Art Islmic Un art arquitectnic Un art gaireb

  • Slides: 40
Download presentation
Art Islàmic Un art arquitectònic

Art Islàmic Un art arquitectònic

Un art gairebé universal Des d’Àsia a Europa

Un art gairebé universal Des d’Àsia a Europa

CARACTERÍSTIQUES • Art essencialment arquitectònic, a causa de motivacions religioses, ja que l'Alcorà prohibeix

CARACTERÍSTIQUES • Art essencialment arquitectònic, a causa de motivacions religioses, ja que l'Alcorà prohibeix les representacions de figures humanes o animals, per aquest motiu la pintura i l'escultura no tenen rellevància com manifestacions artístiques. • L'arquitectura islàmica va prendre components dels pobles que van dominar (bizantins, perses, visigots, etc. ). En el cas de l'arquitectura hispanomusulmana agafen com element tardoromà l'alternança de materials diferents (pedra i maó) en les dovelles dels arcs. (Exemple: Mesquita de Còrdova, influència tardoromana > Aqüeducte dels Miracles, Mèrida).

Materials pobres • Matèria primera pobre perquè és una arquitectura original desert, on no

Materials pobres • Matèria primera pobre perquè és una arquitectura original desert, on no és fàcil trobar pedra: maó, maçoneria, guix, fusta. . . La pedra va ser molt poc usada ja que precisava major treball en la seua extracció i no hi havia molta. • Els edificis són de poca altura i molta extensió, per això no fan falta materials constructius massa forts (pedra). I per això sovint pilars, columnes, arcs, voltes i cúpules tenen una funció fonamentalment decorativa. • Els exteriors dels edificis són molt senzills (sense decoració). • En constrast, els interiors estan molt decorats (temes vegetals, geomètrics, textos de l’Alcorà, etc. ). • Com elements estructurals es van emprar pilars i columnes generalment prims, ja que no havien de suportar excessiu pes de les cobertes.

Edifici principal: la mesquita • És el lloc d'oració i de reunió de fidels.

Edifici principal: la mesquita • És el lloc d'oració i de reunió de fidels. • El model habitual té planta rectangular, amb una gran sala allargada (haram) amb columnes que delimiten naus. • Eixes naus són perpendiculars a l’alquibla, mur que està orientat cap a l’Est, és a dir, cap a la Meca (cap on dirigeixen les oracions els musulmans). • En l’alquibla se sol situar un petit nínxol o fornícula que es diu mihrab: és on se sol concentrar la decoració i està considerat com el recinte sagrat de la mesquita (on està l’Alcorà). • Abans d'entrar en la gran sala per a l’oració calia travessar un pati descobert i amb pòrtics, en el qual havia una font. En un dels costats del pati s'aixecava la torre, denominada minaret.

Mesquita de la Roca (Jerusàlem) Es pensa que la roca és el punt des

Mesquita de la Roca (Jerusàlem) Es pensa que la roca és el punt des del que Mahoma va pujar al cel

Cúpula dorada Molta decoració dins / finestres dibuixades

Cúpula dorada Molta decoració dins / finestres dibuixades

Mesquita d’Ahmed o Blava (Istambul)

Mesquita d’Ahmed o Blava (Istambul)

Cúpula gegant amb decoració amb colors blaus

Cúpula gegant amb decoració amb colors blaus

Mesquita de Qutubiyya (Marrakech) Minaret construit amb materials pobres (rajoles), però amb certa decoració

Mesquita de Qutubiyya (Marrakech) Minaret construit amb materials pobres (rajoles), però amb certa decoració exterior. . . PER QUÈ?

Mesquita de Kairouan (Tunisia) Minaret / Cúpula que cobreix el mihrab

Mesquita de Kairouan (Tunisia) Minaret / Cúpula que cobreix el mihrab

Monuments funeraris • Els monuments funeraris més destacats són els mausoleus (edificacions funeràries fetes

Monuments funeraris • Els monuments funeraris més destacats són els mausoleus (edificacions funeràries fetes per a honrar a un personatges important). • Solen ser edificis de planta centralitzada i de forma poligonal, coberts per una cúpula i decorats externament per ceràmica. • Bon exemple: Taj Majal (Índia)

PALAU DE L’ALJAFERIA (ZARAGOZA) • Exteriors sense decoració o amb decoració mínima. • Palaus

PALAU DE L’ALJAFERIA (ZARAGOZA) • Exteriors sense decoració o amb decoració mínima. • Palaus i alcàssers com segon tipus arquitectònic més important.

Elements de l’art • CAPITELLS – Corinti, amb fulles d’acant (procedent de Roma i

Elements de l’art • CAPITELLS – Corinti, amb fulles d’acant (procedent de Roma i Bizanci) – Capitell de panell o niu de vespes, amb decoració vegetal – Cúbic i cilíndric • ARCS – L'arc de ferradura / ferradura apuntat – Arcs lobultats (tres lòbuls) i polilobulats (més de tres) – Arcs entrecreuats o entrellaçats – Arc mixtilini – Arc de mig punt i mig punt peraltat – Arc de mocàrabs

Decoració espectacular (nius de vespes) Arcs mixtilinis i polilobulats entrecreuats

Decoració espectacular (nius de vespes) Arcs mixtilinis i polilobulats entrecreuats

Tipus de voltes / cúpules • Molta utilització de la cúpula amb la finalitat

Tipus de voltes / cúpules • Molta utilització de la cúpula amb la finalitat d’exaltar el poder dels reis, els califes, els emirs… També com a coberta del mihrab de les mesquites. • Les voltes més típiqués son: – la gallonada – la volta califal consisteix a ficar els nervis creuats en els extrems i, per tant, l’espai central queda lliure • També s’utilizen las volta de canó (mig punt), canó apuntat i la volta de mocàrabs. • També és freqüent trobar cobertes arquitrabades, és a dir, amb el sostre horitzontal. Aleshores és habitual trobar-les recobertes de fusta tallada (artesonat).

Voltes califals Els nervis o arcs no sempre tenen funció de sustentació, sovint són

Voltes califals Els nervis o arcs no sempre tenen funció de sustentació, sovint són simplement decoratius

Decoració absoluta • L'arquitectura islàmica va decorar amb profusió l'interior dels edificis, però en

Decoració absoluta • L'arquitectura islàmica va decorar amb profusió l'interior dels edificis, però en ells no apareixien motius humans o animals. • MOTIUS vegetals. • COMPOSICIONS de línies que generaven figures geomètriques (estreles i polígons). • Decoració per mitjà de LLETRES ÀRABS: inscripcions dedicatòries d’un personatge, versos de l’Alcorà, etc. • Decoració POLICROMADA (molts colors) mitjançant mosaics de rajoles de ceràmica.

ART HISPANOMUSULMÀ

ART HISPANOMUSULMÀ

MESQUITA DE CÒRDOVA 1. Construcció d’Abd-al. Rahman I (any 785). 2. Ampliació d’Abd-al. Rahman

MESQUITA DE CÒRDOVA 1. Construcció d’Abd-al. Rahman I (any 785). 2. Ampliació d’Abd-al. Rahman II (any 833). 3. Ampliació d’Abd-al. Rahman III (any 945). 4. Maksura y mihrab d’Al. Hakan II (any 961). 5. Ampliació d’Almanzor (any 961). 6. Pati dels tarongers. 7. Minaret.

MESQUITA - CATEDRAL

MESQUITA - CATEDRAL

La mesquita per fora. Carrers estrets. Sembla un castell. Accés: arc de ferradura absolutament

La mesquita per fora. Carrers estrets. Sembla un castell. Accés: arc de ferradura absolutament decorat.

SOLUCIÓ TÈCNICA Per a guanyar altura els arquitectes van dissenyar un original sistema: Columna

SOLUCIÓ TÈCNICA Per a guanyar altura els arquitectes van dissenyar un original sistema: Columna amb arc + Pilar amb arc Així l’edific guanya dos o tres metres d’altura i és més espectacular.

Tots els arcs tenen les dovelles pintades de colors, una mostra més de la

Tots els arcs tenen les dovelles pintades de colors, una mostra més de la preocupació per la decoració. L’idea original la van utilitzar els romans en l’aqüeducte dels Miracles (Mérida).

La part noble de la mesquita és la més decorada amb diferència. És la

La part noble de la mesquita és la més decorada amb diferència. És la zona on més complexitat trobem en els elements, com els arcs entrecreuats polilobulats i les columnes de marbre (pedra molt cara) molt fines. El sistema és original: columna+columna i damunt un arquitrabe.

Mihrab

Mihrab

Coberta del mihrab Cúpula gallonada Deocració geomètrica i vegetal policromada Forma d’estrela

Coberta del mihrab Cúpula gallonada Deocració geomètrica i vegetal policromada Forma d’estrela

La Giralda (Sevilla) Actualment és la torre campanar de la catedral. Antigament era el

La Giralda (Sevilla) Actualment és la torre campanar de la catedral. Antigament era el minaret de la mesquita.

La Alhambra (Granada)

La Alhambra (Granada)

Porta de la Justícia Sense cap decoració Materials senzills Gran torre defensiva Difícil accés

Porta de la Justícia Sense cap decoració Materials senzills Gran torre defensiva Difícil accés Motius defensius

Pati dels Arrayanes Molta decoració interior Ús de l’aigua (domesticada) Fresc, soroll relaxant, reg…

Pati dels Arrayanes Molta decoració interior Ús de l’aigua (domesticada) Fresc, soroll relaxant, reg… Reflexes del paisatge

PATI DELS LEONS

PATI DELS LEONS

Pati dels Leons Molta decoració interior (mocàrabs) Columnes molt fines Ús de l’aigua Úniques

Pati dels Leons Molta decoració interior (mocàrabs) Columnes molt fines Ús de l’aigua Úniques escultures (signes del zodiac)… és una font

Cúpula del Salón de Abencerrajes

Cúpula del Salón de Abencerrajes

Mirador de Daraxa Decoració de mocàrabs Ús i abús Molt recarregat Taulellets baix La

Mirador de Daraxa Decoració de mocàrabs Ús i abús Molt recarregat Taulellets baix La resta tot amb guix

Y ESO ES TODO fin!!!

Y ESO ES TODO fin!!!