ANADOLU MESLEK ANADOLU TEKNK PROGRAMLARINDA ALANA GE TERCH

  • Slides: 41
Download presentation
ANADOLU MESLEK/ ANADOLU TEKNİK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 2018 Fırat Mesleki

ANADOLU MESLEK/ ANADOLU TEKNİK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 2018 Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

ANADOLU TEKNİK VE ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ İŞLEMLERİ Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim

ANADOLU TEKNİK VE ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ İŞLEMLERİ Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında 10. Sınıf Meslek Alanlarına Geçiş İşlemleri 9. Sınıfın Sonunda Çalışma Takvimine Göre Yapılacaktır. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

ÇALIŞMA TAKVİMİ 14 -25 Mayıs 2018 Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Alanlarına ait tercihlerin

ÇALIŞMA TAKVİMİ 14 -25 Mayıs 2018 Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Alanlarına ait tercihlerin velilerce ya da EK 1 ve EK-2’yi doldurarak tercih başvurusu veli ve/veya okul müdürlüğünce bireysel başvuru ekranından tercihlerin yapılması Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

ÇALIŞMA TAKVİMİ 14 -29 Mayıs 2018 Tercih başvurularının okul müdürlüğünce e-Okul sisteminde onaylanması Fırat

ÇALIŞMA TAKVİMİ 14 -29 Mayıs 2018 Tercih başvurularının okul müdürlüğünce e-Okul sisteminde onaylanması Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

ÇALIŞMA TAKVİMİ 08 -19 Haziran 2018 Okul yönetimlerince, ATP/AMP meslek alanlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının

ÇALIŞMA TAKVİMİ 08 -19 Haziran 2018 Okul yönetimlerince, ATP/AMP meslek alanlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının e-Okul Sistemine girilmesi. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

ÇALIŞMA TAKVİMİ 20 Haziran 2018 ATP/AMP alanlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının e-Okul Sisteminde ilan edilmesi.

ÇALIŞMA TAKVİMİ 20 Haziran 2018 ATP/AMP alanlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının e-Okul Sisteminde ilan edilmesi. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

ÇALIŞMA TAKVİMİ 22 Haziran 2018 Yerleştirme sonuçlarının e-Okul sisteminde ilanı Fırat Mesleki Ve Teknik

ÇALIŞMA TAKVİMİ 22 Haziran 2018 Yerleştirme sonuçlarının e-Okul sisteminde ilanı Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

Dikkat ! Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Alanlarına Yerleştirme İşlemleri Bakanlık Tarafından Merkezi Sistemle Yapılacaktır. Fırat

Dikkat ! Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Alanlarına Yerleştirme İşlemleri Bakanlık Tarafından Merkezi Sistemle Yapılacaktır. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

-Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile diğer ortaöğretim kurumlarının 9. sınıf öğrencileri, Anadolu Teknik

-Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile diğer ortaöğretim kurumlarının 9. sınıf öğrencileri, Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Programı bünyesindeki meslek alanlarına ilgili mesleğin şartlarını taşımaları halinde başvurabilirler. -Öğrenci yerleşmiş olduğu alanın belirlemiş olduğu ekipman ve koruyucu kıyafeti almayı kabul etmiş olur. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Programı meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği

Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Programı meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması esastır. Sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tespit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/ sağlık kurulu raporu istenir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 10. sınıf birinci dönem sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirilir. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

ANADOLU TEKNİK PROGRAMI MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI Mesleki ve teknik Anadolu Liselerinin Anadolu teknik

ANADOLU TEKNİK PROGRAMI MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI Mesleki ve teknik Anadolu Liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için ortaöğretim kurumlarının 9. sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan öğrenciler başvurabilir. Öğrenciler 9. sınıf Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler. Anadolu teknik programı meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları ve diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebileceklerdir. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

ANADOLU MESLEK PROGRAMI MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu

ANADOLU MESLEK PROGRAMI MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının % 40’ı ile 9. sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak belirlenir. Anadolu meslek programı meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları ve diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebileceklerdir. AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları dışındaki diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebileceklerdir. Kendi okulları dışındaki diğer okullarda bulunan alanları tercih edecek öğrencilerin; ortaöğretime yerleştirme esas puanı, tercih edilen okulların 2017 -2018 eğitim-öğretim yılındaki 9 uncu sınıf taban puanına eşit ya da büyük olması gerekmektedir. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

DİKKAT! Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri halinde, işyerini ve

DİKKAT! Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri halinde, işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alana tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

TERCİH İŞLEMLERİ Tercihler 14 -25 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri veli tarafından

TERCİH İŞLEMLERİ Tercihler 14 -25 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 ve/veya EK-2 formlarının doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir. Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre siteme girilmesiyle olacaktır. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

TERCİH İŞLEMLERİ 9. sınıf öğrencileri mutlaka Anadolu MESLEK Programı için tercih yapacaktır. Şartları tutan

TERCİH İŞLEMLERİ 9. sınıf öğrencileri mutlaka Anadolu MESLEK Programı için tercih yapacaktır. Şartları tutan öğrenciler istemeleri halinde Anadolu TEKNİK Programı için tercih yapabilirler. 9 uncu sınıf öğrencileri mutlaka AMP için tercih yapacaktır. Şartları tutan öğrenciler istemeleri halinde ATP için tercih yapabilirler. AMP ve ATP için tercih yapılırken ayrı tercih formlarında en fazla 15 er tercih yapılabilecek olup öğrenciler öğrenim gördükleri okulun dışındaki okul ve alanları da nakil şartlarını taşımak kaydıyla tercih edebileceklerdir. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

DİKKAT! Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında öğrenciler alana yerleştirilirken; kendi okulu dışında başka bir okulu

DİKKAT! Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında öğrenciler alana yerleştirilirken; kendi okulu dışında başka bir okulu tercih etmek istemesi durumunda öğrencinin ortaöğretime yerleştirme esas puanı, tercih edilen okulların 2017 -2018 eğitim öğretim yılındaki 9. sınıf taban puanına eşit ya da büyük olması halinde tercih ve yerleştirme işlemi yapılacaktır. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, puan üstünlüğü ve tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirme

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, puan üstünlüğü ve tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır. Öğrenci, Anadolu TEKNİK Programı tercihlerinden her hangi birine yerleşmiş ise Anadolu MESLEK Programı tercihleri dikkate alınmayacaktır. Öğrenci, Anadolu TEKNİK Programı tercihlerine yerleşememesi durumunda ise Anadolu MESLEK Programı tercihleri puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre değerlendirilecektir. Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10. sınıfta birinci dönemin sonuna kadar alan değiştirerek de geçiş yapabilirler. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ AMP de tercih yapan öğrenciler tercihleri arasında bulunan okul ve alana yerleşemedikleri

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ AMP de tercih yapan öğrenciler tercihleri arasında bulunan okul ve alana yerleşemedikleri takdirde kayıtlı bulunduğu okulun 10 uncu sınıf alanlarında boş bulunan kontenjanlara puanları dikkate alınarak okul müdürlüğünce yerleştirilecektir. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI Anadolu TEKNİK ve Anadolu MESLEK Programı yerleştirme sonuçları 22 Haziran 2018

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI Anadolu TEKNİK ve Anadolu MESLEK Programı yerleştirme sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde ilan edilecektir. Sonuçlar https: //e-okul. meb. gov. tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır. Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

Okulumuz Bünyesindeki Meslek Alanları (Anadolu Meslek Programı) Gıda Teknolojisi Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Tarım

Okulumuz Bünyesindeki Meslek Alanları (Anadolu Meslek Programı) Gıda Teknolojisi Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Tarım Teknolojileri Yiyecek İçecek Hizmetleri Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

GIDA TEKNOLOJİSİ Gıda analizleri için gerekli temel fiziksel-kimyasal işlemler, ham maddelerde ve işlenmiş gıdalarda

GIDA TEKNOLOJİSİ Gıda analizleri için gerekli temel fiziksel-kimyasal işlemler, ham maddelerde ve işlenmiş gıdalarda duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrol analizleri, üretim süreci kontrolleri, gıda ambalajları, etiketleri ve kontrolleri, Süt ve süt ürünleri, taze meyve sebzeler ve ürünleri, et ve et ürünleri, hububat ve hububat ürünleri, bitkisel yağ, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, özel gıdalar işleme ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

Alanın Altında Yer Alan Dallar Gıda Kalite Kontrol Gıda İşleme dallarında eğitim verilmektedir. Fırat

Alanın Altında Yer Alan Dallar Gıda Kalite Kontrol Gıda İşleme dallarında eğitim verilmektedir. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

Eğitim ve Kariyer İmkânları Meslek liselerinin Gıda Teknolojisi alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda

Eğitim ve Kariyer İmkânları Meslek liselerinin Gıda Teknolojisi alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler Farklı ölçekte gıda üretimi (süt, et, meyve, sebze, hububat, bitkisel yağ v. b) yapan kamu ve özel firmaların üretim süreçlerinde ve kalite kontrol laboratuvarlarında Gıda Teknisyeni olarak çalışabilirler. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI İLE AYNI/YAKIN ALANLARDAKİ LİSANS PROGRAMLARI Gıda Teknolojisi Alanı Ve Tüm Dallar:

GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI İLE AYNI/YAKIN ALANLARDAKİ LİSANS PROGRAMLARI Gıda Teknolojisi Alanı Ve Tüm Dallar: Puan Türü: Beslenme Ve Diyetik (Y. O. ) SAYISAL Gıda Teknolojisi (Y. O. ) SAYISAL Organik Tarım İşletmeciliği (Y. O. ) EŞİT AĞIRLIK Yiyecek İçecek İşletmeciliği (Y. O. ) EŞİT AĞIRLIK Ağırlama Ve Gıda Teknolojisi Dalı: Gastronomi (Y. O. ) SÖZEL Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Y. O. ) SÖZEL Konaklama İşletmeciliği (Y. O. ) EŞİT AĞIRLIK Konaklama Ve Turizm İşletmeciliği (Y. O. ) EŞİT AĞIRLIK Seyahat İşletmeciliği (Y. O. ) EŞİT AĞIRLIK Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik (Y. O. ) EŞİT AĞIRLIK Turizm Ve Otel İşletmeciliği (Y. O. ) EŞİT AĞIRLIK Turizm Ve Otelcilik (Y. O. ) EŞİT AĞIRLIK Turizm Rehberliği (Y. O. ) DİL Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Hayvancılıkla ilgili işletme faaliyetlerini planlanma, hayvan barınaklarını kurma, hayvan seçimi,

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Hayvancılıkla ilgili işletme faaliyetlerini planlanma, hayvan barınaklarını kurma, hayvan seçimi, hayvanların organ ve sistemlerinin yapı ve fonksiyonları, hayvanları besleme, hayvanlarda temel tıbbi uygulamalarda yardımcı olma, Büyük ve küçükbaş hayvanları beslenme, üreme faaliyetlerini yürütme, hastalıklardan korunma, hayvansal ürünler elde etme ve değerlendirilme, Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisinde veteriner hekime yardımcı olma, evcil hayvanlarda gebelik teşhisi ve takibinin yapma, doğuma yardım etme, hastalıklarla mücadele etme, hastalık çıkan yerlerde karantina ve sağlık tedbirlerini alma ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

Alanın Altında Yer Alan Dallar Hayvan Yetiştiriciliği, Veteriner Sağlık dallarında eğitim verilmektedir. Fırat Mesleki

Alanın Altında Yer Alan Dallar Hayvan Yetiştiriciliği, Veteriner Sağlık dallarında eğitim verilmektedir. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

Eğitim ve Kariyer İmkânları Meslek liselerinin Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime

Eğitim ve Kariyer İmkânları Meslek liselerinin Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TİGEM’ler, Veteriner Kontrol Araştırma Laboratuvarları, haralar, hayvan barınakları, özel veteriner klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde, deney hayvanları üretim, bakım ve besleme ünitelerinde, kesim hanelerde, köpek eğitim merkezlerinde, büyük ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, tavukçuluk işletmelerinde, damızlık sığır yetiştiricileri birliği, koyun-keçi yetiştirici birlikleri, arıcılık birlikleri, süt üreticileri birlikleri, gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerde çalışabilirler. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI ALANI İLE AYNI/YAKIN ALANLARDAKİ LİSANS PROGRAMLARI Hayvan Yetiştirciliği Alanı Ve

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI ALANI İLE AYNI/YAKIN ALANLARDAKİ LİSANS PROGRAMLARI Hayvan Yetiştirciliği Alanı Ve Tüm Dalları: Hayvansal Üretim (Y. O. ) Puan Türü: SAYISAL Hayvan Sağlığı Alanı Veteriner Sağlık Dalı: Hayvansal Üretim (Y. O. ) SAYISAL Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

TARIM TEKNOLOJİLERİ Meyve ve sebzelerin üretimi, yetiştiriciliği, hasadı ve pazara hazırlanma, Tarlada üretimi yapılan

TARIM TEKNOLOJİLERİ Meyve ve sebzelerin üretimi, yetiştiriciliği, hasadı ve pazara hazırlanma, Tarlada üretimi yapılan tahıllar, baklagiller, endüstri bitkileri; çayır, mera, yem bitkileri ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği, bakımı, hasadı ve pazara hazırlanma, İç mekân süs bitkileri, dış mekân süs bitkileri ve kesme çiçeklerin üretim, bakım ve kültürel işlemleri, çiçekçilik organizasyonlarını yürütme, el ve masa düzenlemeleri, sepet-çelenk, sabit, hareketli, açık ve kapalı mekânların süslemelerini yapma, Peyzaj projesi okuma ve ölçeklendirmeleri, dış mekân süs bitkileri, inşai ve mimari yapı elemanları, projeyi araziye uygulama, çim alan tesisi, özel bahçe tanzimleri ve bahçe bakımı yapma, Tarım alet-makinelerinin bakımı, onarımı ve kullanımı ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

Alanın Altında Yer Alan Dallar Bahçe Bitkileri Tarla Bitkileri Süs Bitkileri Peyzaj Tarım Alet

Alanın Altında Yer Alan Dallar Bahçe Bitkileri Tarla Bitkileri Süs Bitkileri Peyzaj Tarım Alet ve Makineleri, dallarında eğitim verilmektedir. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

Eğitim ve Kariyer İmkânları Meslek liselerinin Tarım alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı

Eğitim ve Kariyer İmkânları Meslek liselerinin Tarım alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler. Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın mezun oldukları dal ile ilişkili olarak; Tahıl yetiştiriciliği, baklagil yetiştiriciliği, endüstri bitkileri yetiştiriciliği, çayır -mera ve yem bitkileri yetiştiriciliği ile ilaç ve baharat bitkileri yetiştiriciliği, Meyve, bağ ve sebze yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, organik ve alternatif ürün yetiştiriciliği, meyve ve bağ fidanı üreticiliği, fide yetiştiriciliği ve sebze tohumu üreticiliği, İç mekân süs bitkileri yetiştiriciliği, dış mekân süs bitkileri yetiştiriciliği, kesme çiçek ve kesme yeşillik yetiştiriciliği, Peyzaj çalışmaları, çim alan tesisi ve özel bahçe tanzimleri yapan İşletmelerde çalışabilirler. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

TARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI İLE AYNI/YAKIN ALANLARDAKİ LİSANS PROGRAMLARI Tarım Teknolojileri Alanı Ve Tüm Dalları:

TARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI İLE AYNI/YAKIN ALANLARDAKİ LİSANS PROGRAMLARI Tarım Teknolojileri Alanı Ve Tüm Dalları: Puan Türü: Organik Tarım İşletmeciliği (Y. O. ) Eşit Ağırlık Tütün Experliği (Y. O. ) Sayısal Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları ve hizmet

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları ve hizmet sektöründeki gelişmeler doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır Yiyecek ve içecek hizmetleri otel, restoran, kafeterya, pastane, toplu beslenme kurumları, ulaştırma araçlarının (gemi, uçak, tren gibi) mutfakları ve servis hizmetleri vb. yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek ve içeceklerin servise hazır hâle getirilip konuklara sunulduğu hizmet alanıdır. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

Alanın Altında Yer Alan Dallar *Mutfak Dalı Servis Dalı *Bar Dalı *Pastacılık Dalı *Host

Alanın Altında Yer Alan Dallar *Mutfak Dalı Servis Dalı *Bar Dalı *Pastacılık Dalı *Host / Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs) Dalı * Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

BU ALANDAKİ MESLEKLER: Aşçılık Pastacılık Servis elemanlığı (Garson) Barmenlik/Barmaid Hostluk/Hosteslik yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek

BU ALANDAKİ MESLEKLER: Aşçılık Pastacılık Servis elemanlığı (Garson) Barmenlik/Barmaid Hostluk/Hosteslik yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu meslek elemanlarının dışında Sos Aşçısı, Sıcak Yemek Aşçısı, Soğuk Yemek Aşçısı, Kahvaltı Aşçısı Baklavacı, Börekçi, Pizzacı, Muhallebici, Yufkacı, Hamurkar Kasap, Barlar Şefi, Bar Kaptanı, Şarap Servis Elemanı, Tranşör, Kahveci Güzeli, Komi, Bulaşıkçı gibi meslekler bulunmaktadır. Hostluk /Hosteslik meslek dalında da Uçak Hostesi, Yer Hizmetleri Hostesi, Tren Hostesi, Otobüs Hostesi, Fuar/Kongre Hostesi meslekleri yer Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi almaktadır.

Eğitim ve kariyer imkanları: Yiyecek içecek hizmetleri alanından mezun olduktan sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda

Eğitim ve kariyer imkanları: Yiyecek içecek hizmetleri alanından mezun olduktan sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olanlar, her türlü konaklama ve seyahat işletmelerinde dalları ile ilgili bölümlerde çalışabilirler. Fuar/kongre, otobüs/tren, hava yollarının ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca mutfağı, pastaneleri olan işletmeler ile her türlü yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe görev alabilirler. Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI İLE AYNI/YAKIN ALANLARDAKİ LİSANS PROGRAMLARI Gastronomi (YO) SÖZEL Yiyecek içecek

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI İLE AYNI/YAKIN ALANLARDAKİ LİSANS PROGRAMLARI Gastronomi (YO) SÖZEL Yiyecek içecek hizmetleri alanı ve tüm dalları: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (YO) SÖZEL Konaklama İşletmeciliği (YO) EŞİT AĞIRLIK Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (YO) EŞİT AĞIRLIK Seyahat İşletmeciliği (YO) EŞİT AĞIRLIK Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (YO) EŞİT AĞIRLIK Turizm Rehberliği (YO) DİL Turizm ve Otelcilik (YO) EŞİT AĞIRLIK Turizm ve Otel İşletmeciliği (YO) EŞİT AĞIRLIK Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (YO) EŞİT AĞIRLIK KURUM BESLENMESİ dalı: Beslenme ve Diyetetik (YO) SAYISAL Gıda Teknolojisi (YO) SAYISAL Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans

Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarının mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M. T. O. K. ), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI TÜM DALLARI: -Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (M. T. O. K. ) PUAN TÜRÜ: SÖZEL Ağırlama Ve Gıda Teknolojisi Dalı: -Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği (M. T. O. K) EŞİT AĞIRLIK -Turizm İşletmeciliği (M. T. O. K) EŞİT AĞIRLIK Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans

Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarının mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M. T. O. K. ), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. TARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI: Tarım Alet Ve Makinaları Dalı: -Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M. T. O. K) Puan Türü: SAYISAL -Makine Mühendisliği (M. T. O. K) SAYISAL -Makine Ve İmalat Mühendisliği (M. T. O. K) SAYISAL Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans

Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarının mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M. T. O. K. ), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI VE TÜM DALLARI: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M. T. O. K. ) SÖZEL Rekreasyon Yönetimi (M. T. O. K. ) SÖZEL Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (M. T. O. K. ) EŞİT AĞIRLIK Turizm İşletmeciliği (M. T. O. K. ) EŞİT AĞIRLIK Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Rehberlik Servisi

KATILIMLARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜRLER Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

KATILIMLARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜRLER Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi