Anotace Materil slou k zskn a osvojen znalost

  • Slides: 10
Download presentation

Anotace �Materiál slouží k získání a osvojení znalostí z období Keltů na našem území.

Anotace �Materiál slouží k získání a osvojení znalostí z období Keltů na našem území. Je určen jako součást výkladu učiva. V závěru jsou pro žáky kontrolní úkoly pro domácí přípravu. �Pilotáž: Prezentace byla pilotována ve 4. ročníku a úkoly byly plněny jako samostatný úkol na doma.

Keltové �Období 400 př. n. l. �V čele kmene stál vůdce, král �Bojovníci, stavitelé,

Keltové �Období 400 př. n. l. �V čele kmene stál vůdce, král �Bojovníci, stavitelé, zemědělci �Znali hrnčířský kruh

�Vyráběli výrobky z kovu, ze skla �Razili mince STRATERY, DUHOVKY �Centrem tzv. OPPIDA �DRUIDOVÉ

�Vyráběli výrobky z kovu, ze skla �Razili mince STRATERY, DUHOVKY �Centrem tzv. OPPIDA �DRUIDOVÉ – kněží, zabývali se léčitelstvím, astronomií

Oppidum

Oppidum

�BÓJOVÉ- kmen, který dostal jméno podle naší vlasti BOHEMIA �V 1. st. n. l.

�BÓJOVÉ- kmen, který dostal jméno podle naší vlasti BOHEMIA �V 1. st. n. l. byly kmeny vytlačeny Germány �Náboženství POLYTEISMUS

�Posvátná rostlina - jmelí

�Posvátná rostlina - jmelí

�Posvátná zvířata: jeleni, koně, kohouti �Uctívali u stromy, především duby

�Posvátná zvířata: jeleni, koně, kohouti �Uctívali u stromy, především duby

Úkoly k zamyšlení �Vypátrejte, zda ve vašem okolí nebylo postaveno oppidum �Které výrobky ještě

Úkoly k zamyšlení �Vypátrejte, zda ve vašem okolí nebylo postaveno oppidum �Které výrobky ještě dnes nesou název Bohemia? �Existují i v jiných zemích památky na Kelty? �Pokuste se zjistit, co ještě dnes za zvyky, tradice dodržujeme, případně k čemu se vracíme

Citace � URBAN. Http: //cs. wikipedia. org[online]. 28. 7. 2006, 19: 01[cit. 2013 -01

Citace � URBAN. Http: //cs. wikipedia. org[online]. 28. 7. 2006, 19: 01[cit. 2013 -01 -16]. File: Bibracte murus gallicus 1. jpg. Dostupné z www: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Bibracte_murus_gallicus 1. jpg>. � PHGCOM. Http: //cs. wikipedia. org[online]. 15. 3. 2009, 13: 29 [cit. 2013 -01 -16]. File: Taranis Jupiter with wheel and thunderbolt Le Chatelet Gourzon Haute Marne. jpg. Dostupné z www: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Taranis_Jupiter_with_wh eel_and_thunderbolt_Le_Chatelet_Gourzon_Haute_Marne. jpg>. � www. office. microsoft. com