Anketa za zakljune letnike Primerjava rezultatov 2012 2016

  • Slides: 8
Download presentation
Anketa za zaključne letnike Primerjava rezultatov 2012 -2016 Pripravila: Mojca Vrečko, prof. ped. in

Anketa za zaključne letnike Primerjava rezultatov 2012 -2016 Pripravila: Mojca Vrečko, prof. ped. in soc. Slovenska Bistrica, avgust 2016

Vzorec anketiranih dijakov v šolskih letih 120 100 80 60 40 2011/2012/2013/2014 N M%

Vzorec anketiranih dijakov v šolskih letih 120 100 80 60 40 2011/2012/2013/2014 N M% Ž% 2014/2015/2016

Stopnja zadovoljstva s poukom Uporaba IKT 3 Zanimivost pouka 3 Zahtevnost pouka 3. 1

Stopnja zadovoljstva s poukom Uporaba IKT 3 Zanimivost pouka 3 Zahtevnost pouka 3. 1 Možnosti za aktivno vlog dijaka pri pouku 3. 2 Organizacija pouka 3. 3 3. 5 3. 2 3. 6 3. 4 3. 8 2015/2016 3 3. 8 3. 5 2. 9 2014/2015 3. 5 2013/2014 2012/2013 3. 4

Stopnja zadovoljstva z medsebojnimi odnosi Odnosi z drugim osebjem Odnosi s profesorji Zadovoljstvo s

Stopnja zadovoljstva z medsebojnimi odnosi Odnosi z drugim osebjem Odnosi s profesorji Zadovoljstvo s povezanostjo znotraj oddelka Odnosi z vodstvom šole 4. 1 3. 8 4 3. 9 4 4. 1 3. 8 4. 1 4 4. 1 3. 9 4 Počutje na šoli Odnosi s sošolci Počutje v oddelku 3. 6 4. 2 3. 8 4. 4 4 4. 4 0 2. 9 5 2011/2012 3. 8 4. 1 3. 9 4. 3 3. 8 3. 7 2013/2014 4. 1 4 15 2014/2015 4 4. 3 10 2012/2013 4 2015/2016 20 25

Dodatna ponudba šole 2011/2012 Drugo Izvedba dejavnosti 3. 2 3. 6 2012/2013 2. 9

Dodatna ponudba šole 2011/2012 Drugo Izvedba dejavnosti 3. 2 3. 6 2012/2013 2. 9 2013/2014 3. 1 2015/2016 3. 1 3. 6 Raznovrstna ponudba dejavnosti 3. 8 3. 1 3. 6 Ekskurzije v tujino 3. 8 3 3. 9 Šolske prireditve 3. 9 3. 4 2014/2015 3 3. 8 3. 5 3. 8 3. 6 4. 2 3. 8 4. 1 3. 9 3. 8

Stopnja zadovoljstva - Varnost 5 4 3. 9 4 4. 2 3. 5 3.

Stopnja zadovoljstva - Varnost 5 4 3. 9 4 4. 2 3. 5 3. 6 3. 8 3. 7 3. 8 4. 2 4. 4 3. 9 3. 8 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 2011/2012/2013 Zagotavljanje varnosti v okolici šole 2013/2014 Zagotavljanje varnosti v času odmorov 2014/2015 Zagotavljanje varnosti v razredu 2015/2016 4

Celostna ocena šole - povprečna ocena 4. 4 4. 2 4. 1 3. 9

Celostna ocena šole - povprečna ocena 4. 4 4. 2 4. 1 3. 9 2011/2012/2013/2014/2015/2016

Ali bi se ponovno vpisal v SŠSB? 100 90 80 89 85 82 70

Ali bi se ponovno vpisal v SŠSB? 100 90 80 89 85 82 70 85 69 60 50 40 30 31 20 18 10 15 11 15 0 2011/2012/2013/2014 DA % NE % 2014/2015/2016