ANTUN GUSTAV MATO Pripreme za dravnu maturu Ispitni

  • Slides: 13
Download presentation
ANTUN GUSTAV MATOŠ Pripreme za državnu maturu

ANTUN GUSTAV MATOŠ Pripreme za državnu maturu

Ispitni katalog 2010. /2011. • • Razina A : Matoševa lirika (Utjeha kose, Srodnost,

Ispitni katalog 2010. /2011. • • Razina A : Matoševa lirika (Utjeha kose, Srodnost, 1909. , Gnijezdo bez sokola ) Cvijet sa raskršća, Camao (novele) Razina B : Matoševa lirika Kip domovine leta 188*

Lirika Utjeha kose • vrsta: sonet • tema: smrt voljene osobe • poruka: smrt

Lirika Utjeha kose • vrsta: sonet • tema: smrt voljene osobe • poruka: smrt kao nova dimenzija postojanja, a ne završetak (samo kosa tvoja još je bila živa. . . ); ljubav je jača od smrti • oksimoron

Srodnost • sonet • đurđica – cvijet koji simbolizira duhovnost; bogat unutrašnji život •

Srodnost • sonet • đurđica – cvijet koji simbolizira duhovnost; bogat unutrašnji život • pjesma je Matoševa poetika: u svijetu otkriva neočekivane srodnosti, tajne veze među predmetime i pojavama iz prirode (utjecaj Baudelairea i francuskog simbolizma; Baudelaire : Suglasja – sva priroda oko nas je puna simbola, a umjetnik im otkriva značenje) • sinestezija – česta stilska figura u moderni

1909. sonet domoljubna pjesma vizija domovine na stratištu lirski subjekt (pjesnik) žrtvuje se za

1909. sonet domoljubna pjesma vizija domovine na stratištu lirski subjekt (pjesnik) žrtvuje se za domovinu (mjesto nje u kobnu rupu skočih. . . ) • Matoš je depatetizirao hrvatsku domoljubnu poeziju (uvodi grube riječi – pejorative ) • •

Gnijezdo bez sokola • sonet • domoljubna pjesama • Matoš se divi hrvatskim velikanima

Gnijezdo bez sokola • sonet • domoljubna pjesama • Matoš se divi hrvatskim velikanima – Zrinski, Lisinski, Vraz, Gaj, Matija Gubec • ljubav prema Zagrebu • bol i gorčina zbog loše društveno-političke situacije u Hrvatskoj; kritički odnos prema stvarnosti • anafora (u gradu tom. . . )

Cvijet sa raskršća • vrsta : novela • simbolika naslova: susret s ljubavlju kao

Cvijet sa raskršća • vrsta : novela • simbolika naslova: susret s ljubavlju kao presudan trenutak u životu likova • glavni likovi : Solus (samac, voli avanture) i Izabela(nevina, nježna) = različit odnos spram ljubavi; ljubav na prvi pogled • simbolizam, impresionizam • sinestezija • uloga pejsaža u djelu – nagovještava događaje; priroda je antropomorfizirana tj. usklađena s unutrašnjim životom likova; naglašena bijela boja • završetak : nemogućnost ostvarenja ljubavi

Camao • novela • tema: ljubavna (Alfred Kamenski i Fanny) • psihološka karakterizacija :

Camao • novela • tema: ljubavna (Alfred Kamenski i Fanny) • psihološka karakterizacija : Kamenski je svjetski putnik, glazbenik, život čovjeka u europskom velegradu doživljava otuđenim, nezadovoljan je i nemiran, živčano rastrojen, hipersenzibilan • ljubav na prvi pogled • ljubav je nemoguće ostvariti • naslov: ptica koja ugiba kada žena prevari muže • pripovijetka pripada Matoševoj simbolističkoj i bizarnoj prozi (utjecaj E. A. Poea)

Kip domovine leta 188* • vrsta: crtica (iz zbirke Iverje, 1899. ) • naslov:

Kip domovine leta 188* • vrsta: crtica (iz zbirke Iverje, 1899. ) • naslov: preuzet od Pavla Štoosa, pisca iz razdoblja hrvatskog narodnog preporoda (ilirizam) koji je napisao pjesmu „Kip domovine vu početku leta 1830. ” ; aluzija na stvarni povijesni događaj = 1883. godine u Zagrebu tadašnji mađarski ministar dao je skinuti na financijskim i carinskim uredima hrvatske natpise i postavio grbove s mađarskim i hrvatskim natpisima

 • Matoš ukazuje da se od vremena nastanka Štoosove budnice do njegova doba

• Matoš ukazuje da se od vremena nastanka Štoosove budnice do njegova doba ništa nije promijenilo = politička nesloboda; vrijednost i ništavnost ljudskog života; otpor je sveden na pojedinačne slučajnosti, a ne na kolektivan osviješten otpor neprijatelju • alegoričnost (preneseno značenje), simbolika • jezik: dijalektalni izrazi – kajkavsko narječje, zbog uvjerljivost i autentičnosti • crtica pripada krugu novela/crtica s nacionalnorodoljubnom tematikom (povijesni konteks ilirsko doba, odnos Hrvata i Mađara, političke stranke u Hrvatskoj. . . )

 • stil: ironija, groteska • ideju je Matoš sam odredio riječima: „. .

• stil: ironija, groteska • ideju je Matoš sam odredio riječima: „. . . satira u kojo je sva naša nacija, u kojoj je cijela Hrvatska personificirana u tvrdoglavoj klepetuši koja umire od običnog husarskog skota. . . ”

Putopis „Oko Lobora” • Lobor – stari dvorac u Hrvatskom zagorju • Matoševo tretiranje

Putopis „Oko Lobora” • Lobor – stari dvorac u Hrvatskom zagorju • Matoševo tretiranje pejsaža: pejsaž kao povod emocionalnom uzbuđenju i razvijanju različitih asocija; impresionizam; simbolizam • značajke Matoševa stila: višestruko atribuiranje imenice (imenici pridružuje nekoliko pridjeva – „Zemlja bo je mučni i žuhki tiranin. . . ”) ; trojni ritam ( trostruko nabrajanje pridjeva, imenica ili triju smislenih ritmičkih jedinica „Oblaci teški, crni, zabrinuti oblaci. . . ”) ; upotreba neknjiževnih leksema (dijalektizmi, arhaizmi ) ; biblijski stil (tako postiže svečan i uzvišen ton); muzikalnost (naglašen rečenični ritam)

Matoš – književni kritičar • eseji : Baudelaire, Umjetnost i nacionalizam

Matoš – književni kritičar • eseji : Baudelaire, Umjetnost i nacionalizam