Arhitektura procesora 8051 Sklopovlje na ipu mikroupravljaa 8051

  • Slides: 15
Download presentation
Arhitektura procesora 8051 Sklopovlje na čipu mikroupravljača 8051 se sastoji od , RAM-a, ROM-a

Arhitektura procesora 8051 Sklopovlje na čipu mikroupravljača 8051 se sastoji od , RAM-a, ROM-a i nekih pristupnih sklopova.

Adresni prostor U arhitekturi 8051 predviđena su dva adresna prostora i to: -za pohranjivanje

Adresni prostor U arhitekturi 8051 predviđena su dva adresna prostora i to: -za pohranjivanje programa (programska memorija engl. program memory) -za pohranjivanje podataka (podatkovna memorija engl. data memory)

 • I jedna i druga adresiraju se adresama koje imaju 16 bitova što

• I jedna i druga adresiraju se adresama koje imaju 16 bitova što znači da se adrese mogu kretati u granicama 0000 H – FFFF tj. Može se adresirati 64 K bajtova

Programska memorija Podatkovna memorija 0000 H FFFFH

Programska memorija Podatkovna memorija 0000 H FFFFH

 • Podatkovna memorija zahtijeva malo pažljivije razmatranje, jer su i registri procesora smješteni

• Podatkovna memorija zahtijeva malo pažljivije razmatranje, jer su i registri procesora smješteni u adresni prostor podatkovne memorije. • Adresa za podatkovnu memoriju oblikuje se u drugoj fazi izvođenja pojedine instrukcije i to na temelju sadržaja njezina adresnog dijela.

 • Na sljedećoj slici prikazan je adresni prostor podatkovne memorije podijeljen na dijelove

• Na sljedećoj slici prikazan je adresni prostor podatkovne memorije podijeljen na dijelove veličine po 256 bajtova. Jedan takav dio možemo nazvati stranicom.

 • Na slici vidimo da gornjih osam bitova svih adresa bajtova jedne stranice

• Na slici vidimo da gornjih osam bitova svih adresa bajtova jedne stranice imaju jednake vrijednosti i da oni mogu biti pročitani kao broj stranice. U svakoj stranici se donjih osam bitova mijenja od OOH do FFH, tj. od 0 do 255. Možemo reći da donjih osam bitova određuje adresu unutar stranice.

 • U arhitekturi 8051 je nulta stranica smještena u procesorskom čipu i u

• U arhitekturi 8051 je nulta stranica smještena u procesorskom čipu i u nultoj stranici su razmješteni i registri procesora i zbog toga tu stranicu treba pažljivo izučiti. Uz tu "unutarnju" nultu stranicu postoji mogućnost adresiranja i "vanjske" nulte stranice. Moglo bi se reći da je ta stranica sastavni dio procesora.

 • Ta je stranica detaljnije prikazana na sljedećoj slici. Tu vidimo da se

• Ta je stranica detaljnije prikazana na sljedećoj slici. Tu vidimo da se ona može podijeliti na tri dijela. Prva dijela nalaze se u prvoj polovini stranice, a treći zauzima drugu polovinu nulte stranice.

Mali RAM

Mali RAM

1. Na adresama od 00 H do 2 FH (na prvih 48 adresa) smješteni

1. Na adresama od 00 H do 2 FH (na prvih 48 adresa) smješteni su: -32 opća registra (4 grupe od po 8 registara) -16 registara u kojima se može adresirati svaki bit

2. U drugom dijelu nulte stranice s adresama od 30 H do 7 FH

2. U drugom dijelu nulte stranice s adresama od 30 H do 7 FH može se potpuno slobodno adresirati ukupno 80 bajtova. To područje se još zove mali RAM. Taj mali RAM je dovoljno velik za neke jednostavne primjene mikroupravljača, pa nije potrebno dodavati dodatne RAM čipove.

3. Treći dio nulte stranice obuhvaća njezinu gornju polovinu, tj. adrese od 80 H

3. Treći dio nulte stranice obuhvaća njezinu gornju polovinu, tj. adrese od 80 H do FFH. U toj stranici smješteni su svi specijalni registri procesora(SFR), a i registri predviđeni za različite pristupne sklopove.

Mi ćemo razmotriti samo one registre koji su sastavni dio procesora. To su registri

Mi ćemo razmotriti samo one registre koji su sastavni dio procesora. To su registri na koje se može utjecati programskim instrukcijama i te registre zovemo programskim modelom procesora.