ARALIN 2 NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOGSILANGANG ASYA

  • Slides: 26
Download presentation
ARALIN 2: NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA

ARALIN 2: NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA

BAYAN KO 1. Bakit mahalaga ang kalayaan? 2. Ano ang gagawin mo kung may

BAYAN KO 1. Bakit mahalaga ang kalayaan? 2. Ano ang gagawin mo kung may mga dayuhang nais sakupin ang ating bansa? 3. Sa kasalukuyan, paano mo maipapakita ang pagmamahal sa iyong bansang sinilangan? 4. Paano ipinakita ng mga kapwa natin Asyano ang damdaming nasyonalismo?

GAWAIN 1 PICTURE ANALYSIS PP. 346 -347

GAWAIN 1 PICTURE ANALYSIS PP. 346 -347

PAG-UNLAD NG NASYONALISMO SA CHINA UNANG DIGMAANG OPYO IKALAWANG DIGMAANG OPYO KASUNDUANG NANKING KASUNDUANG

PAG-UNLAD NG NASYONALISMO SA CHINA UNANG DIGMAANG OPYO IKALAWANG DIGMAANG OPYO KASUNDUANG NANKING KASUNDUANG TIENTSIN REBELYON 1. NG MGA TSINO REBELYONG TAIPING (1850) 2. REBELYONG BOXER (1900)

REBELYONG TAIPING NAMUNO: HUNG HSIU CH’UAN Kalaban: Dinastiyang Ching (Manchu) Layunin: Mapabagsak ang dinastiyang

REBELYONG TAIPING NAMUNO: HUNG HSIU CH’UAN Kalaban: Dinastiyang Ching (Manchu) Layunin: Mapabagsak ang dinastiyang Ching upang mahinto ang pamumuno ng mga dayuhan sa kanilang bansa Pagkakapantay-pantay ng karapatan para sa kababaihan Pagpapalit ng relihiyong Confucianism at Buddhism sa relihiyong Kristiyanismo

REBELYONG BOXER I-ho Ch’uan – Righteous and Harmonious Fists Layunin: Pagtuligsa sa korupsiyon, patalsikin

REBELYONG BOXER I-ho Ch’uan – Righteous and Harmonious Fists Layunin: Pagtuligsa sa korupsiyon, patalsikin ang LAHAT ng mga dayuhang nasa bansa Kalaban: U. S. , Great Britain, Russia, France, Italy at Japan Emperador ng China: Empress Dowager Tzu Hsi Henry Puyi – Huling emperador ng D. Qing (Manchu)

DEMOKRASYA SA CHINA Sun Yat – Sen - isinulong ang pagkakaisa ng mga Tsino

DEMOKRASYA SA CHINA Sun Yat – Sen - isinulong ang pagkakaisa ng mga Tsino gamit ang 3 Prinsipyo: 1. san min-chui – nasyonalismo 2. min-tsu-chu-I demokrasya 3. min-sheng-chu-i – kabuhayang pantao - Pinamunuan niya ang Double Ten Revolution Oktubre 10, 1911 republika ng China

 Sun Yat – Sen – “Ama ng Republikang Tsino” Pagkakaisa – susi sa

Sun Yat – Sen – “Ama ng Republikang Tsino” Pagkakaisa – susi sa kaunlaran Batayan ng Kanyang Pamumuno: 1. konsiliasyon 2. Pagkakasundo Dapat Pagtuunan ng Pansin: 1. Regulasyon ng Puhunan 2. Pantay-pantay na pag-aari ng lupa

 Chiang Kai-Shek- humalili kay Sun Yat-Sen bilang pinuno ng Kuomintang Warlords – nagmamay-ari

Chiang Kai-Shek- humalili kay Sun Yat-Sen bilang pinuno ng Kuomintang Warlords – nagmamay-ari ng lupa na may sariling sandatahang lakas

IDEOLOHIYANG KOMUNISMO Mao Zedong – Pinuno ng Komunismo sa China Prinsipyo ng Komunismo: Tunggalian

IDEOLOHIYANG KOMUNISMO Mao Zedong – Pinuno ng Komunismo sa China Prinsipyo ng Komunismo: Tunggalian ng uring manggagawa (proletariat) laban sa uri ng kapitalista (bourgeois)kung saan naniniwala ang mga komunista na mananaig ang mga manggagawa at maitatag ang isang lipunang sosyalista ( estado ang hahawak sa lahat ng pag-aari ng bansa).

IDEOLOHIYANG KOMUNISMO Mao Zedong – Itinatag ang Partidong Kunchantang - pinamunuan niya ang Red

IDEOLOHIYANG KOMUNISMO Mao Zedong – Itinatag ang Partidong Kunchantang - pinamunuan niya ang Red Army (komunistang sundalong Tsino) Long March – tawag sa pagtakas nila Mao Zedong patungong Jiangxi na umabot ng 1 taon na may layong 6, 000 milya

DEMOKRASYA KOMUNISMO SUN YAT-SEN MAO ZEDONG KUOMINTANG KUNCHANTANG DOUBLE TEN REVOLUTION LONG MARCH

DEMOKRASYA KOMUNISMO SUN YAT-SEN MAO ZEDONG KUOMINTANG KUNCHANTANG DOUBLE TEN REVOLUTION LONG MARCH

IBA PANG KAGANAPAN 1. Ikalawang Digmaang China-Japan (1931) 2. Nabuo ang United Front (1936)

IBA PANG KAGANAPAN 1. Ikalawang Digmaang China-Japan (1931) 2. Nabuo ang United Front (1936) 3. Nagwakas ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1942) 4. Itinatag ang People’s Republic of China (1949) 5. Itinayo ang Republic of China (1949) 6. Napalayas ang Kanluranin at nakamit ng China ang kalayaan (1949)

POST TEST SI MAO ZEDONG ANG “AMA NG REPUBLIKANG TSINO”

POST TEST SI MAO ZEDONG ANG “AMA NG REPUBLIKANG TSINO”

POST TEST ISA SA MADUGONG REBELYON ANG KASAYSAYAN NG CHINA ANG REBELYONG TAIPING

POST TEST ISA SA MADUGONG REBELYON ANG KASAYSAYAN NG CHINA ANG REBELYONG TAIPING

POST TEST NIYAKAP NG REBELYONG BOXER ANG RELIHIYONG KRISTIYANISMO

POST TEST NIYAKAP NG REBELYONG BOXER ANG RELIHIYONG KRISTIYANISMO

POST TEST SI HENRY PUYI ANG HUMALILI KAY SUN YAT SEN BILANG PINUNO NG

POST TEST SI HENRY PUYI ANG HUMALILI KAY SUN YAT SEN BILANG PINUNO NG KUOMINTANG

POST TEST WARLORDS ANG TAWAG SA MGA NAGMAMAYARI NG LUPA NA MAY SARILING SANDATAHANG

POST TEST WARLORDS ANG TAWAG SA MGA NAGMAMAYARI NG LUPA NA MAY SARILING SANDATAHANG LAKAS

PAG-UNLAD NG NASYONALISMO SA JAPAN ISOLATIONISM SAPILITANG PAGPASOK NG MGA KANLURANIN (DIGMAAN) • •

PAG-UNLAD NG NASYONALISMO SA JAPAN ISOLATIONISM SAPILITANG PAGPASOK NG MGA KANLURANIN (DIGMAAN) • • • OPEN DOOR POLICY • NASYONALISMO

PAG-UNLAD NG NASYONALISMO SA JAPAN EMPERADOR MUTSUHITO • NAMUNO SA MEIJI RESTORATION • NILIPAT

PAG-UNLAD NG NASYONALISMO SA JAPAN EMPERADOR MUTSUHITO • NAMUNO SA MEIJI RESTORATION • NILIPAT ANG KABISERA NG JAPAN SA EDO (TOKYO) • PAGYAKAP SA IMPLUWENSIYA NG MGA KANLURANIN

EDUKASYON SAPILITANG EDUKASYON SA ELEMENTARYA PAG – IMBITA NG MGA MAHUHUSAY NA GURO MULA

EDUKASYON SAPILITANG EDUKASYON SA ELEMENTARYA PAG – IMBITA NG MGA MAHUHUSAY NA GURO MULA SA IBANG BANSA PAGPAPADALA NG ISKOLAR NA HAPONES SA IBANG BANSA

EKONOMIYA PAGTUNGO SA U. S. AT EUROPE UPANG MATUTUHAN ANG PARAAN NGPAGNENEGOSYO AT PAGPAPAUNLAD

EKONOMIYA PAGTUNGO SA U. S. AT EUROPE UPANG MATUTUHAN ANG PARAAN NGPAGNENEGOSYO AT PAGPAPAUNLAD NG INDUSTRIYA NAGPAGAWA NG KALSADA, TULAY, LINYA NG KURYENTE (SISTEMA NG KOMUNIKASYON AT TRANSPORTASYON)

SANDATAHANG LAKAS PAGPAPAGAWA NG MAKABAGONG BARKO AT KAGAMITANG PANDIGMA PAGSASANAY NG MGA SUNDALONG HAPONES

SANDATAHANG LAKAS PAGPAPAGAWA NG MAKABAGONG BARKO AT KAGAMITANG PANDIGMA PAGSASANAY NG MGA SUNDALONG HAPONES

MODERNISASYON NG JAPAN BANSA NATUTUHAN GERMANY SENTRALISADONG PAMAHALAAN, KONSTITUSYON (MODELO) ENGLAND KAHUSAYAN AT PAGSASANAY

MODERNISASYON NG JAPAN BANSA NATUTUHAN GERMANY SENTRALISADONG PAMAHALAAN, KONSTITUSYON (MODELO) ENGLAND KAHUSAYAN AT PAGSASANAY NG MGA SUNDALONG BRITISH UNITED STATES SISTEMA NG EDUKASYON

NASAKOP NG JAPAN KOREA BAHAGI NG RUSSIA CHINA PILIPINAS

NASAKOP NG JAPAN KOREA BAHAGI NG RUSSIA CHINA PILIPINAS

GABAY NA TANONG 1. ANO ANG MAHALAGANG PAPEL NA GINAMPANAN NI EMPERADOR MUTSUHITO SA

GABAY NA TANONG 1. ANO ANG MAHALAGANG PAPEL NA GINAMPANAN NI EMPERADOR MUTSUHITO SA JAPAN? 2. PAANO IPINAMALAS NG MGA HAPONES ANG DAMDAMING NASYONALISMO SA GITNA NG IMPERYALISMONG KANLURANIN? 3. NAKATULONG BA SA JAPAN ANG IPINATUPAD NA MODERNISASYON? PATUNAYAN.