ANAYASA HUKUKU HAFTA 2 DERS NOTLARI SONER HOCA

  • Slides: 62
Download presentation
ANAYASA HUKUKU HAFTA 2 DERS NOTLARI SONER HOCA

ANAYASA HUKUKU HAFTA 2 DERS NOTLARI SONER HOCA

ANAYASA HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER • ANAYASA HUKUKUNUN HUKUK İÇİNDEKİ YERİ • DEVLETİN HUKUK

ANAYASA HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER • ANAYASA HUKUKUNUN HUKUK İÇİNDEKİ YERİ • DEVLETİN HUKUK DÜZENİNE DAİRDİR • TEMEL HUKUK NİZAMI NE OLMALIDIR • HUKUK VE SİYASİ REJİM ANAYASAYA UYGUN OLMALI • HUKUK NEDİR • DÜZENE AİT KAİDELER • Bireye genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir

Kamu HUKUKU-ÖZEL HUKUK AYRIMI • Hukuk genel olarak özel hukuk ve kamu hukuku olarak

Kamu HUKUKU-ÖZEL HUKUK AYRIMI • Hukuk genel olarak özel hukuk ve kamu hukuku olarak ikiye ayrılır. Özel hukuk kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları, kamu hukuku ise devlet yönetimi ve kişilerin devletle olan ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları inceler • Savunulan çıkar ölçütü temel alınır. • Ulpanius roma hukukçusu ilk kez bu ayrımı yapmış; • kamu hukukunu jus publicum • özel hukuku jus privatum • Olarak adlandırmıştır.

Kamu Hukukunun Özellikleri • Kamu kudretinin yansıması • Taraflardan birinde kamu gücü vardır. •

Kamu Hukukunun Özellikleri • Kamu kudretinin yansıması • Taraflardan birinde kamu gücü vardır. • Fertlerle toplum arası ilişkileri düzenler • Çoğu zaman emredicidir • Yönetenlerle yönetilenler arası ilişkiyi düzenler • Devlete karşı bir yaptırım fikri yoktur.

Hukuk düzeni içinde anayasa hukukunun yeri • Kamu hukuku dalında yer alır. • Özel

Hukuk düzeni içinde anayasa hukukunun yeri • Kamu hukuku dalında yer alır. • Özel hukuk veya özgü hukuk dalı değildir. • Temel normalar ve hukuk düzeni ile ilgilidir. • Bir devlet düzeninin çıktısı olumlu bir çıktıdır, • kamusal menfaat sağlar.

Anayasal düzen ve anayasa hukuku «anayasa hukukunun doğuşu» Devletle birlikte doğmuşlardır. • Amerika Birleşik

Anayasal düzen ve anayasa hukuku «anayasa hukukunun doğuşu» Devletle birlikte doğmuşlardır. • Amerika Birleşik Devletleri Anayasası(1787) İLK YAZILI • Fransız Anayası (1791) • İsveç Anayasası(1809) • İspanyol Anayasası(1812) • Norveç Anayasası(1814) • Belçika Anayasası(1831) • İsviçre Anayasası(1848) • İtalyan Anayasası(1848) • • Prusya Anayasası(1848 1850) Danimarka Anayasası(1849) Lüksemburg Anayasası(1849) Yunan Anayasası(1864) Romanya Anayasası(1866) Osmanlı Anayasası(1876) Hollanda Anayasası(1887) Japon Anayasası(1889)

Devam • Yazılı bu listesi verilen anayasalardan önceki anayasalar yazısız yani «teamüli» anayasalardı. •

Devam • Yazılı bu listesi verilen anayasalardan önceki anayasalar yazısız yani «teamüli» anayasalardı. • Türkiye’de 1960’lı yıllar itibariyle kullanılan bir kelime • Eskiden kanuni esasi, esas teşkilat, teşkilatı esasiye gibi kullanımlar mevcut

Konusu • Anayasa hukukunun konusu devlettir. Kamu hukukunun öteki dallarının konusu da devlet olmakla

Konusu • Anayasa hukukunun konusu devlettir. Kamu hukukunun öteki dallarının konusu da devlet olmakla birlikte, anayasa hukuku, devleti hem hu kuksal, hem de siyasal yönden inceler; yalnız anayasada yer alan ilke ve kuralları açıklamakla yetinmez. • Anayasa hukuku ve anayasa metninin konusu birbirinden ayrıdır. • Örneğin 82 anayasasında ormanlar ve kıyılar ile ilgili düzenlemeler var • Buna bakarak anayasa hukukunun konusu ormanlar ve kıyıların üzerinedir demek doğru olmaz.

Tarifi • Devletin siyasi organizasyonu üzerinedir • Siyasi organların işleyişini • Birbiriyle ilişkisini ele

Tarifi • Devletin siyasi organizasyonu üzerinedir • Siyasi organların işleyişini • Birbiriyle ilişkisini ele alır • Devlet ve vatandaş arasında karşılıklı borçları ele alır.

Anayasa hukukunun Hedefi • Devletteki düzenin devamı • Devlet içindeki her türlü yapılanmanın anayasaya

Anayasa hukukunun Hedefi • Devletteki düzenin devamı • Devlet içindeki her türlü yapılanmanın anayasaya uygun olması • Topluma sunulan hukuk fikrinin korunması • Hukukun ve anayasanın üstünlüğü fikrini savunmak • Toplumun ana kuruluşlarının mimarı anayasadır, bu kuruluşların devamı.

DİĞER HUKUK DALLARI İLE OLAN MUKAYESESİ • KAMU HUKUKUNUN BİR DALIDIR • TEMEL NORM

DİĞER HUKUK DALLARI İLE OLAN MUKAYESESİ • KAMU HUKUKUNUN BİR DALIDIR • TEMEL NORM ANAYASADIR • DİĞER HUKUK DALALRININ TÜMÜNE ETKİ EDER ANAYASAL KONTROL KURUMLARI VARDIR • EN ÇOK İDARE HUKUKU İLE İLİŞKİLİDİR

ANAYASA HUKUKU VE SİYASET BİLİMİ • SİYASET BİLİMİ HÜKÜMETİN FİİLİ İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİDİR •

ANAYASA HUKUKU VE SİYASET BİLİMİ • SİYASET BİLİMİ HÜKÜMETİN FİİLİ İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİDİR • • • GERÇEK SİYASİ HAYATLA İLGİLİDİR OLAYLARI İNCELER VE NETİCELERİNE BAKAR GENÇ BİR BİLİM DALIDIR. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA GÜÇLNEREK ORTAYA ÇIKMIŞTIR OLAYLARLA İLGİLİDİR. • ANAYASA HUKUKU KURUMLARIN BELLİ BİR DÜZENDE ÇALIŞMASINI İNCELER • ÇOK ESKİ BİR BİLİM DALIDIR • NORMATİFTİ • SİYASET BİLİMİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI VE ÖNCEDEN ANAYASA HUKUKUNDA TARİF GÖREN KURUMLARIN GERÇEKTEKİ İŞLEYİŞİNE DAİR SAPTAMALAR YENİ ANAYASAL DÜZENLEMELERE DE IŞIK YAKAR

ANAYASA HUKUKUNDA KAYNAKLAR • ÖZ KAYNAKLAR • MİLLETİN SOSYAL KURALLARI: DİNİ DEĞER, EKEONOMİK YAŞAM,

ANAYASA HUKUKUNDA KAYNAKLAR • ÖZ KAYNAKLAR • MİLLETİN SOSYAL KURALLARI: DİNİ DEĞER, EKEONOMİK YAŞAM, KÜLTÜR VS. • ŞEKLİ KAYNALAR • KANUNLAR • MADDİ KANUNLAR (HERKESİ BAĞLAYAN KURALLAR • ŞEKLİ KANUNLAR (YASA KOYUCU TARAFAINDAN) • TEAMÜLLER • ÖRF VE KAİDELER • MAHKEME İÇTİHATLARI • YÜKSEK MAHKEME KARARLARI • BİLİMSEL İÇTİHATLAR • HUKUKÇULARIN YORUMLARI, DONELER • ULUSLARARASI KAYNAKLAR • İNSAN HAKLARI, DEVLET KAVRAMINA DAİR, ÇAĞDAŞLIK

ANAYASA ÇEŞİTLERİ A. B. C. D. E. DEĞİŞTİRİLMESİNE GÖRE KAYNAĞINA GÖRE YAZILI OLUP OLMAMASINA

ANAYASA ÇEŞİTLERİ A. B. C. D. E. DEĞİŞTİRİLMESİNE GÖRE KAYNAĞINA GÖRE YAZILI OLUP OLMAMASINA GÖRE MUHTEVASINA GÖRE DÜZENLEDİĞİ SİYASAL YAPIYA GÖRE • ÇEŞİTLERE AYRILABİLİR

A-DEĞİŞTİRİLMESİNE GÖRE • YUMUŞAK ANAYASALAR • KANUNLAR GİBİ DEĞİŞTİRİLEBİLEN: 1909 GÜNEY AFRİKA VE 1922

A-DEĞİŞTİRİLMESİNE GÖRE • YUMUŞAK ANAYASALAR • KANUNLAR GİBİ DEĞİŞTİRİLEBİLEN: 1909 GÜNEY AFRİKA VE 1922 İRLANDA ANAYSALARI BÖYLEDİR • TOPLUMSAL VE SİYASAL DEĞİŞİKLİKLERE KOLAYCA UYAR, UYGULANMASI KOLAYDIR. SERT BİR ENGELLE KARŞILAŞMADAN DEĞİŞİKLİK KOLAYCA YAPILABİLİR. LAKİN İSTİSMAR EDİLEBİLİR. MUSSOLİNİ İTALYASINDA KOLAYCA DEĞİŞTİRİLEREK FAŞİST REJİME GEÇİLMİŞTİR. • SERT ANAYASALAR • FARKLI VE AĞIR ŞARTLARLA DEĞİŞTİRİLEBİLİR, HİÇ DEĞİŞMEYEN MADDELERİ DE VARDIR: 1982 TÜRKİYE, 1948 İTALYA, 1995 AZERBAYCAN ANAYASALARI • RİSKİ : TOPLUMSAL DEĞİŞİKLİK İHTİYACINA HIZLI YANIT VERMEMESİDİR

B-KAYNAĞINA GÖRE • DEMOKRATİK • • DEMOKRATİK REJİM USULLERİNİ YANSITIR KURUCU MECLİS anayasa metnini

B-KAYNAĞINA GÖRE • DEMOKRATİK • • DEMOKRATİK REJİM USULLERİNİ YANSITIR KURUCU MECLİS anayasa metnini YAPAR, REFERANDUMA GİDİLİR MİLLİ İRADENİN ESERİDİR MİLLİ İRADE VE MİLLİ HAKİMİYET VURGUSU VARDIR • 1961 VE 1982 ANAYASALARI TÜRKİYE • 1787 ABD ANAYASASI • 1958 FRANSIZ ANAYASASI • ANTİ DEMOKRATİK • MONOKRATİK REJİMLERDE GÖRÜLÜR • MONARKIN ARZU VE İSTEKLERİ ÖN PLANDADIR • 1876 OSMANLI • 1818 BAVYERA ANAYASASI (Eski Alman İmparatorluğu) • İran Anayasası 1979

C- Yazılı olup olmamasına göre YAZILI MI DEĞİL Mİ YAZILI? Veya TEAMÜLİ: YAZILI OLMAYAN

C- Yazılı olup olmamasına göre YAZILI MI DEĞİL Mİ YAZILI? Veya TEAMÜLİ: YAZILI OLMAYAN

teamülî anayasa • “Yazısız anayasa (unwritten constitution, constitution non-écrite)”, her şeyden önce “yazılı” anayasanın

teamülî anayasa • “Yazısız anayasa (unwritten constitution, constitution non-écrite)”, her şeyden önce “yazılı” anayasanın karşıtıdır. “Yazısız anayasa”ya, “teamülî anayasa (constitution coutumière)” veya “geleneksel anayasa” da denir. Bu tür anayasa, toplum içinde uzunca bir süre kesintisiz olarak tekrarlanan ve bağlayıcı olduğuna inanılan uygulamalardan oluşur. Yazısız anayasanın en bilinen örneği İngiltere’dir. İngiltere’de devletin temel kuruluşunu düzenleyen kurallardan önemli bir kısmı teamülî niteliktedir.

yazılı anayasa • “Yazılı anayasa (written constitution, constitution écrite)”, bir anayasa içinde olması düşünülebilecek

yazılı anayasa • “Yazılı anayasa (written constitution, constitution écrite)”, bir anayasa içinde olması düşünülebilecek kuralların yetkili bir organ tarafından belirli bir belge içinde toplanmasıdır. Ancak bu kuralların, mutlaka tek bir metinde toplanması şart değildir. Örneğin Fransa’da Üçüncü Cumhuriyet Anayasası üç ayrı anayasal kanundan oluşuyordu (24 Şubat 1875, 25 Şubat 1875 ve 16 temmuz 1875 tarihli Anayasal Kanunlar). • 1787 ABD ANAYASASI • 1791 FRANSIZ ANAYASASI

D-muhtevasına göre • Çerçeve • Kısa ve öz • Siyasi organların birbirine güveni esastır

D-muhtevasına göre • Çerçeve • Kısa ve öz • Siyasi organların birbirine güveni esastır • ABD ANAYASASI • Teferruatlı • İLERİDE ORTAYA ÇIKMASI MUHTEMELE HER GELİŞMEYİ DÜZENLEMEYİ ÖNGÖRÜR • ÇOK MADDELİ • SİYASİ ORGANLARIN BİRBİRİNE GÜVENİ GÖRÜLMEZ • ÖNCEDEN DÜŞÜNÜLMESİ GÜÇ VAKALAR DA ORTAYA ÇIKABİLMEDİĞİNDEN YETERSİZ KALABİLİR

E-DÜZENLEDİĞİ SİYASAL YAPIYA GÖRE • TEK YAPILI • • • TEK BİR SİYASİ ORGANİZASYONU

E-DÜZENLEDİĞİ SİYASAL YAPIYA GÖRE • TEK YAPILI • • • TEK BİR SİYASİ ORGANİZASYONU ELE ALIR FAZLA KARIŞIK DEĞİL ÜNİTER DEVLETLERDE ÇOK GÖRÜLÜR TEK ANAYASA VE TEK DEVLET VARDIR TÜRKİYE, FRANSA, İRAN • ÇOK YAPILI • BİRDEN ÇOK DEVLET VAR • ABD • SİYASİ YAPI ÇOK KATLI • BİRDEN ÇOK ANAYASA BİRDEN ÇOK MİLLET • ABD, ALMANYA, RUSYA • HEPSİNİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYAN BİR ANAYASA VAR TEMEL BİR DEVLET • DİĞER ANAYASALAR TEK BİR ŞEMSİYENİN ALTINDA GİBİ • TEMEL ANAYASAYA UYGUN OLMALI EYALET DÜZEYİ KANUN VE VARSA ANAYASALAR

ANAYASANIN YAPILMASI VE KABUL USULU A. YAPILMASI 1. ASLİ KURUCU İKTİDAR 2. TALİ KURUCU

ANAYASANIN YAPILMASI VE KABUL USULU A. YAPILMASI 1. ASLİ KURUCU İKTİDAR 2. TALİ KURUCU İKTİDAR B. KABUL USULLERİ 1. DEMOKRATİK KABUL USULÜ i. ii. iii. KURUCU MECLİS a) GENEL SEÇİM b) ATAMA USULÜ c) KARMA USUL KURUCU REFERANDUM PLEBİSİT 2. MONOKRATİK KABUL USULÜ i. ii. FERMAN MİSAK

kurucu iktidar ile anayasa yapma • Kurucu iktidar (constituent power, pouvoir constituant), anayasa yapma

kurucu iktidar ile anayasa yapma • Kurucu iktidar (constituent power, pouvoir constituant), anayasa yapma ve değiştirme iktidarı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımın, daha ilk bakışta iki ayrı unsurdan oluştuğu görülmektedir. Bu unsurlardan birincisi “anayasayı yapma”, diğeri ise “anayasayı değiştirme”dir. Buradan, kurucu iktidarın, “aslî kurucu iktidar (pouvoir constituant originaire) ve “tali kurucu iktidar (pouvoir constituant dérivé)” şeklindeki ikili ayrımı ortaya çıkmaktadır. Anlaşılacağı üzere aslî kurucu iktidar, yeni bir anayasa yapma, tali kurucu iktidar ise anayasayı değiştirme iktidarıdır. Kurucu iktidar düşüncesine ilk kez Emmanuel Sieyès’te rastlanır. Keza bu kavramı ilk kullanan kişi de, 20 Temmuz 1789’de Sieyès olmuştur.

Asli kurucu • Devleti kuran iktidar: anayasayı getiren iktidar • Yetkiyi kimseden almayan •

Asli kurucu • Devleti kuran iktidar: anayasayı getiren iktidar • Yetkiyi kimseden almayan • Özerk, bağımsız • 3 şekilde • • Önceden devlet yok ise Savaş sonrası ise Kurulu devlet işleyişi normal değil ise Notmal yasama meclisleri kurucu iktidar değil kurulmuş iktidardır

Tali kurucu • Anayasayı değiştiren iktidar • Sınırlı yetki mutlak değil • Asli iktidara

Tali kurucu • Anayasayı değiştiren iktidar • Sınırlı yetki mutlak değil • Asli iktidara borçludur mevcudiyetini • genellikle tali kurucu iktidar yoluyla anayasanın bir veya birkaç maddesi veya 20 30 maddesi değiştirilir.

Anayasa kabul usulleri • Demokratik kabul • Halkın arzu ve istekleri ile DEMOKRATİK KABUL

Anayasa kabul usulleri • Demokratik kabul • Halkın arzu ve istekleri ile DEMOKRATİK KABUL USULÜ i. KURUCU MECLİS a) GENEL SEÇİM b) ATAMA USULÜ c) KARMA USUL

Kurucu meclis • Sadece anayasa yapar • Ülkedeki muteber hukuk fikri ne olacak •

Kurucu meclis • Sadece anayasa yapar • Ülkedeki muteber hukuk fikri ne olacak • Halkın iradesi aksettirilebilecek mi • Özel bir meclistir • Bazı yetenekler ve vazıflar aranır • Hukukçu olmak gibi • Kurucu meclis de çeşitli şekillerde teşekkül eder • Genel seçim • Atama usulu • Karma usul

Kurucu meclisin teşekkülü • Genel seçim • Kurucu meclis üyelerinin tümü seçimle • Üyelerin

Kurucu meclisin teşekkülü • Genel seçim • Kurucu meclis üyelerinin tümü seçimle • Üyelerin tümünde veya bir kısmında özel yaş şartı konulabilir • Atama usulü • Kurucu iktidar tarafından tüm üyeler atanır • Vasıflı kişilerin atanması • Kurucu meclisin «danışma meclisi» 82 anayasası döneminde böyleydi • Karma usul • Bazıları seçimle bazıları atama ile iş başı yapar • Fransa 1848, 1875 anayasaları örnek olabilir • Anayasal Metin hazırlanır ilan edilir

KURUCU MECLİSE İLAVETEN TAKİP EDİLEBİLEN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DEMOKRATİK KABUL USULÜ • KURUCU REFERANDUM

KURUCU MECLİSE İLAVETEN TAKİP EDİLEBİLEN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DEMOKRATİK KABUL USULÜ • KURUCU REFERANDUM VE • PELEBİSİTTİR

KURUCU REFERANDUM • TAM ANLAMIYLA HÜR İRADE İLE KABUL İSTEĞİ • KURUCU MECLİS YİNE

KURUCU REFERANDUM • TAM ANLAMIYLA HÜR İRADE İLE KABUL İSTEĞİ • KURUCU MECLİS YİNE VAR • ANAYASA TASLAĞI İLAVETEN REFERANDUMA KONU OLUR • TÜM SÜREÇ HALK ÖNÜNDE • KABUL VEYA REDDEDİLİR • İSTENİRSE MADDE OYLAMA YAPILABİLİR

PLESİBİT • BUNDA KURUCU MECLİS ŞARTI YOKTUR • İKTİDARI ELİNDE BULUNDURANLAR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPAR

PLESİBİT • BUNDA KURUCU MECLİS ŞARTI YOKTUR • İKTİDARI ELİNDE BULUNDURANLAR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPAR • BUNA EVET VEYA HAYIR OYU İÇİN HALK OYU GERÇEKLEŞTİRİLİR • MADDE OYLAMA VEYAHUT ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN HALKA AÇILACAK TARTIŞMA USULÜ İLE GERÇEKLEŞMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

MONOKRATİK • FERMAN • • TEK TARAFLI İRADE İLE HALKIN BİLGİSİNE SUNMA MONARK İLE

MONOKRATİK • FERMAN • • TEK TARAFLI İRADE İLE HALKIN BİLGİSİNE SUNMA MONARK İLE TEBASI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1876 KANUNİ ESAİ 1848 İTALYAN ANAYASASI • MİSAK • • MONARKIN İRADESİNİN KARŞISINDA ONLA MÜZAKERE EDENLER VAR SÖZLEŞME VEYA ANDLAŞMA USULÜ 1215 MAGNA CARTA LİBERTATUM 1808 SENEDİ İTTİFAK

KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK KONTROLÜ • İLK KEZ 18 YY DA İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR • YÜRÜTME

KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK KONTROLÜ • İLK KEZ 18 YY DA İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR • YÜRÜTME VE YASAMA ORGANLARININ ANAYASAYA BAĞLI KALACAKLARINA DAİR YEMİN ETTİKLERİ HATIRLANABİLİR • TÜM DEVLET KURUMLAR ANAYASAL YAPIYA UYGUN OLARAK HAREKET ETMELİDİR • ANAYASA MAHKEMELERİ FONKSİYONEL OLARAK İŞ GÖRÜR • ÜLKEMİZDE CUMHURBAŞKANI VE YASAMA ORGANI ÜYELERİ YARDIMCI ROLDEDİR • YUMUŞAK ANAYASALARIN, KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNA CEVAP VEREBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMADA FAYDASI YÜKSEKTİR, • ZİRA YUMUŞAK ANAYASA REJİMİNDE KOLAYCA ANAYASALAR DA DEĞİŞTİRİLEBİLMEKTEDİR

ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ • HUKUK DÜZENİ İÇİNDE EN ÖNEMLİ ROLE SAHİP • HAK VE HÜRRİYETLERİN

ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ • HUKUK DÜZENİ İÇİNDE EN ÖNEMLİ ROLE SAHİP • HAK VE HÜRRİYETLERİN GARANTİSİDİR • ANAYASAL DÜZEN DEMEK DEVLET DÜZENİ DEMEKTİR

ESAS BAKIMINDAN ÜSTÜNLÜK • TEMA OLARAK ÜSTÜN OLMASI • DEVLET KURUMLARI DÜZENLENİYOR • HAK

ESAS BAKIMINDAN ÜSTÜNLÜK • TEMA OLARAK ÜSTÜN OLMASI • DEVLET KURUMLARI DÜZENLENİYOR • HAK VE ÖDEVLER DÜZENLENİYOR • YETKİ VE OTORİTE DÜZENLENİYOR • DEVLETTEKİ DİĞER DÜZEN SAĞLAYICILARDAN YANİ KURALLARDAN, HUKUK KAYNAKLARINDAN VEYUT POLİTİKACILARDAN, KURUMLARDAN BİLE ÜSTÜNDÜR: ANAYASA

ŞEKİL OLARAK ÜSTÜNLÜĞÜ • DİĞER KANUNLARDAN ÜSTÜNDÜR • ŞEKLİ OLARAK BİR YASADIR ZATEN •

ŞEKİL OLARAK ÜSTÜNLÜĞÜ • DİĞER KANUNLARDAN ÜSTÜNDÜR • ŞEKLİ OLARAK BİR YASADIR ZATEN • DİĞER KANUNLARDAN DAHA FARKLI OLARAK DEĞİŞTİRİLİR • TEMİNAT METNİDİR • SERT ANAYASALARDA EN BELİRGİN OLARAK ŞEKLİ ÜSTÜNLÜK GÖRÜLEBİLİR.

DEVLET NEDİR (II. BÖLÜM) • ÖNCE İNSAN SONRA DEVLET KAVRAMI DOĞDU • İLK YERLEŞİM

DEVLET NEDİR (II. BÖLÜM) • ÖNCE İNSAN SONRA DEVLET KAVRAMI DOĞDU • İLK YERLEŞİM MÖ 6000 YILLAR • İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN. . ŞEYH EDEBALİ • KAMU HUKUKU, SAĞLIKLI VE İSABETLİ NETİCELERİ SAĞLAMAK İÇİN İNSANA ODAKLANMAK GEREKİR • DEVLET HUKUKU İLE DİNİ KURALLAR İLK ZAMANLAR ÖZDEŞ İDİ • DEVLET MABED GİBİ KABUL GÖRMÜŞ • TÜRKLERDE DE İLK DEVLET ŞEKİLLERİ TEOKRATİK OLMASA DA • TEOKRATİK ÇİZGİYE SAHİPTİR • DEVLET GÖK TANRI VE KUT ANLAYIŞI İLE İZAH GÖRÜR

DEVAM • EFLATUNUN DEVLET ADLI ESERİ, MACHIAVELLININ PRENS ADLI ESERİ TEOKRATİK DEVLET YAPISINDAN FARKLI

DEVAM • EFLATUNUN DEVLET ADLI ESERİ, MACHIAVELLININ PRENS ADLI ESERİ TEOKRATİK DEVLET YAPISINDAN FARKLI DEVLET TANIMLARI YAPAR VE MEDENİ BİR YAPIYI İNCELER

DEVLETİN DOĞUŞU HAKKINDA TEORİLER 2 YE AYRILABİLİR • TEOKRATİK YAKLAŞIM • DİNİ FELSEFE İLE

DEVLETİN DOĞUŞU HAKKINDA TEORİLER 2 YE AYRILABİLİR • TEOKRATİK YAKLAŞIM • DİNİ FELSEFE İLE BAKIŞ • LAİK YAKLAŞIM • DİNİ TEMELDEN UZAK BAKIŞ

TEOKRATİK YAKLAŞIM VE DEVLETİN DOĞUŞU CİSMİ İKTİDAR RUHANİ İKTİDAR AYRIMI RUHANİ İKTİDAR CİSMİ İKTİDARDAN

TEOKRATİK YAKLAŞIM VE DEVLETİN DOĞUŞU CİSMİ İKTİDAR RUHANİ İKTİDAR AYRIMI RUHANİ İKTİDAR CİSMİ İKTİDARDAN ÜSTÜN TANRI DÜZEN VE TERTİP İSTER HER ŞEYİN SAHİBİ TANRI’DIR HERKES ÇALIŞMALI DEVELTİN VARLIĞI KORUNMALI, TANRININ EMANETİNE SAYGI DUYULMALI VE SAHİP ÇIKILMALI • İLAHİ DÜZEN KORUNMALI • DEBLET KURUMLARI ARASINDA VEYA AYRI BİR YAPIDA DEVLET KURUMLARINDAN ÜSTÜN TUTULAN VE İLAHİ DÜZENİ SAĞLAMAK İLE YETKİLİ ÖĞELER OLABİLİR • • • RUHBAN SINIFI DEVLET GÖREVLİLERİ • KİLİSE ORGANİZASYONU

LAİK YAKLAŞIM • AİLE TEORİSİ (TOPLULUK KURMA) • ARİSTO, PATAVİNUS, BONALD, VİCO, WİLSON •

LAİK YAKLAŞIM • AİLE TEORİSİ (TOPLULUK KURMA) • ARİSTO, PATAVİNUS, BONALD, VİCO, WİLSON • MÜCADELE TEORİSİ( DEVLET BASKININ ARACI: KABA KUVVETLE VE KAOSLA) • BODİN, SPENCER, MONTESQUIEU, IBN I HALDUN • BİYOLOJİK TEORİ BİYOLOJİK KANUNLARA BENZEMEKTE DEVLET. . • PLATON SPENCER, WORMS • SOSYAL MUKAVELE TEORİSİ TEHDİTLER KORUNMAK İÇİN ANLAŞMAK • SOSYAL MUKAVELENİN KUVVET YOLUYLA YAPILDIĞI GÖRÜŞÜ • J LOCKS, HOBEES: ADALETİ GERÇEKLEŞTİRME GÖRVİ KRALA DEVREDİLİR: KUVVET YOLUYLA MUKAVELE • SOSYAL MUKAVELENİN RIZAİ YOLLA ANLAŞARAK YAPILDIĞI GÖRÜŞÜ • JJ ROUSSEAU: MALLARI VE HÜRRİYETLERİ KAYBETME RİSKİ, EŞİTSİZLİK İLE MÜCADELE, İNSAN TABİATI SOSYAL YAŞAMDAN AYRI, SONRADAN GEÇİLMİŞTİR. • HUKUKİ POZİTİVİZM TEORİSİ • DEVLET ÇOK DEĞİŞİK VAKIALARLA MEYDANA GELDİ BUNLARIN TOPLAMI: HUKUKU YARATTI: POZİTİVİST BAKIŞ • MALBERG, KELSEN VE DUGUIT: KOLLEKTİVITE TEORİSİ, MİLLİ HAKİMİYET VE SUBJEKTİF HUKUK KAIDESI YOKTUR • EKONOMİK TEORİ • MÜLKİYETİN ÖNEMİ BÜYÜKTÜR: MARX VE ENGELS, EKONOMİK TEORİ

DEVLETİN ÖZELLİKLERİ • İDARE EDENLER ARASI İŞ BÖLÜMÜ VARDIR • DAYANIŞMA VARDIR • EN

DEVLETİN ÖZELLİKLERİ • İDARE EDENLER ARASI İŞ BÖLÜMÜ VARDIR • DAYANIŞMA VARDIR • EN ÜSTÜN OTORİTEDİR

OTORİTENİN YÖNLERİ • SOSYOLOJİK YÖNÜ • AİLEYE DAHİL OLMA ARZUSU • ANNE VE BABAYA

OTORİTENİN YÖNLERİ • SOSYOLOJİK YÖNÜ • AİLEYE DAHİL OLMA ARZUSU • ANNE VE BABAYA İTAAT • BİLİNÇ ALTI İLE UYMA • SİYASİ YÖNÜ • • • SİYASİ TEŞKİLATLA GELEN OTORİTE DEVLETİN OTORİTESİ KARAR VERENLERİN OTORİTESİ SİYASİ GÜCÜ KULLANMA HAKKINI ÖNE SÜRME İDARE EDENLERİN OTORİTESİ VE GELENEĞİ

DEVLETİN TARİFİ VE UNSURLARI • TARİFİ • Karl Marx’a göre • Devlet kendi burjuvazisinin

DEVLETİN TARİFİ VE UNSURLARI • TARİFİ • Karl Marx’a göre • Devlet kendi burjuvazisinin çıkarlarını korumak için örgütlenir • BÜLEN NURİ ESEN E GÖRE: • YERLEŞİK TOPLUMUN İYİLİĞİ İÇİN • KAMU İYİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN • HUKUKA UYMAKLA YÜKÜMLÜ SİYASİ İKTİDAR ile örgütlenir

UNSURLARI • ÜLKE • Sınırları olan toprağı olan topluluk • MİLLET • Aynı kültürü

UNSURLARI • ÜLKE • Sınırları olan toprağı olan topluluk • MİLLET • Aynı kültürü paylaşan bir arada yaşayan halk • EGEMENLİK • Karar verme hakkı yönetme gücü hâkimiyet kurma

ÜLKE • TARİFİ VE MAHİYETİ • Bütün dünya tarafından bağımsızlığı kabul edilen, bir devletin

ÜLKE • TARİFİ VE MAHİYETİ • Bütün dünya tarafından bağımsızlığı kabul edilen, bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket • KARA PARÇASI • 3 MİL 12 MİL DENİZLERDEN GELEN SINIR • TEKNİK YETENEKLE HAVA SAHASI • YERDEN GEZEGENEİN MERKEZİNE KADAR OLAN KISIM • DİPLOMASİ GEREKLERİ İLE İSTİSTALAR • ÜSLER • BÜYÜK ELÇİLİKLER • NATO VE BM FAKTÖRÜ

ÜLKE İLE DEVLET ARASINDAKİ İLİŞKİYLE İLGİLİ TEORİLER-ÜLKE NEDEN GEREKLİ? • ÜLKE SAHA TEORİSİ •

ÜLKE İLE DEVLET ARASINDAKİ İLİŞKİYLE İLGİLİ TEORİLER-ÜLKE NEDEN GEREKLİ? • ÜLKE SAHA TEORİSİ • DEVLET ÜLKE İÇERİSİNDE MUTLAK HAKİM • ÜLKE SINIRLARI DEVLET KUDRETİNİN YANSITILDIĞI YER • FİLİSTİN İSTİSNASI VAR • ÜLKE SUJE TEORİSİ • ÜLKE DEVLETE ŞAHSİYET KAZANDIRIR • BEDENLE RUH GİBİ • ÜLKE OBJE TEORİSİ • ÜLKE İL DEVLET ARASINDA MÜLKİYET İLİŞKİSİ VARDIR • DEVLETİN AYNİ HAKKI • DEVLET ÖZEL YABANCI MÜLKİYETE İZİN DE VEREBİLİR: DEVLETLER UMUMİ HUKUKU • RUSYA ALASKAYI ABD’YE SATMIŞTIR

MİLLET UNSURU • TARİFİ VE MAHİYETİ • • • DEVLETİN EN ZARURİ UNSURUDUR İSTİKBALDE

MİLLET UNSURU • TARİFİ VE MAHİYETİ • • • DEVLETİN EN ZARURİ UNSURUDUR İSTİKBALDE BELİRLİ HEDEFLERİN ORTAK OLMASI BİRARADA YAŞAMA ARZUSU ORTAK GEÇMİŞ VE ZAFERLER KENDİYLE GURUR DUYMA GEÇMİŞİYLE ÖVÜNME UNSURU ABD ÖRNEĞİ KANADA ÖRNEĞİ • AYNI DİL ZORUNLU OLMASA DA BİR ETMEN • AYNI DİN ZORUNLU OLMASA DA BİR ETMEN

MİLLETLE İLGİLİ TEORİLER • TABİİ VE OBJEKTİF TEORİ • • ALMAN TEORİSİDİR IRK ODAKLI

MİLLETLE İLGİLİ TEORİLER • TABİİ VE OBJEKTİF TEORİ • • ALMAN TEORİSİDİR IRK ODAKLI DOĞAL BİR İNSAN TOPLULUĞU AYNI DİL AYNI DİN, IRK VE KÜLTÜR BİRLİĞİ • TARİHİ VE PSİKOLOJİK TEORİ • UZUN BİR TARİHİ GEÇMİŞ • BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU • MİLLET DUYGUSUVE MİLLİYETÇİLİK • • • 18 YY SONRASI AKIM YİNE IRK ODAKLI MİLLET ODAKLI SİYASET FİKRİ MİLLİYETÇİLİK KÜRESELLEŞME DE BİR ÖĞE OLMA REKABET DOĞAL KAYNAKLARI VE KÜRESEL EKONOMİK SERMAYEYİ PAYLAŞMA • GELENEKLERİ İLE VAR OLAN MERKANTEL, VE FİZYOKRAT GÖRÜŞ

EGEMENLİK • TARİFİ VE MAHİYETİ • • • HAKİMİYETİ KULLANMAK İNSANLARI İSTEMEDEN DE OLSA

EGEMENLİK • TARİFİ VE MAHİYETİ • • • HAKİMİYETİ KULLANMAK İNSANLARI İSTEMEDEN DE OLSA BAZI KURALLARA UYMAYA ZORLAMAK JEAN BODİN: EN ÜSTÜN İKTİDAR KANUNLA KISITLANMAZ BAŞKA OTORİTEDEN GELMEZ TEKTİR BÖLÜNMEZ HUKUKİ İKTİDARDIR VE KUDRETTİR

EGEMENLİĞE AİT GÖRÜŞLER • KLASİK GÖRÜŞ • ALMAN VE FRANSIZ GÖRÜŞÜ • FRANSIZ: •

EGEMENLİĞE AİT GÖRÜŞLER • KLASİK GÖRÜŞ • ALMAN VE FRANSIZ GÖRÜŞÜ • FRANSIZ: • • DEVLETİN VAZGEÇİLMEZ UNSURU 17 VE 18 YY BODIN VE LOYSEN DEVLET VE EGEMENLİK BİRBİRİ İLE ÖZDEŞ HALE GELMİŞ: MİLLET EGEMENLİĞİ • ALMAN: • JELLINEK • EGEMENLİĞİN ÜSTÜN EMİR VE KUMANDA YETKİSİ MUTLAK OLMAYIK NİSBİDİR • DEVLET BU EGEMENLİK ALANINI İSTERSE KISITILAYABİLİR • MODERN GÖRÜŞ • • DEVLETİN KENDİ HUKUKİ KİŞİLİĞİ OLMADIĞINDAN EGEMENLİĞİN DE YOKTUR DUGUIT HUKUKİ FİKRİN KUDRETİDİR HUKUKLA EGEMENLİĞİN SINIRI ÇİZİLİR

EGEMENLİK ÇEŞİTLERİ • DIŞ EGEMENLİK • BAŞKA DEVLETLERLE OLAN İLİŞKİLERDE SERBESTÇE HAREKET EDEBİLMEK •

EGEMENLİK ÇEŞİTLERİ • DIŞ EGEMENLİK • BAŞKA DEVLETLERLE OLAN İLİŞKİLERDE SERBESTÇE HAREKET EDEBİLMEK • İÇ EGEMENLİK • KENDİ ÜLKE SAHASINDA SERBESTÇE HAREKET EDEBİLME

EGEMENLİĞİ ELİNDE BULUNDURMA SEBEBİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER • TEOKRATİK TEORİ • TANRI OLARAK KENDİNİ GÖSTERENLER

EGEMENLİĞİ ELİNDE BULUNDURMA SEBEBİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER • TEOKRATİK TEORİ • TANRI OLARAK KENDİNİ GÖSTERENLER • FİRAVUNLAR, ŞARK DEVLET KRALLARI, ROMA İMPARATORLARI • TANRIDAN GELEN YETKİ • TÜRKLERDE KUT, YAHUDİLİK MUSLUMANLIK, HRİSTİYANLIK • EGEMENLİK TANRIDADIR AMA KİMİN KULLANACAĞINA KARIŞMAMAKTADIR • DEMOKRATİK TEORİ • İKTİDARIN KAYNAĞI HALKTIR

DEMOKRATİK TEORİDE MİLLİ EGENLİK-HALK EGEMENLİĞİ AYRIMI • MİLLİ EGEMENLİK • • • JJ ROUSSEAU

DEMOKRATİK TEORİDE MİLLİ EGENLİK-HALK EGEMENLİĞİ AYRIMI • MİLLİ EGEMENLİK • • • JJ ROUSSEAU TARİF EDER MİLLİ İRADE GENEL İRADE TOPLUM SÖZLEŞMESİ BÖLÜNMEZ DOĞRUDAN TEMSİLİ DEMOKRASİ • HALK EGEMENLİĞİ • YİNE ROUSSEAU TARİF EDER • BU TİPTE İRADE HALK ARASINDA BÖLÜŞÜLMEKTEDİR • YARI DOĞRUDAN TEMSİLİ DEMOKRASİ

DEVLET İKTİDARININ SINIRLANDIRILMASI • MAHİYETİ NEDİR • • • KÜLTÜR DÜZEYİNE BAĞLI ZORBALIKTAN KAÇINMA

DEVLET İKTİDARININ SINIRLANDIRILMASI • MAHİYETİ NEDİR • • • KÜLTÜR DÜZEYİNE BAĞLI ZORBALIKTAN KAÇINMA ULUSLARARASI GEREKSİNİMLER EKONOMİK NEDENLER VE ÇIKARLAR SOSYO KÜLTÜREL NEDENLER

DEVLET EGEMENLİĞİ NASIL SINIRLANDIRILIR? • HUKUK DIŞI HUKUĞUN DIŞINDA KALAN SINIRLANDIRMALAR • AHLAK VE

DEVLET EGEMENLİĞİ NASIL SINIRLANDIRILIR? • HUKUK DIŞI HUKUĞUN DIŞINDA KALAN SINIRLANDIRMALAR • AHLAK VE DİN ANLAYIŞI GEREKLERİ • SOSYAL TANSİYONA DİKKAT ETMEK • TOPLUMLARIN FARKLI YAPISA OLMASI • HUKUKİ SINIRLANDIRMALAR • İÇ HUKUK VE SÖZLEŞMELERLE • DOKTİRİNER SINIRLANDIRMALAR • FELSEFE VE GÖRÜŞ İLE

HUKUĞUN DIŞINDA KALAN SINIRLANDIRMALAR • KÜLTÜR YAPI VE SİYASİ KÜLTÜR İLE • • KÜLTÜRLER

HUKUĞUN DIŞINDA KALAN SINIRLANDIRMALAR • KÜLTÜR YAPI VE SİYASİ KÜLTÜR İLE • • KÜLTÜRLER ARASI ALIŞVERİŞ SOSYAL TEPKİLER SİYASİ TEPKİYE DÖNÜŞMESİN FARKLILIKLAR YAŞATILSIN TURİZME DE FAYDALI • SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE • • • KURULUŞUNA VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE STK LARIN İZİN İKAZ MEKANİZMASI GELİŞSİN 20 YY İLE ARTTI ÖRGÜTLÜ DEMOKRASİ MENFAAT GRUPLARININ NETLEŞMESİ VE SESİNİ DUYURMASI BASKI GRUPLARIYLA DOĞRU MUKAVELE VE SİYASET

HUKUKİ SINIRLANDIRMALAR • SERT ANAYASALAR • İKRİDARI KEYFİLİKTEN MEN EDER • ANAYASAL HAKLARIN TEMİNATIDIR

HUKUKİ SINIRLANDIRMALAR • SERT ANAYASALAR • İKRİDARI KEYFİLİKTEN MEN EDER • ANAYASAL HAKLARIN TEMİNATIDIR • KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN YARGI KONTROLÜ İLE • ANAYASA MAHKEMELERİ • OMBUDSMANLIK • SİYASİ İKTİDARLARI DA SINIRLANDIRMA • ULUSARARASI KURULUŞLAR VE İNSAN HAKLARI İLE • • • BM TEPKİ VE TEDBİR BİLİNCİ OLUŞTURMA DÜNYA KAMUOYU AMBARGO SÜRECİNE SEVK ETME DİPLOMATİK YAPTIRIMLARA YOL AÇMA

DOKTRİNER SINIRLAMALAR • DİN ADAMALARI, KANAAT ÖNDERLERİ • FELSEFECİLER İLE SINIRLANDIRMA • DÜŞÜNCEDE SINIRLANDIRMA

DOKTRİNER SINIRLAMALAR • DİN ADAMALARI, KANAAT ÖNDERLERİ • FELSEFECİLER İLE SINIRLANDIRMA • DÜŞÜNCEDE SINIRLANDIRMA • İLK ÇAĞ YUNAN FİLOZOFLARI AYDINLANMACI • KONFÜÇYÜS ÇİN’DE GELENEKÇİ • 11. YY ÖN ASYA İSLAM BİLGİNLERİ AYDINLANMACI • 17 YY A KADAR TANRI KORKUSU • 18 YY AKILCI VARSAYIMLAR

DOKTRİNER SINIRLANDIRMAYA EMEĞİ GEÇEN BAŞLICA FİLOZOFLAR • KLASİKÇİLER MUTLAK İKTİDAR SINIRLANSIN • • •

DOKTRİNER SINIRLANDIRMAYA EMEĞİ GEÇEN BAŞLICA FİLOZOFLAR • KLASİKÇİLER MUTLAK İKTİDAR SINIRLANSIN • • • ARİSTO KONFÜÇYÜS, SOKRATES, BLACSTONE AUGUSTINUS ALTHUSIUS GROTIUS • FERDİYETÇİ 18 YY FERDİ HAKALRI KORUMA • LOCKE VE ROUSSEAU • ALMAN DEVLET KENDİNİ SINIRLASIN 19 YY • GERBER • JHERING • JELLINEK

20 YY • DEVLET İÇİN HUKUKİ DÜZEN • KELSEN • AUSTİN • KANUNCU POZİTİVİZM

20 YY • DEVLET İÇİN HUKUKİ DÜZEN • KELSEN • AUSTİN • KANUNCU POZİTİVİZM • ANALİTİK HUKUK BİLİMİ • ŞEKİLCİ HUKUK BİLİMİ • DUGUİT: TOPLUMUN KOLLEKTİF DÜŞÜNCESİ HUKUKUN DA KAYNAĞIDIR

GELECEK HAFTA • SAYFA 62’DEN DEVAM EDİLECEK • DEVLET ŞEKİLLERİ İLE BAŞLANILACAK • TEŞEKKÜRLER.

GELECEK HAFTA • SAYFA 62’DEN DEVAM EDİLECEK • DEVLET ŞEKİLLERİ İLE BAŞLANILACAK • TEŞEKKÜRLER. . OKUYUP VEYAHUT ÇALIŞIP GELİNİZ….