ANADOLU MAM HATP LSES DNLER TARH 1 NTE

  • Slides: 53
Download presentation
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ DİNLER TARİHİ

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ DİNLER TARİHİ

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 2

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Neler Öğreneceğiz? 1. Dinin Tanımı 2. Kurumsal Bir

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Neler Öğreneceğiz? 1. Dinin Tanımı 2. Kurumsal Bir Yapı Olarak Din 3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi 4. Dinler Tarihinin Tanımı, Konusu ve Metodu 5. Dinler Tarihinin Temel Kaynakları 6. Dinleri Öğrenmenin İslam Açısından Önemi 7. Dinlerin Coğrafi Dağılımı dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 3

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ ØSizce din nedir? dogm. eba. gov. tr dkab.

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ ØSizce din nedir? dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 4

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 1. Dinin Tanımı • Din; varlığı kabul edilen

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 1. Dinin Tanımı • Din; varlığı kabul edilen üstün bir güce karşı duyulan kalbî bağlılık ve teslimiyet duygusu ile bu bağlılığın gerektirdiği davranışları (ibadetleri) yerine getirmektir. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 5

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Kur’an-ı Kerim’de Din Kavramı: • Yüce Allah ile

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Kur’an-ı Kerim’de Din Kavramı: • Yüce Allah ile kulları arasındaki karşılıklı ilişkiyi ifade eder. • Doksan beş yerde çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 6

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Örf ve âdet Kur’an-ı Kerim’de din kelimesinin çeşitli

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Örf ve âdet Kur’an-ı Kerim’de din kelimesinin çeşitli anlamları İnanç Kanun ve kurallar Hesap ve ceza günü İtaat Kulluk dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr İbadet Sorumluluk 7

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ "Allah katında din, İslam’dır. " ( l-i İmrân

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ "Allah katında din, İslam’dır. " ( l-i İmrân suresi, 19. ayet. ) Kur'an-ı Kerim de geçen "ed-dîn", Allah’ın (c. c. ) tarih boyunca gönderdiği tek din olan İslam için kullanılır. İslam “İnsanlığın evrensel ve daimi dini” olan mutlak dindir. Mutlak din, Yüce Allah'ın bütün insanlara gönderdiği; esas ve ilkeleri belli olup zaman ve mekâna göre özünde değişiklik olmayan dindir. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 8

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ İslam dışında kalan diğer dinler ise Allah'ın gönderdiği

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ İslam dışında kalan diğer dinler ise Allah'ın gönderdiği hak dinin insanlar tarafından değiştirilip bozulmasıyla oluşan ya da tamamen insan icadı olan değişken dinlerdir. Değişken dinler insanların anlayış ve algılayışlarına göre yaşama geçirilmiş; kişi ve toplumlara göre değişkenlik gösteren dinlerdir. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 9

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Biliyor musunuz? • Kur’an-ı Kerim'de geçen "millet, ümmet,

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Biliyor musunuz? • Kur’an-ı Kerim'de geçen "millet, ümmet, şeriat, fıtrat, hanif ve İslam" kavramları doğrudan din kavramıyla alakalıdır. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 10

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ İslam limlerinin Din Tanımları: Cürcânî • Din, akıl

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ İslam limlerinin Din Tanımları: Cürcânî • Din, akıl sahiplerini Peygamberin bildirdiği şeyleri kabule çağıran ilahî bir düzenlemedir. • Din, akıl Tahanev sahiplerini kendi î iradeleriyle halde salaha, ahirette felaha sevk eder. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 11

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Muhammed İkbal • Din, inanç olarak içtenlikle kabul

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Muhammed İkbal • Din, inanç olarak içtenlikle kabul edildiği ve tam manasıyla kavrandığı takdirde, karakter ve kişiliği büsbütün değiştirebilecek güçte bir genel hakikatler sistemidir. Ömer Nasuhi Bilmen • Din, Allah'ın bir kanunudur ki Allah onu peygamberleri vasıtasıyla insanlara lütuf ve ihsan buyurmuştur. Bu kanun, insanları hayra götürür; insanlar bu ilahî kanun hükümlerine kendi tercihleriyle uyarlarsa doğru yolu bulmuş, hidayete ulaşmış olurlar. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 12

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Mircea Eliade (Mirsa Eliyade): Din; hayatın anlamını açıklayan,

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Mircea Eliade (Mirsa Eliyade): Din; hayatın anlamını açıklayan, öte dünya arayışını sağlayan ve model ortaya koyan bir tecrübedir. Batılı Din Bilimcilerinin Din Tanımları: Max Müller (Maks Müller): Din; insanın sonsuzu kavramasını sağlayan, akıl ve mantığa tabi olmayan zihnî bir meleke veya yetenektir. Rudolf Otto (Rudolf Otto): Din; insanın kutsal saydığı şeylerle olan ilişkisidir. Feurbach (Foyerbah): Din; dua, kurban ve inançla kendini gösteren bir arzudur. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 13

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Teolojik Tanımlar: Din, Tanrı’ya imandır. Din, manevi varlıklara

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Teolojik Tanımlar: Din, Tanrı’ya imandır. Din, manevi varlıklara imandır. Ahlaki Tanımlar: Din, iyi bir hayata götüren vesiledir. Din, duyguyla karışık ahlaktır. Dinin Farklı Açıdan Tanımları Felsefi Tanımlar: Din, sonsuz bir ilgidir. Din, beşeri bir yansıtmadır. Psikolojik Tanımlar: Din, derin manevi tecrübenin bir türüdür. Sosyolojik Tanımlar: Din, değerlerin muhafazasıdır. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 14

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ ØSizce bir dinde ne gibi unsurlar bulunmalıdır? dogm.

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ ØSizce bir dinde ne gibi unsurlar bulunmalıdır? dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 15

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 2. Kurumsal Bir Yapı Olarak Din • Kurumsal

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 2. Kurumsal Bir Yapı Olarak Din • Kurumsal bir yapı olarak din; inancı, ibadeti, ayini, hukuku, sanatı, yorumu ve geleneği içerir. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 16

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Allah (c. c) Yüce Varlık İnanç, ibadet, ahlak

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Allah (c. c) Yüce Varlık İnanç, ibadet, ahlak ve muamelat Dinin özünü oluşturan Unsurlar: Mutlak itaat duygusu Akıl ve irade Toplumsal değerler bilinci dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 17

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ ØSizce dinin insan hayatına ne gibi katkıları vardır?

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ ØSizce dinin insan hayatına ne gibi katkıları vardır? dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 18

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi •

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi • Din insanoğlunun tarih boyunca sorduğu en temel sorulara cevaplar verir. • Aşkın, yüce bir varlığa inanan insan diğer insanlara ve tabiata karşı davranışlarında kendini kontrol eder. Yalnızca kendi çıkar ve menfaatlerini gözetmez. • Din insanın sığınma, güvenme ve yakarma duygusunu karşılar. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 19

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Din; • İçine düştüğü yalnızlık ve çaresizlik karşısında

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Din; • İçine düştüğü yalnızlık ve çaresizlik karşısında insana ümit, teselli ve güven sağlayan bir sığınaktır. • İnsanın yaptığı yanlışlıklar nedeniyle içine düştüğü vicdan azabını hafifletecek ve kendisini affettirecek bir güce olan ihtiyacını karşılar. • Vicdan duygusunu harekete geçirerek, insanı kötülükten alıkoymaya ve iyiliğe teşvik etmeye çalışır. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 20

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Din; • İnsanın sosyal ve doğal çevreyle uyum

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Din; • İnsanın sosyal ve doğal çevreyle uyum içinde yaşamasını sağlar. • İnsanları iyiye ve güzele iletme konusunda hukuki ve ahlaki ilkeler ortaya koyar. • Toplumsal yapının tesisini ve devamını sağlar. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 21

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Dinler tarihi hangi konuları inceler? dogm. eba. gov.

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Dinler tarihi hangi konuları inceler? dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 22

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 4. Dinler Tarihinin Tanımı, Konusu ve Metodu Dinler

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 4. Dinler Tarihinin Tanımı, Konusu ve Metodu Dinler Tarihi tüm dinlerin tarihini; inanç, ibadet, ahlak sistemlerini ve dinî kurumlarını inceleyen bir bilim dalıdır. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 23

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Konusu: Mensubu bulunan veya bulunmayan geçmişte veya günümüzde

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Konusu: Mensubu bulunan veya bulunmayan geçmişte veya günümüzde yaşayan tüm dinler Dinler Tarihi'nin konusudur. İbn Hazm’ın “Kitâbu’l-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n. Nihal” adlı eseri dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 24

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Metodu: Dinler Tarihi, dinleri tarafsız bir şekilde oldukları

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Metodu: Dinler Tarihi, dinleri tarafsız bir şekilde oldukları gibi tasviri (betimleyici) bir yöntemle, duygular ve ön yargılardan bağımsız bir şekilde ele alıp inceler. Dinleri mukayese ederken onları hak, batıl, doğruluk, yanlışlık ve üstünlük bakımından değerlendirmeye tabi tutmaz. Şehristanî’nin “el-Milel ve’n-Nihal” adlı eseri dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 25

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Sizce bir dini tanımanın en doğru yolu nedir?

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Sizce bir dini tanımanın en doğru yolu nedir? dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 26

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 5. Dinler Tarihinin Temel Kaynakları • Kur’an-ı Kerim’de

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 5. Dinler Tarihinin Temel Kaynakları • Kur’an-ı Kerim’de Yahudiler, Hıristiyanlar, Sabiîler ve Mecusilerden söz edilmesi Müslüman âlimleri diğer din ve inançlar hakkında araştırma yapmaya ve onlarla ilgili eserler ortaya koymaya yönlendirmiştir. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 27

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Müslüman âlimlerin dinler ile ilgili yazdıkları bazı eserler:

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Müslüman âlimlerin dinler ile ilgili yazdıkları bazı eserler: Gazzâli: er. Reddü’l-Cemîl dogm. eba. gov. tr Bîrûnî: Tahkîku Mâ li’l-Hind dkab. meb. gov. tr Ebu’l-Meâli Muhammed b. Ubeydullah: Beyânü’l-Edyan İbn Hazm: Kitâbu’l-Fasl fi’l-Milel ve’l. Ehvâi ve'n. Nihal Şehristanî: el. Milel ve’n. Nihal 28

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Dinler Tarihi ile ilgili bazı eserler: Şemseddin Sami:

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Dinler Tarihi ile ilgili bazı eserler: Şemseddin Sami: Esatir Ahmet Mithat Efendi: Tarih -i Edyan dogm. eba. gov. tr Mahmud Es’ad b. Emin Seydişehri: Tarih-i Edyan dkab. meb. gov. tr Es’ad Efendi: Tarih-i Edyan M. Şemsettin Günaltay: Tarih-i Edyan Hilmi Ömer Budda: Dinler Tarihi Ömer Rıza Doğrul: Yeryüzünde Dinler Tarihi Annamarie Schimmel: Dinler Tarihine Giriş 29

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Batı'nın dinler ile ilgili çalışmaları: Feurbach (Foyerbah) •

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Batı'nın dinler ile ilgili çalışmaları: Feurbach (Foyerbah) • Avrupa devletlerin laikleşmesi sonucunda dinî konuların öğretilmesi ve araştırılması kilisenin tekelinden çıkmış ve bu durum dinler tarihi çalışmalarına hız kazandırmıştır. Raffaele Pettazzoni (Rafael Pattazoni) dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr Max Müller (Maks Müller) Dinler Tarihi’nin Batılı Öncüleri Mircea Eliade (Mirsa Eliyade) Rudolf Otto (Rudolf Otto) 30

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Dinler tarihi araştırmaları zaman başka amaçlar için de

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Dinler tarihi araştırmaları zaman başka amaçlar için de kullanılmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde sömürgeleri ve yoğun ticari ilişkileri bulunan Avrupalı ülkeler, kendi çıkarlarına hizmet edecek, Doğu dilleri, kültürleri ve dinleri konusunda uzmanlara ihtiyaç duymuştur. Bu uzmanların ortaya koyduğu çalışmalar sayesinde sömürülen halkların üzerinde hâkimiyet kurmak daha kolaylaşmıştır. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 31

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Sizce farklı dinleri tanımak bir Müslümana ne gibi

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Sizce farklı dinleri tanımak bir Müslümana ne gibi katkılar sağlar? dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 32

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 6. Dinleri Öğrenmenin İslam Açısından Önemi • Kur’an-ı

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 6. Dinleri Öğrenmenin İslam Açısından Önemi • Kur’an-ı Kerim’de Allah (c. c. ) katında tek geçerli dinin İslam olduğu belirtilmekle birlikte diğer dinlerin varlığı bir olgu olarak kabul edilmiştir. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 33

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ • Diğer dinlere mensup insanların güzel davranışları övülürken

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ • Diğer dinlere mensup insanların güzel davranışları övülürken kötü davranışları yerilmiştir. • Müslümanlar daha önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hıristiyanların düştüğü hatalara düşmemek için onların dinlerini ve tarihlerini tanımaya yönelmişlerdir. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 34

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Biliyor musunuz? Dinler Tarihi'nin ortaya koyduğu veriler şu

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Biliyor musunuz? Dinler Tarihi'nin ortaya koyduğu veriler şu açılardan önemlidir: • • İslam’a karışmış hurafelerin tespit edilebilmesi Diğer din mensuplarıyla sağlıklı iletişim kurulabilmesi İslam’ın diğer din mensuplarına daha iyi anlatılabilmesi Din hizmetlerinin daha verimli hâle getirilmesi dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 35

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Dinlerin yayıldığı coğrafyalar hakkında neler biliyorsunuz? dogm. eba.

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Dinlerin yayıldığı coğrafyalar hakkında neler biliyorsunuz? dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 36

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 7. Dinlerin Coğrafi Dağılımı dogm. eba. gov. tr

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 7. Dinlerin Coğrafi Dağılımı dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 37

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ İslam • Müslümanlar günümüzde başta Ortadoğu olmak üzere,

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ İslam • Müslümanlar günümüzde başta Ortadoğu olmak üzere, Afrika’da, Asya’da, Avrupa’nın bazı kesimlerinde ve dünyanın değişik bölgelerinde yaşamaktadır. • Müslümanlar günümüzde yaklaşık olarak 1, 5 milyar nüfusa sahiptir. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 38

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Yahudilik • Bugün başta İsrail olmak üzere Amerika’da

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Yahudilik • Bugün başta İsrail olmak üzere Amerika’da ve dünyanın diğer bölgelerinde dağınık vaziyette yaşamaktadırlar. • Günümüzde 20 milyon civarında Yahudi bulunmaktadır. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 39

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Hıristiyanlık • En yaygın olduğu bölge Avrupa’dır. •

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Hıristiyanlık • En yaygın olduğu bölge Avrupa’dır. • Kuzey Amerika’nın çok büyük bir kısmı, Güney Amerika’nın kıyı kesimleri ve Avustralya’nın büyük çoğunluğu Hıristiyan nüfustan oluşmaktadır. • Bunun dışında Afrika ve Asya’da da önemli bir Hıristiyan nüfus bulunmaktadır. • Günümüzde Hıristiyanlar yaklaşık 2. 2 milyar nüfusa sahiptir. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 40

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Hinduizm • Hinduizm dünyada en çok mensubu bulunan

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Hinduizm • Hinduizm dünyada en çok mensubu bulunan dinlerden biridir. • Hindistan nüfusunun % 80’i Hindudur. • Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Endonezya’da Hindular bulunmaktadır. • Hindular 700 milyon civarındadır. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 41

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Budizm • Yayılmacı bir karaktere sahip olan Budizm,

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Budizm • Yayılmacı bir karaktere sahip olan Budizm, günümüzde Hindistan, Çin, Tayland, Japonya, Burma (Myanmar), Seylan, Vietnam, Singapur, Tayvan, Tibet, Kore gibi Güney Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde yer almaktadır. • Sayıları 500 milyon civarındadır. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 42

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Konfüçyanizm • Konfüçyanizm 1912 yılına kadar Çin’in resmî

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Konfüçyanizm • Konfüçyanizm 1912 yılına kadar Çin’in resmî dini olmuştur. • Büyük bir kısmı Çin’de olmak üzere, Kore, Vietnam, Tayland, Tayvan ve Japonya’da 350 milyon civarında Konfüçyanist yaşamaktadır. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 43

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Sihizm • Günümüzde Sihlerin büyük çoğunluğu Hindistan’ın Penjab

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Sihizm • Günümüzde Sihlerin büyük çoğunluğu Hindistan’ın Penjab bölgesinde yaşamaktadır. • Sayıları 25 milyon civarındadır. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 44

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Taoizm • Büyük çoğunluğu Çin’de olmak üzere, Tayvan,

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Taoizm • Büyük çoğunluğu Çin’de olmak üzere, Tayvan, Hong Kong, Kore, Japonya ve Vietnam gibi Asya ülkelerinde yaklaşık 20 milyon Taoist yaşamaktadır. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 45

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Mecusilik • Mensuplarının büyük çoğunluğu İran’da ve Hindistan’ın

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Mecusilik • Mensuplarının büyük çoğunluğu İran’da ve Hindistan’ın Bombay bölgesinde, geri kalanı ise Afganistan, ABD, Kanada ve Azerbaycan’da yaşamaktadır. • Sayıları 150 bin civarındadır. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 46

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Ünitemizi Değerlendirelim 1. 2. 3. 4. Kur'an-ı Kerim'de

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Ünitemizi Değerlendirelim 1. 2. 3. 4. Kur'an-ı Kerim'de din kavramı hangi anlamlarda kullanılmıştır? Müslümanların dinler hakkında yaptıkları çalışmalara örnekler veriniz. Dinin insan hayatına ne gibi katkıları vardır? Açıklayınız. Farklı dinler hakkında bilgi sahibi olmanın bir Müslümana ne gibi katkıları vardır? Yorumlayınız. 5. Dinler Tarihi hangi metodları kullanır? Açıklayınız. 6. Dünyadaki dinlerin yayıldıkları coğrafyalar hakkında bilgiler veriniz. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 47

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Cevaplayalım 1. Varlığı kabul edilen üstün bir güce

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Cevaplayalım 1. Varlığı kabul edilen üstün bir güce karşı duyulan kalbî bağlılık ve teslimiyet duygusu ile bu bağlılığın gerektirdiği davranışları (ibadetleri) yerine getirmektir. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Din Tarih Vahiy Mezhep Dinler Tarihi dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 48

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 2. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanları dinler tarihiyle ilgili araştırmalara

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 2. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanları dinler tarihiyle ilgili araştırmalara yönlendiren sebeplerden biri değildir? A) B) C) D) E) Diğer din mensuplarıyla sağlıklı iletişim kurma isteği Kur'an-ı Kerim'in diğer bazı dinlerden bahsediyor olması Diğer din mensuplarının düştükleri hatalara düşmeme isteği Diğer dinleri tanıyıp mensuplarını hakimiyet altına alma arzusu İslam'ı diğer din mensuplarına doğru bir şekilde tebliğ etme çabası dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 49

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 3. I. III. IV. V. İnsanoğlunun tarih boyunca

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 3. I. III. IV. V. İnsanoğlunun tarih boyunca sorduğu temel sorulara cevaplar verir. İnsanın sığınma, güvenme ve yakarma duygusunu karşılar. Zor zamanlarda insana ümit, teselli ve güven sağlayan bir sığınaktır. İnsanın dünyadaki sorumluluklarını unutturan bir etkiye sahiptir. İnsanın sosyal ve doğal çevreyle uyum içinde yaşamasını sağlar. Dinin insan hayatındaki yeri ve önemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) B) C) D) E) Yalnız V Yalnız IV II ve IV IV ve V I, II ve III dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 50

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 4. Din olgusunun özünü oluşturan bazı temel unsurlar

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 4. Din olgusunun özünü oluşturan bazı temel unsurlar vardır. Din öncelikle Yüce bir varlığa inanmayı ve itaati gerektirir (I). Hayatı düzenleyen belirli kurallar içerir (II). Davranışlara yansıyan belli bir ahlak anlayışı kazandırır (III). Vicdani bir duygu olup sadece bireye yöneliktir (IV). İbadetlerle kendini gösteren bir teslimiyettir (V). Verilen metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) I II IV V dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 51

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 5. Her ilim dalının kendine has bir konusu

1. ÜNİTE / DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 5. Her ilim dalının kendine has bir konusu ve metodu vardır. Dünya dinlerini inceleyen Dinler Tarihi de dinleri incelerken esas aldığı bazı temel yöntemleri kullanır. Dinler Tarihi'nin metodu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Dinleri doğruluk ve yanlışlık bakımından değerlendirir. Dinleri tarafsız bir şekilde oldukları gibi ele alıp inceler. İnceleme yaparken ön yargıları işe karıştırmaz. Herhangi bir dinin savunmasını yapmaz. Objektif bir bakış açısı ile çalışır. dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr 52

Hazırlayanlar Furkan ÖZÜDOĞRU, Hatice Büşra PAKSOY, Dilek MENKÜÇ Redaksiyon Suna AKKURT, Hüseyin KAZAN Tasarım

Hazırlayanlar Furkan ÖZÜDOĞRU, Hatice Büşra PAKSOY, Dilek MENKÜÇ Redaksiyon Suna AKKURT, Hüseyin KAZAN Tasarım ve Düzenleme Faize ULUSOY, Öznur ÖZDEMİR dogm. eba. gov. tr dkab. meb. gov. tr Tüm hakları Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne aittir. Bu materyalin hazırlanmasında DOGM ders kitapları temel alınmıştır. 53