Antykorozja estakady centralnej o d biecej estakady ok

  • Slides: 9
Download presentation
Antykorozja estakady centralnej o dł. bieżącej estakady ok. 195 m + rurociągi gazu DN

Antykorozja estakady centralnej o dł. bieżącej estakady ok. 195 m + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex Polska sp. z o. o. - zakład w Nowym Sączu - Etap III / 2019 Czech Jan, NSZ 1, 15. 06. 2018 DC 0 publiczny - (CZECHJA)

Antykorozja estakady centralnej estakady + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex

Antykorozja estakady centralnej estakady + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex Polska sp. z o. o. - zakład w Nowym Sączu - Etap III /2019 Etap III: Estakada centralna o dł. bieżącej estakady ok. 195 m + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 Zakres: 1. Mycie powierzchni konstrukcji wodą z detergentem obojętnym w celu usunięcia zatłuszczeń i zanieczyszczeń jonowych (jonów soli rozpuszczalnych w wodzie). 2. Stare powłoki epoksydowe częściowo zdegradowane aż do podłoża, z widoczną korozją stali oczyścić strumieniowo ściernie na mokro do stopnia SA 2. 3. W miejscach gdzie degradacji uległa warstwa nawierzchniowa a farba podkładowa ma odpowiednią przyczepność do podłoża wykonać czyszczenie ręczne powłoki zewnętrznej a następnie poprzez omiecenie piaskiem w osłonie wodnej zszorstkować powierzchnię w celu uzyskania lepszej przyczepności międzywarstwowej. 4. Wykonanie nowej powłoki ochronnej w technologii epoksydowopoliuretanowej o łącznej grubości suchej powłoki 170 mm: Warstwa podkładu - 120 mm Warstwa nawierzchniowa (poliuretan) – 50 mm Kolorystyka wg uzgodnień – dominujący kolor RAL 7037 5. Antykorozja rurociągu gazu DN 150 (obw. Ok. 510 mm) o długości bieżącej 510 mb. Technologia j. w. Kolor dominujący RAL 1021 (żółty) 6. Antykorozja rurociągu gazu DN 100 (obw. Ok. 350 mm) o długości bieżącej 350 mb. Technologia j. w. Kolor dominujący RAL 1021 (żółty) 2 Strona DC 0 publiczny - (CZECHJA)

Antykorozja estakady centralnej estakady + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex

Antykorozja estakady centralnej estakady + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex Polska sp. z o. o. - zakład w Nowym Sączu - Etap III /2019 UWAGA! Antykorozji podlega również konstrukcja podpór (słupów podporowych) Konstrukcje estakady z różnych kształtowników: L 70 x 70; T 180; [ 120; L 60 x 60; L 60 x 40, blacha trapez T 55, [ 50; L 40 x 40. Założenie: 1 mb estakady – szacunkowo średnia powierzchnia w rozwinięciu. ok. 13, 5 m 2 + barierka. W rozwinięciu ok. 2650 m 2. Rozliczenie powykonawczo wg potwierdzonych obmiarów bazując na stawkach poniżej. Oferta winna zawierać ponadto: Opis technologii prowadzenia prac i sposoby zabezpieczenia frontu prac (z podaniem rodzajów zastosowanych zabezpieczeń). Odbiory prac zanikających częściowe między etapowe. Prace będą prowadzone na terenie czynnego zakładu. Wykonawca musi być świadomy utrudnień z tego wynikających. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z prowadzenia prac (ewentualne zabrudzenia farbą, szkody z użycia ścierniwa) Wykonawca zabezpiecza prace wg obowiązujących na terenie Cobex Polska sp. z o. o. - zakład w Nowym Sączu Instrukcji BHP a w szczególności: 1. Instrukcja wykonywania prac na wysokości 2. Instrukcja pracy z użyciem rusztowań, Strona 3 DC 0 publiczny - (CZECHJA)

Antykorozja estakady centralnej estakady + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex

Antykorozja estakady centralnej estakady + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex Polska sp. z o. o. - zakład w Nowym Sączu - Etap III /2019 Strona 4 DC 0 publiczny - (CZECHJA)

Antykorozja estakady centralnej estakady + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex

Antykorozja estakady centralnej estakady + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex Polska sp. z o. o. - zakład w Nowym Sączu - Etap III /2019 Strona 5 DC 0 publiczny - (CZECHJA)

Antykorozja estakady centralnej estakady + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex

Antykorozja estakady centralnej estakady + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex Polska sp. z o. o. - zakład w Nowym Sączu - Etap III /2019 Strona 6 DC 0 publiczny - (CZECHJA)

Antykorozja estakady centralnej estakady + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex

Antykorozja estakady centralnej estakady + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex Polska sp. z o. o. - zakład w Nowym Sączu - Etap III /2019 Tabela stawek: Lp. Czynność Jednostka cenowa Cena (PLN) Uwagi Antykorozja estakady. L= ok. 195 mb. Pow. W rozwinięciu ok. 2650 m 2 1 m 2 w rozwinięciu Antykorozja rurociągu gazu DN 150 (obw. Ok. 510 mm) o długości bieżącej 510 mb. 1 m 2 w rozwinięciu Antykorozja rurociągu gazu DN 100 (obw. Ok. 350 mm) o długości bieżącej 350 mb. 1 m 2 w rozwinięciu Czas wykonania dni Gwarancja na powłokę m-ce

Antykorozja estakady centralnej estakady + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex

Antykorozja estakady centralnej estakady + rurociągi gazu DN 150 i DN 100 w Cobex Polska sp. z o. o. - zakład w Nowym Sączu - Etap III /2019 W ofercie prosimy o podanie kosztów wg tabeli oraz Opis technologii prowadzenia prac i sposoby zabezpieczenia frontu prac (z podaniem rodzajów zastosowanych zabezpieczeń). Spotkanie informacyjne dnia 29. 04. 2019 roku – Salka NU w Cobex Polska sp. z o. o. - zakład w Nowym Sączu Pytania i kontakt: Spotkanie informacyjne w dn. 29. 04. 2019 o godz. 10. 00 Salka NU. Kontakt: P. Tadeusz Gracel tel. 695 745 303 lub tel. P. Czech 695 745 379. Strona 8 DC 0 publiczny - (CZECHJA)

DZIĘKUJĘ © Copyright SGL CARBON SE Registered trademarks of SGL CARBON SE ® DC

DZIĘKUJĘ © Copyright SGL CARBON SE Registered trademarks of SGL CARBON SE ® DC 0 publiczny - (CZECHJA)