba elektroniniu paštu (saulius. [email protected] vu. lt). Elektroniniu paštu priimami tik darbai (1) pasiųsti iš VU pašto adresų (vardas. [email protected] mif. vu. lt); (2) laiško antraštė (subject) turi būti tokios formos: PSP_grupė_Vardas_Pavardė: darbas (pvz. , PSP_1_Jonas_Jonaitis: U 1 -PD) Maksimalus balų skaičius skiriamas tik už (1) laiku ir (2) tinkamai atliktą bei (3) tinkamai pateiktą užduotį. Už vėlavimą vertinimas mažinamas. Už netinkamą užduoties atlikimą ir/ar pateikimą vertinimas mažinamas, o esant esminėms klaidoms užduotis atmetama ir turi būti pateikta iš naujo. Per pakartotinį atsiskaitymą vertinimas mažinamas.

Užduočių atsiskaitymų tvarkaraštis U 1 -PD U 2 -LFF&SVS U 3 -PSF U 4

Užduočių atsiskaitymų tvarkaraštis U 1 -PD U 2 -LFF&SVS U 3 -PSF U 4 -KS U 5 -PP 2 Pap-ESP 0, 5 taško 0, 2 taško 0, 1 taško 02 -24 03 -02 03 -09 1 taškas 0, 5 taško 0, 2 taško 0, 1 taško 03 -16 03 -30 03 -31 - 1 taškas 0, 5 taško 0, 2 taško 0, 1 taško 03 -30 03 -31 - - 2 taškai 1 taškas 0, 5 taško 0, 2 taško 05 -04 05 -11 05 -18 05 -25 2 taškai 1 taškas 0, 5 taško 0, 2 taško 05 -18 05 -25 06 -01 - 0, 5 taško 0, 2 taško 0, 1 taško 05 -11 05 -18 05 -25

Papildoma organizacinė informacija dėl užduočių Įsipareigojama užduotis patikrinti per 72 val. nuo pateikimo, išskyrus

Papildoma organizacinė informacija dėl užduočių Įsipareigojama užduotis patikrinti per 72 val. nuo pateikimo, išskyrus ypatingus atvejus (šventes, atostogas ir pan. ) Negavus atsakymo per 72 val. , užduotį patartina pateikti pakartotinai Užduotys turi būti atliekamos pagal reikalavimus (nei blogiau, nei “geriau” nereikia) Pateiktų formų vardai turi būti originalūs, nebent vardo gale gali būti kažkas prirašyta Jei atsakyme apie užduoties įskaitymą nenurodomas balų skaičius, reiškia jis maksimalus Jei užduotis buvo neįskaityta, ją reikia pateikti iš naujo – pataisytą ir pilną Darbas tikrinamas iki “pirmos rimtos klaidos” (atmetimo) Minimali bausmė už nesąžiningą darbų atlikimą - to darbo neįskaitymas, maksimali - pasiūlymas šalinimui iš VU.

Potencialios kurso eigos problemos Tušti laiškai (nieko neprisegta) – balai bus mažinami (po 0,

Potencialios kurso eigos problemos Tušti laiškai (nieko neprisegta) – balai bus mažinami (po 0, 1 už kiekvieną kartą) Laiškų kartojimas (neišlaukus 72 val. ) – balai bus mažinami (po 0, 1 už kiekvieną kartą) Taisymas tik nurodytos klaidos ir bandymas vėl kuo greičiau atsiskaityti – kiekvieną kartą atsiskaitinėjant maksimalus balų skaičius mažėja Lankomumo skatinimas – neužsirašę studentai paskaitos metu balų negauna – nustačius nesąžiningą užsirašinėjimą, balų už tą paskaitą negauna visi – pavėlavę į pratybas balų negauna

1 -a užduotis: U 1 -PD Suplanuoti (1) visus šį semestrą atliekamus darbus ir

1 -a užduotis: U 1 -PD Suplanuoti (1) visus šį semestrą atliekamus darbus ir (2) darbus, betarpiškai susijusius su PSP kursu. 0, 5 taško iki vasario 24 d. (visi atsiskaitymų terminai suprantami taip: iki 2008 -02 -24 23: 59 pagal gavėjo fiksuojamą laiką) 0, 2 taško iki kovo 2; 0, 1 taško iki kovo 9; vėliau gali būti atsiskaityta, bet taškų neskiriama. Atsiskaitymui pateikti formą: U 1 -PD. xls arba U 1 -PD. doc

1 -os užduoties reikalavimai Grupė: nurodomas tik grupės numeris (pvz. , 1) (visų užduočių

1 -os užduoties reikalavimai Grupė: nurodomas tik grupės numeris (pvz. , 1) (visų užduočių formose). Studentas: nurodomas vardas ir pavardė (visų užduočių formose). Data: nurodoma data, kai forma pradėta pildyti (visų užduočių formose). Darbas: suprantamai įvardinamas darbas (privaloma planuoti visus darbus, susijusius su VU; gali būti planuojami ir kiti darbai). Dažnumas: parenkamas minimalus tinkamas dažnumas iš apibrėžtų (Savaitinis, Mėnesinis, Semestrinis). Laikas: nurodomas planuojamas sugaišti laikas (minutėmis).

Pagrindinės 1 -os užduoties klaidos (ankstesniais metais) Nekorektiška laiško antraštė Nekorektiškai nurodyta grupė formoje

Pagrindinės 1 -os užduoties klaidos (ankstesniais metais) Nekorektiška laiško antraštė Nekorektiškai nurodyta grupė formoje Nesuplanuotas paskaitų/pratybų lankymas Nesuplanuotas programavimas Programavimas planuotas kaip nesusijęs su PSP Nesuplanuotas PSP užduočių atlikimas (suplanuotas tik 1 -os užduoties atlikimas, bet kiekvieną mėnesį)

Klausimai ?

Klausimai ?