Antigona Sofoklo Drama Lovorka Levak prof PONOVIMO DRAMA

  • Slides: 11
Download presentation
Antigona Sofoklo Drama Lovorka Levak, prof.

Antigona Sofoklo Drama Lovorka Levak, prof.

PONOVIMO: DRAMA Uz navedene tvrdnje za ono što ti je poznato stavi znak kvačice,

PONOVIMO: DRAMA Uz navedene tvrdnje za ono što ti je poznato stavi znak kvačice, za nepoznato -, za novu informaciju +, a za nejasno ? . l l l l književni rod i dramska vrsta grč. drama – djelovati, činiti, radnja književni rod u dijaloškom obliku namijenjen scenskom izvođenju, temelji se na sukobu teatrologija – proučava kazališno djelo – predstavu (uprizoreni dramski tekst) dramski tekst sastoji se od dijelova namijenjenih publici (dijalog, monolog) i dijelova namijenjenih redatelju, glumcima i čitatelju (didaskalije) didaskalije – upute u kojima se opisuje prostor, vanjski izgled lica, njihovo ponašanje, način komunikacije i dr. dramske vrste: tragedija, komedija, drama u užem smislu dramski se tekst dijeli na činove, slike, prizore, tj. scene Lovorka Levak, prof.

Smjernice za interpretaciju l l l l l Predstavi Antigonu ( porijeklo, želje, odnos

Smjernice za interpretaciju l l l l l Predstavi Antigonu ( porijeklo, želje, odnos prema drugim licima…). Opiši sukob na kojem se temelji tragedija. Zašto su Kreont i Antigona gubitnici i tragični junaci? Odredite temu. Što je primarnije: Ljudski ili božanski zakon? Objasnite! Objasnite stihove: “A ja za ljubav samo na taj dođoh svijet. ” Kako se u drami ostvaruje vječni sukob pojedinca i sile, vlasti. Predstavi jedno sporedno lice po izboru. Odredi kompoziciju ( uvod, zaplet, vrhunac, peripetija, rasplet). Lovorka Levak, prof.

SAŽETAK l tema : Antigonina nesretna sudbina ( smrt ) l ostala lica: Eteoklo,

SAŽETAK l tema : Antigonina nesretna sudbina ( smrt ) l ostala lica: Eteoklo, Polinik, Izmena, Kreont, Euridika, Emon… l Antigona – kći Edipa i Jokaste, sudbina joj je određena prokletstvom roda (mit o Edipu) l sukob : Kreont – Antigona (ljudski, zemaljski zakon i božanski, opći zakon, pravda). Lovorka Levak, prof.

TRAGEDIJA l l l l nastala je u staroj Grčkoj iz obrednih svečanosti posvećenih

TRAGEDIJA l l l l nastala je u staroj Grčkoj iz obrednih svečanosti posvećenih bogu Dionizu u kojima se uz ples i glazbu prinosio jarac, članovi zbora (kora) - satiri bili su odjeveni u jarčeve ili bikove kože, a vodio ih je oko žrtvenika zborovođa – korifej dok su pjevali ditiramb najveći procvat u V. st. prije Krista tragedija – jarčeva pjesma, grč. tragos – jarac i ode – pjesma u VI. st. prije Krista Tespis je iz skupine satira izdvojio zborovođu koji je počeo voditi dijalog s drugim članovima zbora (kora) i dionizijska pjesma (ditiramb) dobila je oblik kazališne predstave, drugog glumca uvodi Eshil, a trećeg Sofoklo glume samo muškarci koturna – cipela s visokom petom uloga zbora – komentira, objašnjava radnju gledateljima Lovorka Levak, prof.

DIJELOVI GRČKE TRAGEDIJE l Prolog (uvod) l Paroda (ulazna pjesma zbora) l Epizodij (čin)

DIJELOVI GRČKE TRAGEDIJE l Prolog (uvod) l Paroda (ulazna pjesma zbora) l Epizodij (čin) l Stasimon (pjesma zbora između prizora) l Eksod (izlazna pjesma zbora na kraju tragedije) Lovorka Levak, prof.

ZNAČAJKE TRAGEDIJE l Tragični junak - žrtva vlastite nesretne sudbine l Tragička krivnja –

ZNAČAJKE TRAGEDIJE l Tragični junak - žrtva vlastite nesretne sudbine l Tragička krivnja – izrasta iz sukoba ideala i zbilje, rezultat sudbine l Tragični završetak – umire za svoje ideale l Uzvišeni stil – svečani, dostojanstven govor l Katarza – osjećaj straha i sažaljenja koji se javlja kod gledatelja Lovorka Levak, prof.

DIJELOVI GRČKOG KAZALIŠTA l Orchestra (pozornica) l Parados ( ulaz) l Skene ( garderoba)

DIJELOVI GRČKOG KAZALIŠTA l Orchestra (pozornica) l Parados ( ulaz) l Skene ( garderoba) l Proskenion ( prednji dio pozornice) l Theatron ( gledalište) Lovorka Levak, prof.

GRČKI TRAGIČARI Sofoklo Eshil Lovorka Levak, prof. Euripid

GRČKI TRAGIČARI Sofoklo Eshil Lovorka Levak, prof. Euripid

DOMAĆA ZADAĆA l Riješite zadatke u radnoj bilježnici na str. 54 i 55. (

DOMAĆA ZADAĆA l Riješite zadatke u radnoj bilježnici na str. 54 i 55. ( Tragedija – Sofoklo: Antigona) Lovorka Levak, prof.

HVALA NA POZORNOSTI ! Lovorka Levak, prof.

HVALA NA POZORNOSTI ! Lovorka Levak, prof.