Anglie 15 a 16 stolet Centrum pro virtuln

  • Slides: 17
Download presentation
Anglie 15. a 16. století Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání

Anglie 15. a 16. století Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Anglie 1453 – konec stoleté války (vítězství Francie) Neklidné období v Anglii pokračuje: 1455

Anglie 1453 – konec stoleté války (vítězství Francie) Neklidné období v Anglii pokračuje: 1455 – 1485 boje mezi Yorky a Lancastery.

Znak Lancasterů Znak Yorků Válka růží

Znak Lancasterů Znak Yorků Válka růží

Jindřich Tudor (Lancaster) Richard III. Plantagenet Bitva u Bosworthu 1485

Jindřich Tudor (Lancaster) Richard III. Plantagenet Bitva u Bosworthu 1485

Alžběta z Yorku 1486 - sňatek Jindřich Tudor Jindřich VII. (Tudorovci) – upevnil královskou

Alžběta z Yorku 1486 - sňatek Jindřich Tudor Jindřich VII. (Tudorovci) – upevnil královskou moc, povznesl anglické hospodářství

Jindřich VIII. - vládl v letech 1509 – 1547 (počátek anglické reformace) - rozhodný

Jindřich VIII. - vládl v letech 1509 – 1547 (počátek anglické reformace) - rozhodný panovník - upevnil královskou moc - spor s papežem (nechtěl mu povolit rozvod se španělskou princeznou Kateřinou Aragonskou) Dcera Marie

Anglikánská církev (1534) - církev nezávislá na papeži - založena Jindřichem VIII. , stál

Anglikánská církev (1534) - církev nezávislá na papeži - založena Jindřichem VIII. , stál v jejím čele - Jindřich VIII. zabavoval majetek katolické církvi, rušil kláštery, pronásledoval katolíky Canterburská katedrála (arcibiskup z Canterbury předsedá anglikánskému církevnímu společenství)

Anna Boleynová (1501 – 1536) Alžběta I.

Anna Boleynová (1501 – 1536) Alžběta I.

Jana Seymourová (1507/8 – 1537) Eduard IV. (1537 – 1553)

Jana Seymourová (1507/8 – 1537) Eduard IV. (1537 – 1553)

Kateřina Howardová Anna Klevská Kateřina Parrová

Kateřina Howardová Anna Klevská Kateřina Parrová

Jindřich VIII. - začíná kolonizovat Irsko 1542 – prohlášen králem Irska (schváleno irským parlament)

Jindřich VIII. - začíná kolonizovat Irsko 1542 – prohlášen králem Irska (schváleno irským parlament) Irské království bylo spravováno vládnoucím panovníkem Anglie a obě království tvořila personální unii; 1801 byly parlamenty Irska a Království Velké Británie sloučeny a vznikl sjednocený stát Spojené království Velké Británie a Irska

Marie I. Anglická Katolická (Krvavá) (1553 -1558) - vychována v duchu katolické církve, pronásledovala

Marie I. Anglická Katolická (Krvavá) (1553 -1558) - vychována v duchu katolické církve, pronásledovala příslušníky církve anglikánské

Alžběta I. (1558 - 1603) - inteligentní, vzdělaná panovnice - pokračovala v prosazování anglické

Alžběta I. (1558 - 1603) - inteligentní, vzdělaná panovnice - pokračovala v prosazování anglické reformace - alžbětínská doba = jedno z nejslavnějších období anglických dějin (W. Shakespeare) - rozkvět země v kulturní a hospodářské sféře = „zlatý věk Anglie“ -rozvoj manufaktur

Korzáři - piráti ve službách královny - přepadávali španělské lodě, přispívali k rozkvětu anglického

Korzáři - piráti ve službách královny - přepadávali španělské lodě, přispívali k rozkvětu anglického hospodářství - Anglie se stává „královnou moří“ Francis Drake Porážka španělské Armady

Marie Stuartovna - skotská královna podporovaná papežem - zapletla se do spiknutí proti Alžbětě,

Marie Stuartovna - skotská královna podporovaná papežem - zapletla se do spiknutí proti Alžbětě, na nátlak parlamentu byla popravena (1587)

Jakub I. (1567 – 1625 vládl v Irsku) (1603 – 1626 vládl i v

Jakub I. (1567 – 1625 vládl v Irsku) (1603 – 1626 vládl i v Anglii) - syn Marie Stuartovny

Anglie 15. a 16. století Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání

Anglie 15. a 16. století Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Čornej, Petr a kol. : Dějepis pro střední školy. SPN, Praha 2002 Mandelová, Helena a kol. : Novověk I (Dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia). Kartografie, Praha 1996 http: //cs. wikipedia. org/ http: //www. ucebnice-dejepisu. ic. cz/