Appelformer Logos etos og patos Logos har retning

  • Slides: 5
Download presentation
Appelformer Logos, etos og patos

Appelformer Logos, etos og patos

Logos : • har retning modtagernes intellekt • afsender appellerer til modtagers rationelle stillingtagen

Logos : • har retning modtagernes intellekt • afsender appellerer til modtagers rationelle stillingtagen • afsender holder sig til sagen og koncentrerer sig om saglig, objektiv og logisk bevisførelse • På det sproglige plan er logos kendetegnet af : • • neutralt ordvalg og anonym stil • afdæmpet og behersket fremførelse • Kan virke kedeligt hvis man kun benytter sig af logos appellen

Etos : • Er appel i kraft af personlighedstræk • har retning modtagernes følelser

Etos : • Er appel i kraft af personlighedstræk • har retning modtagernes følelser (især længerevarende følelser. Forhåndsethos) • afsender appellerer til modtagers tillid til sin person i kraft af personlighedstræk og karakter • Nelson Mandela er et eksempel på en person med en urokkelig etos • Er etos først ramt er det svært at overbevise nogen om noget

Image, identitet og ethos • Image : et ønske hos afsender om at fremstå

Image, identitet og ethos • Image : et ønske hos afsender om at fremstå på en bestemt måde (ofte noget virksomheder prøver at købe sig til ved hjælp af imagekampagner) • • Identitet : er derimod selve personens eller organisationens personlighed og kultur • • Etos : omgivelsernes opfattelse af personen eller organisationens troværdighed • • • Overensstemmelse mellem Stabil troværdighed • image, identitet og etos = •

Patos • Her inddrages modtageren og argumentationen baseres på hans følelser i situationen •

Patos • Her inddrages modtageren og argumentationen baseres på hans følelser i situationen • med patos appellerer man til spontane, affektprægede følelser og stemninger i nu’et • patos er den appelform, der er mest bundet til den konkrete kommunikationssituation • den appelform, som det er vanskeligst at opbevare i den skrevne tekst • På det sproglige plan er patos kendetegnet af : • et værdiladet ordvalg