Arbejdsmilj i ldreplejen i Danmark Satspuljeprojekt 2002 056

  • Slides: 22
Download presentation
Arbejdsmiljø i ældreplejen i Danmark Satspuljeprojekt 2002 -05(6) Den største undersøgelse nogensinde: 12 delrapporter

Arbejdsmiljø i ældreplejen i Danmark Satspuljeprojekt 2002 -05(6) Den største undersøgelse nogensinde: 12 delrapporter og en overbliksrapport www. arbejdsmiljoforskning. dk 28. 03. 2007

Tre undersøgelser • NFA har spurgt: • 10. 000 medarbejdere i ældreplejen – 36

Tre undersøgelser • NFA har spurgt: • 10. 000 medarbejdere i ældreplejen – 36 kommuner – 301 arbejdsenheder • 5. 700 nyuddannede social- og sundhedsassistenter – Hele årgang 2004 • Dybdeborende undersøgelse af teamledelse på 2 plejecentre med deltagelse af 447 medarbejdere www. arbejdsmiljoforskning. dk

Nogle centrale temaer • • • Ressourcer og kvalitet i plejen Fastholdelse af medarbejderne

Nogle centrale temaer • • • Ressourcer og kvalitet i plejen Fastholdelse af medarbejderne Indvandrere Ledelseskvalitet og psykisk arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Vold og trusler www. arbejdsmiljoforskning. dk

Ressourcer og kvalitet i plejen Personalenormering og plejekvalitet • Jo flere man er i

Ressourcer og kvalitet i plejen Personalenormering og plejekvalitet • Jo flere man er i forhold til: – antal pensionister – gennemsnitsalder – dødelighed • Desto bedre plejekvalitet kan man yde – Vurderes det af SOSU-erne www. arbejdsmiljoforskning. dk

Ressourcer og kvalitet i plejen Normering og plejekvalitet i 35 kommuner statistikken justeret for

Ressourcer og kvalitet i plejen Normering og plejekvalitet i 35 kommuner statistikken justeret for klienternes alder og dødelighed www. arbejdsmiljoforskning. dk

Undtagelsen • Resultatet viser den generelle forventede tendens, men der er undtagelser • I

Undtagelsen • Resultatet viser den generelle forventede tendens, men der er undtagelser • I én stor provinskommune faldt plejekvaliteten med stigende relativ normering – Vi kan ikke pt. forklare dette forhold www. arbejdsmiljoforskning. dk

Ressourcer og kvalitet i plejen Personalenormering og plejekvalitet i 1 stor provinskommune www. arbejdsmiljoforskning.

Ressourcer og kvalitet i plejen Personalenormering og plejekvalitet i 1 stor provinskommune www. arbejdsmiljoforskning. dk

Fastholdelse af medarbejdere Plejekvalitet og fastholdelse • Jo bedre man i en arbejdsenhed beskriver

Fastholdelse af medarbejdere Plejekvalitet og fastholdelse • Jo bedre man i en arbejdsenhed beskriver kvaliteten af sit plejearbejde, des flere svarer at: – De ville vælge samme fag igen – De forventer at være på arbejdspladsen om fem år – Gælder ikke for yngre medarbejdere med under to års ansættelse www. arbejdsmiljoforskning. dk

Fastholdelse af medarbejderne Arbejdsmiljø og fastholdelse • Engagement (involvering) – Opgavernes løsning, arbejdspladsen udvikling

Fastholdelse af medarbejderne Arbejdsmiljø og fastholdelse • Engagement (involvering) – Opgavernes løsning, arbejdspladsen udvikling og kollegernes trivsel – Den enkeltfaktor med største betydning • Udviklingsmuligheder • Mobning • Oplevet fysisk anstrengelse (ikke antal løft mm) • (Helbred) • Trivsel og arbejdsglæde • Arbejdsmængde og arbejdstempo – Overraskende lille betydning www. arbejdsmiljoforskning. dk

Fastholdelse af medarbejderne Alder og fastholdelse Figur 3. 2. Forventningen om forbliven på nuværende

Fastholdelse af medarbejderne Alder og fastholdelse Figur 3. 2. Forventningen om forbliven på nuværende arbejdsplads om fem år Der er kontrolleret for faktorerne indbyrdes. www. arbejdsmiljoforskning. dk

Indvandrere Ikke-vestlige indvandrere • Samme gode tilknytning til arbejdsmarkedet som danskere efter SOSU-uddannelsen •

Indvandrere Ikke-vestlige indvandrere • Samme gode tilknytning til arbejdsmarkedet som danskere efter SOSU-uddannelsen • Større forventninger om at forblive på samme arbejdsplads end danskere • Færre har et højt fravær – mere end 20 dage end danskere • Flere rapporterer om lavt fravær – mindre end 6 dage www. arbejdsmiljoforskning. dk

Indvandrere Positivt om psykisk arbejdsmiljø for ikke-vestlige indvandrere • Flere oplever høj grad af

Indvandrere Positivt om psykisk arbejdsmiljø for ikke-vestlige indvandrere • Flere oplever høj grad af forudsigelighed i arbejdet • flere rapporterer om meget høj ledelseskvalitet • Flere rapporterer om høj grad af indflydelse i arbejdet • Færre oplever trusler og uønsket seksuel opmærksomhed www. arbejdsmiljoforskning. dk

Indvandrere Negativt om Psykisk arbejdsmiljø for ikke-vestlige indvandrere • Flere oplever ’aldrig’ støtte fra

Indvandrere Negativt om Psykisk arbejdsmiljø for ikke-vestlige indvandrere • Flere oplever ’aldrig’ støtte fra kolleger • Færre melder om en høj grad af meningsfuldhed i arbejdet • Flere oplever mobning KONKLUSION: mindre forskelle end forventet men støtte og mobning situationen er ikke godt nok www. arbejdsmiljoforskning. dk

Ledelseskvalitet og psykisk arbejdsmiljø Høj medarbejdervurderet ledelseskvalitet • Mere involvering i arbejdspladsen • Højere

Ledelseskvalitet og psykisk arbejdsmiljø Høj medarbejdervurderet ledelseskvalitet • Mere involvering i arbejdspladsen • Højere ønske om at forblive på arbejdspladsen • Oplevelse af mere mening i arbejdet • Bedre socialt klima i grupper • Lavere forekomst af klientrelateret træthed • Bedre trivsel www. arbejdsmiljoforskning. dk

Ledelseskvalitet og psykisk arbejdsmiljø Sammenhængen mellem ledelseskvalitet og involvering i arbejdsplads www. arbejdsmiljoforskning. dk

Ledelseskvalitet og psykisk arbejdsmiljø Sammenhængen mellem ledelseskvalitet og involvering i arbejdsplads www. arbejdsmiljoforskning. dk

Hvad er ledelseskvalitet målt på? Evnen til at: • Planlægge arbejdet • Ruste den

Hvad er ledelseskvalitet målt på? Evnen til at: • Planlægge arbejdet • Ruste den enkelte medarbejder til at kunne løse sine arbejdsopgaver • Etablere konstruktive relationer mellem medarbejderne – samarbejde om at løfte de arbejdsopgaver • Etablere meningsfulde relationer mellem medarbejdere og arbejdsplads – medarbejderne identificerer sig med arbejdspladsen – oplever medejerskab og mening i arbejdet • Være forbillede for medarbejderne – gennem sine handlinger og kompetencer inspirere medarbejderne i deres måde at løse deres arbejdsopgaver på www. arbejdsmiljoforskning. dk

Fysisk arbejdsmiljø Arbejdet i ældreplejen som fysisk belastende • 30 % af SOSU’erne oplever

Fysisk arbejdsmiljø Arbejdet i ældreplejen som fysisk belastende • 30 % af SOSU’erne oplever arbejdet med brugerne som fysisk anstrengende • Mange daglige forflytninger (specielt på plejehjem) og akavede arbejdsstillinger med risiko for overbelastning – Hyppige forflytninger uden brug af hjælpemidler – 1/3 foretager ofte eller nogen gange forflytninger, som de selv føler er uforsvarlige • En klar overhyppighed af muskel- skeletbesvær www. arbejdsmiljoforskning. dk

Fysisk arbejdsmiljø Fysiske belastninger i plejearbejdet • Hænger tæt sammen med SOSU-ernes høje sygefravær

Fysisk arbejdsmiljø Fysiske belastninger i plejearbejdet • Hænger tæt sammen med SOSU-ernes høje sygefravær • Påvirker stærkt deres forventninger om at forblive i arbejdet • Brug af hjælpemidler kan forbedre disse forhold – Svært at måle præcist, men der er påvist en statistisk sikkerstillet sammenhæng www. arbejdsmiljoforskning. dk

Vold (slag, riven spark, bid m. m. ) og trusler • SOSU’er udsættes ofte

Vold (slag, riven spark, bid m. m. ) og trusler • SOSU’er udsættes ofte vold og trusler af brugere (91 % af alle tilfælde) • Den fysiske kontakt med brugerne er en væsentlig risikofaktor • Yngre SOSU’er har en øget risiko • SOSU’er med skiftende arbejdstider er mest udsatte www. arbejdsmiljoforskning. dk

Vold og trusler Hvor forekommer ”vold” i ældreplejen www. arbejdsmiljoforskning. dk

Vold og trusler Hvor forekommer ”vold” i ældreplejen www. arbejdsmiljoforskning. dk

Nogle konklusioner • Udfordringerne er store og krævende • 80% højere gennemsnitligt sygefravær kan

Nogle konklusioner • Udfordringerne er store og krævende • 80% højere gennemsnitligt sygefravær kan mindskes • Fastholdelse og rekruttering af kvalificerede SOSU-er kan påvirkes positivt • Der er gode eksempler på gode løsninger – Se fakta om de 3 tidligere kommuner Løgumkloster, Bov og Hashøj samt og Århus Kommune • Resultaterne viser, hvilke arbejdsmiljøforhold der kan få en afgørende rolle for en god udvikling for SOSU-erne www. arbejdsmiljoforskning. dk

Seks igangværende projekter skal forbedre arbejdsmiljøet for SOSU-er på ældreområdet (satspuljen 2005) • •

Seks igangværende projekter skal forbedre arbejdsmiljøet for SOSU-er på ældreområdet (satspuljen 2005) • • • God ledelse på ældreområdet Nedsættelse af sygefravær Fastholdelse af seniormedarbejdere Nye tider i ældreplejen Få mere ud af APV i ældreplejen Ledelsesstil og teamorganisering i ældreplejen www. arbejdsmiljoforskning. dk