ARATIRMA DZEYLERI Aratrma Dzeyleri Temel Bilimsel Aratrma Uygulamal

  • Slides: 9
Download presentation
ARAŞTIRMA DÜZEYLERI

ARAŞTIRMA DÜZEYLERI

Araştırma Düzeyleri ◦Temel Bilimsel Araştırma ◦Uygulamalı Araştırma ◦Deneysel Geliştirme

Araştırma Düzeyleri ◦Temel Bilimsel Araştırma ◦Uygulamalı Araştırma ◦Deneysel Geliştirme

Bilim ◦ Bilim geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim insanları tarafından kabul edilen belli yöntemlere

Bilim ◦ Bilim geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim insanları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgi üretme sürecidir. ◦ Bilimsel çalışmalar diğer araştırmacıların kullanımına açıktır. ◦ Sürekli sorgulama ve yenileme söz konusudur.

Bilim ◦ Bilimsel bilgi üretimi için sorgulama, eleştiri çok önemlidir. Dolayısıyla bilimsel bilgi üretmek

Bilim ◦ Bilimsel bilgi üretimi için sorgulama, eleştiri çok önemlidir. Dolayısıyla bilimsel bilgi üretmek için özgür ve özerk ortamlara ihtiyaç duyulur. ◦ Bilimsel çalışmaların parasal kaynakları büyük çoğunlukla kamusal sübvansiyonlardır.

Temel Bilimsel Araştırma ◦ Temel bilimsel araştırmalar büyük çoğunlukla üniversite kapsamı içinde gerçekleştirilir. ◦

Temel Bilimsel Araştırma ◦ Temel bilimsel araştırmalar büyük çoğunlukla üniversite kapsamı içinde gerçekleştirilir. ◦ Sonuçları diğer araştırmacılara açıktır. ◦ Büyük olasılıkla makale, kitap ya da rapor olarak yayımlanmak üzere yapılması açıklığı sağlayan unsurdur. ◦ Çoğunlukla bilimsel bilgi üretmek dışında başka bir uygulama amacı yoktur.

Uygulamalı Araştırma ◦ Uygulamalı araştırmalar ile de özgün bilgi üretilir ancak bu araştırma türü

Uygulamalı Araştırma ◦ Uygulamalı araştırmalar ile de özgün bilgi üretilir ancak bu araştırma türü özgün bir pratik amaca veya hedefe yöneliktir. ◦ Uygulamalı araştırmalar temel araştırmalarla elde edilmiş bilgileri belli bir amaca yönelik olarak uygulamayı hedefler. ◦ Bu tür araştırmalar çoğu zaman üniversitelerle özel ve/veya kamu kurumlarının bir araya gelmesiyle yapılır.

Deneysel Geliştirme ◦ Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilmiş ve var olan bilginin üzerinde

Deneysel Geliştirme ◦ Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilmiş ve var olan bilginin üzerinde yükselen ancak yeni materyaller, ürünler, devreler üretmeye; yeni süreçler, sistemler, hizmetler oluşturmaya veya halen üretilmiş, oluşturulmuş olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır.

Araştırmanın Aşamaları ◦Problemin (konu/sorunun) saptanması ◦Araştırma önerisinin hazırlanması ◦Araştırmanın gerçekleştirilmesi ◦Araştırmanın yazılıp, raporlaştırılması

Araştırmanın Aşamaları ◦Problemin (konu/sorunun) saptanması ◦Araştırma önerisinin hazırlanması ◦Araştırmanın gerçekleştirilmesi ◦Araştırmanın yazılıp, raporlaştırılması

Yararlanılan Kaynaklar ◦ Geray, H. (2017) Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Ankara:

Yararlanılan Kaynaklar ◦ Geray, H. (2017) Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Ankara: Ütopya Yayınları ◦ Kuş, E. (2012) Nicel – Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık ◦ Barzun, J. ve Graff, F. H. (2008) Modern Araştırmacı. Ankara: Tübitak Yayınları