Antanas Mikinis Pareng Panevio Juozo Miltinio gimnazijos IIIc

  • Slides: 10
Download presentation
Antanas Miškinis Parengė Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos IIIc klasės mokinė Ieva Svirelytė

Antanas Miškinis Parengė Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos IIIc klasės mokinė Ieva Svirelytė

Antanas Miškinis – lietuvių poetas, vertėjas, modernaus neoromantizmo atstovas.

Antanas Miškinis – lietuvių poetas, vertėjas, modernaus neoromantizmo atstovas.

Biografija Gimė 1905 m. sausio 29 d. Juknėnuose. Mokėsi Daugpilio realinėje gimnazijoje, Zarasų vidurinėje

Biografija Gimė 1905 m. sausio 29 d. Juknėnuose. Mokėsi Daugpilio realinėje gimnazijoje, Zarasų vidurinėje mokykloje ir Kauno Aušros gimnazijoje. 1934 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Su gimnazijos draugais. A. Miškinio sodyba Juknėnuose.

Nuo 1932 m. mokytojavo Kaune, 1936 -1940 m. Valstybės radiofono redaktorius. Antrojo pasaulinio karo

Nuo 1932 m. mokytojavo Kaune, 1936 -1940 m. Valstybės radiofono redaktorius. Antrojo pasaulinio karo metais mokytojavo, 1945 -1948 m. – Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redaktorius. 1945 -1948 m. Dalyvavo antisovietinėje rezistencijoje, 1948 m. suimtas ir ištremtas į Sibirą, iš kurio grįžo 1956 m. A. Miškinis mirė 1983 m. gruodžio 16 d. Vilniuje. 1936 m. Su Jonu Kossu – Aleksandravičiumi. Tremtyje.

Kūryba Eilėraščius periodinėje spaudoje pradėjo spausdinti 1925 m. Vienas jo kūrybos bruožų buvo siekis

Kūryba Eilėraščius periodinėje spaudoje pradėjo spausdinti 1925 m. Vienas jo kūrybos bruožų buvo siekis poetinę kalbą priartinti šnekamajai kalbai, dainiškąją patirtį jungė su avangardu. A. Miškinis poeziją suvokė kaip dainą.

A. Miškinio poezijai būdinga dainiškojo stiliaus tradicija: eilėraštis artimas liaudies dainai savo forma, ritmu,

A. Miškinio poezijai būdinga dainiškojo stiliaus tradicija: eilėraštis artimas liaudies dainai savo forma, ritmu, intonacija. Derinamos iš liaudies dainų perimtos svaiginančio jausmo ekstazės su graudžiomis intonacijomis, suteikiančiomis pasakojimui nuoširdumą.

Poezijoje aktualizavo romantinių laikysenų ir buities konfliktą, išskleidė baladišką, romansišką pasaulėjautą. Formavo etiniu, patriotiniu

Poezijoje aktualizavo romantinių laikysenų ir buities konfliktą, išskleidė baladišką, romansišką pasaulėjautą. Formavo etiniu, patriotiniu ir buitiniu aspektu kontrastingus kaimo ir miesto paveikslus. Lietuvos istorijoje akcentavo ne tolimos praeities didybę, o sodiečio patirtą vargą, kantrybę ir ištvermę (baudžiavos, rekrūtai, knygnešiai, savanoriai).

Kūriniai Balta paukštė: [eilėraščiai]. n Varnos prie plento: [eilėraščiai]. n Keturi miestai : 6

Kūriniai Balta paukštė: [eilėraščiai]. n Varnos prie plento: [eilėraščiai]. n Keturi miestai : 6 poemos apie Lietuvą. n Arti prie žemės: [Eilėraščiai]. n Svajonė ir Maištas: 9 giesmių lyrinė poema. n Dienoraštis: [Poezija]. n Žaliaduonių gegužė: pasakojimai. . n

Naudoti šaltiniai http: //www. utenaon. lt/miskinis/galerija_miskinio_nuo traukos. htm http: //lt. wikipedia. org/wiki/Antanas_Mi%C 5% A

Naudoti šaltiniai http: //www. utenaon. lt/miskinis/galerija_miskinio_nuo traukos. htm http: //lt. wikipedia. org/wiki/Antanas_Mi%C 5% A 1 kinis

Ačiū už dėmesį!

Ačiū už dėmesį!