ANCHETA SOCIOLOGICA Opinii preferine i exigene profesionale magistrailor

  • Slides: 31
Download presentation
ANCHETA SOCIOLOGICA Opinii, preferinţe şi exigenţe profesionale magistraţilor din judeţul Vâlcea privind activitatea avocaţială

ANCHETA SOCIOLOGICA Opinii, preferinţe şi exigenţe profesionale magistraţilor din judeţul Vâlcea privind activitatea avocaţială Consilier de specialitate Avocat Monica Livescu Coordonatori Prof. Septimiu Chelcea, Universitatea din Bucureşti Alexandru Zodieru, director Cult Market Reasearch

Cât de importantă este activitatea de perfecţionare a activităţii avocaţilor pentru îndeplinirea obligaţiilor profesionale?

Cât de importantă este activitatea de perfecţionare a activităţii avocaţilor pentru îndeplinirea obligaţiilor profesionale? Ø Aproximativ trei sferturi dintre respondenţi consideră foarte importantă activitatea de perfecţionare a activităţii avocaţilor pentru îndeplinirea obligaţiilor profesionale. CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Consideraţi că pledoariile avocaţilor sunt importante pentru soluţionarea unui dosar? Ø Aproximativ trei sferturi

Consideraţi că pledoariile avocaţilor sunt importante pentru soluţionarea unui dosar? Ø Aproximativ trei sferturi dintre magistraţi consideră foarte importante şi importante pledoariile avocaţilor pentru soluţionarea unui dosar CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

În opinia dumneavoastră, concluziile scrise ale avocaţilor sunt instrumente utile în redactarea unei hotărâri?

În opinia dumneavoastră, concluziile scrise ale avocaţilor sunt instrumente utile în redactarea unei hotărâri? Ø Concluziile scrise ale avocaţilor sunt evaluate ca fiind instrumente utile în redactarea unei hotărâri de aproape trei sferturi dintre magistraţi CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Administrarea probelor prin avocat conform procedurii prevăzute de art. 241 ind. 1 – 241

Administrarea probelor prin avocat conform procedurii prevăzute de art. 241 ind. 1 – 241 ind. 22 Cod procedură civilă ar fi utilă pentru degrevarea instanţelor? Ø Mai mult de jumătate dintre respondenţi consideră că administrarea probelor prin avocat conform procedurii prevăzute de art. 241 ind. 1 – 241 ind. 22 Cod procedură civilă ar fi utilă pentru degrevarea instanţelor CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Aţi îndruma părţile să apeleze la această procedură? Ø Un procent de 67% dintre

Aţi îndruma părţile să apeleze la această procedură? Ø Un procent de 67% dintre magistraţi ar recomanda părţilor să apeleze la administrarea probelor prin avocat conform procedurii prevăzute de art. 241 ind. 1 – 241 ind. 22 Cod procedură civilă ar fi utilă pentru degrevarea instanţelor CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Drepturile justiţiabililor sunt mai bine protejate dacă sunt asistate de avocaţi în orice situaţie?

Drepturile justiţiabililor sunt mai bine protejate dacă sunt asistate de avocaţi în orice situaţie? Ø Mai mult de jumătate dintre magistraţi consideră că drepturile justiţiabililor ar fi mai bine protejate dacă ar fi asistaţi de un avocat îndiferent de situaţie. Ø Numai 5% dintre aceştia nu susţin acest punct de vedere CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Litigiile în materie contractuală ar fi mai puţine dacă părţile ar fi asistate de

Litigiile în materie contractuală ar fi mai puţine dacă părţile ar fi asistate de avocaţi cu ocazia încheierii oricărui contract de către notar (atât în materie comercială, cât şi în materie civilă)? Ø Peste 50% dintre respondenţi consideră litigiile în materie contractuală ar fi mai puţine dacă părţile ar fi asistate de avocaţi cu ocazia încheierii oricărui contract de către notar (atât în materie comercială, cât şi în materie civilă CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Avocatul, prin prestaţia sa/activitatea sa specifică, este un partener al magistratului în realizarea eficientă

Avocatul, prin prestaţia sa/activitatea sa specifică, este un partener al magistratului în realizarea eficientă a actului de justiţie? Ø Aproape jumătate susţin afirmaţia conform căreia avocatul, prin prestaţia sa/activitatea sa specifică, este un partener al magistratului în realizarea eficientă a actului de justiţie CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Depunerea de concluzii scrise de către avocaţii părţilor ajută la soluţionarea cauzelor? Ø Un

Depunerea de concluzii scrise de către avocaţii părţilor ajută la soluţionarea cauzelor? Ø Un procent de 60% dintre participanţii la studiu sunt de acord că depunerea de concluzii scrise de către avocaţii părţilor ajută la soluţionarea cauzelor Ø Numai 8% dintre aceştia consideră inutil acest demers. CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

În situaţia unui dosar complex, este util ca avocaţii să facă trimitere în concluzii

În situaţia unui dosar complex, este util ca avocaţii să facă trimitere în concluzii la filele dosarului când se raportează la probă? Ø Mai mult de trei sferturi dintre magistraţi sunt de părere că în situaţia unui dosar complex, este util ca avocaţii să facă trimitere în concluzii la filele dosarului când se raportează la probă CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Se poate ajunge la o soluţie mai bine fundamentată dacă, în afara argumentelor din

Se poate ajunge la o soluţie mai bine fundamentată dacă, în afara argumentelor din acţiune, motive de apel, motive de recurs, se pun şi concluzii orale/scrise ale avocaţilor? Ø Jumătate dintre cei chestionaţi consideră că se poate ajunge la o soluţie mai bine fundamentată dacă, în afara argumentelor din acţiune, motive de apel, motive de recurs, se pun şi concluzii orale/scrise ale avocaţilor CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

În ce măsură vă influenţează în luarea deciziei finale pledoariile avocaţilor? Ø Cei mai

În ce măsură vă influenţează în luarea deciziei finale pledoariile avocaţilor? Ø Cei mai mulţi magistraţi (44%) sunt influenţaţi în mică măsură de pledoariile avocaţilor în luarea deciziei finale. CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Vi s-a întâmplat ca pledoariile avocaţilor (concluziile finale) să vă releve aspecte importante, nesesizate

Vi s-a întâmplat ca pledoariile avocaţilor (concluziile finale) să vă releve aspecte importante, nesesizate ale cauzei care să vă influenţeze hotărâtor soluţia dată? Ø Pledoariile avocaţilor (concluziile finale) au relevat aspecte importante, nesesizate ale cauzei care să vă influenţeze hotărâtor soluţia dată foarte rar pentru mai mult de jumătate dintre magistraţi. CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Ce consideraţi că este cel mai eficient în formarea unui punct de vedere limpede

Ce consideraţi că este cel mai eficient în formarea unui punct de vedere limpede asupra apărării unei părţi? Ø Aproape trei sferturi dintre magistraţi consideră pledoaria orală cumulată cu concluzii scrise ca având cea mai mate eficienşă în formarea unui punct de vedere limpede asupra apărării unei părţi La categoria altele au fost incluse răspunsuri ca: redactarea clară a cererii de chemare în judecată, probele din dosar sau buna credinţă în exercitarea profesiei de avocat. CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Ce apreciaţi cel mai mult în prestaţia unui avocat? Ø Rigoarea logică este apreciată

Ce apreciaţi cel mai mult în prestaţia unui avocat? Ø Rigoarea logică este apreciată de cei mai mulţi dintre repondenţi în prestaţia unui avocat (50%). La categoria altele au fost incluse răspunsuri ca: Administrarea completă a probelor, pregătirea profesională sau sinceritatea CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Îi ascultaţi cu aceeaşi atenţie pe avocaţii care îşi citesc concluziile şi pe cei

Îi ascultaţi cu aceeaşi atenţie pe avocaţii care îşi citesc concluziile şi pe cei care prezintă liber (fără să le citească)? Magistraţii care au răspuns NU (34%), afirmă în unanimitate că acordă o mai mare atenţie avocaţilor care prezintă liber (fără să citească) decât acelora care citesc concluziile. CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Prestaţia agresivă a unui avocat: ØÎn aceaşi măsură (42%) prestaţia agresivă a unui avocat

Prestaţia agresivă a unui avocat: ØÎn aceaşi măsură (42%) prestaţia agresivă a unui avocat produce disconfort psihic magistraţilor sau îi lasă indiferenţi. CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Apreciaţi că, în ansamblu, avocaţii din Baroul Vâlcea îşi îndeplinesc obligaţiile profesionale în ceea

Apreciaţi că, în ansamblu, avocaţii din Baroul Vâlcea îşi îndeplinesc obligaţiile profesionale în ceea ce priveşte modul de întocmire a actelor procedurale (acţiuni, întâmpinări, motive de apel, motive de recurs): Ø Aproape jumătate dintre respondenţi apreciază că avocaţii din Baroul Vâlcea îşi îndeplinesc obligaţiile profesionale în ceea ce priveşte modul de întocmire a actelor procedurale (acţiuni, întâmpinări, motive de apel, motive de recurs) bine. CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Apreciaţi că sunt mai conştiincioşi în îndeplinirea obligaţiilor profesionale: Ø Aproape jumătate dintre magistraţi

Apreciaţi că sunt mai conştiincioşi în îndeplinirea obligaţiilor profesionale: Ø Aproape jumătate dintre magistraţi consideră că atât avocaţii cu vechime mai mare în profesie (peste 20 de ani) cât şi cei cu vechime mai mică (sub 10 ani) sunt la fel de conştiincioşi în îndeplinirea obligaţiilor profesionale. CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

În procesul deliberării asupra unei probe, obiecţiuni la rapoarte de expertiză, ar avea mai

În procesul deliberării asupra unei probe, obiecţiuni la rapoarte de expertiză, ar avea mai multe şanse să le admiteţi dacă nota de solicitare ar fi depusă în scris, argumentată, anterior dezbaterii ei? Ø Trei sferturi dintre magistraţi confirmă că în procesul deliberării asupra unei probe, obiecţiuni la rapoarte de expertiză, ar fi mai multe şanse de admitere dacă nota de solicitare ar fi depusă în scris, argumentată, anterior dezbaterii ei. CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

În ce măsura va ajuta o acţiune/întâmpinare, argumentată amănunţit în fapt şi în drept,

În ce măsura va ajuta o acţiune/întâmpinare, argumentată amănunţit în fapt şi în drept, să vă formaţi o opinie clară asupra cauzei? Ø Aproape 90% dintre participanţii la studiu susţin că o acţiune/întâmpinare, argumentată amănunţit în fapt şi în drept îi ajută în mare şi foarte mare măsură să îşi formeze o opinie clară asupra cauzei. CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Apreciaţi că redactarea acţiunii, înâmpinării motivelor de apel/recurs de către un avocat ajută la

Apreciaţi că redactarea acţiunii, înâmpinării motivelor de apel/recurs de către un avocat ajută la obţinerea unei soluţii pozitive pentru justiţiabil? Ø Mai mult de jumătate dintre magistraţi consideră că redactarea acţiunii, înâmpinării motivelor de apel/recurs de către un avocat ajută la obţinerea unei soluţii pozitive pentru justiţiabil în mare măsură. CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Care din următoarele variante de soluţionare a unui litigiu le consideraţi mai eficiente pentru

Care din următoarele variante de soluţionare a unui litigiu le consideraţi mai eficiente pentru protejarea intereselor parţilor unui litigiu? Ø Cea preferată variană de soluţionare a unui litigiu ţinând cont de protejarea intereselor părţilor se referă la Încheierea unei tranzacţii de către părţi asistate de avocaţi (54%). CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

De cât timp sunteţi în magistratură? CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320

De cât timp sunteţi în magistratură? CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Înainte de a deveni magistrat, aţi profesat ca avocat? CULT MARKET RESEARCH Tel: +

Înainte de a deveni magistrat, aţi profesat ca avocat? CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Vârsta în ani impliniţi: CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70

Vârsta în ani impliniţi: CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Genul respondentului: CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: +

Genul respondentului: CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Relaţia magistraţi-avocaţi: Ø Referitor la relaţia magistraţi-avocaţi, majoritatea respondenţilor au apreciat-o ca fiind în

Relaţia magistraţi-avocaţi: Ø Referitor la relaţia magistraţi-avocaţi, majoritatea respondenţilor au apreciat-o ca fiind în general bună. Ø Unul dintre aspectele mai des menţionate de respondenţi este acela ca relaţia dintre magistraţi-avocaţi să fie bazată pe stimă şi respect reciproc. Ø Alte aşteptări legate de relaţia strict profesională dintre avocaţi şi magistraţi sunt legate de cooperarea acestora în atingerea aceloraşi scopuri: aflarea adevărului, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, buna credinţă a acestora şi respectarea normelor legale. Ø În ceea ce priveşte sugestiile magistraţilor referitoare la întrebările din chestionarul aplicat, tema deontologiei profesionale a avocaţilor a fost menţionată de doi dintre respondenţi. 29 CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Concluzii: Ø În ceea ce priveşte importanţa activităţii de perfecţionare a avocaţilor, cu cât

Concluzii: Ø În ceea ce priveşte importanţa activităţii de perfecţionare a avocaţilor, cu cât magistraţii au mai multă experienţă în domeniu importanţa pe care o acordă acestui tip de activitate scade Ø Peste jumăatte dintre magistraţii cu vechime de mai bine de 10 ani în profesie consideră că drepturile justiţiabililor sunt mai bine protejate dacă sunt asistate de avocaţi în orice situaţie Ø Aproximativ 80% dintre magistaţii cu experienţă de peste 10 ani consideră că cel mai eficient în formarea unui punct de vedere asupra uneia dintre părţi o reprezintă pledoaria orală cumulată cu concluziile scrise Ø Rigoarea logică din prestaţia unui avocat este apreciată tot mai mult de magistraţi, odată cu acumularea de experienţă. CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro

Concluzii: Ø Argumentarea amănunţită a unei acţiuni/întâmpinări în fapt şi în drept ajută în

Concluzii: Ø Argumentarea amănunţită a unei acţiuni/întâmpinări în fapt şi în drept ajută în foarte mare măsură magistraţii cu o experienţă de 5 şi peste 5 ani. Ø Toţi respondenţii care lucrează de mai puţin de 5 ani ca magistraţi, au profesat anterior avocatura. Ø Magistraţii care au profesat avocatura înainte de a deveni magistraţi consideră foarte importantă activitatea de perfecţionare pentru îndeplinirea obligaţiilor profesionale. Ø Magistraţii cu experienţă în avocatură consideră într-o mai mare măsură că pledoariile avocaţilor sunt foarte importante şi importante pentru soluţionarea unui dosar decât ceilalţi magistraţi. Ø Îndiferent dacă au profesat ca avocaţi sau nu înainte de a deveni magistraţi, mai mult de jumătate din cele două categorii consideră administrarea probelor prin avocat conform procedurii prevăzute de art. 241 ind. 1 – 241 ind. 22 Cod procedură civilă ar fi utilă pentru degrevarea instanţelor. 31 CULT MARKET RESEARCH Tel: + 40 21 320 32 70 Fax: + 40 21 320 32 74 www. cult-research. ro