AS Valmieras stikla iedra AS Valmieras stikla iedra

  • Slides: 12
Download presentation
AS Valmieras stikla šķiedra © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

AS Valmieras stikla šķiedra © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Tirgus situācija Dinamisks tirgus - cenu kritums, vid. 8 -10% - pārdošanas apjomu samazināšanās

Tirgus situācija Dinamisks tirgus - cenu kritums, vid. 8 -10% - pārdošanas apjomu samazināšanās ~1015% - izmaiņas preču sortimentos © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Produkcijas noiets 2009. gada 9 mēnešos (milj. LVL) © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Produkcijas noiets 2009. gada 9 mēnešos (milj. LVL) © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Produkcijas noiets pēc valstīm 2009. un 2008. gada 9 mēnešos 2009 2008 © AS

Produkcijas noiets pēc valstīm 2009. un 2008. gada 9 mēnešos 2009 2008 © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Produkta apgrozījuma daļa no kopējā apgrozījuma 2009. gada 9 mēnešos © AS Valmieras stikla

Produkta apgrozījuma daļa no kopējā apgrozījuma 2009. gada 9 mēnešos © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Darbības stratēģija Smagumpunkti - likviditāte – uzmanības centrā - elastība tirgū - pareizs sortiments

Darbības stratēģija Smagumpunkti - likviditāte – uzmanības centrā - elastība tirgū - pareizs sortiments - pareizā laikā - pieprasītājā kvalitātē - elastība izmaksās - iekšējo izmaksu ekonomija - darbs ar ārējiem piegādātājiem © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Likviditātes rādītāji 2009. gadā © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Likviditātes rādītāji 2009. gadā © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Debitoru/kreditoru aprites dinamika 2009. gadā © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Debitoru/kreditoru aprites dinamika 2009. gadā © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Personāla izmaksu dinamika 2009 vs 2008 pa mēnešiem © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Personāla izmaksu dinamika 2009 vs 2008 pa mēnešiem © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Veiktās investīcijas 2001. -2008. gadā un investīciju plāns 2009. -2010. gadam (milj. LVL) ©

Veiktās investīcijas 2001. -2008. gadā un investīciju plāns 2009. -2010. gadam (milj. LVL) © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Galvenie riski un to pārvaldīšana Kredītrisks - debitoru riska apdrošināšana - kredītlimiti, to kontrole

Galvenie riski un to pārvaldīšana Kredītrisks - debitoru riska apdrošināšana - kredītlimiti, to kontrole Procentu likmju risks - tiek izmantoti IRS instrumenti likmju svārstību ierobezošanai Valūtas risks - debitoru/kreditoru valūtas struktūras sabalansēšana - forward instrumentu izmantošana Ar pārējo uzņemuma darbību saistīti riski - apdrošināšana © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Debitoru/kreditoru struktūra valūtās © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009

Debitoru/kreditoru struktūra valūtās © AS Valmieras stikla šķiedra, 2009