ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON SILANGANG ASYA MGA

  • Slides: 18
Download presentation
ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 1. ZHOU/CHOU –

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 1. ZHOU/CHOU – NAIPASA SA DINASTIYANG ITO ANG “BASBAS NG LANGIT” AT ANG TITULO NA “ANAK NG LANGIT”. AMBAG: BAKAL NA ARARO, IRIGASYON AT DIKE LABAN SA PAGBAHA NG HUANG HO, KALSADA, KALAN, SANDATANG CROSSBOW, HUKBONG NAKAKABAYO, CHARIOT, CONFUCIANISM, TAOISM, “PANAHON NG DIGMAAN NG MGA ESTADO”, PILOSOPO (CONFUCIUS, LAO TZU, MENCIUS) CONFUCIUS – NAGHAIN NG SOLUSYON SA KAGULUHAN NG LIPUNAN.

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 2. QIN/CH’IN -

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 2. QIN/CH’IN - NAGAPI NITO ANG KALABANG ESTADO SA ILALIM NG PAMUMUNO NI ZHENG – IDINEKLARA ANG SARILI BILANG SI SHI HUANGDI O SHI HUANG TI, NANGANGAHULUGANG “UNANG EMPERADOR” AMBAG: KONSOLIDASYON SA CHINA, LEGALISM, (Kailangang malulupit ang batas at mabibigat ang parusa upang maabot ang kaayusan), Great Wall of China Li Xi – punong ministro ni Shi Huangdi

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 3. HAN –

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 3. HAN – ISA SA MGA DAKILANG DINASTIYA SA CHINA TAGAPAGTATAG: LIU BANG AMBAG: CONFUCIANISM WUDI O WUTI – SA PANAHON NITO NATAMO NG HAN ANG TAGUMPAY AMBAG: PINALAWAK ANG TERITORYO, SILK ROAD (RUTA NG KALAN), TSINONG JUGGLER SA ROME, SEDA (NASERES), PAPEL, PORSELANA, WATER-POWERED MILL SIMAQIEN – DAKILANG HISTORYADOR NG CHINA

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 4. SUI –

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 4. SUI – MABILIS NA PUMALIT ITO PAGKATAPOS BUMAGSAK ANG HAN. NAPASOK ANG NOMADIKONG MANDIRIGMA. TAGAPAGTATAG: YANG JIAN -WATAK ANG CHINA (400 TAON) AMBAG: BUDDHISM, KONSOLIDASYON, GRAND CANAL

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 5. TANG– LABIS

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 5. TANG– LABIS NA NAGDUSA ANG MGA MAGSASAKA DAHIL GINAMIT SILANG MANGGAGAWA SA PROYEKTO NG SUI KAYA NAG-ALSA SILA. - PANGALAWANG DAKILANG DINASTIYA NG CHINA TAGAPAGTATAG: LI YUAN (EMPERADOR TAI CONG) AMBAG: WOODBLOCK PRINTING ( NAPABILIS ANG PAGGAWA NG MGA KOPYANG ANUMANG SULATIN)

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 6. SUNG– WATAK-WATAK

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 6. SUNG– WATAK-WATAK MULI ANG CHINA - IKATLO SA DAKILANG DINASTIYA NG CHINA TAGAPAGTATAG: HEN. ZHAO KUANGYIN - PAGSALAKAY NG PANGKAT-ETNIKO SA HILAGANG ASYA AMBAG: PAMUMULAKLAK NG SINING AT PANITIKAN, GUNPOWDER, FOOTBINDING, NEO-CONFUCIANISM (BINUO NI ZHUXI)

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 7. YUAN –

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 7. YUAN – UNANG BANYAGANG DINASTIYA NG CHINA (Mongol) DAIDU – KAPITAL NG YUAN TAGAPAGTATAG: KUBLAI KHAN AMBAG: CONFUCIANISM, TALES OF MARCO POLO (ISANG MANLALAKBAY)

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 8. MING– IKA-APAT

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA CHINA 8. MING– IKA-APAT NA DAKILANG DINASTIYA NG CHINA TAGAPAGTATAG: ZHU YUANZHANG AMBAG: NANUMBALIK ANG MGA PAMAMAHALA SA KANILANG BANSA TSINO SA

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA KOREA 1. GOJOSEON O

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA KOREA 1. GOJOSEON O LUMANG JOSEON – Isa sa pinakamalakas na estadong pamayanan sa Korea. TAGAPAGTATAG: DANGUN Mula sa pagiging estadong pamayanan, ito ay naging kaharian. Nasakop ng Han ng China ang Gojoseon.

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA 2. TATLONG KAHARIAN – GOGURYEO , BAEKJE,

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA 2. TATLONG KAHARIAN – GOGURYEO , BAEKJE, AT SILLA -“PANAHON NG TATLONG KAHARIAN” - PINAMUNUAN MANDIRIGMA NG MGA ARISTOKRATIKONG - HINIRAM ANG SISTEMANG PAMAHALAAN NG HAN, BUDDHISM, AT ANG TRADISYON NG PAGSUSULAT NG KASAYSAYAN

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA 3. PINAG-ISANG SILLA – NOONG IKA-ANIM NA

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA 3. PINAG-ISANG SILLA – NOONG IKA-ANIM NA SIGLO, ANG BAEKJE AT GOGURYEO AY PINAHINA NG MGA SIGALOT NA KAHARIAN. ANG SILLA AY NASA ILALIM NG PAMUMUNO NG MAGALING NA HARI NA MAY PLANONG SAKUPIN ANG KATABING KAHARIAN. BAEKJE – UNANG BUMAGSAK SUMUNOD ANG GOGURYEO. DAHIL DITO, NAPAG-ISA NG SILLA ANG HALOS KABUUAN NG KOREA.

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA 4. BALHAE– ITINATAG NI DAE JOYONG -

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA 4. BALHAE– ITINATAG NI DAE JOYONG - MATATAGPUAN SA HILAGA NG KOREA HANGGANG SA MANCHURIA. - PINAGSANIB NA TANG AT GOGURYEO ANG KULTURA - NASAKOP NG NOMADIKONG KHITAN

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA 5. GORYEO O KORYO TAGAPAGTATAG: WANG GEON

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA 5. GORYEO O KORYO TAGAPAGTATAG: WANG GEON - DITO HANGO ANG PANGALAN NG KOREA - NAPASAILALIM ANG KOREA SA IISANG KAHARIAN - SA SINING, NALIKHA ANG CELADON, ISTILO NG PORSELANA

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA 6. JOSEON O YI – PINAKAHULI AT

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA 6. JOSEON O YI – PINAKAHULI AT PINAKAMAHABANG DINASTIYA SA KOREA. TAGAPAGTATAG: YI SEONG-GYE HARING SEJONG – TINAGURIANG “ANG DAKILA” AMBAG: HANGUL O HUNMIN JEOGEUM (ALPABETONG KOREAN) ADMIRAL YI SUNSIN – NAKAIMBENTO NG TURTLESHIP 4 NA URI NG LIPUNAN YANGBAN, CHUNG-IN, YANGMIN, CHONMIN

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA JAPAN ANG LIPING YAMATO

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA JAPAN ANG LIPING YAMATO AT NARA ITO ANG PAGLAGANAP NG IMPLUWENSIYANG TSINO AT JAPAN. FUJIWARA KAMATARI – BATANG EMPERADOR NA NAGING REGENT – NAMAMHALA SA NGALAN NG EMPERADOR AMBAG: TULA, SINING, CALLIGRAPHY, PANANAMIT THE TALE OF GENJI – DAKILANG NOBELA NA ISINULAT NI MURASAKI SHIKIBU (LADY MURASAKI)

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA JAPAN NAGKAROON NG LABANAN

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGANG ASYA MGA DINASTIYA SA JAPAN NAGKAROON NG LABANAN NG MGA ANGKANG ARISTOKRATIKO SA HULING BAHAGI NG PANAHONG HEIAN. LUMITAW ANG GRUPONG BUSHI AT SAMURAI. NABUO ANG TRADISYONG MILITARY NA NAKAPALOOB SA BUSHIDO. PAGKATAPOS NG HEIAN, SUMUNOD ANG BAKUFU.

PAMPROSESONG TANONG: 1. ANO ANG DINASTIYA? SAANG PRINSIPYO NAKABATAY ANG DINASTIYA? 2. PAANO HINUBOG

PAMPROSESONG TANONG: 1. ANO ANG DINASTIYA? SAANG PRINSIPYO NAKABATAY ANG DINASTIYA? 2. PAANO HINUBOG NG DINASTIYA ANG PAMUMUHAY NG MGA BANSA SA SILANGANG ASYA? 3. GAANO KAHALAGA SI WANG GEON SA LIPUNANG KOREA? 4. PAANO NAIMPLUWENSIYAHAN NG TSINA ANG LIPUNANG KOREA? 5. ANO ANG MGA MAHAHALAGANG PANGYAYARI SA PANAHON NG HAPONES?

PAMPROSESONG TANONG: 6. ILARAWAN ANG MINAMOTO AT ASHIKAGA? ANO ANG MAHALAGANG AMBAG NILA SA

PAMPROSESONG TANONG: 6. ILARAWAN ANG MINAMOTO AT ASHIKAGA? ANO ANG MAHALAGANG AMBAG NILA SA PAMUMUHAY AT LIPUNANG HAPONES? 7. PAANO NAKAIMPLUWENSIYA ANG KULTURANG HAPONES SA PAGHUBOG NG PAMUMUHAY NG MGA SILANGANG ASYANO? 8. PAANO NAKATULONG ANG HEOGRAPIYA NG HILAGANG ASYA SA PAG-USBONG NG KANILANG KABIHASNAN?