Anglistics Study Programme CE 8 Week 14 Anglistics

  • Slides: 11
Download presentation
Anglistics Study Programme CE 8 Week 14 Anglistics Study Programme www. singidunum. ac. rs/admission

Anglistics Study Programme CE 8 Week 14 Anglistics Study Programme www. singidunum. ac. rs/admission

Anglistics Study Programme Week 14

Anglistics Study Programme Week 14

Anglistics Study Programme Week 14

Anglistics Study Programme Week 14

Anglistics Study Programme Week 14 - Glagolski rod – Transitivity? - Prelazni piše knjigu;

Anglistics Study Programme Week 14 - Glagolski rod – Transitivity? - Prelazni piše knjigu; čita novine; radi domaći zadatak; sluša muziku… - Neprelazni leži, sedi, trči, šeta… - Povratni (refleksivni) - PRAVI – umiva se, češlja se, oblači se… (sebe? ) - NEPRAVI – bojim se, čude se, nadaju se… (sebe? ) - UZAJAMNI (recipročni) – tuku se, sprijateljili su se… (sebe? ) *NEPRELAZNI GLAGOLI VS TRPNI GLAGOLSKI PRIDEV?

Anglistics Study Programme Week 14 - Povratni (refleksivni) - PRELAZNO POVRATNI– umiva se, češlja

Anglistics Study Programme Week 14 - Povratni (refleksivni) - PRELAZNO POVRATNI– umiva se, češlja se, oblači se… (sebe? ) - MEDIJALNI– RADNJA SE DOGAĐA U SUBJEKTU - rađa se, čude se, plaši se… (sebe? ) - UZAJAMNI (recipročni) – tuku se, sprijateljili su se… (sebe? ) - APSOLUTNI POVRATNI – uz neophodnu upotrebu povratne zamenice – diviti se, beleti se, smejati se… *BEZLIČNI GLAGOLI? *NEPRELAZNI GLAGOLI VS TRPNI GLAGOLSKI PRIDEV?

Anglistics Study Programme Week 14 - Glagolski rod – Transitivity? Nikako se ne vole

Anglistics Study Programme Week 14 - Glagolski rod – Transitivity? Nikako se ne vole – svađaju se često, a nekad se i rvu. Oduvek sam se divio lepoti Zlatara. Gnušam se loših ljudi i njihovih loših misli. Sve se nešto mislim – nije on tako loš kao što može da se učini na prvi pogled. Zaledim se – pri samoj pomisli na to da je mogla da padne sa litice. *a final remark on Glagolski vid INGRESIVNI VS SATIVNI GLAGOLI?

Anglistics Study Programme Week 14

Anglistics Study Programme Week 14

Anglistics Study Programme Week 14

Anglistics Study Programme Week 14

Anglistics Study Programme Week 14

Anglistics Study Programme Week 14

Anglistics Study Programme Week 14

Anglistics Study Programme Week 14

Anglistics Study Programme Week 14

Anglistics Study Programme Week 14