Anna Chmiel Kolektywne emocje spoecznoci internetowych A Chmiel

  • Slides: 18
Download presentation
Anna Chmiel Kolektywne emocje społeczności internetowych A. Chmiel, P. Sobkowicz J. Sienkiewicz, G. Paltoglou,

Anna Chmiel Kolektywne emocje społeczności internetowych A. Chmiel, P. Sobkowicz J. Sienkiewicz, G. Paltoglou, K. Buckley, M. Thelwall, J. A. Hołyst, Negative emotions boost users activity at BBC Forum, Physica A, 390 (2011) 2936 -2944 A. Chmiel, J. Sienkiewicz, M. Thelwall, G. Paltoglou, K. Buckley, A. Kappas J. A. Hołyst Collective emotions online and their influence on community life PLOS ONE 0022207(2011) Gdańsk 14. 10 2011

Kolektywne emocje = emocjonalne oddziaływania Czy emocjonalne oddziaływania można zaobserwować w społecznościach internetowych ?

Kolektywne emocje = emocjonalne oddziaływania Czy emocjonalne oddziaływania można zaobserwować w społecznościach internetowych ?

2. Analiza danych Dane zgromadzone przez grupę profesora Thelwalla z Uniwersytety w Wolverhampton BBC

2. Analiza danych Dane zgromadzone przez grupę profesora Thelwalla z Uniwersytety w Wolverhampton BBC Forum Religia i Etyka (VII 2005 –VI 2009 ) Świat , Wielka Brytania Wiadomości (VI 2005 -VI 2009), Di. GG (II-IV) 2009 Blog 06 06/12/2005 - 21/02/2006 (tylko dyskusje dłuższe niż 100 postów) 4 miliony komentarzy

2. Analiza danych Klasyfikacja emocji w tekście metodą systemów uczących się. Emocje { +1,

2. Analiza danych Klasyfikacja emocji w tekście metodą systemów uczących się. Emocje { +1, 0 , -1} Dokładnie n kolejnych wiadomości o takiej samej wartości emocjonalnej nazywamy klaster o rozmiarze n.

2. Analiza danych Rozkład długości wątków/dyskusji Różnorodna struktura wewnątrz wątku : 1. Blog- struktura

2. Analiza danych Rozkład długości wątków/dyskusji Różnorodna struktura wewnątrz wątku : 1. Blog- struktura łańcucha 2. BBC oraz Digg struktura trzeba zostało przedstawiona w postaci łańcucha

2. Analiza danych Dokładnie n kolejnych wiadomości o takiej samej wartości emocjonalnej nazywamy klaster

2. Analiza danych Dokładnie n kolejnych wiadomości o takiej samej wartości emocjonalnej nazywamy klaster o rozmiarze n. Dystrybuanta rozkładu klastrów negatywne pozytywne neutralne

2. Modelowanie Rozmiary klastrów są znacznie większe niż przewidziane przez proces losowy Proces Markowa

2. Modelowanie Rozmiary klastrów są znacznie większe niż przewidziane przez proces losowy Proces Markowa nie sprawdza się dla klastrów n>10 Za pomocą procesu o ktrótkiej pamięci nie można odtworzyć rozkładu klastrów Występują oddziaływania ?

2. Analiza danych Prawdopodobieństwo wzrostu klastra o rozmiarze n Prawdopodobieństwo warunkowe wzrostu klastra rośnie

2. Analiza danych Prawdopodobieństwo wzrostu klastra o rozmiarze n Prawdopodobieństwo warunkowe wzrostu klastra rośnie potęgowo wraz z rozmiarem klastra n Preferencyjny wzrost klastrów α >0 i α<1 sub-liniowa preferencja

2. Modelowanie Prawdopodobieństwo znalezienia klastra o rozmiarze n przy założeniu preferencyjnego wzrostu klastra p(e|ne)

2. Modelowanie Prawdopodobieństwo znalezienia klastra o rozmiarze n przy założeniu preferencyjnego wzrostu klastra p(e|ne) = p(e|e)nα

Modelowanie

Modelowanie

Rozkład klastrów emocjonalnych wskazuje na kolektywne zjawisko --grupowanie się emocji w Internecie Interakcje pomiędzy

Rozkład klastrów emocjonalnych wskazuje na kolektywne zjawisko --grupowanie się emocji w Internecie Interakcje pomiędzy użytkownikami przyczyniają się do powstawania „dużych”, jednolitych emocjonalnie klastrów. Większe niż przewidują procesy bez pamięci lub/i procesy z krótką pamięcią Emocjonalne oddziaływanie użytkowników

2. Analiza danych Współczynnik tempa wzrostu klastra α Preferencyjny wzrost klastrów α >0 i

2. Analiza danych Współczynnik tempa wzrostu klastra α Preferencyjny wzrost klastrów α >0 i α<1 sub-liniowa preferencja

2. Analiza danych Współczynnik tempa wzrostu klastra α Charakterystyczny wykładnik α maleje liniowo wraz

2. Analiza danych Współczynnik tempa wzrostu klastra α Charakterystyczny wykładnik α maleje liniowo wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa warunkowego pojawienie się klastra o rozmiarze 2 czyli p(e|e). Preferencyjny charakter oddziaływania jest silniejszy dla emocji rzadziej występujących w danej społeczności

2. Analiza danych Nieuwzględnienie w analizie długości wątków jest uzasadnione Średnia liczba użytkowników w

2. Analiza danych Nieuwzględnienie w analizie długości wątków jest uzasadnione Średnia liczba użytkowników w klastrze o rozmiarze n

Negatywne wiadomości podtrzymujące dyskusje na BBC <e> = - 0. 44 p(-) = 0.

Negatywne wiadomości podtrzymujące dyskusje na BBC <e> = - 0. 44 p(-) = 0. 65 większość wiadomości na BBC to wiadomości negatywne

Analiza danych Rozładowywanie negatywnych emocji wzdłuż wątku Średnia długość wątku w funkcji absolutnej wartości

Analiza danych Rozładowywanie negatywnych emocji wzdłuż wątku Średnia długość wątku w funkcji absolutnej wartości emocjonalnej pierwszych 10 komentarzy długość 20 dłu. 40 dłu. 60 dłu 80 <e> <L> Numer wiadomości od początku wątku |<e>| (w pierwszych 10 komentarzach )

Analiza danych L Średnia emocja w wątku o długości L Przetasowane dane, brak relacji

Analiza danych L Średnia emocja w wątku o długości L Przetasowane dane, brak relacji L Długie wątki charakteryzują się bardziej negatywnymi emocjami. • W dłuższych wątkach bierze udział proporcjonalnie mniej użytkowników (lojalni użytkownicy) • Lojalni użytkownicy są bardziej negatywni.

Podsumowanie: Kolektywne emocje Grupowanie się wypowiedzi o jednolitym nastawieniu emocjonalnym wskazuje na oddziaływania między

Podsumowanie: Kolektywne emocje Grupowanie się wypowiedzi o jednolitym nastawieniu emocjonalnym wskazuje na oddziaływania między użytkownikami. Preferencyjny proces grupowania się wiadomości jest wyraźniejszy dla emocji rzadziej występujących w danej społeczności Negatywne emocje podtrzymują dyskusje na forach Dłuższe wątki są średnio bardziej negatywne, jest to związane z wypowiedziami lojalnych negatywnych użytkowników. Podczas dyskusji negatywne emocje są wyładowywane Dyskusje które rozpoczynają się bardziej negatywnie trwają dłużej (więcej postów)