Analogni in digitalni sistemi Analogni sistemi Analogni sistemi

  • Slides: 4
Download presentation
Analogni in digitalni sistemi

Analogni in digitalni sistemi

Analogni sistemi • Analogni sistemi obdelujejo analogne signale, katerih značilnost je, da lahko zavzamejo

Analogni sistemi • Analogni sistemi obdelujejo analogne signale, katerih značilnost je, da lahko zavzamejo katero koli vrednost v nekem območju Primer LDR (fotoupor) lahko zavzame vse vrednosti v danem razponu. • Avdio ojačevalnik je lep primer analognega sistema, izhod je lahko katerakoli vrednost znotraj napajalne napetosti. • Analogni merilnik napetosti lahko zavzame katerikoli položaj na dani skali. Natančnost odčitka pa je v veliki meri odvisna od naše sposobnosti odčitavanja. . • Na elektronska vezja vplivajo motnje iz okolice kot je "brum" (inducirana omrežna napetost) Motnje je izredno težko odstranit iz analognega signala ker je navadno nemogoče ločiti signal od motenj

Digitalni sistemi • Digitalni sistemi obdelujejo signale, ki lahko zavzamejo samo nekatere vrednosti na

Digitalni sistemi • Digitalni sistemi obdelujejo signale, ki lahko zavzamejo samo nekatere vrednosti na danem območju(diskretne vrednosti). Navadno sta ti vrednosti samo dve (+Vcc in 0 V) • Digitalni sistemi so sestavljeni iz logičnih vrat, flip-flop-ov, shift registrov, števcev, …. Računalnik je primer digitalnega sistema. • Digitalni merilnik lahko prikaže veliko vrednosti, vendar ne vseh iz svojega obsega.

Logični signali Logična stanja • Večina digitalnih sistemov uporablja najenostavnejši nabor signalov sestavljen iz

Logični signali Logična stanja • Večina digitalnih sistemov uporablja najenostavnejši nabor signalov sestavljen iz samo dveh vrednosti. Takšni signali se imenujejo logični ker jih lahko opišemo z drži (napetost je prisotna True) in ne drži (napetost ni prisotna False) (je res, ni res…). • Motnje je iz takšnih signalov enostavneje odstranit, ker lahko signal zaokrožimo na najbližjo vrednost iz nabora. • Primer: Če obravnavamo signal ki naj bi imel 5 V za true in 0 V za false lahko vse vrednosti med 2, 5 V in 5 V obravnavamo kot true in vse vrednosti meed 0 V in 2, 5 V kot false drži ne drži True False 1 0 High Low +Vs 0 V On Off