Anyagismeret 2 Fmek s tvzetek A fmek s

  • Slides: 20
Download presentation
Anyagismeret 2. Fémek és ötvözetek

Anyagismeret 2. Fémek és ötvözetek

A fémek és ötvözetek szerkezete Színfém Ötvözet: alapfém, ötvöző, szennyező Szerkezet: szilárd oldat, vegyület

A fémek és ötvözetek szerkezete Színfém Ötvözet: alapfém, ötvöző, szennyező Szerkezet: szilárd oldat, vegyület

A fémek és ötvözetek szerkezete Szilárd oldat Þ Þ szubsztitúciós: az alapfém atomját helyettesíti

A fémek és ötvözetek szerkezete Szilárd oldat Þ Þ szubsztitúciós: az alapfém atomját helyettesíti intersztíciós: az alapfém atomjai közé beékelődik

A fémek és ötvözetek szerkezete Az oldódás lehet: l l Korlátlan, ha: (csak szubsztitúciós)

A fémek és ötvözetek szerkezete Az oldódás lehet: l l Korlátlan, ha: (csak szubsztitúciós) • atomátmérőben 14 - 15 % -nál nem nagyobb az eltérés • azonos a rácsszerkezet • azonos a vegyérték Korlátozott a A 100% B 0% lehetséges összetételek: b A 0% B 100%

A fémek és ötvözetek szerkezete Fémvegyület Ionvegyületek: pl. Na. Cl, Ca. F 2 ,

A fémek és ötvözetek szerkezete Fémvegyület Ionvegyületek: pl. Na. Cl, Ca. F 2 , Zn. S Elektronvegyületek: pl. Cu. Zn, Cu 5 Zn 8, Cu. Zn 3 vagy Ag. Zn, Cu 5 Si Intersztíciós vegyület: pl. Fe 3 C, Mn 7 C 3

A fémek és ötvözetek szerkezete Az elemzés alapja a termodinamikai vizsgálat A rendszer, adott

A fémek és ötvözetek szerkezete Az elemzés alapja a termodinamikai vizsgálat A rendszer, adott körülmények között akkor van termodinamikai egyensúlyban, ha a szabad energiája minimális. A rendszer mindig a legalacsonyabb energiaszintre törekszik. A spontán, külső beavatkozás nélkül létrejövő folyamatok, minden esetben csökkentik a rendszer szabad energiáját.

A fémek és ötvözetek szerkezete A rendszer állapota lehet: stabil: (legalacsonyabb energia szint) metastabil:

A fémek és ötvözetek szerkezete A rendszer állapota lehet: stabil: (legalacsonyabb energia szint) metastabil: a rendszer fázisainak energiája nem a legkisebb, de képesek ebben az állapotban maradni instabil Többkomponensű szerkezetek

A fémek és ötvözetek szerkezete Fázisok, komponensek, szabadsági fokok Többkomponensű egyensúlyi rendszerek viselkedésének leírására

A fémek és ötvözetek szerkezete Fázisok, komponensek, szabadsági fokok Többkomponensű egyensúlyi rendszerek viselkedésének leírására szolgál a Gibbs-féle fázistörvény, ami általános érvényű összefüggés a szabadsági fokok (Sz), a komponensek (K) és az egyensúlyi fázisok (F) száma között: F + Sz = K + 2

A fémek és ötvözetek szerkezete Fázis: a termodinamikai rendszer azonos fizikai és kémiai paraméterekkel

A fémek és ötvözetek szerkezete Fázis: a termodinamikai rendszer azonos fizikai és kémiai paraméterekkel rendelkező részeinek összessége • Adott fázisnak jellemzője lehet a halmazállapot, de azonos halmazállapotú részei a rendszernek alkothatnak több fázist is. Lényeges jellemzője a fázisoknak, hogy optikai módszerekkel megkülönböztethetők, továbbá fizikai módszerekkel szétválaszthatók. Komponens: a rendszer kémiailag független alkotórészei (egymástól függetlenül létező anyagfajták, molekulafajták). Ha a rendszer különféle molekulái között reakciók mehetnek végbe, a komponensek számát a jelenlevő anyagfajták és a köztük lehetséges független reakciók számának különbsége adja meg.

A fémek és ötvözetek szerkezete Szabadsági fok: a szabadon változtatható intenzív paraméterek száma A

A fémek és ötvözetek szerkezete Szabadsági fok: a szabadon változtatható intenzív paraméterek száma A paraméterek értékét egy bizonyos folytonos intervallumon belül szabadon választhatjuk meg anélkül, hogy a fázisok száma megváltozna. Pl: légköri nyomáson a víz olvadáspontja és forráspontja között a hőmérséklet szabadon változtatható, de új fázis nem jelenik meg és a folyadékfázis nem tűnik el. Zérus szabadsági fokú rendszer egyetlen paraméterét sem változtathatjuk szabadon. Amennyiben mégis, az feltétlenül fázis eltűnésével jár. Ha a szabadsági fokok száma 1, 2, …, n, akkor 1, 2, …, n intenzív mennyiséget választhatunk meg folytonos tartományon belül szabadon anélkül, hogy a megadott fázisok eltűnnének.

A fémek és ötvözetek szerkezete l A fázisegyensúly legáltalánosabb feltétele, hogy állandó hőmérséklet és

A fémek és ötvözetek szerkezete l A fázisegyensúly legáltalánosabb feltétele, hogy állandó hőmérséklet és nyomás mellett az egyensúlyi a és b fázisokban egyaránt jelenlevő B komponensre nézve teljesülnie kell, hogy a szóban forgó komponens kémiai potenciálja az egyensúlyi fázisokban ugyanakkora.

A fémek és ötvözetek szerkezete l l l A legegyszerűbb heterogén egyensúlyok az egykomponensű

A fémek és ötvözetek szerkezete l l l A legegyszerűbb heterogén egyensúlyok az egykomponensű rendszerek különböző fázisai között jönnek létre. (szilárdfolyadék, illetve folyadék-gőz) A gyakorlatban fontos a többkomponensű heterogén rendszerek, pl. oldószer/oldott anyag rendszer, vagy két fém ötvözete, szilárd-folyadék egyensúlya is. A legegyszerűbb eset, amikor a komponensek sem vegyületet, sem szilárd oldatot nem képeznek egymással, csupán egyetlen eutektikumot. (Ilyen típusú kétkomponensű rendszert alkot a víz különböző sókkal (pl. : Na. Cl, KCl, karbamid, stb. ) (Eutektikum (görög; eutektos = könnyen olvadó): Két vagy több olyan anyag jellegzetes elegye, amelyek egymással homogén folyadékot (olvadékot, v. oldatot) képeznek, szilárd állapotban azonban nem elegyednek.

A fémek és ötvözetek szerkezete Színfém és vegyület lehűlési görbéje

A fémek és ötvözetek szerkezete Színfém és vegyület lehűlési görbéje

A fémek és ötvözetek szerkezete Szilárd oldat lehűlési görbéje

A fémek és ötvözetek szerkezete Szilárd oldat lehűlési görbéje

A fémek és ötvözetek szerkezete l l A különböző fázisok egyensúlyi viszonyait általában fázisdiagramon

A fémek és ötvözetek szerkezete l l A különböző fázisok egyensúlyi viszonyait általában fázisdiagramon ábrázoljuk. Erre egy példa a többkomponensű rendszerek olvadáspontjának az összetétellel való változását állandó nyomáson feltüntető diagram

A fémek és ötvözetek szerkezete A fázisdiagramok megszerkesztéséhez szükséges lehűlési görbéket légköri nyomáson vesszük

A fémek és ötvözetek szerkezete A fázisdiagramok megszerkesztéséhez szükséges lehűlési görbéket légköri nyomáson vesszük fel

A fémek és ötvözetek szerkezete Kétalkotós egyensúlyi diagramok szerkesztése

A fémek és ötvözetek szerkezete Kétalkotós egyensúlyi diagramok szerkesztése

A fémek és ötvözetek szerkezete l az olvadék dermedése:

A fémek és ötvözetek szerkezete l az olvadék dermedése:

A fémek és ötvözetek szerkezete

A fémek és ötvözetek szerkezete

Irodalom • …. . Szemelvények • Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva – Bencsik Ferenc Pál :

Irodalom • …. . Szemelvények • Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva – Bencsik Ferenc Pál : Villamos anyagismeret és technológia (Nemzeti tankönyvkiadó) • Csizmadia Ferencné: Anyagismeret (Sz. IF-Universitas Kft. ) • Ginsztler – Hidasi –Dévényi: Alkalmazott anyagtudomány (Műegyetemi Kiadó)