ANALISA PENEMUAN NAZIRAN TAHUN 2013 PENCAPAIAN PRESTASI PTJ

  • Slides: 15
Download presentation
ANALISA PENEMUAN NAZIRAN TAHUN 2013 & PENCAPAIAN PRESTASI PTJ e. SPKB TAHUN 2013

ANALISA PENEMUAN NAZIRAN TAHUN 2013 & PENCAPAIAN PRESTASI PTJ e. SPKB TAHUN 2013

OBJEKTIF NAZIRAN • Memastikan PTJ mematuhi Panduan Pengguna PTJ e. SPKB dan arahan kewangan

OBJEKTIF NAZIRAN • Memastikan PTJ mematuhi Panduan Pengguna PTJ e. SPKB dan arahan kewangan yang berkuatkuasa • Membantu memberi khidmat nasihat kepada pengguna PTJ e. SPKB • Melaporkan kepada ketua PTJ, Pegawai Pengawal dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan mengenai apa-apa penemuan matan

ANALISA PENEMUAN NAZIRAN BAGI TAHUN 2013

ANALISA PENEMUAN NAZIRAN BAGI TAHUN 2013

PENEMUAN YANG KERAP DILAKUKAN OLEH PTJ SEPANJANG TAHUN 2013 ØPENGURUSAN WARAN PERUNTUKAN § Waran

PENEMUAN YANG KERAP DILAKUKAN OLEH PTJ SEPANJANG TAHUN 2013 ØPENGURUSAN WARAN PERUNTUKAN § Waran Asal TIDAK disertakan § Waran e. SPKB TIDAK ditandatangani oleh peraku II Ø PENGURUSAN BAUCAR JURNAL § Salinan baucar jurnal TIDAK disertakan dalam baucar bayaran e. SPKB

PENEMUAN YANG KERAP DILAKUKAN OLEH PTJ SEPANJANG TAHUN 2013 ØPENGURUSAN PEROLEHAN / KONTRAK §

PENEMUAN YANG KERAP DILAKUKAN OLEH PTJ SEPANJANG TAHUN 2013 ØPENGURUSAN PEROLEHAN / KONTRAK § Tandatangan Perakuan II pada L. O TIADA § Perakuan pada ruangan mutu oleh pembekal dan Jabatan TIADA / TIDAK DILENGKAPKAN § Sijil dan lesen-lesen yang berkaitan TIADA disertakan § Invois TIADA tarikh dan No. Invois § Bon Pelaksanaan TIADA disertakan bagi kontrak BEKALAN/PERKHIDMATAN bernilai RM 200, 000 dan keatas.

PENEMUAN YANG KERAP DILAKUKAN OLEH PTJ SEPANJANG TAHUN 2013 ØPENGURUSAN PERBELANJAAN § Tiada cop

PENEMUAN YANG KERAP DILAKUKAN OLEH PTJ SEPANJANG TAHUN 2013 ØPENGURUSAN PERBELANJAAN § Tiada cop “TELAH BAYAR” § Tiada cop “SALINAN DIAKUI SAH” § Tiada cop “ATAS URUSAN RASMI KERAJAAN” § Tiada cop “TARIKH TERIMA KEWANGAN” § Bayaran melebihi 14 hari § Pindaan pada dokumen kewangan tanpa mematuhi AP 147 § TNT & ELM tanpa tandatangan pengesahan Ketua Jabatan (Wakil) § Borang JANM 08 TIDAK LENGKAP / BERBEZA dengan baucar bayaran

PENEMUAN YANG KERAP DILAKUKAN OLEH PTJ SEPANJANG TAHUN 2013 ØPENGURUSAN PERBELANJAAN § Penyelenggaraan baucar

PENEMUAN YANG KERAP DILAKUKAN OLEH PTJ SEPANJANG TAHUN 2013 ØPENGURUSAN PERBELANJAAN § Penyelenggaraan baucar BATAL tidak tepat § Format lama tuntutan elaun kenderaan masih digunakan § Kesilapan pengiraan kelayakan elaun pegawai § Tuntutan dikemukakan TIDAK mengikut AP 100(a) § No. Akaun penerima BERBEZA dengan penyata akaun yang disertakan § Penggunaan kod Objek yang TIDAK tepat § Dokumen sokongan TIDAK DILAMPIRKAN/LENGKAP § Perihal pada baucar bayaran TIDAK mematuhi SPANM bil 1/1983

PENEMUAN YANG KERAP DILAKUKAN OLEH PTJ SEPANJANG TAHUN 2013 ØPENYELENGGARAAN LAPORAN e. SPKB §

PENEMUAN YANG KERAP DILAKUKAN OLEH PTJ SEPANJANG TAHUN 2013 ØPENYELENGGARAAN LAPORAN e. SPKB § Laporan BV 381 TIDAK DICETAK / DISEMAK § Laporan BV 340 TIDAK DICETAK / DISEMAK § Laporan penyesuaian vot (BV 500 -503) TIDAK DICETAK/DISEMAK /DIHANTAR kepada Pejabat Perakaunan dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima filmsi § Laporan Pukal BP 21 TIDAK DISEMAK dengan laporan BV 381, Invois dan WPUA § Borang JANM 12 TIDAK diselenggara dengan betul

DEFINISI MATAN ADALAH : - v. TIDAK MEMATUHI PERATURAN KEWANGAN YANG BERKUATKUASA v MEMPUNYAI

DEFINISI MATAN ADALAH : - v. TIDAK MEMATUHI PERATURAN KEWANGAN YANG BERKUATKUASA v MEMPUNYAI UNSUR-UNSUR PENYELEWENGAN DAN PENIPUAN

ANALISA PENEMUAN NAZIRAN - ISU MATAN v Bayaran tidak mematuhi AP 58(a) v Baucar

ANALISA PENEMUAN NAZIRAN - ISU MATAN v Bayaran tidak mematuhi AP 58(a) v Baucar dibayar atas nama penjawat awam bagi bekalan, perkhidmatan dan kerja v Pembayaran melebihi 14 hari v Bayaran bukan kepada penerima sebenar v Pembayaran dibuat sebelum bekalan / perkhidmatan disempurnakan v Pengguna kad pintar bukan pengguna yang sah v KESALAHAN BERULANG

PENURUNAN KUASA MEMASTIKAN TERDAPAT PENURUNAN KUASA DARIPADA PEGAWAI PENGAWAL KEPADA PEGAWAI YANG DIBERI KUASA

PENURUNAN KUASA MEMASTIKAN TERDAPAT PENURUNAN KUASA DARIPADA PEGAWAI PENGAWAL KEPADA PEGAWAI YANG DIBERI KUASA MENANDATANGANI SEMUA DOKUMEN KEWANGAN – AP 101/11(a)

PENCAPAIAN PRESTASI PTJ e. SPKB BAGI TAHUN 2013

PENCAPAIAN PRESTASI PTJ e. SPKB BAGI TAHUN 2013

PENILAIAN DILAKUKAN BERDASARKAN: q Penyediaan Dokumen Kewangan e. SPKB q Penyelenggaraan laporan – laporan

PENILAIAN DILAKUKAN BERDASARKAN: q Penyediaan Dokumen Kewangan e. SPKB q Penyelenggaraan laporan – laporan e. SPKB q Penyimpanan Dokumen kewangan q Laporan Penghantaran Penyesuaian Bulanan ( Akaun Vot, Amanah & Hasil) q Penyata Pemungut q Pengurusan Gaji Kakitangan q Maklumbalas Penggantian EFT Batal q Kurang Kuiri Baucar Bayaran

JANGAN SEGAN, JANGAN MALU, JABATAN AKAUNTAN, SEDIA MEMBANTU…

JANGAN SEGAN, JANGAN MALU, JABATAN AKAUNTAN, SEDIA MEMBANTU…

SEKIAN, TERIMA KASIH

SEKIAN, TERIMA KASIH