Analiza wykonania budetu na dzie 31 grudnia 2010

  • Slides: 47
Download presentation
Analiza wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2010 w szkołach i placówkach oświatowych na

Analiza wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2010 w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga Północ Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Praga Północ m. st. Warszawy Warszawa, 2011

Dział 801 - Oświata i Wychowanie Procentowe wykonanie planu

Dział 801 - Oświata i Wychowanie Procentowe wykonanie planu

Dział 801 - Oświata i Wychowanie Procentowe wykonanie planu wydatków wg rozdziałów

Dział 801 - Oświata i Wychowanie Procentowe wykonanie planu wydatków wg rozdziałów

80101 - Szkoły Podstawowe Procentowe wykonanie planu

80101 - Szkoły Podstawowe Procentowe wykonanie planu

80101 - Szkoły Podstawowe Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80101 - Szkoły Podstawowe Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80101 - Szkoły Podstawowe Wykonanie planu wg placówek

80101 - Szkoły Podstawowe Wykonanie planu wg placówek

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Procentowe wykonanie planu

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Procentowe wykonanie planu

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wykonanie planu wg placówek

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wykonanie planu wg placówek

80104 - Przedszkola Procentowe wykonanie planu

80104 - Przedszkola Procentowe wykonanie planu

80104 - Przedszkola Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80104 - Przedszkola Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80104 - Przedszkola Wykonanie planu wg placówek

80104 - Przedszkola Wykonanie planu wg placówek

80110 - Gimnazja Procentowe wykonanie planu

80110 - Gimnazja Procentowe wykonanie planu

80110 - Gimnazja Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80110 - Gimnazja Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80110 - Gimnazja Wykonanie planu wg placówek

80110 - Gimnazja Wykonanie planu wg placówek

80120 - Licea ogólnokształcące Procentowe wykonanie planu

80120 - Licea ogólnokształcące Procentowe wykonanie planu

80120 - Licea ogólnokształcące Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80120 - Licea ogólnokształcące Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80120 - Licea ogólnokształcące Wykonanie planu wg placówek

80120 - Licea ogólnokształcące Wykonanie planu wg placówek

80123 - Licea profilowane Procentowe wykonanie planu

80123 - Licea profilowane Procentowe wykonanie planu

80123 - Licea profilowane Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80123 - Licea profilowane Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80130 - Szkoły zawodowe Procentowe wykonanie planu

80130 - Szkoły zawodowe Procentowe wykonanie planu

80130 - Szkoły zawodowe Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80130 - Szkoły zawodowe Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80130 - Szkoły zawodowe Wykonanie planu wg placówek

80130 - Szkoły zawodowe Wykonanie planu wg placówek

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Procentowe wykonanie planu

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Procentowe wykonanie planu

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Procentowe wykonanie planu

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Procentowe wykonanie planu

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Wykonanie planu wg placówek

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Wykonanie planu wg placówek

80195 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie planu

80195 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie planu

80195 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

80195 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Procentowe wykonanie planu

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Procentowe wykonanie planu

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Procentowe wykonanie planu wg rozdziałów

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Procentowe wykonanie planu wg rozdziałów

85401 - Świetlice szkolne Procentowe wykonanie planu

85401 - Świetlice szkolne Procentowe wykonanie planu

85401 - Świetlice szkolne Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

85401 - Świetlice szkolne Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

85401 - Świetlice szkolne Wykonanie planu wg placówek

85401 - Świetlice szkolne Wykonanie planu wg placówek

85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 Procentowe wykonanie planu

85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 Procentowe wykonanie planu

85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

85407 - VII Ogród Jordanowski Procentowe wykonanie planu

85407 - VII Ogród Jordanowski Procentowe wykonanie planu

85407 - VII Ogród Jordanowski Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

85407 - VII Ogród Jordanowski Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Procentowe wykonanie planu

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

85415 - Pomoc materialna dla uczniów Procentowe wykonanie planu

85415 - Pomoc materialna dla uczniów Procentowe wykonanie planu

85415 - Pomoc materialna dla uczniów Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

85415 - Pomoc materialna dla uczniów Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Procentowe wykonanie

85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Procentowe wykonanie

85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

85495 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie wg paragrafów

85495 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie wg paragrafów

Dziękujemy za obejrzenie prezentacji www. dbfopraga-pn. waw. pl

Dziękujemy za obejrzenie prezentacji www. dbfopraga-pn. waw. pl