ANALIZA RYNKU SZKOLE PODYPLOMOWYCH DLA LEKARZY I LEKARZY

  • Slides: 9
Download presentation
ANALIZA RYNKU SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY

ANALIZA RYNKU SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE. 1

RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z 6 października 2004 r.

RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z 6 października 2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. Nr 231 poz. 2326 ZS = n. L x 200 pkt. gdzie: ZS - zapotrzebowanie na szkolenia n. L - liczba lekarzy pkt. - liczba punktów edukacyjnych konieczna do uzyskania w ciągu 4 lat przez 1 lekarza ZS = 20. 000 x 200 = 4. 000 pkt. 2

ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH WG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA FORMY CZYNNE 1 Realizowanie programu specjalizacji

ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH WG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA FORMY CZYNNE 1 Realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności. 3 Odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym. 7 Wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum. 9 Uzyskanie stopnia naukowego w zakresie nauk medycznych. 10 Napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego. 11 Napisanie i opublikowanie książki, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego o charakterze popularnonaukowym 12 Przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego. 13 Napisanie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym przez Filadelfijski Instytut Informacji, Medline lub Index Copernicus. 14 Napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym. 15 Przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym. 16 Kierowanie stażem podyplomowym, specjalizacją lub nabywaniem umiejętności lekarzy lub lekarzy dentystów. 3

FORMY BIERNE 2 Udział w kursie medycznym, nieobjętym programem specjalizacji lub nabywanej umiejętności. 4

FORMY BIERNE 2 Udział w kursie medycznym, nieobjętym programem specjalizacji lub nabywanej umiejętności. 4 Udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym. 5 Udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów. 6 Udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy. 8 Udział w programie edukacyjnym, opartym na zadaniach testowych, akredytowany przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów. 17 Indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego. 18 Członkostwo w kolegium specjalistów lub towarzystwie naukowym. Opracowanie dotyczy uzyskiwania punktów edukacyjnych w oparciu o formy bierne, formy czynne dotyczą najczęściej lekarzy zatrudnionych w uczelniach i instytutach medycznych i nie zostały uwzględnione w opracowaniu. 4

LICZBA PUNKTÓW DOSTĘPNA NA RYNKU SZKOLEŃ 1 rok 4 lata Warszawski Uniwersytet Medyczny 34.

LICZBA PUNKTÓW DOSTĘPNA NA RYNKU SZKOLEŃ 1 rok 4 lata Warszawski Uniwersytet Medyczny 34. 500 138. 320 CMKP 585. 900 2. 343. 600 OIL 3. 643. 800 14. 539. 200 Razem 4. 264. 200 17. 021. 120 Pozostałe formy i źródła uzyskiwania pkt. edukacyjnych (nie uwzględnione w powyższej analizie) Specjalizacje 136. 000 pkt. w okresie 4 -letnim Tytuł naukowy Szkolenia nieakredytowane Szkolenia organizowane przez ZOZ-y Członkostwo w towarzystwie naukowym Prenumerata czasopisma 5 Programy edukacyjne generują 85% pkt. edukacyjnych dostępnych na rynku szkoleń.

DOSTĘPNOŚĆ 1. odległość 2. koszt 3. dyspozycyjność lekarza 4. atrakcyjność szkoleń 5. liczba punktów

DOSTĘPNOŚĆ 1. odległość 2. koszt 3. dyspozycyjność lekarza 4. atrakcyjność szkoleń 5. liczba punktów edukacyjnych 6

1. Odległość miejsca szkolenia od miejsca pracy/zamieszkania lekarza • Programy edukacyjne w miejscu pracy/zamieszkania

1. Odległość miejsca szkolenia od miejsca pracy/zamieszkania lekarza • Programy edukacyjne w miejscu pracy/zamieszkania • Szkolenia wewnętrzne w miejsce pracy (rezerwa) • Szkolenia w obrębie aglomeracji warszawskiej 92% • Szkolenia w miastach wojewódzkich 8% • Czynnikiem dodatkowym są utrudnienia/ułatwienia komunikacyjne 2. Koszt szkolenia koszty bezpośrednie, koszty towarzyszące • programy edukacyjne, koszty bezpośrednie ok. 8 pln/1 pkt • formy (kursy medyczne, konferencje, kongresy, zjazdy, sympozja) 60% bezpłatne tendencja wzrostowa • koszty towarzyszące : transport, hotel, koszty utrzymania, utracone zarobki • najwyższe koszty szkolenia stomatologiczne 7

3. Dyspozycyjność lekarza • brak wolnych godzin/dni udzielanych przez ustawodawcę/pracodawcę • rezygnacja z pracy

3. Dyspozycyjność lekarza • brak wolnych godzin/dni udzielanych przez ustawodawcę/pracodawcę • rezygnacja z pracy zawodowej: dyżurów, zastępstw • angażowanie czasu własnego, poświęcanego na wypoczynek i dla rodziny, • czas „netto” w dowolnej porze (programy edukacyjne) 4. Atrakcyjność szkoleń • rzeczywiste korzyści merytoryczne • prestiż organizatora szkolenia/ osoby wykładowcy, korzyści zawodowe i towarzyskie • prestiż miejsca szkolenia – luksusowe hotele, programy towarzyszące • oprawa organizacyjna - catering, materiały reklamowe 5. Punkty edukacyjne • manipulacja formami doskonalenia zawodowego dla uzyskiwania największych korzyści punktowych – zmiana formy doskonalenia zawodowego celem ominięcia limitów. 8

Wnioski Podaż szkoleń dostępnych na obszarze działania OIL w Warszawie ponad czterokrotnie przewyższa zapotrzebowanie

Wnioski Podaż szkoleń dostępnych na obszarze działania OIL w Warszawie ponad czterokrotnie przewyższa zapotrzebowanie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia Obserwuje się nieproporcjonalnie wysoką koncentrację wydarzeń edukacyjnych w aglomeracji warszawskiej w porównaniu z miastami powiatowymi województwa mazowieckiego. Pośród form oferowanych szkoleń największą liczbę punktów edukacyjnych generują programy edukacyjne oparte o zadania testowe. Zjawisko to ma tendencję wzrostową. W ciągu ostatnich dwóch lat obserwujemy znaczny wzrost odsetek szkoleń, w których udział jest nieodpłatny. Obserwuje się znaczne zróżnicowanie dostępności szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów na niekorzyść tych ostatnich. Szkoleń dla lekarzy dentystów jest proporcjonalnie mniej, są o wiele droższe i zlokalizowane prawie wyłącznie w aglomeracji warszawskiej. 9