APA ITU ICT Information Communication Technology Teknologi Maklumat

  • Slides: 29
Download presentation

APA ITU ICT? Information & Communication Technology Teknologi Maklumat dan Komunikasi Suatu sistem bagi

APA ITU ICT? Information & Communication Technology Teknologi Maklumat dan Komunikasi Suatu sistem bagi memudahkan manusia memenuhi keperluannya. Proses saling menghantar dan menerima maklumat. Data yang tersusun.

APA ITU ICT? Manusia Alat Hard Technology SISTEM Sumber Tatacara Soft Technology

APA ITU ICT? Manusia Alat Hard Technology SISTEM Sumber Tatacara Soft Technology

MENGAPA ICT Penyemakan Semula Kurikulum Negara Pertimbangan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah q

MENGAPA ICT Penyemakan Semula Kurikulum Negara Pertimbangan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah q Komunikasi Dalam Mata Pelajaran q Penaklulan q Membuat Kaitan q Penggunaan Teknologi q Pendekatan P&P Konstruktivisme (pedagogi) q Pembelajaran Masteri q Pembelajaran Bestari q Se. DAAP q

MANFAAT PENGGUNAAN ICT DALAM P&P J J J J J Meningkatkan kefahaman terhadap pelajaran.

MANFAAT PENGGUNAAN ICT DALAM P&P J J J J J Meningkatkan kefahaman terhadap pelajaran. Memberi peluang pembelajaran yang sama. Meningkatkan keupayaan & motivasi. Membolehkan pembelajaran kendiri. Mengakses maklumat yang sukar diperoleh. Mewujudkan suasana pembelajaran seronok dan mencabar. Melaksanakan eksperimen yang mahal, mustahil dan bahaya. Meningkatkan kreativiti dan imaginasi. Pembelajaran lebih berkesan dengan bimbingan minimum. Meningkatkan kemahiran ICT.

KONSEP PENGGUNAAN ICT DALAM P&P Penggunaan ICT dalam P&P bermaksud menggunakan ICT secara terancang,

KONSEP PENGGUNAAN ICT DALAM P&P Penggunaan ICT dalam P&P bermaksud menggunakan ICT secara terancang, bersesuaian, dan berfikrah bagi suatu proses peningkatan kecekapan serta keberkesanan P&P.

ICT DALAM P&P Pra Syarat Guru Untuk Guna ICT + + Tidak perlu menjadi

ICT DALAM P&P Pra Syarat Guru Untuk Guna ICT + + Tidak perlu menjadi pakar. Menguasai kemahiran asas ICT yang boleh diperoleh melalui aktiviti kelab komputer sekolah yang akan melaksanakan program Literasi Komputer Kementerian Pendidikan. (rujuk - http: //kdp. ppk. kpm. my) Syarat Menggunakan ICT Dalam P&P + Penggunaan ICT dalam P&P dirancang dengan baik, bukan secara bidan terjun atau sebagai aktiviti sampingan yang tidak ada kaitan dengan kurikulum. + Guru mesti menggunakan ICT bersesuaian dengan kehendak kurikulum atau untuk menyokong sesuatu pendekatan P&P. + Ada perkakasan dan perisian yang boleh digunakan serta aktiviti pembelajaran yang sesuai.

BAGAIMANA MENGGUNAKAN ICT DALAM P&P Konteks Penggunaan ICT Dalam P&P l Aspek Pengajaran (guru

BAGAIMANA MENGGUNAKAN ICT DALAM P&P Konteks Penggunaan ICT Dalam P&P l Aspek Pengajaran (guru menggunakan ICT) ICT boleh diguna sebagai alat persembahan dan alat demonstrasi. l Aspek Pembelajaran (murid gunakan ICT) Konteks pembelajaran, penggunaan ICT dalam P&P boleh dikategori sebagai: Tutorial q Penerokaan (eksploratori) q Aplikasi q Komunikasi q Adaptasi daripada pengkelasan umum aplikasi Teknologi Pendidikan oleh Barbara Means (Means, 1994)

PENDEKATAN PENGGUNAAN ICT DALAM P&P Kategori Pengintegrasian ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran ICT untuk

PENDEKATAN PENGGUNAAN ICT DALAM P&P Kategori Pengintegrasian ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran ICT untuk pembelajaran tutoran. ICT untuk pembelajaran penerokaan. ICT sebagai aplikasi. ICT sebagai pemudah komunikasi. Adapted from Barbara Means classifications of technology use in learning, 1994

ICT UNTUK TUTORIAL ICT dikatakan untuk pembelajaran tutorial apabila diguna bagi menyampai kandungan pelajaran

ICT UNTUK TUTORIAL ICT dikatakan untuk pembelajaran tutorial apabila diguna bagi menyampai kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. Pembelajaran tutorial ini juga merangkumi: § Pembelajaran ekspositori - penjelasan terperinci. § Demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dikawal urutan babaknya oleh sistem. § Latihan atau latih tubi yang disampai dan dikawal oleh sistem. Ciri Tutorial Alat Tutorial Contoh Tutorial

PENGGUNAAN ICT UNTUK TUTORAN ICT digunakan untuk mengajar, iaitu menyampaikan kandungan pelajaran. Biasanya, bentuk

PENGGUNAAN ICT UNTUK TUTORAN ICT digunakan untuk mengajar, iaitu menyampaikan kandungan pelajaran. Biasanya, bentuk ICT yang digunakan ialah perisian kursus. Perisian kursus boleh berada di disket, CD, dan cakeras ataupun di WWW atau disimpan dalam mana-mana media storan.

CIRI TUTORAN MENGGUNAKAN ICT digunakan untuk mengajar, iaitu menyampaikan kandungan pelajaran. Pembelajaran bersifat ekspositori

CIRI TUTORAN MENGGUNAKAN ICT digunakan untuk mengajar, iaitu menyampaikan kandungan pelajaran. Pembelajaran bersifat ekspositori (teroka/dedahan). Demonstrasi atau fenomena yang ditunjukkan dikawal urutannya oleh sistem. Latihan atau latih tubi juga mesti dikawal oleh sistem. Kembali

ALAT TUTORAN Kaedah Penyediaan Alat Tutoran Disediakan oleh guru mata pelajaran Dibekalkan oleh BTP

ALAT TUTORAN Kaedah Penyediaan Alat Tutoran Disediakan oleh guru mata pelajaran Dibekalkan oleh BTP Kem. Pendidikan Dibeli oleh sekolah (CD P&P interaktif) Perisian kursus sama ada pada Disket (fail yang bersaiz kecil dan mudah rosak) CD (failnya lebih besar & lebih selamat disimpan) Cakeras (sukar untuk dibawa keluar) WWW (mesti ada modem dan talian internet) Kembali

KOMPONEN TUTORAN DALAM PERISIAN KURSUS Ayat Gramatis Mempersembahkan Maklumat Membimbing Menyediakan atau Memberi Latihan

KOMPONEN TUTORAN DALAM PERISIAN KURSUS Ayat Gramatis Mempersembahkan Maklumat Membimbing Menyediakan atau Memberi Latihan Menilai Pencapaian Teruskan

ICT UNTUK PENEROKAAN Penggunaan ICT atau TMK untuk pembelajaran penerokaan berlaku apabila ICT/TMK digunakan

ICT UNTUK PENEROKAAN Penggunaan ICT atau TMK untuk pembelajaran penerokaan berlaku apabila ICT/TMK digunakan sebagai media untuk: & Mencari dan mengakses maklumat daripada CDROM, Internet, gerbang maklumat dan lain-lain. & Mengalami, mempelajari, dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. & Melihat demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid. Alat Penerokaan

ALAT PENEROKAAN Perisian Khusus Interaktif CD-ROM Bermaklumat (Encarta) Jaringan Internet Perlu … Kemahiran Maklumat

ALAT PENEROKAAN Perisian Khusus Interaktif CD-ROM Bermaklumat (Encarta) Jaringan Internet Perlu … Kemahiran Maklumat Menggunakan Search Engine Bahan P&P

Contoh Laman Web Pengajaran dan Pembelajaran Klik alamat Laman Web yang tertera di bawah

Contoh Laman Web Pengajaran dan Pembelajaran Klik alamat Laman Web yang tertera di bawah http: //www. ppk. kpm. my/ http: //www. dbp. gov. my/ http: //myschoolnet. ppk. kpm. my/ http: //www. cikgunet. com. my/ http: //www. tutor. com. my/ EXIT http: //www. putera. com/tanya/

ICT SEBAGAI APLIKASI ICT dikatakan telah diguna sebagai alat aplikasi apabila membantu murid-murid melaksanakan

ICT SEBAGAI APLIKASI ICT dikatakan telah diguna sebagai alat aplikasi apabila membantu murid-murid melaksanakan tugasan pembelajaran, bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat P&P. Alat Aplikasi

Peralatan yang diguna pakai untuk membantu melaksanakan tugasan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Peralatan yang diguna pakai untuk membantu melaksanakan tugasan dalam pengajaran dan pembelajaran.

ALAT APLIKASI Perisian Aplikasi Seperti Pemproses Perkataan Hamparan Elektronik Perisian Persembahan Sistem Pengurusan Pangkalan

ALAT APLIKASI Perisian Aplikasi Seperti Pemproses Perkataan Hamparan Elektronik Perisian Persembahan Sistem Pengurusan Pangkalan Data Editor Grafik

ALAT APLIKASI Perkakasan seperti Pencetak (mencetak bahan yang dihasilkan) Pengimbas (mengimbas ilusi, gambar rajah)

ALAT APLIKASI Perkakasan seperti Pencetak (mencetak bahan yang dihasilkan) Pengimbas (mengimbas ilusi, gambar rajah) Projektor LCD (menayangkan maklumat / data) E-Buku

Contoh Laman Web Pengajaran dan Pembelajaran Klik alamat Laman Web E-Buku di bawah http:

Contoh Laman Web Pengajaran dan Pembelajaran Klik alamat Laman Web E-Buku di bawah http: //myschoolnet. ppk. kpm. my/ http: //www. moe. edu. my/ http: //www. tutor. com. my/ EXIT http: //karyanet. com. my/

ICT SEBAGAI PEMUDAH KOMUNIKASI ICT dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila digunakan untuk membolehkan

ICT SEBAGAI PEMUDAH KOMUNIKASI ICT dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila digunakan untuk membolehkan murid dan guru daripada lokasi/tempat yang berbeza menghantar, menerima, dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. Alat Komunikasi

ALAT KOMUNIKASI Perkhidmatan seperti Netmessenger Netmeeting E-mel Chat Perlu prasarana Rangkaian / Internet Pelayan-Kelayan

ALAT KOMUNIKASI Perkhidmatan seperti Netmessenger Netmeeting E-mel Chat Perlu prasarana Rangkaian / Internet Pelayan-Kelayan Mikrofon, Speaker, PC-Camera

ALAT KOMUNIKASI mdremli@tm. net. my E-mel lina_s 17@yahoo. com edira 93@hotmail. com

ALAT KOMUNIKASI mdremli@tm. net. my E-mel lina_s 17@yahoo. com edira 93@hotmail. com

ALAT KOMUNIKASI http: //www. era. fm/ Chat http: //www. asto. com. my/ http: //www.

ALAT KOMUNIKASI http: //www. era. fm/ Chat http: //www. asto. com. my/ http: //www. karyanet. com. my/ EXIT

ALAT KOMUNIKASI Rangkaian / Internet http: //www. utusan. com. my/ http: //www. bharian. com.

ALAT KOMUNIKASI Rangkaian / Internet http: //www. utusan. com. my/ http: //www. bharian. com. my/ http: //www. karyanet. com. my/ EXIT

DI MANA KITA? l Prinsip penggunaan ICT ialah supaya pembelajaran yang optimum berlaku, secara

DI MANA KITA? l Prinsip penggunaan ICT ialah supaya pembelajaran yang optimum berlaku, secara lebih terancang, sesuai, dan berfikrah. l Bergantung kepada infrastuktur, perkakasan, dan perisian yang dibekalkan.

Fikir kena buat, Kata kena kota, Tanggung kena jawab, Cakap kena laksana, Sesat kena

Fikir kena buat, Kata kena kota, Tanggung kena jawab, Cakap kena laksana, Sesat kena bertanya, Khayal kena sedar, Bodoh kena belajar, Berilmu kena amal, Penat kena rehat, Ada penyakit kena ubat, Beri salam kena jawab, Jadi guru kena mengajar.